Організація роботи із талановитою студентською молоддю у icon

Організація роботи із талановитою студентською молоддю у
Скачати 183.72 Kb.
НазваОрганізація роботи із талановитою студентською молоддю у
Дата11.07.2012
Розмір183.72 Kb.
ТипДокументи

Доповідь начальника відділу з організації науково-навчальної роботи з талановитою студентською молоддю Аношкіної О.В. на Вченій раді СумДУ

8 жовтня 2009 р.

«Організація роботи із талановитою студентською молоддю у

Сумському державному університеті»


Одна з головних вимог сучасної вищої освіти – поєднання навчального процесу з позанавчальною діяльністю студентів. Тому позанавчальна робота є дуже важливим етапом в житті студентів – представників майбутньої еліти, яка через кілька років визначатиме вигляд та напрямки розвитку суспільства. У Сумському державному університеті організацією позанавчальної діяльності опікуються такі підрозділи: відділ позанавчальної роботи, студентський клуб, спортивний клуб та відділ з організації науково-навчальної роботи з талановитою студентською молоддю. Це умовно горизонтальний напрямок якого дотримується у своїй позанавчальній діяльності СумДУ. Як важливий вертикальний напрям, з точки зору організації наукової роботи можна виділити такі позиції: довузівська підготовка (залучення учнів середніх шкіл через гуртки, Малу академію наук тощо); відділ з організації науково-навчальної роботи з талановитою студентською молоддю та відділ аспірантури. Це умовно я назвала організаційні підрозділи, але ключовим гравцем є кафедри, які забезпечують всі аспекти наукової роботи.

Час від весни до осені плине дуже швидко! Сьогоднішній молоді, яка ще не розпочала своєї трудової діяльності, навіть не спадає подумати про забезпечення свого майбутнього. Але основи цього майбутнього повинні закладатися вже сьогодні. Сумський державний університет усвідомлює свою відповідальність за підготовку майбутніх фахівців, що випускає, й саме тому поєднує навчальну підготовку студентів з позанавчальною, зокрема науковою.

Важливим аспектом в плані організації студентської наукової роботи є викладання змістовного модулю з основ наукових досліджень, основ технічної творчості та наукових дисциплін взагалі.

Якщо на рівні підготовки магістрів це питання відкореговано навчальними робочими планами і на це відводиться від 1,5 до 3 кредитів, то на рівні підготовки бакалаврів наукоємні дисципліни і основи наукових досліджень викладаються не з усіх напрямів підготовки. Наступна таблиця дає уявлення про перелік усіх спеціальностей та рівні підготовки, де не викладаються дисципліни з наукових досліджень.

Кожен рік до лав студентів СумДУ вступає певна кількість молодих людей, які ще до навчання в університеті вже мали певні здобутки у навчанні і творчій роботі. У 2008/2009 н.р. таких студентів було 110 осіб, у 2009/2010 н.р. – 74 особи. Факультетам і кафедрам були доведені списки цих студентів.

На жаль, в минулому році кафедри університету не зацікавились такими студентами. По крайній мірі це витікає із звітів кафедр, де найбільш організовано поставлена студентська наукова робота. Тому напрошується висновок про те, що більшість з цих студентів, університет втратив, як потенційну наукову та творчу одиницю. Як і торік факультети і кафедри отримали списки студентів, які ще до навчання в університеті вже мали певні здобутки. Необхідно звернути особливу увагу на цих студентів і залучати їх до наукової роботи.

Для більш активного залучення до наукової роботи талановитих, перспективних студентів та посилення взаємодії викладачів і студентів, рядом кафедр спільно з відділом з організації науково-навчальної роботи з талановитою студентською молоддю протягом минулого року проведена робота із створення студентських наукових гуртків, центрів. Так було створено структури, які проілюстровано на наступному слайді.

Перспективи для створення подібних наукових гуртків, секцій і т.п. існують на багатьох інших кафедрах нашого університету. Також показано кафедри та прізвища викладачів, що займаються із студентами науковою роботою на постійній основі починаючи вже з перших курсів. Наприклад, можна виділити на факультетах викладачів, які керують науковою роботою не двох студентів, як це вказано в їх контракті, а у декілька разів більше. Серед них можна відмітити професора Олемського О.І., професора Кононенко М.Г., доцента Назаренка О.М. Відмітимо, що створення таких гуртків і центрів на кафедрах не є самоціллю, головне, щоб викладачі керували науковою роботою студентів. А там де є така можливість потрібно роботу оформляти офіційно.

Професійна діяльність кожного викладача університету має супроводжуватися керуванням науковою роботою студентів. Згідно звітів факультетів, як приклад можна назвати такі кафедри: перекладу, журналістики, історії, германської філології, де немає викладачів які б не керували науковою роботою студентів, і роботи студентів під керівництвом викладачів цих кафедр займають призові місця у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Тим більше, що деякі з цих кафедр не є випусковими. А також кафедри прикладної фізики, ЕКТ, фізичної електроніки та ЗТФ та майже всі кафедри медичного інституту. Але є кафедри де значна кількість викладачів не керує науковою роботою студентів. Наступний слайд ілюструє на яких кафедрах найбільша кількість викладачів, які не керують науковою роботою студентів. Наприклад, на кафедрі МА і МО таких викладачів 81% від загальної кількості, на кафедрі ПОМ -60% викладачів.

Тому дуже важливо для поліпшення підготовки кадрів вищої кваліфікації, як для потреб університету, так і для сторонніх організацій на кожній кафедрі університету провести ретельний аналіз на кількісному і якісному рівні питання, щодо обов’язкового керування кожним викладачем науковою роботою студентів.

Важливе питання з точки зору організації студентської наукової роботи пов’язано із залученням студентів на платній основі до виконання держбюджетних тем, господарчих договорів і грантів.

На сьогоднішній день в університеті на господарчих договорах працюють 12 студентів. Серед керівників господарчих договорів, які залучають до їх виконання студентів слід відмітити професорів Залогу В.О. і Карінцева І.Б., та доцента Світайло Н.Д.

В університеті виконується 18 держбюджетних тем, з яких на половині працюють студенти. Керівниками цих тем є професори Фільштинський Л.А., Ілляшенко С.М., Мельник Л.Г., Довбиш А.С., Марцинковський В.А., ЄвтушенкоА.О., доценти Звагельський В.Б., Ванєєв С.М. Сподіваємось, що в кінці року буде виправлена ситуація на краще.

У 2009 р. на індивідуальні навчальні плани було переведено 12 студентів, в тому числі:

по кафедрі МСС - 4 чол.;

по кафедрі прикладної фізики – 3 чол.;

по кафедрі ТТФ -5 чол.;

Наступний слайд ілюструє, як змінюється ситуація за останні три роки по кількості студентів, які були переведені на індивідуальні навчальні плани. Як бачимо, робота по переведенню обдарованих студентів на індивідуальні плани «згасає». Хоча така робота є досить важливою, з точки зору підготовки майбутніх аспірантів. «Студенти-індивідуалісти», які поглиблено вивчають наукоємні курси краще підготовлені до вступу в аспірантуру та мають більш ґрунтовний заділ на дисертацію. Але потрібно більш виважено підбирати кандидатури таких студентів, бо не всі з них продовжують навчання в аспірантурі.

Кількість студентів, які переведені на індивідуальні навчальні плани

2007

2008

2009

36

35

18

На кожному факультеті університету традиційно щорічно проходить науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів, що сприяє координації та підвищенню рівня підготовки спеціалістів. На кожній кафедрі організовуються секції відповідно до рекомендації МОНУ щодо проведення конкурсу студентських наукових робіт. Згідно звітів факультетів в 2009 р. в роботі конференцій приймали участь 2 978 чол., з них 2 209 студентів. Опубліковано 1 626 тез доповідей, з них 1 100 тез доповідей підготовлених за участю студентів, 270 тез доповідей підготовлених самими студентами. Динаміка збільшення за останні роки приведена в наступній таблиці
2007

2008

2009

Всього опубліковано тез доповідей

665

780

1626

Факультет ТЕСЕТ

147

142

282

Факультет економіки та менеджменту

106

105

391

Факультет ЕЛІТ

138

204

223

Медичний інститут

98

94

215

Гуманітарний факультет

176

235

312

ШІ СумДУ28


КІ СумДУ160

Конференції на факультеті економіки і менеджменту і медичного інституту мали статус міжнародних. На факультетах ТЕСЕТ, ЕЛІТ та гуманітарному потрібно вивчити можливість реєстрації щорічних квітневих конференцій із рівнем студентських Всеукраїнських.

Згідно звітів факультетів по традиційній квітневій конференції, студентів – авторів тез – 1250 осіб, з них випускників – 400. На наступному слайді показано, як змінюється кількість тез доповідей, статей та кількість отриманих патентів за участю студентів за останні чотири роки.

Як бачимо ситуація змінюється на краще у випадку з опублікуванням тез доповідей та статей за участю студентів, але зовсім в інший бік переважає кількість отриманих патентів. Потрібно проаналізувати, які чинники впливають на зменшення цього показника.

Якщо ж більш детально проаналізувати по факультетам і кафедрам, то виявиться, що, наприклад, на факультеті технічних систем та енергоефективних технологій по кафедрам ТМВІ, ПГМ, ПМ і ТКМ кількість студентів авторів дорівнює кількості студентів випускних курсів; відсутні студенти які б приймали участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт на кафедрах ОММ та МА і МО, відсутність тез доповідей підготовлених самими студентами на кафедрах ПГМ, МА і МО, ТТФ та ПЕК. У цей же час на кафедрі ПМ і ТКМ доповідей підготовлених самими студентами 14, але 13 з них є студентами випускного курсу. На факультеті ЕЛІТ по кафедрам фізичної електроніки, прикладної фізики, інформатики – практично половина студентів авторів - з випускних курсів; на кафедрах ПОМ та ЗТФ взагалі нема доповідей підготовлених самими студентами. Факультет економіки та менеджменту: по кафедрам економіки та маркетингу – половина студентів авторів - з випускних курсів, на кафедрах економічної теорії, маркетингу та фінансів взагалі немає доповідей підготовлених самими студентами, а по кафедрі економічної теорії також студентів авторів які приймали участь у І та ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та інших конкурсах. Велика увага приділялась під час організації конференції науково-дослідній роботі зі студентами на гуманітарному факультеті. Особливо треба відзначити наступні кафедри: перекладу, германської філології, іноземних мов, соціології, історії – кількість студентів авторів це десь третина від загальної цифри. Тобто більш ніж третина студентів факультету з різних курсів зайнята у науковій діяльності і не без успіху. Як показав позаминулий рік, студентами гуманітарного факультету за результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт було принесено у скарбницю СумДУ 10 призових місць із 42 загальної кількості по університету, а в минулому році 13. Звертаю увагу на те, що ці кафедри не є випусковими. Аналізуючи вище сказане, напрошується висновок, що кафедри дуже мало залучають до наукової роботи студентів молодших курсів.

За підсумками проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2007/2008 н.р. студенти СумДУ отримали 42 нагороди (8 дипломів І ступеня, 15 – ІІ ступеня і 19 – ІІІ ступеня). Крім цього базовими ВНЗ 17 студентських робіт було відмічено дипломами учасника, грамотами за активну участь і оригінальність роботи. За результатами конкурсу 2008/2009 н.р. студенти університету отримали 49 нагород (14 дипломів І ступеня, 11 – ІІ ступеня і 24 – ІІІ ступеня), чим , другий рік поспіль, забезпечили перший показник серед ВНЗ України. Але серед призерів конкурсу, наприклад цього року, 29 студентів (53%) – випускники та 1 студентка заочного факультету. Ще раз наголошую на тому, що потрібно більше уваги приділяти роботі зі студентами молодших курсів, щоб в майбутньому мати потужний науковий потенціал серед студентської молоді університету.


Рік

Загальна кількість

Дипломів І ступеня

Дипломів ІІ ступеня

Дипломів ІІІ ступеня2005/2006 н.р.

21

7

14 (заохочувальні дипломи)


2006/2007 н.р.

38

8

16

14


2007/2008 н.р.

42

8

15

19

2008/2009 н.р.

49

14

11

24

Наступний слайд ілюструє результати Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт по факультетам. Кількість робіт, які направляються для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт збільшується, разом з цим збільшується і кількість призових місць, але на деяких кафедрах слід звернути увагу не тільки на кількість цих робіт, а й на підвищення їх наукового рівня. Як бачимо з цього слайду, не з усіх напрямів, де студенти університету приймають участь, ми маємо високі результати. Зауваження по окремим кафедрам вказані у наказі про підсумки проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. На жаль деякі кафедри ігнорують зауваження, які вказуються в наказі вже другий рік поспіль. Це кафедри, які готують студентські наукові роботи за напрямками: фінанси, грошовий обіг та кредит, банківська справа, інформатика і кібернетика, інформатика, обчислювана техніка та автоматика, хімічні науки, охорона навколишнього середовища, біологічні науки. Вже другий рік поспіль призові місця з напряму охорона навколишнього середовища приносять наукові роботи студентів Шосткінського інституту СумДУ.

Наступний слайд ілюструє підсумки участі студентів університету у Всеукраїнській олімпіаді за минулий рік. За загальною кількістю зайнятих призових місць Сумський державний університет серед всіх вищих навчальних закладів знаходиться на 4 місці. Стабільно високі результати участі в олімпіадах забезпечують:

  • Факультет ТЕСЕТ:

^ ГІДРАВЛІЧНІ ТА ПНЕВМАТИЧНІ МАШИНИ (кафедра прикладної гідроаеромеханіки);

ГІДРАВЛІКА (кафедра прикладної гідроаеромеханіки)

МЕТАЛОРІЗАЛЬНІ ВЕРСТАТИ ТА СИСТЕМИ (кафедра технології машинобудування, верстатів та інструментів);

^ ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА (кафедра ЗМ і ДМ)

  • Медичний інститут:

ТЕРАПІЯ (кафедра внутрішньої медицини з курсом пропедевтики)

  • Факультет економіки і менеджменту:

ФІНАНСИ (кафедра фінансів)

ІНВЕСТУВАННЯ (кафедра фінансів)

  • Факультет ЕЛІТ:

ІНФОРМАТИКА (кафедра інформатики)

  • Гуманітарний факультет:

КУЛЬТУРОЛОГІЯ (кафедра історії)

Традиційно низькі показники університету в олімпіадах протягом останніх років в наступних олімпіадах:


  • Факультет ЕЛІТ:

^ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ І АВТОМАТИКИ (кафедра комп’ютеризованих систем управління);

ПРОГРАМУВАННЯ МІКРОПРОГРАМНИХ АПАРАТІВ ТА МІКРОПРОЦЕСОРНИХ КОМПЛЕКСІВ (кафедра комп’ютеризованих систем управління);

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА (кафедра електроенергетики);

^ ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ (кафедра електроенергетики).

  • Гуманітарний факультет:

ПРАВОЗНАВСТВО (кафедра правознавства);

^ НІМЕЦЬКА МОВА (кафедра іноземних мов);

ФРАНЦУЗЬКА МОВА (кафедра іноземних мов).

  • Факультет економіки і менеджменту:

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА (кафедра економіки);

СТРАХУВАННЯ (кафедра фінансів).

  • Медичний інститут:

^ ХІРУРГІЯ (кафедра хірургії з дитячою хірургією);

ФАРМАКОЛОГІЯ (кафедра біохімії та фармакології).

  • Факультет ТЕСЕТ:

МАТЕМАТИКА (кафедра МА і МО).


Не забезпечена участь університету у олімпіаді другого етапу з навчальної дисципліни «Офтальмологія» (курс офтальмології кафедри ортопедії та травматології). На кафедрі ПОМ взагалі не проводиться навіть перший внутрішньовузівський етап олімпіади.

Хоча порівняно з минулим роком загальна кількість призових місць у Всеукраїнській олімпіаді стала значно більшою, але все ж використаний не весь можливий потенціал.

Крім Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт студенти СумДУ приймають участь і в конкурсах інших рівнів, де теж гарно представляли університет. Приклад таких конкурсів ілюструє наступний слайд.

Участь студентів СумДУ у конкурсах іншого рівня:


Всеукраїнський конкурс маркетингових планів

ФЕМ

ІІІ місце

Новітній інтелект України

ФЕМ

Переможець

ХІІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених

Медичний інститут

диплом І ступеня

VII Міжнародний конкурс «Майбутні аси комп’ютерного 3-D моделювання – 2009»

ТЕСЕТ

ІІІ місце

Конкурс студентських наукових робіт (Фонд В. Пінчука)

Медичний інститут

Переможець


Участь у конкурсах іншого рівня це додаткові можливості для студентів для розвитку, спілкування, обміну досвідом та інформацією, а також імідж університету. На жаль інформація про проведення того чи іншого конкурсу не завжди доходить до зав. кафедрами та до самих студентів, або запізнюється. Вона або просто відкладається «на потім» тими особами, які повинні були б її донести до широкого загалу, або взагалі не розповсюджується. Однією з причин, є те, що той хто її отримав, має свою точку зору і можливо вважає участь в тому чи іншому конкурсі «неперспективною», а тому вважає що навіть не потрібно цієї інформації доносити до кафедр факультету.

В університеті для підвищення ефективності аспірантури продовжено практику створення групи наукового резерву із числа студентів випускних курсів, які після отримання відповідного диплому будуть рекомендовані до вступу в аспірантуру. Слухачі групи протягом лютого-травня відвідують курси із філософії та іноземної мови за програмою кандидатських іспитів та у липні і вересні здають їх. У 2007/2008 н.р. 23 із 39 осіб (59%) здали кандидатські іспит і вступили до аспірантури. В 2008/2009 н.р. до групи наукового резерву входило 47 чоловік, з них здали кандидатські іспити та подали документи на вступ до аспірантури 39 осіб. Як бачимо ефективність групи наукового резерву зросла на 83 %, що свідчить про більш зважений підбір кандидатів до вступу в аспірантуру.

Якщо проаналізувати кількість випускних робіт спеціалістів і магістрів з науково-дослідною частиною то можна відмітити їх кількісне та відносно якісне зростання. Їх кількість зросла в 1,6 рази.


Згідно звітів факультетів:
2007 р.

2008 р.

Кваліфікаційних робіт всього:

827

1014

-з науково-дослідною частиною

382/ 46,2%

600/ 59,2%

Але потрібно поглибити практику виконання кваліфікаційних робіт спеціалістів і бакалаврів (де вони передбачені навчальним планом) науково-дослідного характеру, а також забезпечити 100%-во науково-дослідний характер магістерських робіт.

Дослідження оцінки СумДУ за показниками, що характеризують його наукову діяльність серед студентської молоді, якщо їх розподілити на дві групи: вхідні, що умовно відображають науковий потенціал університету, і вихідні, які характеризують ефективність його реалізації – результативність, показує, що науковий потенціал Сумського державного університету реалізований лише частково. Розвиток наукової роботи студентів – це головне завдання будь-якого вищого навчального закладу, а також активізація творчої молоді, пошук молодих талантів та сприяння їхній самореалізації, творчому зростанню.

Аналізуючи вище сказане, можна відмітити, що на вищеназваних кафедрах, а їх не мало, а значить і в СумДУ, у найближчому майбутньому буде відчуватися гострий дефіцит студентів, які будуть займатися науковою роботою на належному рівні, а як наслідок формування якісного контингенту майбутніх аспірантів. Тому слід звернути особливу увагу на підготовку студентів, особливо молодших курсів, стимулювати активну наукову роботу та сприяти залученню до неї більшої їх кількості. Це є основним завданням всіх без виключення, з числа професорсько-викладацького складу на найближчу, середньострокову та довгострокову перспективу.


Про участь студентів СумДУ у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт


ФакультетМожлива участь за

напрямами

Кількість напрямів, що охоплено

Кількість робіт, що приймали участь

Призових місць всього

^ Кількість призових напрямів

Технічних систем і енергозберігаючих технологій (ТЕСЕТ)

10

10

31

13

7

Електроніки та інформаційних технологій (ЕЛІТ)

9

11

52

9

5

Економіки і менеджменту

10

10

28

10

6

Гуманітарний

15

15

40

10

7

Медичний інститут

6

4

38

6

3

ШІ СумДУ


6

6

7

1

1

КІ СумДУ

2

5

-

-

Всього по університету

56

47

201

49

29Про участь студентів СумДУ у Всеукраїнській студентській олімпіаді 2008/2009 н.р.
Факультет


можлива участь

реальна участь у ІІ етапі

призових місць (попередні дані)

призових місць(реальні дані)

Технічних систем і енергозберігаючих технологій (ТЕСЕТ)

21

16

11

10

Електроніки та інформаційних технологій (ЕЛІТ)

19

16

4

2

Економіки і менеджменту

15

11

4

3

Гуманітарний

16

12

5

6

Медичний інститут

15

13

5

5

ШІ СумДУ


4

1

-

-

КІ СумДУ


1

-

-

-

Всього по університету
67

29

26Схожі:

Організація роботи із талановитою студентською молоддю у iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 8 жовтня 2009 р з питання: «Організація роботи із талановитою студентською молоддю у Сумському державному університеті»
Розглянувши питання «Організація роботи із талановитою студентською молоддю у Сумському державному університеті» Вчена рада зазначає,...
Організація роботи із талановитою студентською молоддю у iconОрганізація роботи із талановитою студентською молоддю у
move to 0-17092772
Організація роботи із талановитою студентською молоддю у iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 8 жовтня 2009 р з питання: «Організація роботи із талановитою студентською молоддю у Сумському державному університеті»
move to 0-16785773
Організація роботи із талановитою студентською молоддю у iconДокументи
1. /Науково методичний центр роботи з обдарованою студентською молоддю.doc
Організація роботи із талановитою студентською молоддю у iconРозвиток банківської справи на Сумщині І в Конотопі
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Управління освіти І науки Сумської облдержадміністра Комунальний заклад Сумської...
Організація роботи із талановитою студентською молоддю у iconНаказ №146 Про проведення Всеукраїнської та 36-ї Міжнародної студентської олімпіади з програмування у 2011 році
На виконання Указу Президента України №926 від 30 вересня 2010 року «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в...
Організація роботи із талановитою студентською молоддю у iconНаказ №146 Про проведення Всеукраїнської та 36-ї Міжнародної студентської олімпіади з програмування у 2011 році
На виконання Указу Президента України №926 від 30 вересня 2010 року «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в...
Організація роботи із талановитою студентською молоддю у iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Опанування магістрантами методики викладання біологічних дисциплін у вищих навчальних закладах І-IV рівнів акредитації та формування...
Організація роботи із талановитою студентською молоддю у iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Опанування магістрантами методики викладання біологічних дисциплін у вищих навчальних закладах І-IV рівнів акредитації та формування...
Організація роботи із талановитою студентською молоддю у iconРектор Сумського державного
Списки на поселення від факультету у встановлений термін подаються начальнику врг за підписом заступника декана по роботі в гуртожитках,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи