Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет icon

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
НазваМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Сторінка1/5
Дата11.07.2012
Розмір0.72 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

В. о. проректора з навчальної роботи

проф. Ю.Т. Ахтемійчук

"___"_______________200 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ДИСЦИПЛІНИ

АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ


________________________________

на 2009 – 2010 навчальний рік


Факультет – медичний

Спеціальність – лікувальна справа

Кафедра – акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології

Курс – V

Семестр – ІХ- Х

Кількість модулів – 2

Лекції – 20 год.

Практичні заняття – 70 год.

Самостійна робота – 45 год.

Заключний контроль – Х сем.

Всього годин – 135 год.

Кількість кредитів ECTS – 4,5


Робоча навчальна програма складена на основі програми з акушерства та гінекології для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації (МОЗ України, Київ, 2008).


Схвалено на засіданні кафедри акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології «_____» __________ 2009 р. (протокол № ).

Зав. кафедри акушерства та гінекології з

курсом дитячої та підліткової гінекології,

к.мед.н, доцент С.П.Польова


Схвалено предметною методичною комісією з педіатричних дисциплін, акушерства та гінекології «_____» __________ 2009 р. (протокол № ).

Голова ПМК

д.мед.н., професор О.В. Кравченко

^ СТУКТУРА РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З ДИСЦИПЛІНИ

«АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ»

 1. Мета вивчення та кінцеві цілі навчальної дисципліни «акушерство та гінекологія» ґрунтуються на базі навчальних цілей, визначених в освітньо-професійній програмі (ОПП). Вони визначаються таким чином:

 • Планувати тактику ведення вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду;

 • Ставити попередній діагноз ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду

 • Інтерпретувати клінічну анатомію і фізіологію жіночих статевих органів.

 • Ставити попередній діагноз основних гінекологічних захворювань, планувати обстеження та тактику ведення хворої.

 • Визначати етіологічні та патогенетичні фактори основних захворювань жіночої репродуктивної системи.

 • Визначати фактори, що впливають на планування сім'ї та розробляти заходи, спрямовані на раціональне планування сім'ї.

 • Виконувати необхідні медичні маніпуляції.

 • Планувати та надавати невідкладну допомогу при невідкладних станах в акушерстві і гінекології.
 1. Міжпредметна інтеграція

базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні медичної біології, нормальної та патологічної анатомії, топографічної анатомії, нормальної та патологічної фізіології репродуктивної системи жінки, гістології та ембріології, фармакології й інтегрується з цими дисциплінами.


 1. Структура дисципліни «акушерство та гінекологія»:

Модуль 1. : Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

Змістовий модуль 1. Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

Змістовий модуль 2. Перинатологія. Фактори ризику перинатального періоду.

Модуль 2. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

Змістовий модуль 3. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

Модуль 3. Захворювання жіночої репродуктивної системи. Планування сім’ї.

Змістовий модуль 4. Ендокринні порушення жіночої статевої системи.

Змістовий модуль 5. Основи онкогінекології.

Змістовий модуль 6. Запальні захворювання жіночих статевих органів та гінекологічні захворювання, які потребують невідкладної допомоги.

Змістовий модуль 7. Неплідний шлюб. Планування сім’ї.

Модуль 4. Акушерство і гінекологія

Змістовий модуль 8. Фізіологічне акушерство.

Змістовий модуль 9. Патологія вагітності та пологів.

Змістовий модуль 10. Перинатальна патологія.

Змістовий модуль 11. Вікова фізіологія жіночої репродуктивної системи, методи обстеження гінекологічних хворих.

Змістовий модуль 12. Гінекологічні захворювання.

Змістовий модуль 13. Неплідність у шлюбі. Планування сім`ї.


Опис навчального плану з дисципліни “Акушерство та гінекологія”

для студентів медичних факультетів, які навчаються за спеціальністю

^ 7.110101 «Лікувальна справа»

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

^ Рік навчання

Вид контролю

Всього

Аудиторних

СРС

Лецкій

Практичних занять

Годин/

кредитів ЕСТS

450/ 15

30

220

200

4-6
Модуль 1:

Змістових модулів 2


90 год. / 3,0 кредити ЕСТS

10

40

40

4

Поточний та підсумковий

модульний контроль

Всього за 4 рік навчання

90 год. / 3,0 кредити ЕСТS

10

40

40

4
Модуль 2:

Змістових модулів 1


60 год. /

2,0 кредитів ЕСТS

10

30

20

5

Поточний та підсумковий

модульний контроль

Модуль3:

Змістових модулів 4


75 год. /

2,5 кредитів ЕСТS

10

40

25

5

Поточний та підсумковий

модульний контроль

Всього за 5 рік навчання

135 год./

4,5 кредитів ЕСТS

20

70

45

5
Модуль 4:

Змістових модулів 3


225 год. / 7,5 кредитів ЕСТS
110

115

6

Поточний та підсумковий

модульний контроль

Всього за 6 рік навчання

225 год. / 7,5 кредитів ЕСТS
110

115

6


І.

МОДУЛЬ 2:

^ ПАТОЛОГІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ

ТА ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРІОДУ 1. Опис модуля дисципліни:

4.1. МОДУЛЬ 2: Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

Змістовий модуль 3. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

Конкретні цілі:

 1. Ставити попередній діагноз та проводити диференційний діагноз при різних видах акушерської патології

 2. Планувати тактику ведення при патології вагітності, пологів та післяпологового періоду;

 3. Планувати профілактичні та реабілітаційні заходи у разі різних видів акушерської патології.

 1. Планувати та надавати невідкладну допомогу при невідкладних станах в акушерстві.

 2. Виконувати необхідні медичні маніпуляції.


Тема 12. Ранні гестози. Гіпертонічні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія

Сучасні уявлення про етіологію і патогенез гестозів. Ранній гестоз. Гіперсалівація. Блювота. Клініка, діагностика і лікування раннього гестозу. Класифікація пізнього гестозу. Клініка і діагностика пізнього гестозу. Сучасні методи лікування пізнього гестозу. Роль жіночої консультації в профілактиці гестозу. Рідкі форми гестозів.


Тема 13. Невиношування вагітності

Причини мимовільного переривання вагітності в різні строки вагітності. Класифікація, клініка, діагностика, лікування і профілактика мимовільного аборту. Передчасні пологи. Перебіг передчасних пологів, особливості їх ведення. Профілактика недоношування вагітності.


Тема 14. Переношування вагітності. Аномалії скоротливої діяльності матки

Переношування вагітності. Аномалії скоротливої діяльності матки

Етіологія. Патогенез. Методи діагностики переношування вагітності. Профілактика і терапія ускладнень, пов'язаних з переношуванням. Пролонгована вагітність. Комплексне медикаментозне лікування переношування вагітності.

Класифікація, етіологія, патогенез різних видів аномалій пологової діяльності. Сучасні методи діагностики і лікування порушень пологової діяльності. Профілактика порушень пологової діяльності.


Тема 15. Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях

Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях. Захворювання серцево-судинної системи /вади серця, гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпотензія/. Захворювання крові. Ендокринні захворювання. Захворювання органів сечовидільної системи. Захворювання органів дихання. Хвороби органів травлення. Інфекційні захворювання. Вагітність при аномаліях розвитку жіночих статевих органів. TORCH-інфекції у вагітних, клінічний перебіг, діагностика, лікування, профілактика.


Тема 16. Акушерські кровотечі під час першого триместру вагітності. Позаматкова вагітність. Акушерські кровотечі під час другої половини вагітності, у пологах та післяпологовому періоді. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечі в акушерстві

Акушерська кровотеча. Позаматкова вагітність. Передлежання плаценти. Етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика. Особливості перебігу і ведення вагітності та пологів. Терапія. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти. Етіологія, клініка, діагностика. Особливості ведення вагітності і пологів. Матка Кювелера. Маткова кровотеча в послідовому і ранньому післяпологовому періоді. Порушення процесів відшарування плаценти. Гіпотонічна кровотеча. Коагулопатична кровотеча (емболія навколоплідними водами та інші причини). Шок, термінальні стани в акушерстві. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечі в акушерстві. Етіологія, класифікація, діагностика, клініка, лікування позаматкової вагітності. Роль ендоскопічних методів у діагностиці та лікуванні позаматкової трубної вагітності. Профілактика. Післяопераційна реабілітація. Вагітність у рудиментарному розі матки. Шийкова вагітність.


Тема 17. Оперативне акушерство. Пологовий травматизм

Загальні відомості про акушерські операції. Показання, Умови. Протипоказання. Підготовка. Знеболювання операцій. Інструментарій. Асептика і антисептика. Ведення післяопераційного періоду.

Операції переривання вагітності в ранні та пізні строки. Операції для підготовки пологових шляхів (перинео- та епізіотомія, розтин шийки матки, амніотомія). Класичний поворот плода на ніжку. Акушерські операції у випадках тазового передлежання (витягання плода за ніжку або ніжки). Акушерські щипці. Вакуум-екстракція плода. Кесарський розтин. Захисні варіанти операцій кесарського розтину.

Оперативні втручання в послідовому та післяпологовому періоді. Ручне відокремлення плаценти, виділення посліду. Ручне та інструментальне обстеження матки після пологів. Надпіхвова ампутація, екстирпація матки. Перев'язка внутрішніх здухвинних артерій. Плодоруйнівні операції.

Травматичні ушкодження вульви, піхви, промежини. Розрив шийки матки. Розрив матки. Етіологія. Теорії виникнення розриву матки. Механізм виникнення. Класифікація. Особливості розриву матки за рубцем. Оцінка стану рубця на матці. Клінічна картина розриву матки: загрозливого, того, що почався і вже відбувся. Діагностика. Лікування і профілактика. Виворот матки. Розходження і розриви зчленувань таза. Післяпологові нориці. Етіологія, лікування, профілактика. Пологовий травматизм плода


Тема 18. Післяпологові септичні захворювання

Класифікація. Етіологія, патогенез. Діагностика. Сучасні принципи лікування, профілактика Мастит лактаційний, клініка, сучасна терапія. Методи пригнічення лактації.


^ 4.2 ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ - МОДУЛЮ 2: Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

Тема

Лекц

Пр. зан

СРС

Індивідуаль­на робота

Змістовий модуль 3. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

Складання

алгоритмів

надання

невідкладної

допомоги

при

екстремальних станах в

акушерствіТема 12. Ранні гестози. Гіпертонічні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія.

2

4

2

Тема 13. Невиношування вагітності.

2

4

1

Тема 14. Переношування вагітності. Аномалії скоротливої діяльності матки
4

2

Тема 15. Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях
4

2

Тема 16. Акушерські кровотечі під час першого триместру вагітності. Позаматкова вагітність. Акушерські кровотечі під час другої половини вагітності, у пологах та післяпологовому періоді. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечі в акушерстві

2

4

2

Тема 17. Оперативне акушерство. Пологовий травматизм.

2

4

2

Тема 18. Післяпологові септичні захворювання

2

4

1

Індивідуальна самостійна робота3

Підсумковий модульний контроль
2

5

Всього: кредитів ECTS - 2,0 годин - 60; з них:

10

30

20


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

МОДУЛЬ 2. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду


Тема

Кільк. годин
1

Ранні гестози. Гіпертонічні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія.

2
2

Невиношування вагітності.

2
3

Акушерські кровотечі під час першого триместру вагітності. Позаматкова вагітність. Акушерські кровотечі під час другої половини вагітності, у пологах та післяпологовому періоді. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечі в акушерстві

2
4

Оперативне акушерство. Пологовий травматизм.

2
5

Післяпологові септичні захворювання

2Всього

10


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

МОДУЛЬ 2. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періодуТема

Кільк. годин

1

Ранні гестози. Гіпертонічні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія.

4

2

Невиношування вагітності.

4

3

Переношування вагітності. Аномалії скоротливої діяльності матки

4

4

Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях

4

5

Акушерські кровотечі під час першого триместру вагітності. Позаматкова вагітність. Акушерські кровотечі під час другої половини вагітності, у пологах та післяпологовому періоді. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечі в акушерстві

4

6

Оперативне акушерство. Пологовий травматизм.

4

7

Післяпологові септичні захворювання

4

8

Підсумковий модульний контроль залікового модулю 2

2
Всього

30


  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Клінічна фармакологія”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Професійні хвороби”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Пропедевтики внутрішньої медицини
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Науковий відділ направляє до друку (статтю, тези)
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Догляд та психологічне спостереження за хворими у хірургічному відділенні стаціонару (1 тиждень)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи