Міністерство охорони здоров\

Міністерство охорони здоров'я україни буковинський державний медичний університет
Скачати 103.55 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров'я україни буковинський державний медичний університет
Дата11.07.2012
Розмір103.55 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

В.о. проректора з науково-педагогічної роботи

Професор ________ Ю.Т. Ахтемійчук

“___” __________ 2010 рік


«СХВАЛЕНО»

Вченою Радою Буковинського

державного медичного університету

“___” ____________ 2010 рік

(протокол № ____)


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни «Особливості фармакотерапії в акушерстві і гінекології»

для інтернів провізорів зі спеціальності «клінічна фармація»,

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології (суміжна)

на 2010-2011 навчальний рік

Факультет – післядипломної освіти

Спеціальність – клінічна фармація

Кафедра - акушерства, гінекології та перинатології (суміжна)

Лекції - 2 год.

Практичні заняття - 5 год.

Залік

Всього – 7 год

Робочих днів - 1


Робоча навчальна програма складена на основі освітньо професійної програми та освітньо кваліфікаційної характеристики за спеціальністю “клінічна фармація” (МОЗ України, Київ, 2004р.).

Схвалено на засіданні кафедри акушерства, гінекології та перинатології

“17” березня 2010 р. (протокол № 18).


Зав. кафедри акушерства,

гінекології та перинатології

д.мед.н., професор Кравченко О.В.


Схвалено предметно-методичною комісією з педіатричних дисциплін, акушерства та гінекології “6” квітня 2010 р. (протокол № 4).


Голова ПМК

д.мед.н., професор Кравченко О.В.


Схвалено організаційно-методичною комісією з післядипломної освіти

“19” травня 2010 р. (протокол № 4).


Декан факультету післядипломної освіти

д.мед.н., професор В.М. Пашковський

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН лекцій

дисципліни «Особливості фармакотерапії в акушерстві і гінекології»

для інтернів провізорів зі спеціальності «клінічна фармація»,

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології (суміжна)

на 2010-2011 навчальний рік
п/п

ТЕМА

Год.

1.

Особливості фармакотерапії в акушерстві і гінекології

2
ВСЬОГО:

2Схвалено на засіданні кафедри акушерства, гінекології та перинатології

“17” березня 2010 р. (протокол № 18).


Зав. кафедри акушерства,

гінекології та перинатології

д.мед.н., професор Кравченко О.В.


Схвалено предметно-методичною комісією з педіатричних дисциплін, акушерства та гінекології “6” квітня 2010 р. (протокол № 4).


Голова ПМК

д.мед.н., професор Кравченко О.В.


Схвалено організаційно-методичною комісією з післядипломної освіти

“19” травня 2010 р. (протокол № 4).


Декан факультету післядипломної освіти

д.мед.н., професор В.М. Пашковський

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН практичних занять

дисципліни «Особливості фармакотерапії в акушерстві і гінекології»

для інтернів провізорів зі спеціальності «клінічна фармація»,

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології (суміжна)

на 2010-2011 навчальний рік
п/п

Тема

К-сть год.

1.

Особливості фармакокінетики та фармакодинаміки лікарських засобів у вагітних і плода. Принципи фармакотерапії у жінок в період лактації. Особливості та переваги антибактеріальних засобів, гормональних препаратів, які використовуються в гінекології. Залік.

5
ВСЬОГО:

5


Схвалено на засіданні кафедри акушерства, гінекології та перинатології

“17” березня 2010 р. (протокол № 18).


Зав. кафедри акушерства,

гінекології та перинатології

д.мед.н., професор Кравченко О.В.


Схвалено предметно-методичною комісією з педіатричних дисциплін, акушерства та гінекології “6” квітня 2010 р. (протокол № 4).


Голова ПМК

д.мед.н., професор Кравченко О.В.


Схвалено організаційно-методичною комісією з післядипломної освіти

“19” травня 2010 р. (протокол № 4).


Декан факультету післядипломної освіти

д.мед.н., професор В.М. Пашковський


^ ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЧАТКОВОГО, ПОТОЧНОГО, ПРОМІЖНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ІНТЕРНІВ ПРОВІЗОРІВ

з дисципліни «Особливості фармакотерапії в акушерстві і гінекології»

на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології (суміжна)

2010-2011 навчальний рік


Початковий контроль знань проводиться під час практичних занять шляхом усних та письмових відповідей на запитання викладача.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичного заняття і включає перевірку знань, вмінь та контроль володіння практичними навичками, котрі передбачені методичною розробкою з відповідної теми.

Після виконання програми підсумковий контроль-залік проводиться на заліковому занятті в кінці курсу (наказ Міністра Освіти № 161 від 2 червня 1993 року).

Залік виставляється інтернам провізорам, які відвідали лекції, практичні заняття і оволоділи всіма навиками. Проводиться підсумковий контроль у вигляді співбесіди із с інтерном провізором згідно навчальної програми.


Схвалено на засіданні кафедри акушерства, гінекології та перинатології

“17” березня 2010 р. (протокол № 18).


Зав. кафедри акушерства,

гінекології та перинатології

д.мед.н., професор Кравченко О.В.


Схвалено предметно-методичною комісією з педіатричних дисциплін, акушерства та гінекології “6” квітня 2010 р. (протокол № 4).


Голова ПМК

д.мед.н., професор Кравченко О.В.


Схвалено організаційно-методичною комісією з післядипломної освіти

“19” травня 2010 р. (протокол № 4).


Декан факультету післядипломної освіти

д.мед.н., професор В.М. Пашковський

^ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

з дисципліни «Особливості фармакотерапії в акушерстві і гінекології»

на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології (суміжна), які повинен опанувати інтерн провізор і, які підлягають поточному та підсумковому контролю


 1. вміти класифікувати лікарські засоби за категоріями ризику по відношенню до плода;

 2. подавати порівняльну характеристику та визначати особливості та переваги лікарських засобів, які використовуються у вагітних жінок.

 3. визначати можливість небажаного впливу лікарських пре­па­ра­тів різних фарма­кологічних груп на перебіг лактації на підставі даних про фар­ма­ко-, токсикодинаміку та фарма­ко­кі­не­тику лікарських засобів, у тому числі за допомогою довідкової літератури та на­давати рекомендації по його запобіганню;

 4. збирати лікарський анамнез, проводити ретроспективний та перспективний аналіз реакції людини на лікарські засоби;

 5. надавати консультації з питань раціонального використання безрецептурних препаратів;

 6. визначати категорії жінок із екстрагенітальною патологією, що потребують обов'язкової консультації лікаря під час відпуску безрецептурних ліків, визначати категорії лікарського засобу, протипоказаних жінкам з екстрагенітальною патологією;

 7. проводити порівняння терапевтичної дії в залежності від шляху введення гормонального контрацептиву;

 8. надавати рекомендації щодо раціонального режиму харчування для забезпечення благоприємного фону для використання засобів контрацепції при захворюваннях ендокринної системи та шлунково-кишкового тракту;

 9. визначити клінічні прояви негативного впливу гормональних протизаплідних засобів;

 10. вміти визначити найбільш ефективний антибактеріальний засіб при хламідійній, уреаплазменній, мікоплазменній та гонорейній інфекції;

 11. вміти проводити порівняння ефективності терапевтичної дії різних форм антибактеріальних засобів взалежності від виду збудника інфекції, що передається статевим шляхом.


Схвалено на засіданні кафедри акушерства, гінекології та перинатології

“17” березня 2010 р. (протокол № 18).


Зав. кафедри акушерства,

гінекології та перинатології

д.мед.н., професор Кравченко О.В.


Схвалено предметно-методичною комісією з педіатричних дисциплін, акушерства та гінекології “6” квітня 2010 р. (протокол № 4).


Голова ПМК

д.мед.н., професор Кравченко О.В.


Схвалено організаційно-методичною комісією з післядипломної освіти

“19” травня 2010 р. (протокол № 4).


^ Декан факультету післядипломної освіти

д.мед.н., професор В.М. Пашковський


Критерії оцінки знань інтернів провізорів зі спеціальності «клінічна фармація» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

з дисципліни «Особливості фармакотерапії в акушерстві і гінекології»

на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології (суміжна)

на 2008-2009 навчальний рік

Керуючись Наказом Міністерства освіти України за № 161 від 2 червня 1993 року “Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах” підсумковий контроль проводиться за двобальною шкалою: “зараховано” або “незараховано”.

Зараховано виставляється інтернам провізорам, які відвідували лекції, практичні заняття, оволоділи повним об’ємом практичних навичок, дали вірні відповіді на запитання програми під час усної співбесіди.

Незараховано виставляється інтернам провізорам, які не відвідали лекції, практичні заняття, не оволоділи повним об’ємом практичних навичок, дали невірні відповіді на запитання програми під час усної співбесіди.


Схвалено на засіданні кафедри акушерства, гінекології та перинатології

“17” березня 2010 р. (протокол № 18).


Зав. кафедри акушерства,

гінекології та перинатології

д.мед.н., професор Кравченко О.В.


Схвалено предметно-методичною комісією з педіатричних дисциплін, акушерства та гінекології “6” квітня 2010 р. (протокол № 4).


Голова ПМК

д.мед.н., професор Кравченко О.В.


Схвалено організаційно-методичною комісією з післядипломної освіти

“19” травня 2010 р. (протокол № 4).


Декан факультету післядипломної освіти

д.мед.н., професор В.М. Пашковський

^ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАЛІКУ

у інтернів провізорів зі спеціальності «клінічна фармація» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

з дисципліни «Особливості фармакотерапії в акушерстві і гінекології»

на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології (суміжна)


Керуючись Наказом Міністерства освіти України за № 161 від 2 червня 1993 року “Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах” та інструкції МОЗ України “Про організацію і проведення семестрових іспитів та заліків у медичних вищих навчальних закладах України” заключний контроль якості набутих знань, вмінь і практичних навичок проводиться шляхом заліку після виконання інтернами провізорами навчальної програми.

До заліку допускаються інтерни провізори, які відвідали всі лекції, практичні заняття.

Залік проводиться в усній формі шляхом співбесіди викладача із інтерном провізором.


Схвалено на засіданні кафедри акушерства, гінекології та перинатології

“17” березня 2010 р. (протокол № 18).


Зав. кафедри акушерства,

гінекології та перинатології

д.мед.н., професор Кравченко О.В.


Схвалено предметно-методичною комісією з педіатричних дисциплін, акушерства та гінекології “6” квітня 2010 р. (протокол № 4).


Голова ПМК

д.мед.н., професор Кравченко О.В.


Схвалено організаційно-методичною комісією з післядипломної освіти

“19” травня 2010 р. (протокол № 4).


^ Декан факультету післядипломної освіти

д.мед.н., професор В.М. Пашковський


Список рекомендованої навчальної та навчально-методичної літератури

для вивчення дисципліни «Особливості фармакотерапії в акушерстві і гінекології»


Основна:

 1. Абрамченко В.В. «Антибиотики в акушерстве и гинекологии» Рук. Для врачей: СПб: Спец. Лит. – 2000. – 112 с.

 2. Абрамченко В.В. Перинатальная фармакология - СПб: 2003. – 156 с.

 3. Шехтман М.М. Руководство по экстрагенитальной патологии у беременных. – М.: “Триада”, 1999. – 816 с.

 4. Наказ № 539 від 04.08.2006 року. Про оргаснізіцію діяльності служби планування сім'ї та охорони репродуктивного здоров'я в Україні.

Додаткова:

 1. Бодяжина В.И. Акушерская помощь в женской консультации. – М., 1998.

 2. Зазерская И.В., Карпов О.И., Танаков А.И. и соавт. Справочник акушера-гинеколога. – Спб., 1998.

Основна мета викладання дисципліни


Метою викладання дисципліни є знати особливості клінічної фармакології, фармакокінетики та фармакодинаміки лікарських засобів у вагітних і плода; принципи фармакотерапії у жінок в період лактації; особливості і переваги антибактеріальних засобів, гормональних препаратів, які використовуються в гінекології, оволодіти основними навичками та вміннями.


Завдання дисципліни «Особливості фармакотерапії в акушерстві і гінекології»


 • визначити особливості клінічної фармакології, фармакокінетики лікарських засобів у вагітних і плода;

 • засвоїти принципи фармакотерапії у жінок у період лактації;

 • встановити особливості та переваги антибактеріальних засобів, гормональних препаратів, які використовуються в гінекології.


Перелік дисциплін, які є необхідними для вивчення

«Особливостей фармакотерапії в акушерстві і гінекології»

 • нормальна і патологічна анатомія;

 • нормальна і патологічна фізіологія;

 • органічна та біологічна хімія;

 • загальна терапія;

 • генетика;

 • мікробіологія та імунологія;

 • біологія та гістологія;

 • фармакологія.

Зміст навчальної програми

дисципліни «Особливості фармакотерапії в акушерстві і гінекології»


Особливості фармакотерапії в акушерстві і гінекології

Критичні терміни вагітності. Лікарські засоби, які абсолютно протипоказані в період вагітності (категорія Х). Лікарські засоби, яким властива тератогенна дія (категорія D). Обґрунтування особливостей фармакокінетики лікарських засобів у вагітних з урахуванням їх всмоктування, розподілу, метаболізму та виведення. Особливості фармакокінетики та фармакодинаміки лікарських засобів у плода. Принципи фармакотерапії вагітних. Особливості клінічної фармакології у лактуючих жінок. Особливості та переваги антибактеріальних засобів, гормональних препаратів, які використовуються в гінекології.

Схожі:

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Клінічна фармакологія”
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Професійні хвороби”
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Пропедевтики внутрішньої медицини
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій”
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Науковий відділ направляє до друку (статтю, тези)
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Догляд та психологічне спостереження за хворими у хірургічному відділенні стаціонару (1 тиждень)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи