Регламент формування навчальних планів, розрахунку навантаження, розподілу штатів пвс та складання розкладу в Національному університеті icon

Регламент формування навчальних планів, розрахунку навантаження, розподілу штатів пвс та складання розкладу в Національному університеті
Скачати 140.55 Kb.
НазваРегламент формування навчальних планів, розрахунку навантаження, розподілу штатів пвс та складання розкладу в Національному університеті
Дата11.07.2012
Розмір140.55 Kb.
ТипРегламентРегламент

формування навчальних планів, розрахунку навантаження,

розподілу штатів ПВС та складання розкладу в Національному університеті

«Львівська політехніка» на 2009/2010 н. р.

п/п


З А Х О Д И


ВИКОНАВЦІ


ТЕРМІН

ВИКОНАННЯ


ДОКУМЕНТ

ПІДРОЗДІЛ,

ЯКИЙ ОТРИМУЄ

ІНФОРМАЦІЮ ЧИ ДОКУМЕНТ

1

2

3

4

5

61


Внесення пропозицій щодо змін в навчальних планах

(усіх форм навчання та рівнів освіти) на 2009/2010 навчальний рік

Голови методич­-

них комісій нап­-

рямів і метод. рад спеціальностей,

проректор з науково-навч.

роботи

01.09 – 15.12

Подання голів

метод. комісій

напрямів і метод. рад спеціальностей з

обґрунтуваннями,

пропо­зиціями та резолюцією проре­-

ктора з навч. робо­-

ти «до розгляду»ВП

(НМУ)1

2

3

4

5

6


2

Підготовка до формування проектів навчальних планів на 2009/2010 навчальний рік

Голови метод. ко­- місій базових на­-прямів, зав. випу­­-

скаючих кафедр, ВП (НМУ)


17.12 – 26.12


проект навчаль­­-

ного плану в

електр. формі


ВП (НМУ)3

Роздрук твердих копій

прое­ктів навчальних планів та їх узгодження з відповідними кафедрами


ВП

(НМУ)


27.12 – 31.01

Проекти навчальних планів

(тверді копії)


ВП

(НМУ),

випускаючі кафедри4


Формування пропозицій щодо персонального складу

ДЕК на наступний кален­-

дарний рік


Завідувачі випускаючих кафедр01.09 – 20.12

Подання щодо персонального складу ДЕК, особо­

ві справи на голів

ДЕК
ВП

(НМУ)5

Формування списків канди­-датур на голів ДЕК для затвердження в Міністерстві освіти і науки


ВП

(НМУ)


01.10 – 10.12

Список кандида­-тур, підписаний

ректором універ­-ситету


Міністерство

освіти і науки

України


6


Формування наказів на затвердження персонального

складу ДЕК


ВП

(НМУ)20.12 – 30.12

Накази по університету

Канцелярія, навчально-наукові інститути, ІПДО, ІДН
2

3

4

5

6


7

Роздрук твердих копій

навчальних планів


ВП

(НМУ)


1.02 – 15.02

Тверді копії навчальних планів

ВП

(НМУ)


8


Затвердження навчальних планів


Голова НМР університету, про­ректор з навч. роботи (з питань змісту освіти), ВП

(НМУ)01.03 – 01.04


Затверджені тверді копії навчальних планів
ВП

(НМУ)

9


Перевірка семестрових аудиторних годин для складання розкладу занять на семестр


ВП,

ВОП

(НМУ)


01.03 – 15.03

02.11 – 16.11


Семестровий розподіл аудит. занять, навчальні планиВОП

(НМУ)10Роздрук графіків навчального процесу та їх затвердженняВП

(НМУ)до 15.04


Графіки навчального процесу

Проректори з науково-педаг. роботи, кафедри, під­-

розділи уні ­–

верситету,

навч.-наукові

інститути1

2

3

4

5

611


Організація копіювання навчальних планів для підрозділів університету


ВП

(НМУ)


01.04 – 10.04Ксерокопії навчальних планів (4 копії)

Метод. комісія

напряму, метод. рада спеціальності, навчально-

наукові інститути


12Підготовка таблиць для запов­-нення контингенту студентів на новий навчальний рікВП

(НМУ)25.02 – 05.03
Таблиці

Студентський відділ (СВ)

13Формування плану прийому на перший курс
Проректори з навч. роботи, начальник військового інституту, директор коледжу01.12 –01.03Проект плану прийому на перший курсСВ

14

Формування контингенту студентів за напрямами, спе­-ціальностями, спеціалізаціями

та рівнями підготовки

Коледж,

Військовий інститут, навч.-наукові інститути


01.02 –05.03Таблиця контингенту студентівСВ1

2

3

4

5

615


Формування зведеного контингенту студентів


СВ


05.03 –15.03Таблиця зведеного контингенту студентів

ВП, ВОП (НМУ),

навчально-

наукові інститути16


Введення контингенту студентів у базу даних, роздрук його та перевіркаВП

(НМУ)


15.03 –19.03Таблиці контингенту


СВ, ВП

(НМУ)17Заповнення таблиці розподілу годин між кафедрами, які одно­-часно читають одну і ту саму дисципліну


ВП

(НМУ),

голови метод. комісій напрямів і метод. рад спеціальностей


22.03 – 26.03


Таблиця розподілу годин між кафед­-рамиВП

(НМУ)18


Розрахунок навантаження на підготовку аспірантів та пошукувачів


Відділ аспірантури


до 01.03


Розрахунок наван­-таження з розподі­-лом по кафедрахВП

(НМУ),

кафедри19Роздрук проектів навчального навантаження кафедрВП

(НМУ)


до 01.04


Покафедральні роздруки навч. навантаження


Кафедри1

2

3

4

5

620


Перевірка, погодження та роздрук покафед­рального навчального навантаження з внесеними змінамиЗав. кафедрамидо 07.04


Покафедральні роздруки навчального навантаження, завірені зав. кафедрамиВП

(НМУ)21Видрук витягів з навчальних планів для розкладу занять

ВП

(НМУ)09.10,

09.04


Розрахунки по семестрових дисциплінВОП

(НМУ)22

Уточнення кафедрального навчального навантаження та формування зведеної відомості навчального навантаження


ВП

(НМУ)


до 10.04

Зведена відомість покафедрального навчального навантаження


ВП,

ВКЗ (НМУ)23


Розрахунок штатної чисельності ПВС кафедрВКЗ

(НМУ)


до 16.04


Проект розподілу штатної чисельності

Ректор,

перший проректор, планово-фінансовий відділ24


Доведення інформації про штатну чисельність ПВС до директорів інститутів, зав. кафедрами


ВКЗ

(НМУ)до 20.04Повідомлення


Директори інститутів, зав. кафед­-рами1

2

3

4

5

625Формування кафедральних пропозицій щодо штатного розписуЗав. кафедрами


до 1.05Заявка на штатний розпис


ВКЗ

(НМУ)

26Затвердження проекту штатного розпису ПВСВКЗ (НМУ),

Директори

інститутів, зав. кафедрамидо 10.05


Штатний розпис кафедр


Ректор,

перший проректор, планово-фінансовий відділ

27


Розсилання по кафедрах заявок на складання розкладу занять студентів усіх форм навчанняВОП

(НМУ)


з 01.10 – 10.10

з 05.04 –12.04


Повідомлення і бланки розподілу годин по кафедріЗав. кафедрами

28Формування заявок на складання розкладуЗав. кафедрами


1.04 – 1.05

1.09 - 1.10


Заявки кафедр


ВОП

(НМУ)1

2

3

4

5

629Складання розкладів занять та їх затвердженняВОП

(НМУ)


15.05 – 15.07

15.10 – 30.12


Розклад занять

Проректор з науково-педагог. роботи (з організації навчання)30Доведення розкладів занять до інститутів та кафедрВОП

(НМУ)


до 28.08

до 20.01


Розклад занять


Інститути, кафедри


*

Примітка: НМУ - навчально-методичне управління

ВП - відділ планування та інформаційного супроводу навчального процесу

ВОП - відділ моніторингу та оперативного планування навчального процесу

ВКЗ - відділ кадрового забезпечення

СВ - студентський відділ

Схожі:

Регламент формування навчальних планів, розрахунку навантаження, розподілу штатів пвс та складання розкладу в Національному університеті iconЗатверджую Ректор С. В. Мельничук
Основні види геодезичних робіт для забезпечення процесу землевпорядкування та їх загальна характеристика. Послідовність складання...
Регламент формування навчальних планів, розрахунку навантаження, розподілу штатів пвс та складання розкладу в Національному університеті iconУдк 336. 713 Дослідження факторів формування й розподілу прибутку
Актуальність даного дослідження полягає в тому, що факторів формування й розподілу прибутку велика кількість. Тому виникає необхідність...
Регламент формування навчальних планів, розрахунку навантаження, розподілу штатів пвс та складання розкладу в Національному університеті iconДокументи
1. /Матер_али по плануванню ПВС/~$даток 1 до наказу ь 171 (Норми часу для планування та...
Регламент формування навчальних планів, розрахунку навантаження, розподілу штатів пвс та складання розкладу в Національному університеті iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування студентського самоврядування у Східноукраїнському національному університеті...
Регламент формування навчальних планів, розрахунку навантаження, розподілу штатів пвс та складання розкладу в Національному університеті iconШановний(а) п. Інформуємо Вас про те, що у Національному університеті «Львівська політехніка»
Вас про те, що у Національному університеті «Львівська політехніка» 15 16 вересня 2011 р відбудеться ІІ міжнародна науково-практична...
Регламент формування навчальних планів, розрахунку навантаження, розподілу штатів пвс та складання розкладу в Національному університеті iconШановний(а) п. Інформуємо Вас про те, що у Національному університеті «Львівська політехніка»
Вас про те, що у Національному університеті «Львівська політехніка» 19 20 вересня 2013 р відбудеться ІІІ міжнародна науково-практична...
Регламент формування навчальних планів, розрахунку навантаження, розподілу штатів пвс та складання розкладу в Національному університеті iconШановний(а) п. Інформуємо Вас про те, що у Національному університеті «Львівська політехніка»
Вас про те, що у Національному університеті «Львівська політехніка» 19 20 вересня 2013 р відбудеться ІІІ міжнародна науково-практична...
Регламент формування навчальних планів, розрахунку навантаження, розподілу штатів пвс та складання розкладу в Національному університеті iconШановний(а) п. Інформуємо Вас про те, що у Національному університеті «Львівська політехніка»
Вас про те, що у Національному університеті «Львівська політехніка» 19 20 вересня 2013 р відбудеться ІІІ міжнародна науково-практична...
Регламент формування навчальних планів, розрахунку навантаження, розподілу штатів пвс та складання розкладу в Національному університеті iconРекомендації щодо ефективного розподілу годин варіативної складової робочих навчальних планів
Ноземна мова вивчається у класах різних профілів як обов’язковий предмет. Кількість навчальних годин є диференційованою І визначається...
Регламент формування навчальних планів, розрахунку навантаження, розподілу штатів пвс та складання розкладу в Національному університеті iconПояснювальна записка до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних
Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи