Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «Затверджую» icon

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «Затверджую»
НазваМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «Затверджую»
Сторінка1/3
Дата11.07.2012
Розмір0.54 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


«Затверджую»

В. о. першого проректора

Професор _____________ Ю. Т. Ахтемійчук

«____» _____________ 2009 р.


ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТА

З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ


_________________________________

(структура, цілі, зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні питання)

Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни «акушерство та гінекологія» для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації (МОЗ України, К., 2008).


Схвалено на засіданні кафедри акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології «_____» __________ 2009 р. (протокол № ).

Зав. кафедри акушерства та гінекології з

курсом дитячої та підліткової гінекології,

к.мед.н, доцент С.П.Польова


Схвалено предметною методичною комісією з педіатричних дисциплін, акушерства та гінекології «_____» __________ 2009 р. (протокол № ).

Голова ПМК

д.мед.н., професор О.В. Кравченко


Чернівці - 2009


^ «АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ»

нормативна дисципліна, дисципліна за вибором студентів

 1. Вступ.

Акушерство та гінекологія – клінічна дисципліна, що вивчає морфологію, фізіологію та патологію жіночих статевих органів.

Акушерство та гінекологія як навчальна дисципліна:

а) базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні медичної біології, нормальної та патологічної анатомії, топографічної анатомії, нормальної та патологічної фізіології репродуктивної системи жінки, гістології та ембріології, фармакології й інтегрується з цими дисциплінами;

б) закладає основи формування студентами умінь та навичок, які визначаються кінцевими цілями вивчення акушерства та гінекології як самостійної дисципліни та можуть бути використані студентами для логічного обґрунтування діагнозу захворювання, проведення диференціальної діагностики, терапії, профілактики та реабілітації хворих, вмінні надавати лікарську допомогу при невідкладних станах в роботі лікаря загальної практики.

Кількість навчальних годин – 135 (4,5 кредиту ECTS), з яких:

Лекції – 20 год. (модуль 2 – 10 год., модуль 3 – 10 год.)

Практичні заняття – 70 год. (модуль 2 – 30 год., модуль 3 – 40 год.)

Самостійна робота – 45 год. (модуль 2 – 20 год., модуль 3 – 25 год.)

Зміст дисципліни структуровано на 2 модулі: модуль 2 – 1 змістовний модуль та модуль 3 – 4 змістовних модулі.


 1. ^ Структура дисципліни «Акушерство та гінекологія» та нарахування балів за поточну навчальну діяльність.

Модуль 1. : Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

Змістовий модуль 1. Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

Змістовий модуль 2. Перинатологія. Фактори ризику перинатального періоду.

Модуль 2. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

Змістовий модуль 3. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

Модуль 3. Захворювання жіночої репродуктивної системи. Планування сім’ї.

Змістовий модуль 4. Ендокринні порушення жіночої статевої системи.

Змістовий модуль 5. Основи онкогінекології.

Змістовий модуль 6. Запальні захворювання жіночих статевих органів та гінекологічні захворювання, які потребують невідкладної допомоги.

Змістовий модуль 7. Неплідний шлюб. Планування сім’ї.

Модуль 4. Акушерство і гінекологія

Змістовий модуль 8. Фізіологічне акушерство.

Змістовий модуль 9. Патологія вагітності та пологів.

Змістовий модуль 10. Перинатальна патологія.

Змістовий модуль 11. Вікова фізіологія жіночої репродуктивної системи, методи обстеження гінекологічних хворих.

Змістовий модуль 12. Гінекологічні захворювання.

Змістовий модуль 13. Неплідність у шлюбі. Планування сім`ї.


Опис навчального плану з дисципліни “Акушерство та гінекологія”

для студентів медичних факультетів, які навчаються за спеціальністю

^ 7.110101 «Лікувальна справа»

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

^ Рік навчання

Вид контролю

Всього

Аудиторних

СРС

Лецкій

Практичних занять

Годин/

кредитів ЕСТS

450/ 15

30

220

200

4-6
Модуль 1:

Змістових модулів 2


90 год. / 3,0 кредити ЕСТS

10

40

40

4

Поточний та підсумковий

модульний контроль

Всього за 4 рік навчання

90 год. / 3,0 кредити ЕСТS

10

40

40

4
Модуль 2:

Змістових модулів 1


60 год. /

2,0 кредитів ЕСТS

10

30

20

5

Поточний та підсумковий

модульний контроль

Модуль3:

Змістових модулів 4


75 год. /

2,5 кредитів ЕСТS

10

40

25

5

Поточний та підсумковий

модульний контроль

Всього за 5 рік навчання

135 год./

4,5 кредитів ЕСТS

20

70

45

5
Модуль 4:

Змістових модулів 3


225 год. / 7,5 кредитів ЕСТS
110

115

6

Поточний та підсумковий

модульний контроль

Всього за 6 рік навчання

225 год. / 7,5 кредитів ЕСТS
110

115

6
Студент допускається до підсумкового модульного контролю за умови виконання вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше:

 • МОДУЛЬ 2 –70 балів під час практичних занять (7 х 10):

 • МОДУЛЬ 3 – 72 бала під час практичних занять (8 х 9).

Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 50 з 80 балів.


^ Номер модуля,

к-сть навч. годин/

к-сть кредитів ECTS

К-сть змістових модулів, їх номери

К-сть практ. занять

^ Конвертація у бали традиційних оцінок

Мінім. к-сть балів

Традиційні оцінки

Бали за виконання індивідуального завдання як виду СРС

«5»

«4»

«3»

«2»

Модуль 2 60/2,0

1

(№ 3)

8

16

13

10

0

8

88

Модуль 3 75/2,5

4

(№№ 4-7)

10

13

10

8

0

3

83
 1. ^ Кінцеві цілі вивчення навчальної дисципліни «акушерство та гінекологія» ґрунтуються на базі навчальних цілей, визначених в освітньо-професійній програмі (ОПП). Вони визначаються таким чином:

 • Планувати тактику ведення вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду (ПП. 014).

 • Ставити попередній діагноз ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду (ПП. 018).

 • Інтерпретувати клінічну анатомію жіночих статевих органів та фізіологію репродуктивної системи (ПП. 032).

 • Ставити попередній діагноз основних гінекологічних захворювань, планувати обстеження та тактику ведення хворої (ПП. 044).

 • Визначати етіологічні та патогенетичні фактори основних захворювань жіночої репродуктивної системи (ПП. 049).

 • Визначати фактори, що впливають на планування сім’ї та розробляти заходи, спрямовані на раціональне планування сім’ї (ПП. 054).

 • Виконувати необхідні медичні маніпуляції (ПП. 055).

 • Планувати та надавати невідкладну допомогу при невідкладних станах в акушерстві і гінекології (ПП. 076).


4.

І. МОДУЛЬ 2. ПАТОЛОГІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ ТА ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРІОДУ (ІХ семестр)


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

МОДУЛЬ 2. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду


Тема

Кільк. годин
1

Ранні гестози. Гіпертонічні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія.

2
2

Невиношування вагітності.

2
3

Акушерські кровотечі під час першого триместру вагітності. Позаматкова вагітність. Акушерські кровотечі під час другої половини вагітності, у пологах та післяпологовому періоді. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечі в акушерстві

2
4

Оперативне акушерство. Пологовий травматизм.

2
5

Післяпологові септичні захворювання

2Всього

10


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

МОДУЛЬ 2. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періодуТема

Кільк. годин

1

Ранні гестози. Гіпертонічні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія.

4

2

Невиношування вагітності.

4

3

Переношування вагітності. Аномалії скоротливої діяльності матки

4

4

Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях

4

5

Акушерські кровотечі під час першого триместру вагітності. Позаматкова вагітність. Акушерські кровотечі під час другої половини вагітності, у пологах та післяпологовому періоді. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечі в акушерстві

4

6

Оперативне акушерство. Пологовий травматизм.

4

7

Післяпологові септичні захворювання

4

8

Підсумковий модульний контроль залікового модулю 2

2
Всього

30^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

МОДУЛЬ 2. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періодуп/п

Види СРС

К-ть годин

^ Види контролю

1

Підготовка до практичних занять

12

Поточний контроль на практичних заняттях

2

Індивідуальна СРС:

3

Підсумковий модульний контроль

3

Підготовка до підсумкового модульного контролю

5

Підсумковий модульний контроль
Всього годин

20

^ 4.4. ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

МОДУЛЬ 2. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

 • Написання реферату «Клініка і діагностика пізнього гестозу. Сучасні методи лікування пізнього гестозу».

 • Написання реферату «Передчасні пологи. Перебіг передчасних пологів, особливості їх ведення».

 • Написання реферату «Сучасні методи діагностики і лікування порушень пологової діяльності. Профілактика порушень пологової діяльності».

 • Написання реферату «TORCH-інфекції у вагітних, клінічний перебіг, діагностика, лікування, профілактика».

 • Написання реферату «Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові».

 • Написання реферату «Захисні варіанти операцій кесарського розтину».

 • Написання реферату «Методи пригнічення лактації».

 • Доповідь реферату на засіданні СНТ.

 • Друкування тез і статей.^ 4.5. Оцінювання рівня підготовки студента з дисципліни.

Форми контролю i система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми дисципліни та інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі opганізації навчального процесу, затвердженої MO3 України (2005) з відповідними змінами від 21.01.2008 р. № 08.01-22/65 та наказу по БДМУ № 377-в від 14.07.2005р.

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при oцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених программою з дисципліни.

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні кожного модулю (залікового кредиту) — 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність — 120 балів (60%), за результатами підсумкового модульного контролю — 80 балів (40%).

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям з кожної теми. При оцінюванні навчальної діяльності студентів необхідно надавати перевагу стандартизованим методам контролю: тестуванню, структурованим письмовим роботам, структурованому за процедурою контролю практичних навичок в умовах, що наближені до реальних. Оцінювання поточної навчальної діяльності студентів описане вище.

При засвоенні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4 бальною традиційною шкалою, які потім конвертуються у бали в залежності від кількості тем у модулі.

Система конвертації традиційної системи оцінок у бали:

Традиційній оцінці «5» відповідає максимальна кількість балів, яку може отримати студент при вивченні теми практичного заняття. Оцінки «4» та «3» складають у балах відповідно 80% та 60% від максимальної оцінки в балах.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, дорівнює 120. Вона є результатом множення кількості балів, що відповідають оцінці «5», на кількість тем у модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «3», на кількість тем у модулі.

Оцінювання індивідуальної роботи описано у відповідних модулях. Бали за індивідуальну роботу додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність.

При вивченні модулів 1 та 3 програмою передбачено курацію, написання та захист учбової історії хвороби. Курація вагітної або гінекологічної хворої та написання історії хвороби проводиться у час, відведений для самостійної роботи студента на кафедрі. Захист історії хвороби проводиться під час практичного заняття. При оцінюванні історії хвороби традиційні бали конвертуються у відповідності до таких при вивченні данного модуля.

Оцінювання самостійної роботи студентів по підготовці до аудиторних практичних занять здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті.

Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу i не входять до тем аудиторних навчальних занять, контролюється та оцінюється під час підсумкового модульного контролю.

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення вcix тем модуля на останньому занятті з модуля.

До підсумкового контролю допускаються студенти, які відвідали усі, передбачені програмою аудиторні заняття, та при вивченні модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну.

Форма проведення підсумкового модульного контролю є стандартизованою i включає контроль теоретичної i практичної підготовки.

Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю дорівнює 80.

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.

Оцінювання дисципліни:

Оцінка з акушерства та гінекології виставляється лише студентам, яким зараховані yci модулі з дисципліни.

Оцінка з дисципліни виставляється як середня з оцінок за модулі, на які структурована навчальна дисциплина «акушерство та гінекологія».

Заохочувальні бали за pішенням Вченої Ради можуть додаватися до кількості балів з дисципліни студентам, які мають наукові публікації або зайняли призові місця за участь у олімпіаді з дисципліни серед ВНЗ України тощо.

При оцінюванні засвоєння кожної теми модуля студенту виставляється оцінка за 4-ри бальною (традиційною) шкалою з використанням прийнятих в університеті критеріїв оцінювання для дисципліни. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені методичною розробкою для вивчення теми.

Оцінка «відмінно» виставляється студенту, який глибоко і твердо засвоїв матеріал і послідовно, грамотно і логічно його викладає, у відповіді якого тісно пов’язується теорія з практикою. При цьому у студента не виникає труднощів при зміні завдання, вільно справляється із задачами, питаннями та іншими видами використання знань, показує знання монографічної літератури, вірно обгрунтовує прийняття рішення, володіє різносторонніми навичками практичної роботи. Відповідає 16 балам.

Оцінка «добре» виставляється студенту, який твердо знає матеріал, грамотно і по суті відповідає його, котрий не допускає суттєвих помилок у відповіді на запитання, вірно використовує теоретичні положення при вирішенні практичних питань і задач, володіє необхідними навичками і прийомами їх виконання. Відповідає 13 балам.

Оцінка «задовільно» виставляється студенту, котрий має знання основного матеріалу, але не засвоїв його деталей, допускає помилки, недостатньо правильно формує, порушує послідовність у викладенні матеріалу і відчуває труднощі у виконанні практичної роботи. Відповідає 10 балам.

Оцінка «незадовільно» виставляється студенту, котрий не знає частини программного матеріалу, допускає суттєві помилки, невпевнено, з великими труднощами виконує практичні навички.


^ РОЗПОДІЛ БАЛІВ ДЛЯ ОЦІНКИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА

МОДУЛЬ 2 (зміст оцінюваної діяльності)

^ Максималь­на кількість балів

Змістовий модуль 3
Тема 12. Ранні гестози. Гіпертонічні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія.

16

Тема 13. Невиношування вагітності.

16

Тема 14. Переношування вагітності. Аномалії скоротливої діяльності матки

16

Тема 15. Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях

16

Тема 16. Акушерські кровотечі під час першого триместру вагітності. Поза­маткова вагітність. Акушерські кровотечі під час другої половини вагітності, у пологах та післяпологовому періоді. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечі в акушерстві

16

Тема 17. Оперативне акушерство. Пологовий травматизм.

16

Тема 18. Післяпологові септичні захворювання

16

Індивідуальна СРС

8

Разом поточна навчальна діяльність

120

Підсумковий модульний контроль

80

^ СУМА БАЛІВ ЗА МОДУЛЬ

200

Примітка: При засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються бали: «5»—16 балів, «4»—13 балів, «3» — 10 балів, «2» — 0 балів. За виконання індивідуальної СРС присвоюється максимально 8 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента ­–120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю за умови виконання вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 70 балів під час практичних занять (7 х 10).

Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 50 з 80 балів.


Студенти, які навчаються за однією спеціальністю, з урахуванням кількості балів, набраних з дисципліни, оцінюються за шкалою ECTS таким чином:

^ За шкалою ECTS

За національною шкалою

За шкалою БДМУ

(у балах)

А (відмінно)

відмінно

180-200

В (дуже добре)


добре

165-179

С (добре)

150-164

D (задовільно)


задовільно

135-149

Е (слабко)

120-134


FX

незадовільно

з можливістю повторного

складання


70-119


F

незадовільно

з обов’язковим повторним курсом


1-69

Оцінки «FX, F» виставляються студентам, яким не зараховано хоча б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення.

Оцінка «FX» виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але яким не зараховано підсумковий модульний контроль. Ця категорія студентів має право на перескладання підсумкового модульного контролю за затвердженим графіком під час канікул впродовж двох тижнів після завершення навчального року. Повторне складання підсумкового модульного контролю дозволяється не більше двох разів.

Оцінка «F» виставляється студентам, які відвідали всі аудиторні заняття з модуля, але не набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність і не допущені до підсумкового модульного контролю. Ця категорія студентів має право на повторне вивчення модулю.


^ 4.6. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

МОДУЛЬ 2. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяполо­гового періоду

 1. Профілактика післяпологових захворювань. Післяпологова відпустка.

 2. Ведення пологів за Цов'яновим при ніжному передлежанні.

 3. Сучасні принципи ведення пологів при тазовому передлежанні.

 4. Ранній гестоз. Птіалізм, блювання. Патогенез. Клініка, діагностика і лікування раннього гестозу.

 5. Рідкі форми раннього гестозу.

 6. Пізній гестоз. Сучасна класифікація пізнього гестозу. Клініка моно- та полісимптомних гестозів.

 7. Пре еклампсія. Еклампсія. Клініка, тактика лікаря. Екламптичний статус.

 8. HELP-синдром. Діагностика та лікування.

 9. Сучасні методи лікування пізнього гестозу в залежності від ступеня тяжкості гестозу та терміну вагітності. Тактика ведення вагітності та пологів. Роль жіночої консультації в профілактиці гестозу вагітних.

 10. Тактика ведення вагітності та пологів при захворюваннях серцево-судинної системи (вади серця, гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпотензія).

 11. Тактика ведення вагітності та пологів при хворобах крові у вагітних.

 12. Тактика ведення вагітності та пологів при ендокринних захворюваннях. Цукровий діабет та вагітність.

 13. Тактика ведення вагітності та пологів при захворюваннях сечовидільної системи у вагітних.

 14. Тактика ведення вагітності та пологів при захворюваннях органів дихання.

 15. Тактика ведення вагітності та пологів при захворюваннях органів травлення.

 16. Гострі та хронічні інфекційні захворювання у вагітних, їх вплив на ембріон та плід.

 17. Вагітність та пологи при аномаліях розвитку жіночих статевих органів.

 18. Штучне переривання вагітності в ранні строки. "Мініаборт". Протипоказання. Ускладнення.

 19. Методи переривання вагітності в різні строки (ранні, пізні). Показання до переривання вагітності у пізні строки.

 20. Причини мимовільного переривання вагітності. Класифікація, клініка, діагностика, лікування.

 21. Причини виникнення передчасних пологів. Особливості ведення. Методи лікування.

 22. Істміко-цервікальна недостатність (етіологія, клініка, діагностика, терапія).

 23. Етіологія і патогенез переношування вагітності. Діагностика.

 24. Перебіг вагітності і пологів при переношуванні вагітності.

 25. Аномалії пологової діяльності. Класифікація.

 26. Слабість пологової діяльності. Етіологія, клініка, діагностика та лікування первинної і вторинної слабості пологової діяльності.

 27. Дискокоординована пологова діяльність.

 28. Надмірна пологова діяльність.

 29. Сучасні методи діагностики і лікування порушень пологової діяльності.

 30. Розгинальне головне передлежання. Етіологія, класифікація, діагностика, прогноз.

 31. Біомеханізм пологів при різних видах розгинальних передлежань.

 32. Аномалії вставлення голівки. Причини та діагностика.

 33. Високе пряме і низьке поперечне стояння стрілоподібного шва. Етіологія, діагностика. Перебіг і ведення пологів.

 34. Передлежання і випадіння дрібних частин плода. Діагностика та тактика лікаря.

 35. Неправильні положення плода та їх діагностика.

 36. Особливості перебігу вагітності та ведення пологів при неправильному положенні плода.

 37. Травматичні пошкодження вульви, піхви і промежини.

 38. Розриви шийки матки в пологах.

 39. Розриви матки при вагітності і в пологах. Теорії виникнення. Класифікація. Клініка.

 40. Особливості розривів матки за рубцем. Оцінка стану рубця на матці.

 41. Виворіт матки. Причини виникнення. Тактика лікаря.

 42. Розходження і розриви зчленувань таза в пологах.

 43. Пологовий травматизм плода.

 44. Етіологія, класифікація позаматкової вагітності.

 45. Клініка, діагностика та лікування позаматкової вагітності. Післяопераційна реабілітація.

 46. Роль ендоскопічних методів у діагностиці та лікуванні позаматкової вагітності.

 47. Вагітність у рудиментарному розі матки.

 48. Шийкова вагітність.

 49. Передлежання плаценти. Етіологія, патогенез, класифікація, клініка і діагностика.

 50. Особливості перебігу і ведення вагітності та пологів при передлежанні плаценти. Акушерська тактика.

 51. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти. Етіологія, клініка, діагностика. Акушерська тактика.

 52. Маткова кровотеча в послідовому і ранньому післяпологовому періоді (причини, акушерська тактика).

 53. Порушення процесів відділення плаценти.

 54. Гіпо- та атонічна маткова кровотеча.

 55. Коагулопатична кровотеча.

 56. Емболія навколоплідними водами.

 57. Геморагичний шок і термінальні стани в акушерстві.

 58. Тромбогеморагичний синдром (стадії, діагностика, терапія).

 59. Визначення ступеня крововтрати. Сучасні підходи до інфузійно-трансфузійної терапії в залежності від ступеня крововтрати.

 60. Інтенсивна терапія і реанімація при невідкладних станах в акушерстві.

 61. Класифікація, етіологія, патогенез. Основні клінічні форми септичних захворювань. Діагностика.

 62. Клініка, діагностика та лікування прогресуючого тромбофлебіту та перитониту.

 63. Сучасні погляди на патогенез сепсису. Класифікація. Клініка, діагностика, лікування.

 64. Сучасні принципи лікування гнійно-септичних захворювань (антімікробна терапія, протизапальна, інфузійна, лазерне опромінення крові, УФОК, плазмаферез, проточне дренування порожнини матки). Показання до хірургічного лікування.

 65. Методи профілактики септичних післяпологових ускладнень.

 66. Загальні відомості про акушерські операції. Показання, умови, протипоказання. Підготовка. Обстеження. Інструментарій.

 67. Операції, що готують пологові шляхи (перинео- та епізіотомія, розсічення шийки матки, амніотомія).

 68. Акушерський поворот.

 69. Класичний поворот плода на ніжку.

 70. Акушерські щипці. Показання, умови, протипоказання. Правила і техніка накладан­ня. Вакуум-екстракція плода.

 71. Кесарський розтин у сучасному акушерстві. Показання та протипоказання до кесар­ського розтину. Варіанти кесарського розтину.

 72. Оперативні втручання у послідовому та ранньому післяпологовому періоді.

 73. Хірургічні методи зупинки маткової кровотечі в акушерстві. Екстирпація матки. Перев'язування внутрішніх здухвинних артерій.

 74. Плодоруйнівні операції.

 75. Ведення післяопераційного періоду після акушерських операцій.
  1. ^ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Практичні заняття за кредитно-модульною системою організації навчального процесу проводяться в режимі ротації модулів клінічних дисциплін. Тривалість одного практичного заняття не менше 4 годин. За методикою організації вони є клінічними, спрямовані на контроль засвоєння теоретичного матеріалу й формування практичних вмінь та навичок, а також уміння аналізувати й застосовувати одержані знання для вирішення практичних завдань; вони передбачають:

  • збирання анамнезу;

  • огляд вагітної;

  • планування обстеження вагітної;

  • інтерпретацію даних лабораторних та інструментальних досліджень;

  • проведення диференціальної діагностики найбільш поширених ускладнень вагітності;

  • визначення попереднього клінічного діагнозу;

  • визначення тактики ведення вагітної, родорозрішення;

  • надання екстреної медичної допомоги;

  • вирішення ситуаційних задач;

  • відпрацювання практичних навичок на муляжах та біля ліжка вагітної;

  • ведення медичної документації.


^ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ДЛЯ КІНЦЕВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

МОДУЛЬ 2. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

1. Оцінювати стан шийки матки при доношеній, переношеній вагітності та передчасних родах.

2.Визначати діагностичні критерії вузького тазу ( проводити пельвіометрію, вимірювати додаткові розміри тазу, ставити діагноз клінічно вузького тазу).

3.Складати схеми медикаментозної корекції аномалій пологової діяльності.

4.Оцінювати результати амніоскопії, амніоцентезу, інтерпретація КТГ, УЗД.

5.Розробляти алгоритми надання невідкладної допомоги при акушерській кровотечі.

6.Надавати невідкладну допомогу при тяжких формах пре еклампсії та еклампсії.

7.Розробляти алгоритми надання невідкладної допомоги при гіпоксичних ускладненнях плоду та асфіксії новонародженого.


ІІ. МОДУЛЬ 3. ЗАХВОРЮВАННЯ ЖІНОЧОЇ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ. ПЛАНУВАННЯ СІМ'Ї (Х семестр)


  1   2   3

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «затверджую»
Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти моз україни в грудні 2009 р
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров'я україни буковинський державний медичний університет «Затверджую»
Робоча навчальна програма складена у відповідності до програми курсу «Культурологія» для студентів медичних училищ та коледжів (Міністерство...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Клінічна фармакологія”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Професійні хвороби”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «Затверджую»
Робоча навчальна програма складена на основі „Програми з фізичного виховання та здоров‘я (курс за вибором)” для студентів вищих медичних...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Пропедевтики внутрішньої медицини
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Науковий відділ направляє до друку (статтю, тези)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи