«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено» icon

«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено»
Скачати 264.46 Kb.
Назва«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено»
Дата11.07.2012
Розмір264.46 Kb.
ТипДокументи

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

В.о. проректора з науково-педагогічної роботи

Професор ________ Ю.Т. Ахтемійчук

“___” __________ 2010 рік


«СХВАЛЕНО»

Вченою Радою Буковинського

державного медичного університету

“___” ____________ 2010 рік

(протокол № ____)РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

тематичного удосконалення лікарів-слухачів циклу

“Невідкладні стани в практиці акушер - гінеколога”


кафедрі акушерства, гінекології та перинатології

(2010-2011 навчальний рік)


Тривалість навчання на кафедрі - 2 тижні (72 годин)

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології:

 • Лекцій ……………………………………………….. 16 год.

 • Семінарських занять ………………………………. 22 год.

 • Практичних занять ………………………………… 30 год.

 • Тестовий контроль ………………………………… 4 год.

 • Всього годин ………………………………………. 72 год.

 • Робочих днів ………………………………………. 10 днів

Схвалено на засіданні кафедри акушерства, гінекології та перинатології

“17” березня 2010 р. (протокол № 18).


Зав. кафедри акушерства,

гінекології та перинатології

д.мед.н., професор Кравченко О.В.


Схвалено предметно-методичною комісією з педіатричних дисциплін, акушерства та гінекології “6” квітня 2010 р. (протокол № 4).


Голова ПМК

д.мед.н., професор Кравченко О.В.


Схвалено організаційно-методичною комісією з післядипломної освіти

“19” травня 2010 р. (протокол № 4).


Декан факультету післядипломної освіти

д.мед.н., професор В.М. Пашковський


ЗатверджУЮ

В.о. ректора Буковинського державного

медичного університету

професор ___________ Т.М. Бойчук

“14” квітня 2010 р.


НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
^

тематичного удосконалення лікарів-слухачів циклу

“Невідкладні стани в практиці акушер - гінеколога”


кафедрі акушерства, гінекології та перинатології

(2010-2011 навчальний рік)


Мета: удосконалення знань з актуальних питаньтеорії і практики невідкладного акушерства, ургентних станів в гінекології, з метою зниження материнської та перинатальної смертності, покращення репродуктивного здоров’я населення.п/п
^
Назва тем

Кількість годинЛекції

Практ.

заняття

Семінар. заняття

Залікове заняття

Разом

1

2

3

4

5

6

7

 1. 1.

Інтенсивна терапія важких форм пізніх гестозів.

2

4

4
10

 1. 2.

Акушерський геморагічний шок, ДВЗ синдром. Інтенсивна терапія.

2

4

8
14

 1. 3.

Інтенсивна терапія при маткових кровотечах.

6
8
14

 1. 4.

Інфекційно токсичні ускладнення в акушерстві, як причина невідкладних станів. Інтенсивна терапія.

4

4

8
16

 1. 5.

Невідкладна допомога при гінекологічній патології.

2
2
4

 1. 6.

Емболії нетромботичної природи.
44

 1. 7.

Еферентні методи у лікуванні ургентної акушерської патології.
44

 1. 8.

Міжлікарняне транспортування акушерських хворих, що знаходяться у критичному стані.
22Іспит


4

4
Всього

16

22

30

4

72

Тематичний план лекцій
^

тематичного удосконалення лікарів-слухачів циклу

“Невідкладні стани в практиці акушер - гінеколога”


(2010-2011 навчальний рік)

на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології
п/п

Тема


Кількість годинЕтіопатогенез, діагностика та інтенсивна терапія важких форм пізніх гестозів

2Акушерський геморагічний шок, ДВЗ-синдром. Принципи і методи комплексної інтенсивної терапії.

2Інтенсивна терапія при маткових кровотечах, обумовлених передчасним відшаруванням нормально розташованої плаценти, передлежанням плаценти, розривами матки.

4Гіпотонічні післяпологові кровотечі – етіопатогенез, діагностика, алгоритм невідкладної допомоги.

2Сучасні аспекти етіології, діагностики та лікування перитоніту після кесарського розтину.

2Сучасні аспекти етіології, патогенезу, діагностики і лікування акушерського інфекційно-токсичного шоку.

2Гострий живіт в гінекології обумовлений кровотечами в черевну порожнину. Алгоритм невідкладної допомоги.

2
Всього

16

Схвалено на засіданні кафедри акушерства, гінекології та перинатології

“17” березня 2010 р. (протокол № 18).


Зав. кафедри акушерства,

гінекології та перинатології

д.мед.н., професор Кравченко О.В.


Схвалено предметно-методичною комісією з педіатричних дисциплін, акушерства та гінекології “6” квітня 2010 р. (протокол № 4).


Голова ПМК

д.мед.н., професор Кравченко О.В.


Схвалено організаційно-методичною комісією з післядипломної освіти

“19” травня 2010 р. (протокол № 4).


Декан факультету післядипломної освіти

д.мед.н., професор В.М. Пашковський

Тематичний план семінарських занять
^

тематичного удосконалення лікарів-слухачів циклу

“Ургентні стани в акушерстві та гінекології”


(2010-2011 навчальний рік)

на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології
п/п

Тема


Кількість годин
Принципи комплексної інтенсивної терапії, акушерська тактика еклампсії, екламптичної коми, екламптичного статусу, HELLP-синдрому.

4Дихальна недостатність, гострий печінково-нирковий синдром при геморагічному шоці – лікарська тактика.

4Емболія нетромботичної природи (емболія навколоплідними водами, жирова емболія, септична емболія)

4Етіопатогенез, діагностика та лікування акушерського сепсису.

4Сучасні аспекти використання еферентних методів у лікуванні ургентної акушерської патології

4Міжлікарняне транспортування акушерських хворих, що знаходяться у критичному стані.

2
Всього

22

Схвалено на засіданні кафедри акушерства, гінекології та перинатології

“17” березня 2010 р. (протокол № 18).


Зав. кафедри акушерства,

гінекології та перинатології

д.мед.н., професор Кравченко О.В.


Схвалено предметно-методичною комісією з педіатричних дисциплін, акушерства та гінекології “6” квітня 2010 р. (протокол № 4).


Голова ПМК

д.мед.н., професор Кравченко О.В.


Схвалено організаційно-методичною комісією з післядипломної освіти

“19” травня 2010 р. (протокол № 4).


Декан факультету післядипломної освіти

д.мед.н., професор В.М. Пашковський

Тематичний план практичних занять
^

тематичного удосконалення лікарів-слухачів циклу

“Ургентні стани в акушерстві та гінекології”


(2010-2011 навчальний рік)

на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології
п/п

Тема


Кількість годинПоетапна невідкладна допомога при важких формах пізніх гестозів.

4Методи оцінки шокогенності крововтрати. Діагностика розладів гемостазіограми.

2Організація екстренної допомоги при геморагічному шоці.

4Алгоритм дії лікаря при передчасному відшаруванні нормально розташованної плаценти.

4Алгоритм дії лікаря при розривах матки.

4Алгоритм дії лікаря при передлегливості плаценти

2Кровотечі I половини вагітності.

2Перекрут ніжки пухлини. Гінекологічний перитоніт.

2Організація екстренної допомоги при інфекційно-токсичному шоці.

2ДВЗ – синдром. Алгоритм лікування.

4
Всього

30


Схвалено на засіданні кафедри акушерства, гінекології та перинатології

“17” березня 2010 р. (протокол № 18).

Зав. кафедри акушерства,

гінекології та перинатології

д.мед.н., професор Кравченко О.В.


Схвалено предметно-методичною комісією з педіатричних дисциплін, акушерства та гінекології “6” квітня 2010 р. (протокол № 4).

Голова ПМК

д.мед.н., професор Кравченко О.В.


Схвалено організаційно-методичною комісією з післядипломної освіти

“19” травня 2010 р. (протокол № 4).

Декан факультету післядипломної освіти

д.мед.н., професор В.М. Пашковський


^ Критерії оцінки знань і вмінь

практичних лікарів на циклі тематичного удосконалення

лікарів-слухачів “Невідкладні стани в практиці акушера-гінеколога”


Рівень знань і вмінь лікарів оцінюється у відповідності до кваліфікаційних вимог.

Оцінка якості підготовки лікаря здійснюється диференційовано з урахуванням теоретичних знань і вмінь та ступеня опанування ним практичних навиків, які передбачені навчальною програмою і кваліфікаційними вимогами.

Оцінка “відмінно” ставиться лікарю, який глибоко і досконало засвоїв теоретичний матеріал, може визначити етіологію, патогенез, клінічні особливості і варіанти захворювання у конкретних хворих (пацієнток з ургентною патологією), проводить обгрунтування діагнозу, здійснює диференційну діагностику, складає детальний план лікування та реабілітації конкретного хворого (з урахуванням віку, супутніх захворювань), має глибокі знання з фармакодинаміки, фармакокінетики, знає протипоказання, побічні дії ліків та їх диференційоване застосування, вміє вирішити питання медико-соціальної експертизи.

Оцінка “добре” ставиться лікарю, який добре засвоїв теоретичний матеріал з усіх розділів гінекологічної ендокринології, має добру практичну підготовку, достатньо володіє знаннями з фармакодинаміки, фармакокінетики, побічної дії ліків, але допускає окремі неточності у відповідях та при вирішенні клінічної ситуаційної задачі.

Оцінка “задовільно” ставиться лікарю, який має знання з основних питань невідкладних станів в акушерстві і гінекології, задовільну практичну підготовку, але не засвоїв деталі; знає механізм дії та побічні дії лише основних груп ліків.

Оцінка “незадовільно” ставиться лікарю, який не засвоїв значну частину матеріалу, не знає механізмів дії та побічних дій ліків, допускає помилки при вирішенні клінічної задачі, має незадовільну оцінку за комп’ютерне тестування.

Схвалено на засіданні кафедри акушерства, гінекології та перинатології

“17” березня 2010 р. (протокол № 18).

Зав. кафедри акушерства,

гінекології та перинатології

д.мед.н., професор Кравченко О.В.

Схвалено предметно-методичною комісією з педіатричних дисциплін, акушерства та гінекології “6” квітня 2010 р. (протокол № 4).

Голова ПМК

д.мед.н., професор Кравченко О.В.


Схвалено організаційно-методичною комісією з післядипломної освіти

“19” травня 2010 р. (протокол № 4).

Декан факультету післядипломної освіти

д.мед.н., професор В.М. Пашковський

^ Критерії оцінки знань і вмінь лікарів-слухачів

під час заліку на циклі тематичного удосконалення

Невідкладні стани в практиці акушера-гінеколога”

Оцінка знань лікарів-курсантів з питань ургентних станів в акушерстві та гінекології проводиться диференційовано з урахуванням ступеня опанування практичних навичок – вміння здійснювати діагностику та диференційну діагностику порушень при шокових станах, призначати необхідний об’єм додаткових методів обстеження, оцінити об’єм крововтрати, трактувати результати гемостазіограми, формулювати клінічний діагноз згідно з вимогами сучасних діючих класифікацій, визначити прогноз, надати допомогу при матковій кровотечі, здійснити диференційоване лікування, реабілітацію та профілактику, вміти вирішувати конкретні питання медико-соціальної експертизи.


^ 1. Критерії оцінки вмінь та володіння лікарями практичними навиками:

А. Робота з пацієнтками з ургентною патологією.

Оцінка “відмінно” ставиться лікарю, який глибоко і досконало оволодів методикою опитування та фізичного обстеження пацієнток, відмінно володіє прийомами визначення симптомів невідкладних станів, вільно володіє діагностичними та лікувальними маніпуляціями, вміє скласти план лікування, знає об’єм і правильно інтерпретує дані додаткових (лабораторних, інструментальних, ендоскопічних, гістологічних) методів дослідження, проводити реабілітацію.

Оцінка “добре” ставиться лікарю, який глибоко оволодів методикою обстеження пацієнток при важкій акушерсько-гінекологічній патології, але допускає незначні помилки в порядку обстеження та інтерпретації результатів лабораторних та інструментальних методів обстеження, а також при проведенні діагностичних та лікувальних маніпуляцій.

Оцінка “задовільно” ставиться лікарю, який оволодів методикою обстеження пацієнток при важкій акушерсько-гінекологічній патології, але допускає суттєві порушення в порядку та методиці проведення фізичного та додаткових методів обстеження, в інтерпретації результатів лабораторних та інструментальних методів дослідження, помиляється при виконанні окремих діагностичних та лікувальних маніпуляцій.

Оцінка “незадовільно” ставиться лікарю, який не засвоїв практичних навичок або неповністю опанував навички категорії А.

Б. Проведення та інтерпретація гемостазіограми.

Оцінка “відмінно” ставиться лікарю, який вміє бездоганно проводити і безпомилково, послідовно, логічно інтерпретувати гемостазіограму, у пацієнток з різними видами патології, правильно і в повній мірі формулює висновок.

Оцінка “добре” ставиться лікарю, який методично-правильно провів, інтерпретував гемостазіограму, однак допустив окремі несуттєві помилки при їх інтерпретації.


Оцінка “задовільно” ставиться лікарю, який допустив помилки при проведенні гемостазіограми, дав в основному правильну оцінку, але допустив суттєві помилки при їх інтерпретації.

Оцінка “незадовільно” ставиться лікарю, який не вміє самостійно проводити гемостазіограму, допускає суттєві помилки у відповідях під час проведення та при інтерпретації результатів.

В. Опанування діагностично-лікувальними алгоритмами при невідкладній акушерській та гінекологічній патології.

Оцінка “відмінно” ставиться лікарю, який досконало вміє проаналізувати результати об’єктивних та допоміжних методів обстеження, безпомилково формулює діагноз та складає план патогенетично обгрунтованого лікування, в повному обсязі вміє надати невідкладну допомогу при маткових кровотечах і ускладненому перебізі пізнього гестозу, в повному обсязі проводить реабілітацію хворих.

Оцінка “добре” ставиться лікарю, який добре вміє проаналізувати результати об’єктивних та допоміжних методів обстеження, вірно і послідовно формулює діагноз та складає план патогенетично обгрунтованого лікування, в повному обсязі вміє надати невідкладну допомогу при маткових кровотечах і ускладненому перебізі пізнього гестозу, вміє проводити реабілітацію хворих.

Оцінка “задовільно” ставиться лікарю, вміє проаналізувати результати об’єктивних та допоміжних методів обстеження, формулює діагноз, проте не в повному об’ємі складає план патогенетично обгрунтованого лікування, допускає помилки при наданні невідкладної допомоги при маткових кровотечах і ускладненому перебізі пізнього гестозу, орієнтується у проведенні реабілітації хворих.

Оцінка “незадовільно” ставиться лікарю, який не вміє проаналізувати результати об’єктивних та допоміжних методів обстеження, не вірно формулює діагноз, допускає суттєві помилки при складанні лікування пацієнтів із невдкладною патологією.

^ 2. Критерії оцінки теоретичних знань лікарів та їх загальнопрактичної підготовки

Кожному лікарю-курсанту пропонується для підготовки 100 тестових запитань із навчально-методичного посібника “Невідкладні стани в акушерстві і гінекології”. При проведенні заліку лікар-курсант відповідає на 30 вибіркових запитань (для відповіді на кожне запитання дається час до 1-єї хвилини).

За 95-100% правильних відповідей – оцінка “відмінно”.

За 85-94% правильних відповідей – оцінка “добре”.

За 75-84% правильних відповідей – оцінка “задовільно”.

За 74% і нижче правильних відповідей – оцінка “незадовільно”.

Співбесіда для підсумкової оцінки рівня теоретичної підготовки проводиться у формі усних запитань та/або розв’язування ситуаційних задач.

Оцінка “відмінно” ставиться лікарю, який глибоко і досконало засвоїв теоретичний матеріал, може визначити етіологію, патогенез, клінічні особливості і варіанти захворювання, вільно проводить обгрунтування діагнозу, здійснює диференційну діагностику, може скласти детальний план лікування та реабілітації конкретної хворої, вагітної (рішення клінічної ситуаційної задачі), надати невідкладну допомогу, має глибокі знання з оперативних методів лікування, фармакодинаміки, фармакокінетики, знає протипокази, побічні дії ліків та їх диференційне застосування, знає дози ліків в обсязі, що передбачений програмою, вміє виписувати рецепти та правильно оформити лист лікарських призначень конкретній вагітній, пацієнтці, вміє вирішити питання медико-соціальної експертизи.

Оцінка “добре” ставиться лікарю, який добре засвоїв теоретичний матеріал з усіх розділів невідкладних станів в акушерстві, має добру практичну підготовку, достатньо володіє знаннями з невідкладних станів в акушерстві, фармакодинаміки, фармакокінетики, побічної дії ліків, вміє їх застосовувати, знає дози ліків в обсязі, що передбачений програмою, але допускає неточності, вміє виписати рецепт на заданий лікарський препарат та оформити лист призначень конкретній хворій, допускає окремі не точності у відповідях та при вирішенні клінічної ситуаційної задачі, практичних навичок.

Оцінка “задовільно” ставиться лікарю, який має знання з основних питань ендокринології в гінекології та акушерстві, задовільну практичну підготовку, але не засвоїв деталі, який знає механізм дії та побічні дії основних груп ліків, які передбачені програмою. Вміє правильно виписати рецепт та оформити лист лікарських призначень, допускає окремі суттєві помилки у відповідях та при вирішенні клінічної задачі.

Оцінка “незадовільно” ставиться лікарю, який не знає значної частини матеріалу, допускає суттєві помилки при відповідях, не знає механізмів дії та побічних дій ліків. Не вміє виписати рецепт на заданий лікарський препарат, допускає значні помилки при оформленні листа лікарських призначень, при вирішенні клінічної задачі, або не засвоїв практичних навичок.

Схвалено на засіданні кафедри акушерства, гінекології та перинатології

“17” березня 2010 р. (протокол № 18).

Зав. кафедри акушерства,

гінекології та перинатології

д.мед.н., професор Кравченко О.В.


Схвалено предметно-методичною комісією з педіатричних дисциплін, акушерства та гінекології “6” квітня 2010 р. (протокол № 4).

Голова ПМК

д.мед.н., професор Кравченко О.В.


Схвалено організаційно-методичною комісією з післядипломної освіти

“19” травня 2010 р. (протокол № 4).

Декан факультету післядипломної освіти

д.мед.н., професор В.М. Пашковський

^ Методика проведення

заліку лікарів-слухачів циклу тематичного удосконалення

Невідкладні стани в практиці акушера-гінеколога”


І ЕТАП складається з тестового контролю рівня підготовки за питаннями навчально-методичного посібника посібника “Невідкладні стани в акушерстві і гінекології”, який включає всі питання, передбачені навчальною програмою підготовки лікарів на циклі. Під час тестування кожному лікарю пропонується дати відповідь на 50 тестових завдань.

ІІ ЕТАП: контроль практичних навичок, який складається із роботи з пацієнтками з невідкладними станами (вміння зібрати анамнез, провести спеціальне обстеження хворої, інтерпретувати результати додаткових методів обстеження, обгрунтувати попередній діагноз, провести диференційний діагноз, скласти план лікування, реабілітації; виписати рецепти);

ІІІ ЕТАП: співбесіда для підсумкової оцінки рівня теоретичної та практичної підготовки у формі усних запитань, розв’язування ситуаційних задач.

Схвалено на засіданні кафедри акушерства, гінекології та перинатології

“17” березня 2010 р. (протокол № 18).


Зав. кафедри акушерства,

гінекології та перинатології

д.мед.н., професор Кравченко О.В.


Схвалено предметно-методичною комісією з педіатричних дисциплін, акушерства та гінекології “6” квітня 2010 р. (протокол № 4).


Голова ПМК

д.мед.н., професор Кравченко О.В.


Схвалено організаційно-методичною комісією з післядипломної освіти

“19” травня 2010 р. (протокол № 4).


Декан факультету післядипломної освіти

д.мед.н., професор В.М. Пашковський


^ Засоби для проведення базисного, проміжного та підсумкового

контролю знань і вмінь практичних лікарів слухачів на циклі тематичного удосконалення “Невідкладні стани в практиці акушера-гінеколога»

Базисний контроль знань лікаря проводиться з самого початку навчання на циклі тематичного удосконалення шляхом тестового контролю, біля ліжка вагітної та гінекологічної пацієнтки, в кабінетах функціональної діагностики та шляхом співбесіди з викладачем.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та семінарських занять і включає перевірку практичних знань, вмінь та контроль володіння практичними навичками, які передбачені методичними розробками з відповідних тем.

Проміжний контроль проводиться на заняттях, наприкінці вивчення окремих розділів програми та відповідних циклів. Проміжний контроль передбачає перевірку практичної підготовки, комп’ютерне тестування за атестаційною програмою, співбесіду.

Підсумковий контроль (залік) здійснюється після проходження циклу тематичного удосконалення і включає такі етапи:

 1. Тестовий контроль.

 2. Перевірка практичної підготовки:

 • робота з гінекологічними пацієнтками з ендокринними розладами (вміння зібрати анамнез, провести спеціальне обстеження хворої, інтерпретувати результати додаткових методів обстеження, обгрунтувати попередній діагноз, провести диференційний діагноз, скласти план лікування, реабілітації; виписати рецепти);

 • самостійне проведення гемостазіограми;

 • опанування діагностично-лікувальними алгоритмами при невідкладних станах в акушерстві і гінекології.

Контроль професійних вмінь і навичок здійснюється згідно переліку знань і вмінь у відповідності з вимогами до лікаря-спеціаліста.

Співбесіда для підсумкової оцінки рівня теоретичної та практичної підготовки у формі усних запитань та/або розв’язування ситуаційних задач.

Екзаменаційна оцінка враховує результати всіх трьох етапів заключної атестації.

Схвалено на засіданні кафедри акушерства, гінекології та перинатології

“17” березня 2010 р. (протокол № 18).

Зав. кафедри акушерства, гінекології та перинатології

д.мед.н., професор Кравченко О.В.

Схвалено предметно-методичною комісією з педіатричних дисциплін, акушерства та гінекології “6” квітня 2010 р. (протокол № 4).

Голова ПМК д.мед.н., професор Кравченко О.В.

Схвалено організаційно-методичною комісією з післядипломної освіти

“19” травня 2010 р. (протокол № 4).

Декан факультету післядипломної освіти

д.мед.н., професор В.М. Пашковський

Список літератури

для лікарів - слухачів циклу тематичного удосконалення

^ Невідкладні стани в практиці акушера-гінеколога”


 1. Абрамченко В.В. “Активнное ведение родов.” - С. Петербург “Специальная література”. – 2003. – 664 с. Абрамченко В.В. Антибиотики в акушерстве и гинекологии: Рук. для врачей. – СПб: СпецЛит, 2000.-112 с.

 2. Абрамченко В.В. Послеоперационная интенсивная терапия в акушерстве. – СПб. СпецЛит, 2000.-132 с.

 3. Абрамченко В.В. Перигатальная фармакология. – Манкт Петербург.- 2003. – 156 с.

 4. Абрамченко В.В. Активнное ведение родов: Руководство для врачей. – 2-е изд., испр. – Спб: СпецЛит, 2004. – 664 с.

 5. Абрамченко В.В. Фармакотерапия гестоза: Руководство для врачей – СПб.:СпецЛит,2005. – 477 с.

 6. Айламазян Е.К. Неотлохная помощь при экстремальных состояниях в акушерсткой практике. – Н.Новгород. – Изд – во НГМА. – 2005. – 64 с.

 7. Айламазян Э.К. “Акушерство”. – СПб.-2003. – 528 с.

 8. Айламазян Э.К., Рябцева И.Т. Неотложная помощь при экстремальных состояниях в гинекологии. – Санкт – Петербург.- 2000.-72 с.

 9. Айламазян Э.К. Акушерство: Учебник для медицинских вузов. 4 –е Изд., Доп.- Спб: СпецЛит, 2003. – 528 с.

 10. Актуальные вопросы акушерства: Руководство для врачей акушеров-гинекологов, интернов и студентов мед. университетов / под ред. Коханевич Е.В. – К.: ТМК, 2001. – 152 с.

 11. Акушерство и гинекология. Руководство для врачей / Под ред. Г.М.Савельевой. - М.: Медицина. 2006. 348 с.

 12. Акушерство: Підручник для лікарів-інтернів / ред. Грищенко В., Артамонов В., Богдаликін М., Венцковський Б. – Харків: Основа. -2000.-392 с.

 13. Акунц К.Б. Акушерство. Аттестационные вопросы.-М. 2002.-164с.

 14. Безношенко Г.Б. Неоперативная гинекология. – М., 2001. – 206 с.

 15. Белоусов Ю.Б., Моисеев В.С., Лепехин В.К. Клиническая фармокология и фармакотерапия. М.: Универсум, 2003 – 296 с.

 16. Безсимптомний перебіг НВV- інфекції у вагітних, ризик розвитку та прогнозування акушерських ускладнень: (Методичнв рекомендації) / М.А. Андрейчин, Ю. Рандюк, А.М. Сокол, В.Е. Кардаш. – К.: Б. вид., 2005. – 26 с.

 17. Венцковский Б.М. Поздний гестоз. – К. – 2002. – 768 с.

 18. Воскресенский С.Л. Оценка состояния плодо кардиотокография. Допплероетрия. Биофезический профиль: Учеб. пособие. – Мн.: Книжный Дом, 2004. – 304 с.

 19. Внутриутробная гибель плода, медецинская помощь матери, (метод рекомендации). – Донецк. – 2001. – 16 с.

 20. Григор’єв П.Я., Стародуб Є.М., Яковенко Е.П. Хвороби оранів травлення. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 446 с.

 21. Денесюк В.Г. Посібник з клінічної лабораторної діагностики. К.: 2004. – 118 с.

 22. Довлатян А.А. Острый пиелонефрит беременный. – М.: Медецина, 2004. – 215 с.

 23. Дубоссарська З.М. Нозокоміальні інфекції в акушерсько – гінекологічних стаціонарах: Рекомендовано МОЗ України як навчальний посібник для лікарів – інтернів, лікарів – гінекологів, неонатологів/ З.М. Дубоссарська, Ю.С. Паращук, О.В. Грищенко. – К.: Здоров’я, 2005. – 116 с.

 24. Дуда И В., Дуда В.И. Клиническое акушерство.- Минск, 2001. – 314 с.

 25. Дуда В.И. и др. Оперативное акушерство: Учебное пособие / В.И. Дуда, И.В. Дуда. – Мн.: Интерпрессервис; Мн.:Книжный дом 2002. – 512 с.

 26. Запорожан В.М., Цегельский М.Р. Акушерство та гінекологія. – К., Здоров’я, 2004. – 416 с.

 27. Запорожан В.М. та співавтори. Акушерство. – К., 2000 – 234 с.

 28. Зильбер А.П. и др. Преэклампсия и эклампсия : Клинико-физиологические основы и алгоритмы диагностики: Учебное пособи. – Петрозаводск, 2005.- 508 с.

 29. Избранные лекции по акушерству и гинекологии/ Под ред. Стражакова А. – Ростов – на – Дону: Феникс, 2000. – 204 с.

 30. Инфекционный аборт, сепсис и перетонит в акушерстве и гинекологии: Руководство для врачей / В.В. Амбрамченко, Д. Костячек, Э. Хаджиева, И.Шанхалова. – Спб: Север, 2002. – 520 с.

 31. Клінічне медсестринство в акушерстві і гінекології: Допущено МОЗ України як підручник для студентів ВМНЗ І – ІІІ рівнів акредитації / А.М. Громова, Г.М. Антуєв, В.В. Лойко та ін.; Ред Громова А. – К.: Здоров”я, 2004. – 584 с.

 32. Козлов В.И., Пухляр А.Ф. Вирусные, хламидиозные и микоплазменные заболевания гениталий. – Москва. – М.: 2001. – 314 с.

 33. Коханевич Е.В. Актуальные вопросы акушерства. – К., “ТМК”. – 2001. – 232с.

 34. Кулаков В. И. Акушерско – гинекологическая помощь. – М., 2000. – 234 с.

 35. Кустаров В.Н., Линде В.А. Гестоз. 2000. – М., 2000. – 198 с.

 36. Коханович Е.В. Актуальные вопросы акушерства. 2001. – 252 с.

 37. Краснопольский В.И. и др. Оперативная гинекология: Руководство для врачей. – Нижний Новгород. – 2005 – 306 с.

 38. Краснопольский В.И., Радзинский В.Е., Логутова Л.С., Буянова С.Н., Аксенов А.Н., Щепатов В.В., Озолс А.Л. Kесарево сечение. - М.: Медицина, 2002.- 106 с.

 39. Кулаков В.И. и соавт. Акушерские кровотечения. – М. “Триада-Х”, 2004. – 204 с..

 40. Кулаков В.И. и соавт. Анестезия и реанимация в акушерстве и гинекологии. - М., Триада-Х, 2001.-204 с.

 41. Кулаков В.И. и соавт. Обезболивание родов. – М., 2002. – 86 с.

 42. Кулаков В.И. Оперативная гинекология: Руководство для врачей. – Н.Новгород: Изд-во НГМА, 2004. – 268 с.

 43. Кулаков В.И., Голубев В.А. Роль новых медицинских технологий в акушерстве, гинекологии и перинатологии // Акушерство и гинекология. – 2005. - №2. – С. 3-6.

 44. Кулаков В.И., Серов В.И., Абубакирова А.М., Федотова Т.А. Интенсивная терапия в акушерстве и гинекологии /эфферентные методы/. – М.: МИА, 2003.- 210 с.

 45. Кулаков В.И., Чернуха Е.А, Комиссарова Л.И. Кесарево сечение. – М., 2004.- 124 с.

 46. Кулаков В.И., Орджоникидзе Н.В., Тютюник В.Л. Плацентарная недостаточность и инфекция. – М., 2004. – 455 с.

 47. Куликов В.И., Казаков Д.П. и спивав. Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве и неонатологии. – М., 2001. – 264 с.

 48. Линева О.И., Павлов В.В. Женщина. Акушерские и гинекологические проблемы. – Самара, 2001. 302 с.

 49. Михайлов И.Б., Ярославский В.К. Основы фармакотерапии в акушерстве и гинекологии. – М., 2001. – 262 с.

 50. Нагнибеда А.Н., Павлова Л.П. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии на догоспитальном этапе: Справочник /Под ред. Э.К.Айламазяна/. – СПб: СпецЛит,2003. – 58 с.

 51. Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Клиническая оценка результатов лабораторных исследований. - М.: Медицина, 2000. - 544 с.

 52. Неотложнные состояния в акушерстве и гинекологии: Справочное пособие / Под ред.. Степанковская Г. К., Венцовский Б. М. – К.: Здоровья. – 2004. – 306 с.

 53. Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов. - Минск: Вышейшая школа, 2001. - Т.1. – 522 с.

 54. Организация экстренной медицинской помощи в акушерско-гинекологической практике. Учебно-методическое пособие. - Самара, 2003.

 55. Перебіг вагітності та пологів у жінок з екстрагенітальною паталогією: Навчально – методичний посібник /Укл. Кравченко О.В. та ін. – Чернівці: Медуніверситет, 20005. – 206 с.

 56. Подымова С.Д. Болезни печени. - М.: Медицина, 2004. –703 с.

 57. Руководство Дьюхерста по акушерству и гинекологии для последипломного обучения: Руководство: пер. с англ. / Ред. Уитфилд Ч., Краснопольский В.-М.: Медецина, 2003.- 808 с.

 58. Савельева Г.М. Акушерство. – М.,2003. – 482 с.

 59. Серов В.Н., Абубакирова А.М. Акушерские кровотечения (профилактика и лечение). – М.: Медицина,2000. – 314 с.

 60. Серов В.Н., Стрижаков А.Н., Маркин С.А. Руководство по практическому акушерству. – М.: МИА, 2002. – 342 с.

 61. Серов В.Н. Руководство по безопасному материнству. – 2000. – 194 с.

 62. Сидельников В.М., Антонов А.Г. Преждевременные роды. Недоношеный ребенок: Руководство для врачей. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2006. 448 с.

 63. Сидоров И.С. Физилогия и паталогия родовой деятельности. – 2000. – 212 с.

 64. Современные вопросы инфектологии в акушерстве и гинекологии. Учебное пособие /Под ред. Чайки В.К.. – Донецк, 2006. – 426 с.

 65. Степанковская Г.К., Венцковский Б.М. Неотложное акушерство. – К., 2004. – 426 с.

 66. Херт Глен. Оперативная урогинекология: Руководство для врачей: Пер с англ. Лопаткина Н.А., Аполихина О.И. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003. – 276 с.

 67. Чернуха Е.А. Родовой блок. – Изд. 2-е, переработанное и дополненное. - М.: Триада-Х, 2001. – 416 с.

 68. Шехтман М.М. Руководство по экстрагенитальной патологии у беременных. - М.: " ТРИАДА-Х", 2005. – 816 с.

 69. Шехтман М.М., Бурдули Г.М. Болезни органов пищеварения и крови у беременных. М.: Триада-Х, 2004. – 304 с.

 70. Шехтман М.М. Неотложная помощь при экстрагинетальной паталогии у беременных. – М., 2001. – 316 с.

 71. Наказ МОЗ України № 620 від 29.12.2003р. “Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні”.

 72. Наказ МОЗ України № 503 від 28.12.2002р. “Про удосконалення амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні”.

 73. Наказ МОЗ України № 582 від 15.12.2003р. “Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги”.

 74. Наказ МОЗ України № 676 від 31.12.2004р. “Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги”.

 75. Наказ МОЗ України № 782 від 29.12.2005р. “Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги ” .

 76. Наказ МОЗ України № 59 від 10.02.2003р. “Про удосконалення заходів щодо профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в пологових будинках (акушерських стаціонарах)”.

 77. Наказ МОЗ України № 111 від 28.06.1994р. “Про затвердження інструкцій про порядок проведеня операції штучного переривання вагітності та про порядок проведення операції штучного переривання вагітності методом вакуумаспірації”.

 78. Наказ МОЗ України № 194 від 6.05.2003р. “Про затвердження галузевої програми “Первинна реанімація новонароджених на 2003-2006 роки””.

 79. Наказ МОЗ України № 120 від 25.05.2000р. “Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД”.

 80. Наказ МОЗ України № 344 від 15.12.2000р. “Про затвердження методичних рекомендацій з удосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД ”.

 81. Наказ МОЗ України № 539 від 4.08.2006р. “Про організацію діяльності служби планування сім’ї та охорони репродуктивного здоров’я в Україні”.

 82. Наказ МОЗ України № 584 від 29.08.2006р. “Про затвердження Протоколу медичного догляду за новонародженою дитиною з малою масою при народженні”.

 83. Наказ МОЗ України № 899 від 27.12.2006р. “Про затвердження клінічного протоколу з акушерської допомоги “Тазове передлежання плода””.

 84. Наказ МОЗ України № 900 від 27.12.2006р. “Дистрес плода при вагітності та під час пологів”.

 85. Наказ МОЗ України № 901 від 27.12.2006р. “Про затвердження клінічного протоколу з акушерської допомоги “Переношена вагітність”.

 86. Наказ МОЗ України № 906 від 27.12.2006р. “Про затвердження клінічного протоколу з акушерської допомоги “Перинатальні інфекції”.

 87. Навчальний посібник “Попередження трансмісії ВІЛ від матері до дитини”.- К.: “Акві-К”, 2003.- 184с.

 88. Наказ МОЗ України № 234 від 10.05.2007р. “Про організацію профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах”.

Схожі:

«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено» icon«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено»
Схвалено предметно-методичною комісією з педіатричних дисциплін, акушерства та гінекології “6” квітня 2010 р. (протокол №4)
«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено» icon«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено»
Акушерство І гінекологія” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології на 2010/2011 навчальний рік
«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено» icon«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено»
Акушерство І гінекологія” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології на 2010/2011 навчальний рік
«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено» icon«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено»
Акушерство І гінекологія” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології на 2010/2011 навчальний рік
«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено» icon«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено»
Акушерство І гінекологія – кафедра акушерства, гінекології та перинатології (розрахунок на одну академічну групу)
«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено» icon«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено»
Актуальні питання перинатальної медицини” за спеціальністю “акушерство І гінекологія” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології...
«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено» icon«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено»
Робоча навчальна програма складена на основі типового навчального плану та програми циклу тематичного удосконалення «Актуальні питання...
«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено» iconЗатверджую схвалено в о. проректора з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету
Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2009 р. “ ” 2009 р протокол №
«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено» iconЗатверджую схвалено в о. проректора з навчальної роботи, Вченою Радою Буковинського професор державного медичного університету
Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2009 р. “ ” 2009 р протокол №
«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено» iconВ. о проректора з науково-педагогічної роботи Вченою Радою Буковинського Проф. Ю. Т ахтемійчук державного медичного університету 2010 р. 2010 р. Протокол № робоча навчальна программа

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи