Канонічне право icon

Канонічне право
Скачати 46.97 Kb.
НазваКанонічне право
Дата11.07.2012
Розмір46.97 Kb.
ТипДокументи

Канонічне право


Автор розробки навчальної дисципліни та лектор Степан Степанович Сливка доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та філософії права НУ „Львівська політехніка”


Канонічне право: філософсько-правовий зміст навчальної дисципліни


Канонічне (церковне) право з кінця ХVІІ ст. було обов’язковою навчальною дисципліною на юридичних факультетах університетів, які функціонували на українських землях. Що стосується центральної і східної частин сучасної України, то воно викладалося з 1835 року. Зрозуміло, що за часів радянського періоду така навчальна дисципліна була забороненою.

В інституті права та психології НУ „Львівська політехніка” вперше серед львівських вищих навчальних закладів юридичного профілю було відновлено викладання канонічного права з 2011-2012 н.р., хоча в деяких інших навчальних закладах України це було зроблено раніше. За піврічний „досвід” викладання цієї дисципліни можна зробити несміливі висновки, скоріше у вигляді проблем.

По-перше. Відомо, що канонічне право має два змісти: богословський і юридичний. Перший із них притаманний духовним семінаріям, академіям та богословським інститутам, факультетам світських університетів де в основному готують кандидатів у пресвітери (священики), другий – для майбутніх юристів. Відповідно до цих двох напрямів існують окремі програми навчальних дисциплін. Якщо богословським напрямом канонічного права світська наука особливо не переймається, то з програмою навчальної дисципліни „Канонічне право” юридичного характеру, а тим більше філософсько-правового, існують науково-навчальні проблеми. Адже основні призначення пресвітерів і юристів в державі різні.

По-друге. Для вирішення цього питання, очевидно, слід виходити із спільних функцій (які корисні суспільству) пресвітера і юриста. Йдеться про правове виховання людей різних поколінь. Якщо пресвітер здійснює таке виховання на духовних, релігійних (християнських) нормах, то юрист – на нормах позитивного права (чинного законодавства). Зауважимо, що юрист повинен знати не тільки державне (світське) право, а й духовне. Духовне право повинно бути первинним для юриста, яке запобігає зловживанням позитивного права. Духовне право є першоджерелом формування особистої та професійної правосвідомості. Не є таємницею, що при правореалізаційній роботі юрист використовує як законодавчу базу, так і власну правосвідомість, внутрішнє переконання. Для членів суспільства духовні і позитивістські напрями правового виховання вкрай необхідні, адже одні із задоволенням виконують поради (щодо власної поведінки) пресвітера, інші – юриста, а треті – одного і другого (бувають й протилежні дії – жодного). Для правового виховання, яке здійснюють в державі не тільки ці дві категорії осіб, цінним є спільна множина богословських і позитивістських норм. Такою множиною є множина моралі, в тому числі християнської і світської. Вивченням множини моральних норм займається етика, яка є розділом філософії, звідки закономірно випливає поняття філософії моралі.

По-третє. Філософія моралі починається із Законів Божих, особливо Нового Завіту, на яких ґрунтується римське й візантійське право. На римсько-візантійському праві впродовж віків здійснювалось правове виховання людей різного покоління Європи. Воно продовжується й тепер, хоча здебільшого це відбувається на підсвідомому рівні. Слід сказати, що до появи позитивного права в Європі (початок ХІХ ст.) всі нормативно-правові акти (в більшій чи в меншій мірі) мали богословський характер. Достатньо згадати „Руську правду”, на якій виховувався давньоукраїнський народ досить тривалий період, що в результаті відзначалося високою ефективністю у вигляді зразкової для Європи правової культури. Тому необхідно відродити ці давні правові традиції з урахуванням специфіки розвитку сучасних правових відносин, які щораз набирають аморального змісту у зв’язку з нецивілізованою, але прогресуючою ринковою економікою, що може призвести до всесвітнього правового колапсу (ослаблення, звалення). Позитивне право все більше втрачає силу у правовому регулюванні суспільних відносин, панує правовий нігілізм, неповага до права, мораль – не в пошані, духовність стає скептичною нормою, а провідне місце займають матеріальні установки, високе матеріальне положення в суспільстві. Зрозуміло, що в релігійній та природничій літературі обґрунтовується критична ситуація, яка називається кінцем світу. Науковці і державотворці акцентують увагу на тому, що правовий нігілізм є актуальною проблемою сучасного суспільства. Саме духовне начало, яке лежить в основі канонічного права, може виправити фатальний рівень неповаги до права в Україні.

По-четверте. Якою повинна бути програма навчальної дисципліни „Канонічне право”? Тут існують різні підходи. В основному вони зводяться до калькуляції богословського характеру канонічного права. В цьому є певні позитивні зерна. Видається, що канонічне право повинно структурно „вливатися” у філософію права [3]. Тобто канонічне право має бути „підвладним” філософії права своєрідним морально-правовим „полігоном”, випробовуванням, реалізатором. Аналогом може слугувати юридична деонтологія, яка завдяки зусиллям львівських науковців сформована як вступ до філософії права, де йдеться про внутрішній імператив службового обов’язку юриста [4]. Тепер треба висвітлити внутрішній імператив духовного обов’язку пресвітера.

Тому видається, що канонічне право доцільно подати як спеціальний вступ до філософії права і створити її філософсько-правовою дисципліною. Чому спеціальний вступ, а не просто вступ? Філософія права досліджує в основному природне право і вміст природно-правових норм у позитивному праві. Що таке природне право (та й право взагалі) сказати однозначно складно, хоча й видано спеціальну монографію [2]. У релігійному змісті природне (в тому числі надприродне) право - це Боже Право, яке випливає з осмислення людиною Божих Законів (законів Природи). У філософії права про це вести мову вже запізно, оскільки вона мусить вивчатися на останніх курсах (після вивчення всіх галузей права), а на початкових курсах вивчення канонічного права є обґрунтованим. Із досвіду відомо, що юридичну деонтологію слід вивчати на першому курсі, а канонічне – на другому.

^ По - п’яте. Складним питанням є написання підручника з канонічного права для студентів юридичного профілю. Наразі можна користуватися методичними рекомендаціями для семінарських занять з канонічного права [1] та навчальними посібниками, які мають богословський зміст. Написанню підручника повинен передувати кількарічний досвід викладання цієї дисципліни студентам-юристам та активний пошук змісту програми навчальної дисципліни „Канонічне право”, яка б гармонійно поєднувалася з юридичною деонтологією та органічно „вливалася” у філософію права.

Отже, канонічне право як навчальна дисципліна необхідна для майбутніх юристів. Її основною метою є формування філософсько-моральних цінностей позитивного права та професійної юридичної діяльності у духовному вимірі.


Список літератури

  1. Сливка С.С. Канонічне право: методичні рекомендації для семінарських занять . – Львів, 2012. – 58 с.

  2. Сливка С.С. Природне та надприродне право: Ч. 1: Природне право: історико- філософський погляд. – К.: Атіка, 2005. – 224 с.

  3. Сливка С.С. Філософія права: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2012. – 256 с.

  4. Сливка С.С. Юридична деонтологія: підручник. – вид. 4-е доп. і перероб. – К.: Атіка, 2008. – 296 c. (Затверджено МОН України).

Схожі:

Канонічне право iconПерелік питань на залік
Парабола. Канонічне рівняння параболи. Застосування кривих другого порядку в економічних дослідженнях
Канонічне право iconПрограма державної атестації з правових дисциплін для студентів окр «Магістр» спеціальності
«Кримінальне право», «Основи соціально-правового захисту особистості», «Охорона праці в соціально-педагогічній сфері», «Право соціального...
Канонічне право iconПрограма державної атестації з соціально-правових дисципліни для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності
Програма розроблена на підставі типових програм з дисциплін «Житлове право», «Кримінальне право», «Міжнародне право», «Основи соціально-правового...
Канонічне право iconПерелік питань для вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 06 – аграрне право; земельне право; екологічне право; природоресурсове право Аграрне право
Форми й методи регулятивної діяльності державних органів у сільському господарстві
Канонічне право iconТема Господарське право в системі права України
Право власності. Право повного господарського відання, право оперативного управління
Канонічне право iconП/п Прізвище, ініціали
Бакалавр: Сімейне право, Господарське право, Право соціального забезпечення, Право інтелектуальної власності
Канонічне право iconП/п Прізвище, ініціали
Бакалавр: Сімейне право, Господарське право, Право соціального забезпечення, Право інтелектуальної власності
Канонічне право iconЗатверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради
Кожному студенту видаються тестові завдання – по 10 тестів для кожної з шести дисциплін: «Конституційне право України», «Цивільне...
Канонічне право iconПрограма державної атестації з соціально-правових дисциплін для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності
«Галузеве законодавство в соціальній роботі», «Житлове право», «Конституційне право України», «Міжнародне законодавство в галузі...
Канонічне право iconПитання для підготовки до заліку з дисципліни «Правові та організаційні основи підприємницької діяльності»
Право власності, право повного господарського відання, право оперативного управління, право оперативного використання: зв’язок І...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи