Тематичний план практичних занять icon

Тематичний план практичних занять
Скачати 56.04 Kb.
НазваТематичний план практичних занять
Дата11.07.2012
Розмір56.04 Kb.
ТипДокументи

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з нервових хвороб для студентів IV курсу медичного факультету

(спеціальність “Педіатрія”) на 2007-2008 навчальний рік

1. Етика та деонтологія в клініці дитячої неврології. Історія розвитку невропатології. Рефлекси та методи їх дослідження. Клінічна анатомія спинного мозку. Спинальне рефлекторне кільце. Міотатичний рефлекс. Альфа- та гамма-мотонейрони, клітини Реншоу. 2год 2. Анатомо-фізіологічні особливості рухової системи, методика дослідження рухових функцій у дітей різних вікових груп. Периферичний та центральний параліч. 2 год

3. Симптомокомплекси рухових порушень в залежності від рівня ураження пірамідного шляху, сегментів спинного мозку, сплетінь та периферичних нервів. 2 год.

4. Анатомо-фізіологічні особливості загальної чутливості, методика дослідження чутливості у дітей різних вікових груп Клінічні синдроми порушення чутливості. 2 год

5. Симптомокомплекси чутливих розладів при ураженні різних рівнів чутливої сфери. Поняття про ноцицептивні та антиноцицептивні системи. Больові синдроми. 2 год.

6. Екстрапірамідна система (підкіркові вузли та ін.). Внутрішня капсула. Методика дослідження функції екстра пірамідної системи у дітей різних вікових груп. Клінічні синдроми ураження екстрапірамідної системи. Нейроаміноергічна концепція патогенезу екстрапірамідної патології. 2 год.

7. Анатомо-фізіологічні особливості мозочка та його зв’язків. Методика дослідження функції мозочка у дітей різних вікових груп. Синдроми ураження мозочка та його шляхів. 2 год.

8. Середній мозок. Синдроми ураження окорухових нервів (ІІІ, ІV, VІ пари). Зоровий нерв. Нюховий нерв. Методи дослідження у дітей різних вікових груп, синдроми ураження. Альтернуючі синдроми. 2 год.

9. Мозковий міст. Синдроми ураження черепних нервів групи мосто-мозочкового кута (V, VІІ, VІІІ пари). Методика дослідження у дітей різних вікових груп. Альтернуючі синдроми. 2 год.

10. Довгастий мозок. Синдроми ураження каудальної групи черепних нервів (IX-ХІІ пари). Бульбарний та псевдобульбарний синдром. Методика дослідження у дітей різних вікових груп. Альтернуючі синдроми. 2 год.

11. Вегетативна нервова система. Методика дослідження у дітей різних вікових груп. Синдроми ураження. Лімбіко-ретикулярний комплекс, синдроми ураження. 2 год.

12. Кора великих півкуль мозку, їх функціональна асиметрія. Вищі кіркові функції. Методи дослідження вищих кіркових функцій у дітей різних вікових груп. Клінічні синдроми ураження вищих кіркових функцій: афазії, агнозії, апраксії, аграфія, алексія, акалькулія, анозогнозія, аутотопагнозія та ін. 2 год.

13. Синдроми ураження кори правої та лівої гемісфер мозку. Синдроми ураження лобної, вискової, тім’яної та потиличної долі головного мозку. 2 год.

14. Цереброспинальна рідина. Методи дослідження спинномозкової рідини та їх діагностичне значення. Оболонки головного та спинного мозку. Менінгеальний синдром. Методи дослідження менінгеальних симптомів у дітей різних вікових груп. 2 год.

15. ПІДСУМКОВЕ ЗАНЯТТЯ З ТОПІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ НЕРВОВИХ ХВОРОБ. ТЕСТОВИЙ КОМП’ЮТЕРНИЙ КОНТРОЛЬ. 2 год.

16. Додаткові методи дослідження нервової системи в дитячій неврологічній клініці (електроенцефалографія (ЕЕГ), електроміографія (ЕМГ), ехоенцефалографія (ЕхоЕГ), реоенцефалографія (РЕГ), ультразвукова доплерографія (УЗДГ). Рентгенодіагностика (краніографія, комп’ютерна томографія (КТ), ангіографія). Магнітно-резонансна томографія (МРТ). Протонно-емісійна томографія (ПЕТ) .2 год.

17. Перинатальна патологія нервової системи. Гіпоксичні, травматичні, токсико-метаболітичні порушення функції центральної нервової системи. Ураження центральної нервової системи при інфекційних захворюваннях перинатального періоду. 2 год.

18. Дитячий церебральний параліч. Класифікація, клініка, діагностика, лікування. Аномалії розвитку нервової системи. Черепно-мозкові та спино-мозкові кили. Комбіновані вади розвитку лиця, черепа, хребта та нервової системи. Сирінгомієлія. 2 год.

19. Методи медико-генетичної діагностики спадкових захворювань та сучасні уявлення про їх патогенез. Хромосомні захворювання (хвороба Дауна, синдром Клайнфельтера, Шерешевського-Тернера та ін.). Спадкові захворювання нервово-м’язової системи: м’язові атрофії Дюшенна, Беккера, Ерба-Рота, Ландузі-Дежерина. Аміотрофії Вердніга-Гофмана, Кугельберга-Веландера, Арана-Дюшена, Шарко-Марі. Міотонія Томсена, міотонічна дистрофія. Міастенія, міастенічні синдроми. 2 год.

20. Спадкові захворювання екстрапірамідної системи: гепато-церебральна дистрофія, торзійна дистонія, міоклонус-епілепсія, Хвороба генералізованих тіків. Мозочкова атаксія: хвороба Фрідрейха, Пєра-Марі, олівопонтоцеребелярні дегенерації. Пірамідні дегенерації: хвороба Штрюмпеля. 2 год.

21. Спадкові захворювання обміну, що протікають з ураженням нервової системи (фенілкетонурія. Гістидінемія, хвороба Гоше, Німана-Піка, лейкодистрофії). Спадкові захворювання сполучної тканини (мукополісахаридози та ін..). Факоматози: хвороба Реклінгаузена, Штурге-Вебера, Луї-Бар, туберозний склероз. 2 год.

22. Сучасні дані про патогенез та принципи класифікації захворювань периферичної нервової системи. Радикуліти, полірадикуліти, неврити. Оперізуючий лишай. Клініка, діагностика, лікування та профілактика. 2 год.

23. Кровопостачання головного та спинного мозку. Вроджені аномалії судин головного мозку. Класифікація судинних захворювань нервової системи. Етіологія, патогенез, клініка та діагностика. Гострі порушення мозкового кровообігу (транзиторні ішемічні атаки, ішемічний та геморагічний інсульт ). Принципи поетапного лікування та реабілітації хворих з гострими порушеннями мозкового кровообігу. Інтенсивна терапія. 2 год.

24. Інфекційні пошкодження нервової системи Менінгіти: гнійні, серозні, первинні, вторинні. Гнійні менінгіти: менінгококовий, пневмококовий, стафілококовий. Клініка, діагностика, лікування та профілактика. Серозні менінгіти: ентеровірусний (ЕСНО, КОКСАКІ), лімфоцитарний хоріоменінгіт, паротитний, туберкульозний менінгіт. Клініка, діагностика, лікування та профілактика. 2 год.

25. Первинні енцефаліти. Полісезонні енцефаліти. Герпетичний енцефаліт. Клініка, діагностика, лікування та профілактика 2 год.

26. Вторинні енцефаліти (грип, кір, краснуха, віспа, туберкульоз та ін.). Ревматичний енцефаліт (мала хорея). Післявакцинальний енцефаліт. Клініка, диференційна діагностика, лікування, профілактика. 2 год.

27. Поліомієліт. Поліомієлітоподібні захворювання. Клініка, диференційна діагностика, лікування, профілактика. Мієліти, менінгомієліти Ураженя нервової системи при колагенозах, бруцельозі, ботулізмі, правці. Нейросифіліс. Нейроснід. Діагностика, лікування, профілактика. 2 год.

28.Демієлінізуючі захворювання нервової системи у дітей. Розсіяний склероз. Лейкоенцефаліти Гострий розсіяний енцефаломієліт. 2 год.

29. Захворювання вегетативної нервової системи. Лицеві симпаталгії. Набряк Квінке. Глосалгія. Корінцеві вегетативні синдроми. Вестибуло-вегетативні синдроми. Гіпоталамічний синдром. Синдром вегетодистонії. Вегето-судинні пароксизми: симпатоадреналовий, ваго-інсулярний та змішані. Головний біль (мігрень, психогенний, кластерний біль та ін.). 2 год.

30. Сучасна гістологічна класифікація пухлин центральної нервової системи. Пухлини головного мозку. Пухлини спинного мозку. Синдроми ураження, діагностика, лікування. 2 год.

31. Епілепсія та судорожні стани у дітей. Епілептичний статус. Клініка, діагностика, принципи лікування. 2 год.

32. Травми головного та спинного мозку. Клініка, діагностика, принципи лікування 2 год.

33. Соматоневрологія. Неспецифічні реакції головного мозку у дітей. Неврози. Клініка, діагностика, принципи лікування. Немедикаментозні методи лікування. Нетрадиційні методи лікування в клініці нервових хвороб (гемосорбція, плазмаферез, лазеротерапія, рефлексотерапія та ін.). 2 год.

34. Невідкладні стани в клініці дитячої неврології, принципи діагностики та інтенсивна терапія.Гострі лікворо-динамічні порушення. Енцефалітичні реакції, набряк головного мозку. Коматозні стани: класифікація, діагностика, клініка, лікування. 2 год.

35. Курація хворих. Ведення історії хвороби. 2 год.

36. ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТОВИЙ КОМП’ЮТЕРНИЙ КОНТРОЛЬ. ЗАХИСТ ІСТОРІЇ ХВОРОБИ. 2 год.

Схвалено на методичній нараді кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 2007 року, протокол та на засіданні предметної комісії з дисциплін терапевтичного профілю 2007 року, протокол № .

Зав. кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології,

д. м. н., професор В.М.Пашковський

Схожі:

Тематичний план практичних занять iconДокументи
1. /Тематичний план практичних занять/КАЛ-ТЕМАТ ПЛАН практ.АТЛ 11-12.doc
2.
Тематичний план практичних занять iconДокументи
1. /Тематичний план практичних занять/КАЛ-ТЕМАТ ПЛАН практ.АТЛ 11-12.doc
2. /Тематичний...

Тематичний план практичних занять iconДокументи
1. /Тематичний план практичних занять/КАЛ-ТЕМАТ ПЛАН практ.АТЛ 11-12.doc
2. /Тематичний...

Тематичний план практичних занять iconТематичний план практичних занять з внутрішньої медицини
Тематичний план практичних занять з внутрішньої медицини для студентів 3 курсу стоматологічного ф-ту
Тематичний план практичних занять icon1 Тематичний план практичних занять
Вступ. Методика підготовки до практичних занять з “Української мови (за професійним спрямуванням)”. Диктант
Тематичний план практичних занять iconМедична психологія 3 курс тематичний план практичних занять з дисципліни «пропедевтика внутрішньої медицини»
Тематичний план практичних занять з дисципліни «пропедевтика внутрішньої медицини»
Тематичний план практичних занять iconТематичний план занять для самостійної позааудиторної роботи студентів (40 годин)
Підготовка до практичних занять, теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок
Тематичний план практичних занять iconТематичний план практичних занять з внутрішньої медицини для студентів 6 курсу (спеціальність «Педіатрія») на 2012 -2013 навч рік Модуль «Сучасна практика внутрішньої медицини» (77 год./2,56 кредити)
Тематичний план практичних занять з внутрішньої медицини для студентів 6 курсу (спеціальність «Педіатрія»)
Тематичний план практичних занять iconДокументи
1. /ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРЫ 2013-2014.docx
2. /РОЗКЛАД...

Тематичний план практичних занять iconДокументи
1. /ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРЫ 2013-2014.docx
2. /РОЗКЛАД...

Тематичний план практичних занять iconДокументи
1. /ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРЫ 2013-2014.docx
2. /РОЗКЛАД...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи