«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено» icon

«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено»
Скачати 413.05 Kb.
Назва«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено»
Сторінка1/3
Дата11.07.2012
Розмір413.05 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

В.о. проректора з науково-педагогічної роботи

Професор ________ Ю.Т. Ахтемійчук

“___” __________ 2010 рік


«СХВАЛЕНО»

Вченою Радою Буковинського

державного медичного університету

“___” ____________ 2010 рік

(протокол № ____)


Робоча навчальна програма

підготовки лікарів-інтернів ІІІ-го року навчання зі спеціальності

Акушерство і гінекологія” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології на 2010/2011 навчальний рік

Тривалість навчання на кафедрі – 2 місяці (312 год.).


1. Акушерство та гінекологія - кафедра акушерства, гінекології та перинатології.


  • Лекцій – 20 год.

  • Семінарських занять – 98 год.

  • Практичних занять – 188 год.

  • Атестація – 6 год.

Всього – 312 год.


Робоча навчальна програма складена на основі типового навчального плану та програми спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації зі спеціальності “Акушерство і гінекологія” (МОЗ України, Київ, 2006р.).


Схвалено на засіданні кафедри акушерства, гінекології та перинатології

17 березня 2010 р. (протокол № 18).

Зав. кафедри акушерства,

гінекології та перинатології,

д.мед.н., професор О.В. Кравченко


Затверджено на засіданні предметно-методичної комісії з педіатричних дисциплін, акушерства та гінекології 6 квітня 2010 р. (протокол № 4).

Голова ПМК

д.мед.н., професор О.В. Кравченко


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти 19 травня 2010 р. (протокол № 4 ).


Декан факультету післядипломної освіти

д.мед.н., професор В.М. Пашковський


ЗатверджУЮ

В.о. ректора Буковинського державного

медичного університету

професор ___________ Т.М. Бойчук

“14” квітня 2010 р.


^ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

підготовки лікарів-інтернів IIІ-го року навчання зі спеціальності ”Акушерство та гінекологія” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології

на 2010/2011 навчальний рік (2 місяці – 312 год.).

№ п/п

Назва курсу та розділу

К-сть навчальних годин

Всього

Лекцій

Семінар. занять

Практ. занять

1.

Передракові захворювання і пухлини геніталій та молочних залоз

94

-

18

76

2.

Передракові захворювання і пухлини зовнішніх геніталій і шийки матки

18

-

-

18

3.

Пухлинні захворювання яєчників

16

-

-

16

4.

Гіперпластичні процеси та рак ендометрію

16

-

-

16

5.

Стромальні пухлини матки

18

-

-

18

6.

Дизгормональні захворювання та рак молочних залоз

8

-

-

8

7.

Трофобластична хвороба

6

-

6

-

8.

Контрольне заняття: Передракові захворювання і пухлини геніталій

6

-

6

-

9.

Контр. заняття: Дизгормональні захворювання та рак молочних залоз

6

-

6

-

10.

„Гострий” живіт в акушерстві і гінекології

68

4

16

48

11.

Гострий” живіт при кровотечі в черевну порожнину

26

2

4

20

12.

„Гострий” живіт при запаленні статевих органів

21

1

4

16

13.

„Гострий” живіт при порушенні кровозабезпечення органів малого тазу та пухлин

17

1

4

12

14.

Контрольне заняття: „Гострий” живіт в гінекології

4

-

4

-

15.

Ендометріоз

36

4

12

20

16.

Внутрішній ендометріоз


12

2

2

8

17.

Зовнішній ендометріоз


11

1

2

8

18.

Екстрагенітальний ендометріоз


9

1

4

4

19.

Контрольне заняття: ендометріоз


4

-

4

-

20.

Неплідність та планування сім’ї

58

4

22

32

21.

Ендокринна неплідність


6

-

-

6

22.

Трубно-перитонеальний фактор неплідності


6

-

-

6

23.

Матковий фактор неплідності

2

-

-

2

24.

Малі форми ендометріозу як причина неплідності


6

-

2

4

25.

Методи природнього планування сім’ї


6

-

2

4

26.

Гормональні, внутрішньоматкові і хірургічні методи контрацепції


8

-

4

4

27.

Профілактика інфекцій в програмах планування сім’ї


4

-

4

-

28.

Сучасні допоміжні репродуктивні технології в лікуванні неплідності


16

4

6

6

29.

Контрольне заняття: неплідність та планування сім’ї


4

-

4

-

30.

Військово-спеціальна підготовка

38

4

22

12

31.

Особливості надання акушерсько-гінекологічної допомоги у військових умовах

10

4

-

6

32.

Надання акуш.-гін. допомоги при вогнепальних пошкодженнях


8

-

6

2

33.

Надання акуш.-гін. допомоги при хімічних ураженнях


8

-

6

2

34.

Надання акуш.-гін. допомоги при радіаційних ураженнях


8

-

6

2

35.

Контрольне заняття з питань військово-спеціальної підготовки


4

-

4

-

36.

Етика і деонтологія в професійній діяльності лікаря

12

4

8

-

37.

Поняття про лікарську етику і деонтологію. Деонтологія в акушерстві і гінекології


4

4

-

-

38.

Особливості деонтології в різних структурно-функціональних підроз-ділах акуш.-гін. Закладів


4

-

4

-

39.

Санітарно-просвітницька діяльність серед населення


4

-

4

-

40.

Заключний комп’ютерний контроль


2

-

2

-

41.

Іспит та залік з практичних навичок


4

-

4

-
ВСЬОГО:

312

20

104

188


Схвалено на засіданні кафедри акушерства, гінекології та перинатології

17 березня 2010 р. (протокол № 18).

Зав. кафедри акушерства,

гінекології та перинатології,

д.мед.н., професор О.В. Кравченко


Затверджено на засіданні предметно-методичної комісії з педіатричних дисциплін, акушерства та гінекології 6 квітня 2010 р. (протокол № 4).

Голова ПМК

д.мед.н., професор О.В. Кравченко


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти 19 травня 2010 р. (протокол № 4 ).


Декан факультету післядипломної освіти

д.мед.н., професор В.М. Пашковський

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

для лікарів-інтернів IIІ-го року навчання із спеціальності “Акушерство і гінекологія” на 2010/2011 навчальний рік
п/п

Т Е М А

Год.

1.

„Гострий” живіт в гінекології

4

2.

Внутрішній ендометріоз

2

3.

Зовнішній та екстрагенітальний ендометріоз

2

4.

Сучасні допоміжні репродуктивні технології в лікуванні неплідності

4

5.

Особливості надання акушерсько-гінекологічної допомоги у військових умовах

4

6.

Поняття про лікарську етику і деонтологію. Деонтологія в акушерстві і гінекології

2

7.

Сучасні аспекти планування сім’ї

2
Всього:

20


Схвалено на засіданні кафедри акушерства, гінекології та перинатології

17 березня 2010 р. (протокол № 18).

Зав. кафедри акушерства,

гінекології та перинатології,

д.мед.н., професор О.В. Кравченко


Затверджено на засіданні предметно-методичної комісії з педіатричних дисциплін, акушерства та гінекології 6 квітня 2010 р. (протокол № 4).

Голова ПМК

д.мед.н., професор О.В. Кравченко


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти 19 травня 2010 р. (протокол № 4 ).


Декан факультету післядипломної освіти

д.мед.н., професор В.М. Пашковський


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

семінарських занять для лікарів-інтернів IIІ-го року

навчання із спеціальності “Акушерство і гінекологія”

на 2010/2011 навчальний рік (очний цикл)
п/п

Т Е М А

Год.

1.

Трофобластична хвороба

6

2.

Контрольне заняття: Передракові захворювання і пухлини геніталій

6

3.

Контрольне заняття: Дизгормональні захворювання та рак молочних залоз

6

4.

„Гострий” живіт при кровотечі в черевну порожнину

4

5.

„Гострий” живіт при запаленні статевих органів

4

6.

„Гострий” живіт при порушенні кровозабезпечення органів малого тазу та пухлин

4

7.

Контрольне заняття: „Гострий” живіт в гінекології

4

8.

Внутрішній ендометріоз

2

9.

Зовнішній ендометріоз

2

10.

Екстрагенітальний ендометріоз

4

11.

Контрольне заняття: ендометріоз

4

12.

Малі форми ендометріозу як причина неплідності

2

13.

Методи природнього планування сім’ї

2

14.

Гормональні, внутрішньоматкові і хірургічні методи контрацепції

4

15.

Профілактика інфекцій в програмах планування сім’ї

4

16.

Сучасні допоміжні репродуктивні технології в лікуванні неплідності

6

17.

Контрольне заняття: неплідність та планування сім’ї

4

18.

Надання акуш.-гін. допомоги при вогнепальних пошкодженнях

6

19.

Надання акуш.-гін. допомоги при хімічних ураженнях

6

20.

Надання акуш.-гін. допомоги при радіаційних ураженнях

6

21.

Контрольне заняття з питань військово-спеціальної підготовки

4

22.

Особливості деонтології в різних структурно-функціональних підрозділах акуш.-гін. закладів

4

23.

Санітарно-просвітницька діяльність серед населення

4

24.

Заключний комп’ютерний контроль

2

25.

Іспит та залік з практичних навичок

4
В С Ь О Г О:

104

Схвалено на засіданні кафедри акушерства, гінекології та перинатології

17 березня 2010 р. (протокол № 18).

Зав. кафедри акушерства,

гінекології та перинатології,

д.мед.н., професор О.В. Кравченко

Затверджено на засіданні предметно-методичної комісії з педіатричних дисциплін, акушерства та гінекології 6 квітня 2010 р. (протокол № 4).

Голова ПМК

д.мед.н., професор О.В. Кравченко


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти 19 травня 2010 р. (протокол № 4 ).


Декан факультету післядипломної освіти

д.мед.н., професор В.М. Пашковський


  1   2   3

Схожі:

«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено» icon«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено»
Схвалено предметно-методичною комісією з педіатричних дисциплін, акушерства та гінекології “6” квітня 2010 р. (протокол №4)
«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено» icon«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено»
Схвалено предметно-методичною комісією з педіатричних дисциплін, акушерства та гінекології “6” квітня 2010 р. (протокол №4)
«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено» icon«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено»
Акушерство І гінекологія” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології на 2010/2011 навчальний рік
«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено» icon«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено»
Акушерство І гінекологія” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології на 2010/2011 навчальний рік
«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено» icon«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено»
Акушерство І гінекологія – кафедра акушерства, гінекології та перинатології (розрахунок на одну академічну групу)
«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено» icon«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено»
Актуальні питання перинатальної медицини” за спеціальністю “акушерство І гінекологія” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології...
«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено» icon«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено»
Робоча навчальна програма складена на основі типового навчального плану та програми циклу тематичного удосконалення «Актуальні питання...
«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено» iconЗатверджую схвалено в о. проректора з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету
Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2009 р. “ ” 2009 р протокол №
«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено» iconЗатверджую схвалено в о. проректора з навчальної роботи, Вченою Радою Буковинського професор державного медичного університету
Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2009 р. “ ” 2009 р протокол №
«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено» iconВ. о проректора з науково-педагогічної роботи Вченою Радою Буковинського Проф. Ю. Т ахтемійчук державного медичного університету 2010 р. 2010 р. Протокол № робоча навчальна программа

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи