Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка1/7
Дата11.07.2012
Розмір1.31 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


С.І. Штефан
ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ

З ЕКОНОМІЧНОЇ ІСТОРІЇ


(для студентів 2,3 курсів денної і заочної форм навчання

спец. 8.0501.06 "Облік і аудит",

8.0501.07 "Економіка підприємства")


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2004

Тексти лекцій з економічної історії (для студентів 2,3 курсів денної і заочної форм навчання спец. 8.0501.06 "Облік і аудит", 8.0501.07 "Економіка підприємства").Укл. С.І. Штефан. – Харків: ХНАМГ, 2004. – 110 с.
Укладач: Штефан Світлана Іванівна


Рецензент: Данильченко Євген Петрович


Рекомендовано кафедрою економічної теорії, протокол №3 від 24.09.03 р.


ВСТУП

Економічна історія займає важливе місце в системі вузівської науки розвинутих держав світу як обов'язкова дисципліна при підготовці економістів. Основною її метою є вивчення господарської діяльності людства в історичному аспекті, починаючи від стародавніх часів до сьогодення. У системі економічних дисциплін економічна історія займає одне з провідних місць, накопичуючи конкретні факти економічного розвитку окремих країн та аналізуючи економічні процеси, що відбувалися в різні епохи. Зростає роль економічної історії в Україні. Слідкуючи за зміною форм господарського розвитку в їхній історичній послідовності, економічна історія дає можливість побачити, як здійснюється хід перетворень одних господарських форм в інші, в якому напрямку відбувається процес змін, що саме підготував сучасний розвиток економіки, засвоїти загальні тенденції, зрозуміти особливості економічного життя в Україні, визначити генезу, становлення, розвиток різних економічних систем, знати і пропагувати передовий досвід людства. Відтак вивчення економічної історії значною мірою сприяє формуванню економічної культури спеціалістів, успішному будівництву національної економіки на основі ринкових відносин.

Для більш повного і детального розуміння цих процесів з даного курсу рекомендується написання реферату.

Даний курс лекцій складений згідно з робочою програмою:

Тема 1. Предмет і завдання курсу „Економічна історія".

Тема 2. Господарські форми економіки стародавнього світу.

Тема 3. Становлення і розвиток феодальної системи господарства.

Тема 4. Мануфактурний період світової економіки (16-18 ст.).

Тема 5. Епоха переходу до індустріального суспільства (кінець 18 - перша половина 19 ст.).

Тема 6. Господарство провідних країн світу в останній третині 19-на початку 20ст.

Тема 7. Господарство провідних країн світу в міжвоєнний період.

Тема 8. Господарство провідних країн світу після Другої світової війни.

Тема 9. Загальна характеристика економіки країн, що розвиваються.

Тема 10. Господарство українських земель у період від найдавніших часів до 5ст. н. е.

Тема 11. Розвиток феодальної системи господарства в українських землях (6 - 16 ст.).

Тема 12. Господарство українських земель в умовах панування феодальної системи (16-18 ст.).

Тема 13. Криза феодально-кріпосницької системи та розвиток капіталістичних відносин у 19 ст.

Тема 14. Господарство України наприкінці 19-на початку 20 ст.

Тема 15. Господарство України в міжвоєнний період.

Тема 16. Економіка України в роки Другої світової війни та повоєнної відбудови (1939 - 1950 рр.).

Тема 17. Господарський розвиток України в 50 - 80-ті роки 20ст.

Тема 18. Економіка незалежної України в 90-ті роки 20ст.

^ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ І РЕФЕРАТІВ

З КУРСУ “ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ”

для студентів економічних спеціальностей факультету заочного навчання:


1. Значення економічної історії України в дослідженні економічних проблем сучасності.

2. Матеріальна культура стародавніх цивілізацій.

3. Розвиток зовнішньої торгівлі у країнах Стародавнього Сходу і Античної Греції.

4. Розвиток товарно-грошових відносин Античного Риму.

5. Економічна раціональність цехового ладу середньовічного ремесла.

6. Господарський розвиток Західної Європи від Античності до Середньовіччя.

7. Характер європейської торгівлі в середні віки, її головні шляхи і райони.

8. Особливості мануфактурного періоду в розвитку промисловості в країнах Західної Європи, США.

9. Формування і розвиток внутрішніх національних і світового ринку.

10. Генеза індустріального суспільства у країнах Західної Європи (16-18 ст.).

11. Суть промислового перевороту. Особливості його у Великобританії, Німеччині, Австрії і США.

12. Особливості індустріалізації США, Німеччині, Великобританії.

13. Розвиток сільського господарства США, Японії та європейських країн.

14. Міжнародні економічні відносини у 19 ст. Формування світового ринку.

15. Подолання економічних наслідків першої світової війни.

16. Розвиток сільського господарства провідних країн світу напередодні другої світової війни.

17. Сутність мілітаристської економіки Німеччини в 30-40-х роках 20 ст.

18. Світова економічна криза 1929-1933 рр. Економічний розвиток у 30-х роках 20 ст.

19. Економічні наслідки другої світової війни.

20. Динаміка й структурні зміни господарського розвитку другої половини 40-90-х рр. 20 ст.

21. Розвиток міжнародних економічних відносин на сучасному етапі.

22. Нові індустріальні країни: їхнє становлення і економічний розвиток.

23. Характеристика процесу феодалізації селян в Україні.

24. Господарство Українських земель у праісторичні часи.

25. Господарський розвиток українських земель в другій половині 14-15ст.

26. Розвиток ремесел і промислів на території України в 16 – 18 ст.

27. Розвиток внутрішньої і зовнішньої торгівлі Київської Русі.

28. Аграрні відносини в Україні в 16-першій половині 17 ст.

29. Аграрна еволюція українських земель у другій половині 17-18 ст.

30. Землеволодіння на правобережних і західноукраїнських землях. Особливості селянського землеволодіння в 16-18 ст.

31. Економічна система Запорозької Січі. Розвиток торгівлі й фінансів.

32. Суть та основні етапи промислового перевороту в Україні у 19 – на початку 20 ст.

33. Індустріалізація України (18 – 19 ст.).

34. Сільське господарство України в дореформений період на рубежі 19 – 20 ст.

35. Аграрні реформи та розвиток сільського господарства в 60-х роках 19ст. – на початку 20 ст.

36. Зародження і розвиток кооперативного руху в Україні.

37. Розвиток внутрішньої торгівлі в Україні протягом 19- на початку 20ст.

38. Роль України в системі світового ринку (19 – початок 20 ст.).

39. Економіка України в 1914-1921рр.

40. Політика “воєнного комунізму” та НЕП в Україні.

41. Економіка Української РСР в часи індустріалізації та колективізації.

42. Західноукраїнські землі в 20-30рр.20 ст.

43. Господарство України в роки другої світової війни.

44. Відбудова і розвиток промисловості України в повоєнні роки.

45. Сільське господарство України у 50-80-х роках 20 ст. Сутність аграрної політики.

46. Характеристика розвитку невиробничої сфери в другій половині 20 ст.

47. Об'єктивна необхідність перебудови України на основі ринку.

48. Структурна перебудова господарства України в умовах незалежності.

49. Вирішення соціально-економічних проблем в ході ринкових перетворень.

50. Актуальність аграрної реформи в сучасній Україні.

51. Зовнішньоекономічна політика України на сучасному етапі .


  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи