Затверджую: затверджую: затверджую: затверджую icon

Затверджую: затверджую: затверджую: затверджую
Скачати 168.31 Kb.
НазваЗатверджую: затверджую: затверджую: затверджую
Дата11.07.2012
Розмір168.31 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖУЮ: ЗАТВЕРДЖУЮ: ЗАТВЕРДЖУЮ: ЗАТВЕРДЖУЮ:

Декан медичного фак-ту № 1 Декан медичного фак-ту № 2 Декан медичного фак-ту № 3 Декан ММФ

_________проф. Івнєв Б.Б. ________проф. Джоджуа А.Г ________проф. Герасименко О.І. _________проф. Борота О.В.

«____»________2011 р. «____»________2011 р «____»________2011 р «____»________2011 р

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙЙ ПЛАН


практичних занять з англійської мови (за професійним спрямуванням) для студентів ІІ курсу медичних факультетів

на осінній семестр 2011-2012 навчального року


Укладено на основі підручника:

  1. Маслова А.М., Вайнштейн З.І. «Підручник англ..мови для мед.вузів». – М: ВШ, 1983.

  2. D.V.James. Medicine.

  3. Посібник з розмовних тем “Let’s Read and Speak”, Донецьк, 1998.

  4. Eric H. Glendinning, Ron Howard. Professional English in Use. Medicine. Cambridge University Press 2007

  5. Розмовні теми.


1 модуль «Захворювання людини»


Зміст заняття

Дата

Мовний матеріал

Засоби навчання


Кільк. годин

Домашнє завдання

1

2

3

4

5

6

7

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31


32.


33.


34.


35.


36.


37.

Змістовий модуль № 1

Захворювання органів дихання

1. Ур. 28 с. 144 т. В. тема «Бронхіт»- введення. Розвиток навичок фонетичного правильного читання.


Ур. 28 тема «Бронхіт» - вивч. чит.

Ур 29. текст С – ознайом. читання


1. «Бронхіт»-підс.

Розвиток навичок монолог. та діалог. мовлення


Ур. 29 с. 150 тема «Трахеїт»- введення. Розвиток навичок фонетичного правильного читання.


Тема «Трахеїт».

1.Розвиток навичок монолог. та діалог. мовлення.

2.Засвоєння релевантного лексичного матеріалу.


Тема «Трахеїт» - підсумковий контроль.

1.Розвиток навичок монолог. та діалог. мовлення.

2. Ур. 34 «Лобулярна пневмонія» - введення. Засвоєння релевантного лексичного матеріалу


РТ «Лобулярна пневмонія» ур. 34 т. А

2. Ур. 34 т А - озн. читання. Розвиток навичок аналітичного та пошукового читання.


РТ «Лобулярна пневмонія» ур. 34 т. А

2. Ур. 34 т В - озн. читання. Розвиток навичок аналітичного та пошукового читання.


Тема «Лобулярна пневмонія»

.Розвиток навичок монолог. та діалог. мовлення.


1. РТ «Лобулярна пневмонія» підс. контроль.

2. Ур. 35 т. С –введення.

РТ «Туберкульоз»


1. РТ «Туберкульоз» - вивч. чит.

2. Ур. 35т. Д. - ознайомлююче читання.

3. Засвоєння лексико грам. матеріалу теми.


РТ «Туберкульоз»

2. Ур. 35 т D с. 179 - озн. читання. 3.т. С-розвиток навичок аналітичного та пошукового читання.


Тема «Туберкульоз»

Розвиток навичок монолог. та діалог. мовлення.

Т.Е с.178,т. F c.180 – розвиток навичок пошукового читання


3містовий модуль 2

«Захворювання людини»

1.РТ «Туберкульоз» - підсумковий контроль.

2. Ур. 37. РТ «Ревмокардит», т. А

- ведення.


РТ «Ревмокардит». Розвиток навичок фонетичного правильного читання.


1. РТ «Ревмокардит» - вивчаюче читання.

2. Т. В. с.185–озн. читання


1. РТ «Ревмокардит» - підс.контроль. Включення засвоєного матеріалу в активне спілкування.


ПАЧ (10-15 т. др. зн. за семестр)


Ур. 41 т.А «Виразка шлунку»- введення.

Розвиток навичок фонетичного правильного читання.


РТ «Виразка шлунку». Ур. 41т. А - вивч. чит.

Розвиток навичок анотування оригінальних медичних текстів


1. РТ «Виразка шлунку» - підс. контроль.

Включення засвоєного матеріалу в активне спілкування

Ур. 42-т.С «Рак шлунку» - введення тексту


РТ «Рак шлунку » - вивч. читання.

Розвиток навичок фонетичного правильного читання.


РТ « Рак шлунку »

Розвиток навичок монолог. та діалог. мовлення.

2. Ур. 42 т. D – озн. чит.


1.РТ « Рак шлунку » - підсумковий контроль.

2. Ур. 43.т.Е – ознайом. читання

3. Ур. 44 т. А «Захворювання

Боткіна» - введення


РТ «Захворювання Боткіна» ур. 44 т. А – вивч. читання.

Розвиток навичок анотування оригінальних медичних текстів


РТ « Захворювання Боткіна » ур. 44 т. А

Ур. 44 т В - озн. читання. Розвиток навичок аналітичного та пошукового читання.


Тема «Захворювання Боткіна»

Розвиток навичок монолог. та діалог. мовлення.

Ур. 46 т.Е – озн.чит.


1. РТ «Захворювання Боткіна» - підс. контроль.

Включення засвоєного матеріалу в активне спілкування

2. Ур. 45 т. С. – ведення.

Розвиток навичок фонетично правильного читання.


1. РТ «Гострий холецистит» - вивч. читання.

Засвоєння релевантного лексичного матеріалу.


РТ « Гострий холецистит» ур. 45 т. А

2. Ур. 45 т D - озн. читання. Розвиток навичок аналітичного та пошукового читання.


РТ « Гострий холецистит» - підсумковий контроль.

Включення засвоєного матеріалу в активне спілкування

Розвиток навичок анотування оригінальних медичних текстів.


2. Ур. 48 т. А «Імунітет». Поглиблення наративних навичок на основі опису захворювань.


1. РТ «Імунітет» - вивч. чит.

2. Т. В. – озн. чит.


РТ «Імунітет» підс. контроль. Розпізнання та аналіз релевантних грам. явищ та моделей і включення їх в активне спілкування.

Тестовий контроль лексико-граматич. мат. модуля.


Підсумковий модульний контроль знань студентів.


2-й МОДУЛЬ «СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»


Змістовий модуль1:

«Медичні заклади».

1. РТ «Поліклініка»

2. Засвоєння нової лексики та включення її до спілкування.

3. Розвиток навичок аналітичного читання та перекладу.


1. Тема «Поліклініка»

2. Граматичний та лексичний аналіз тексту.

3. Утворення синтаксичних конструкцій, використовуючи грам. категорії та активну лексику.

4. Поділення тексту на логічно – смислові групи.

01-07 09


01-07 09


08-14 09


08-14 09


15-21.09


15-21.09


22-28.09


22-28. 09


29.09-05.10


29.09-05.10


06-12 10


06-12 10


13-19.10


13-19.10


20-26.10


20-

26.10


27.10-02.11


27.10-02.11


03-09.11


03-09.11


10-16.11


10-16.11


17-23.11


17-23.11


24-30.11


24-30.11


01-07.12


01-07.12


08-14.12


08-14.12


15-21.12


15-21.12


22-28.12


22-28.12


29.12-04.01


29.12-04.01


5.01-11.01

1. Лекс. ур 28.

2. Часи групи Continuous Passive Voice

3. Парні сполучники both…and

cither…or

neither…nor


1. Лекс. ур. 28.

2. Часи групи Continuous Passive Voice

3. Парні сполучники


1. Лекс. ур. 28

2. Часи групи Perfect Continuous


1. Лекс. ур 29.

2. Парні сполучники both…and

cither…or

neither…nor


1. Лекс. ур. 29.

2. Часи групи Continuous Passive Voice


1. Лекс. ур. 29, 34

2. Часи групи Continuous Passive and Active Voice


1. Лексика ур. 34

2. Часи групи Perfect Continuous


1. Лексика ур. 34

2. Часи групи Perfect Continuous

3. Значення слів «for», «sinсe»


1. Лексика ур. 34

2. Часи групи Perfect Continuous

3. Значення слів «for», «sinсe»


1. Лексика ур. 34, 35

2. ing – forms

3. Часи групи Continuous, Perfect Continuous


1. Лексика ур. 35

2. ing – forms

3. Часи групи Continuous, Perfect Continuous


1. Лексика ур. 35

2. Форми дієприкметників


Часи групи Indefinite, Continuous, Perfect Continuous


1. Лексика ур. 35, 37

2. Грам. довідник § 42,

3. Складний додаток


1. Лексика ур. 37

2. Складний додаток


1. Лексика ур. 37

2. Складний додаток


1. Лексика ур. 37

2. Складний додаток


Оригінальні медичні тексти


1. Лексика ур. 41

2. Складний підмет


1. Лексика ур. 41

2. Складний підмет


1. Лексика ур. 41,42

2. Складний підмет.


1. Лексика ур. 42.

2. Складний підмет та складний додаток..


1. Лексика ур. 42.

2. Складний підмет та складний додаток..


1. Лексика ур. 42, 43,44

2. Складний підмет та складний додаток..


1. Лексика ур. 44.

2. Складний підмет та складний додаток..

3. Самост. дієприсл. зворот


1. Лексика ур. 44

2. Самост. дієприсл. зворот


1. Лексика ур. 44

2. Самост. дієприсл. зворот.


1. Лексика ур. 44, 45

2. Самост. дієприсл. зворот


1. Лексика ур. 45

2. Самост. дієприсл. зворот


1. Лексика ур. 45

2. Самост. дієприсл. зворот


1. Лексика ур. 45

2. Самост. дієприсл. зворот


1. Лексика ур. 48

2. Умовні речення


1. Лексика ур. 48

2. Умовний спосіб.

3. Умовні речення.


1. Лексика ур. 48.

2. Умовні речення.

3. Умовний спосіб.

Лексико – грам.

матеріал 3 модуля.


Лексико-граматичний матеріал модуля.


Лексика ур. № 27

Вживання Present замість Future

Прийменники в пост. позиції.

Словотвір: суф. -ion; -er; -ive


Лексика уроку № 27

Прийменники в пост. позиції.

Вживання Present замість Future

Словотвір: суф – ive; -ly;

Преф -im; - in; -ir

1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.


1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довід.


1 Під. Маслова А.М.

2. Грам. довід. § 15

3. Тести формату А


1.Підр. Маслова А. М.

2.Грам. довідник.


1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.


1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.

3. Тести формату А


1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.


1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.

3.Оригінальна мед. література


1.Підр. Маслова А. М.

2.Грам. довідник.

3.Оригінальна мед. література


1.Підр. Маслова А. М.

2.Грам. довідник.

3. Тести формату А


1.Підр. Маслова А. М.

2.Грам. довідник.

3.Оригінальна мед. література


Підр. Маслова А. М.

Грам. довідник.

Оригінальна мед. література


Підр. Маслова А. М.

Грам. довідник.


.

1.Підр. Маслова А. М.

2.Грам. довідник.

3. Тести формату А


1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.

3. Оригінальна мед. література


1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.

3.Оригінальна мед. література


1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.

3. Оригінальна мед. література


Оригінальна мед. література


1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.

3. Оригінальна мед. література


1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.

3. Оригінальна мед. література


1.Підр. Маслова А. М.

2.Грам. довідник.

3. Тести формату А


1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.

3. Оригінальна мед. література


1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.

3. Оригінальна мед. література


1.Підр. Маслова А. М.

2.Грам. довідник.

3. Тести формату А


1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.

3. Оригінальна мед. література


1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.

3. Оригінальна мед. література


1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.

3. Оригінальна мед. література


1.Підр. Маслова А. М.

2.Грам. довідник.

3. Тести формату А


1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.

3. Оригінальна мед. література


1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.

3. Оригінальна мед. література


1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.

3. Тести формату А


1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.


1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.

3. Оригінальна мед. література


1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.

3. Тести формату А


1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.

3. Додаткова література.


Підр.

Маслової М.

Грам. табл. Present замість Future

Грам. довідник


Підручник А.М.Маслової

Граматичний довідник

Посібник “Let’s read and speak”


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2

1. Знати лексику.

Впр. 5, 6 с. 145

2. Т. В (чит., перк.)

3. Грам. довідник § 17 с. 290

§ 32 с. 307


1. Переказ. РТ «Бронхіт»

2. Впр. 12 с. 146


1. Знати лексику ур. 29, Впр 6, 7 с. 149

2. Грам. довідник § 15 с. 286

3. Т. D c.150 – чит., перек.


1. Знати лексику ур. 29

2. Скласти діалог за темою «Трахеїт»

3. Впр. 5, 8 с. 149


Переказ. РТ «Трахеїт»


1. Знати лексику ур. 34

2. Впр. 1-6 с.168


1. Знати лексику ур. 34

2.Скласти план і запитання до тексту.

3.Впр. 7-9 с. 169


1.Скласти і відтворити діалог за темою «Лобулярна пневмонія та її лікування»

2. Впр. 11-14 с.171


1.Переказ теми «Лобулярна пневмонія»

2.Впр. 15,16 с.171


1. Знати лексику ур. 35

2.Впр. 4, 5 с. 173-174


1. Знати лексику ур. 35

2. Скласти план та запитання до тексту

3.Впр. 1,2,7, с. 173-175


1.Скласти і відтворити діалог за темою «Туберкульоз легенів, клінічна картина»

2. Впр. 8-9 с.175


Переказ. РТ «Туберкульоз легенів, клінічна картина»


1.Знати лексику ур. 37.

2.Впр. 1-3, 7, 10 с. 182 - 183


1. Знати лексику ур. 37

2.т.А – читати, перекладати

3.Впр. 4-6, 9 с. 182 - 183


1.Скласти і відтворити діалог чи монолог за темою «Ревмокардит»

2. Впр. 8-9 с.175


Підготуватися до позааудиторного читання


1. Знати лексику ур. 41.

2. Впр. 3,4 с.201


1. Знати лексику ур. 41.

2. Впр. 5-7 с.201-203

3. т.А – читати, перекладати


1. Написати тези та переказати текст „Виразка шлунку”.

2. Впр.9-12 с.203-204


1. Знати лексику ур. 42

2. Впр.1,2 с. 205

3.т. С. – читати, перекладати

.


1. Знати лексику ур. 42.

2. Скласти план та запитання до тексту.

3. Впр. 3-5 с.206


1. Знати лексику ур. 42.

2. Переказ тексту «Рак шлунку »

3. Впр. 6,7 с. 206, 12 с. 208


1.Знати лексику ур.44.

2.Впр. 6 с.211


1. Знати лексику ур. 44.

2. т. А – читати, перекладати.

3.Впр. 3-5 с. 213-214


1. Знати лексику ур. 44

2. Скласти план і запитання до тексту.

3.Впр. 7-8 с. 214


1. Переказ теми « Захворювання Боткіна»

2. Впр. 11-14 с. 216


1. Знати лексику ур.45

2. Впр.5, 6 с. 218-219


1. Знати лексику ур.45.

2. т.С –читати, перекладати

3. Впр.8-10 с.220


1. Знати лексику ур. 45.

2.Підготувати переказ тексту «Гострий холецистит».

3 Впр 9, 1 с. 221


Підготуватися до позаудиторного читання


1. Знати лексику. ур. 48

Впр. 7, 8 с. 232 впр. 9 с. 233

3. Т. А – чит., перекл.


1. Переказ. РТ «Імунітет»

2. Впр. 6 с. 232

Підготуватися до тестового контролю лексико-граматичного матеріалу модуля 3


Підготуватися до підсумкового модульного контролю


1. Вивчити мову лексику до теми.

2. Т.А. с. 112 читати перекладати.

3. Грам. довідник §30, 46. Впр. 2, 10, с. 140-141


Знати лексику за

темою

Вести бесіду за темою «Поліклініка»

Граматичний довідник §30, 46.

Впр.ХV, XVI, р.144

Зав. кафедрою іноземних та латинської мов,

к.ф.н., доцент Пузік А.А.

Схожі:

Затверджую: затверджую: затверджую: затверджую icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

Затверджую: затверджую: затверджую: затверджую icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

Затверджую: затверджую: затверджую: затверджую iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
Затверджую: затверджую: затверджую: затверджую iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
Затверджую: затверджую: затверджую: затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую: затверджую: затверджую: затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую: затверджую: затверджую: затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую: затверджую: затверджую: затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую: затверджую: затверджую: затверджую iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
Затверджую: затверджую: затверджую: затверджую iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
Затверджую: затверджую: затверджую: затверджую iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи