Е. В. Колісніченко > В. О. Панченко > А. А. Папченко Відповідальний за випуск А. О. Євтушенко Декан інженерного факультету О. Г. Гусак icon

Е. В. Колісніченко > В. О. Панченко > А. А. Папченко Відповідальний за випуск А. О. Євтушенко Декан інженерного факультету О. Г. Гусак
НазваЕ. В. Колісніченко > В. О. Панченко > А. А. Папченко Відповідальний за випуск А. О. Євтушенко Декан інженерного факультету О. Г. Гусак
Сторінка1/17
Дата11.07.2012
Розмір1.48 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку та в світ

дозволяю на підставі

“Єдиних правил”,

п. 2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-методичного

управління В.Б. Юскаєв


НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

з курсу “Інтелектуальна власність”

для студентів усіх спеціальностей

денної та заочної форм навчання

У двох частинах

Частина 1


Усі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис одиниць

відповідає стандартам


Укладачі: І.П. Каплун

Е.В. Колісніченко

В.О. Панченко

А.А. Папченко


Відповідальний за випуск А.О. Євтушенко


Декан інженерного факультету О.Г. Гусак


Суми Видавництво СумДУ

2009

Зміст

С.

ВСТУП 6

Розділ 1 Інтелектуальна власність як право на результат творчої діяльності людини 8

1.1 Поняття і види права інтелектуальної власності 8

1.2 Об’єкти права інтелектуальної власності 10

1.3 Суб’єкти права інтелектуальної власності 12

1.3.1 Загальні положення 12

1.3.2 Автори - творці об'єктів права інтелектуальної власності 13

1.3.3 Заявник 19

1.3.4 Правонаступники як суб'єкти права інтелектуальної власності 22

1.4 Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку держави 23

1.5 Система джерел законодавства у сфері інтелектуальної власності 28

Розділ 2 Авторське право 39

2.1 Поняття і джерела авторського права 39

2.2 Об’єкти авторського права 41

2.3 Суб’єкти авторського права 43

2.4 Зміст та види авторського права 48

2.4.1 Особисті немайнові права 49

2.4.2 Майнові права авторів 53

2.4.3 Право слідування 57

2.5 Передача майнових прав 57

2.5.1 Матеріально-правові вимоги, що висуваються до авторських договорів 60

2.5.2 Авторський договір 61

2.5.3 Умови авторського договору 65

2.5.4 Відповідальність сторін за порушення 67

авторського договору 67

2.5.5 Припинення дії авторського договору 68

Розділ 3 СУМІЖНІ ПРАВА 70

3.1 Поняття суміжних прав 70

3.2 Суб’єкти суміжних прав 71

3.3 Суб’єктивні суміжні права 72

3.4 Термін дії суміжних прав 73

3.5 Права власників суміжних прав 74

3.5.1 Права виконавця 74

3.5.2 Права виробників фонограм або відеограм 75

3.5.3 Права організацій ефірного мовлення 76

Розділ 4 ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ 77

4.1 Види порушень авторського права і суміжних прав 78

4.2 Способи цивільно-правового захисту 80

Розділ 5 ПРОМИСЛОВА ВЛАСНІСТЬ 82

5.1 Об'єкти патентного права 82

5.1.1 Винахід 82

5.1.2 Корисна модель 87

5.1.3 Промисловий зразок 89

5.2 Суб'єкти патентного права 91

5.2.1 Автори винаходів, корисних моделей, промислових зразків 91

5.2.2 Патентовласники 92

5.2.3 Спадкоємці 94

5.3 Оформлення патентних прав 95

5.3.1 Загальні положення 95

5.3.2 Складання та подання заявки 96

5.3.3 Розгляд заявки в патентному відомстві 99

5.3.4 Видача патенту 104

5.4 Права авторів винаходів, корисних моделей і промислових зразків. 105

5.4.1 Особисті немайнові права на винахід, корисну модель, промисловий зразок 105

5.4.2 Майнові права на винахід, корисну модель, промисловий зразок 107

5.4.3 Обов’язки патентовласника 114

5.5 Захист прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок 117

5.5.1 Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок 117

5.5.2 Способи захисту прав 119

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 122

ГЛОСАРІЙ 124ВСТУПСоціально-економічний розвиток держави значною мірою залежить від ефективності інтелектуальної, творчої діяльності людини. Розвиток суспільства переконливо підтвердив, що головним чинником сталого економічного розвитку держави може бути лише зростання інтелектуального потенціалу нації і, в першу чергу, впровадження науково-технологічних новацій, які суттєво впливають на обсяги та якість виробництва і споживання.

У сучасних умовах прогресивний розвиток будь-якої сфери діяльності людини - культури, промисловості, агропромислового комплексу, охорони здоров'я тощо - неможливий без належного науково-технічного забезпечення та духовного розвитку суспільства. Це тісно пов'язані між собою процеси, які, у свою чергу, взаємозалежні. Ось чому однією із головних проблем, яка потребує постійної уваги та підтримки з боку держави, є належне використання інтелектуального потенціалу нації.

Сьогодні одним із найголовніших завдань є удосконалення та розвиток державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні. Інтелект, знання і творчий потенціал людини мають стати визначальними факторами розвитку українського суспільства. Найбільшою цінністю сучасного цивілізованого світу є людина, її права та свободи. Конституцією України громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист права інтелектуальної власності, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку із різними видами інтелектуальної діяльності. Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом.

Характерною ознакою кінця XX століття стала масова поява на ринку нового виду товару - об'єктів права інтелектуальної власності. При цьому темпи зростання обсягів торгівлі цим товаром зростають значно швидше, ніж для звичайних товарів.

У той же час ринкові перетворення в економіці України ще не справляють належного позитивного впливу на розвиток науково-технічного потенціалу, технологічне оновлення виробництва, нарощування випуску наукоємної конкурентоспроможної продукції. У зв'язку з цим нагальною потребою є вдосконалення механізму інтеграції освіти, науки та виробництва, посилення державної підтримки інноваційних структур, створення системи правової охорони інтелектуальної власності, яка б відповідала міжнародним стандартам.

Надійні гарантії набуття, здійснення та захисту права інтелектуальної власності є невід'ємним атрибутом державності кожної цивілізованої країни. Наявність сучасної системи правової охорони інтелектуальної власності сприяє розвитку національної економіки, збереженню і збагаченню науково-технічного потенціалу держави, розвитку міжнародної торгівлі, залученню в економіку країни іноземних інвестицій, зокрема у вигляді найсучасніших технологій, входженню України як рівноправного партнера до світового ринку інтелектуальної власності.

Україна є учасницею міжнародних договорів з питань інтелектуальної власності, зокрема таких найважливіших у цій сфері, як Паризька конвенція про охорону промислової власності та Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів, а також ряду договорів, які включають питання інтелектуальної власності, як-от: угода про торговельні відносини з США та договір про партнерство і співробітництво з Європейським Союзом.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

Е. В. Колісніченко > В. О. Панченко > А. А. Папченко Відповідальний за випуск А. О. Євтушенко Декан інженерного факультету О. Г. Гусак iconЕ. В. Колісніченко > В. О. Панченко > А. А. Папченко Відповідальний за випуск А. О. Євтушенко Декан факультету Тесет о. Г. Гусак Суми «Видавництво СумДУ»
Порядок визнання недійсною та припинення правової охорони географічного зазначення 48
Е. В. Колісніченко > В. О. Панченко > А. А. Папченко Відповідальний за випуск А. О. Євтушенко Декан інженерного факультету О. Г. Гусак iconА. С. Мандрика Відповідальний за випуск А. О. Євтушенко Декан інженерного факультету А. О.Євтушенко
Методичні вказівки до проходження виробничої практики для студентів 3-го курсу спеціальності 090209 “Гідравлічні та пневматичні машини”...
Е. В. Колісніченко > В. О. Панченко > А. А. Папченко Відповідальний за випуск А. О. Євтушенко Декан інженерного факультету О. Г. Гусак iconМетодичні вказівки з латинської мови для студентів 1-го курсу
Відповідальний за випуск Г.І. Литвиненко Декан гуманітарного факультету Л. П. Валенкевич
Е. В. Колісніченко > В. О. Панченко > А. А. Папченко Відповідальний за випуск А. О. Євтушенко Декан інженерного факультету О. Г. Гусак iconВ. Б. Юскаєв 2751 Збiрник вправ з граматики англiйської мови для студентiв 2-го курсу
Відповідальний за випуск Г.І. Литвиненко Декан гуманітарного факультету Л. П. Валенкевич
Е. В. Колісніченко > В. О. Панченко > А. А. Папченко Відповідальний за випуск А. О. Євтушенко Декан інженерного факультету О. Г. Гусак iconМетодичні вказівки для домашнього читання з навчальної дисципліни "Практичний курс англійської мови " для студентів спеціальності "Переклад"
Укладач Ю. В. Косенко Відповідальний за випуск С. О. Швачко Декан факультету Л. П. Валенкевич
Е. В. Колісніченко > В. О. Панченко > А. А. Папченко Відповідальний за випуск А. О. Євтушенко Декан інженерного факультету О. Г. Гусак iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни „Синхронний переклад" для студентів спеціальності "Переклад
Укладач С. О. Швачко Відповідальний за випуск С. О. Швачко Декан факультету Л. П. Валенкевич
Е. В. Колісніченко > В. О. Панченко > А. А. Папченко Відповідальний за випуск А. О. Євтушенко Декан інженерного факультету О. Г. Гусак iconУкладач І. Л. Гаврилюк Відповідальний за випуск О. Г. Ткаченко Декан гуманітарного факультету Л. П
Комплекс методичних матеріалів до практичних занять із дисципліни «Літературна праця журналіста» / Укладач І. Л. Гаврилюк. – Суми:...
Е. В. Колісніченко > В. О. Панченко > А. А. Папченко Відповідальний за випуск А. О. Євтушенко Декан інженерного факультету О. Г. Гусак iconІ. В. Щокотова Відповідальний за випуск В. Д. Черв'яков Декан фізико-технічного факультету Г. С. Воробйов
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з курсу „Теорія автоматичного управління” / Укладачі: А. В. Павлов, І. В. Щокотова....
Е. В. Колісніченко > В. О. Панченко > А. А. Папченко Відповідальний за випуск А. О. Євтушенко Декан інженерного факультету О. Г. Гусак iconТ. П. Бинда Відповідальний за випуск О.І. Сміян Декан факультету В. Е. Маркевич
Методичні вказівки до практичного заняття „Кір” для студентів 5-го курсу з дисципліни „Дитячі інфекції” згідно з умовами Болонського...
Е. В. Колісніченко > В. О. Панченко > А. А. Папченко Відповідальний за випуск А. О. Євтушенко Декан інженерного факультету О. Г. Гусак iconО. С. Дроздова Відповідальний за випуск Л. Д. Пляцук Декан заочного факультету В. Я. Стороженко
Методичні вказівки для самостійного курсу «Безпека життєдіяльності людини» для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи