Додаток 1 icon

Додаток 1
Скачати 63.54 Kb.
НазваДодаток 1
Дата11.07.2012
Розмір63.54 Kb.
ТипДокументи

Додаток 1

Положення

про Премію імені академіка НАМН України, Героя України, Заслуженого діяча науки і техніки України, Почесного Ректора Донецького національного медичного університету імені М.Горького

Казакова Валерія Миколайовича


Затверджено Рішенням Вченої Ради Донецького національного медичного університету ім. М.Горького (протокол № 6 від 30.08.2010)

1. Премія імені академіка НАМН України, Героя України, Заслуженого діяча науки і техніки України, Почесного Ректора Донецького національного медичного університету імені М.Горького (далі – Премія ім. академіка НАМН України В.М. Казакова) присуджується за рішенням Комітету з Премії (склад додається):

за видатні наукові дослідження, які сприяють дальшому розвитку гуманітарних, природничих і технічних наук, позитивно впливають на суспільний прогрес і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі;

за розроблення та впровадження нової техніки, матеріалів і технологій, нових способів і методів лікування та профілактики захворювань, що відповідають рівню світових досягнень;

за роботи, які становлять значний внесок у вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки;

за створення підручників для вищих навчальних закладів, що відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному опануванню знань, істотно впливають на поліпшення підготовки майбутніх спеціалістів.

2. На здобуття Премії ім. академіка НАМН України В.М. Казакова можуть висуватися наукові роботи та підручники, опубліковані у завершеному вигляді не менш як за 5 років до їх висунення, а також освоєні у виробництві роботи в галузі техніки, матеріалів, технологій.

3. Присуджується щорічно дві премії, у тому числі:

одна – для викладачів; за роботи, які мають відповідний дозвіл для публікації у засобах масової інформації;

одна – для студентів і молодих вчених у віці до 30 років. Студентські наукові роботи можуть висуватися, опубліковані у завершеному вигляді у поточному році. Висунення робіт для присудження премії здійснюється з 01 вересня до 01 листопада в рік, коли присуджується премія.

Розмір Премії ім. академіка НАМН України В.М. Казакова визначається кожного року Комітетом Премії ім. академіка НАМН України В.М. Казакова.

4. Висунення робіт на здобуття Премії ім. академіка НАМН України В.М. Казакова провадиться Вченими радами факультетів Донецького національного медичного університету ім. М.Горького, спеціалізованими вченими радами по захисту дисертацій, науковим відділом та проблемними комісіями, Радою СНТ ім. М.Д.Довгялло університету із забезпеченням широкої гласності. Роботи, висунуті на здобуття премії ім. академіка НАМН України В.М. Казакова, представляються секретарю Комітету і публікуються в газеті «Дайджест-Здоровье».

5. Для широкого ознайомлення громадськості Донецького національного медичного університету ім. М.Горького з роботами, допущеними до участі в конкурсі, їх список з вказівкою на авторів поміщається на офіційному сайті Університету, вивішується на інформаційному стенді головного корпусу Університету, і вони проходять обговорення в кафедральних колективах.

6. Колектив претендентів, робота якого висувається на здобуття Премії ім. академіка НАМН України В.М. Казакова, не може перевищувати десяти осіб і має включати тих, які були безпосередніми учасниками виконання роботи і творчий внесок яких є найбільш визначним.

Не допускається включення до колективу претендентів осіб, які виконували лише адміністративні, консультаційні чи організаторські функції.

До складу колективу претендентів, робота якого висувається на здобуття Премії ім. академіка НАМН України В.М. Казакова, не включаються особи, удостоєні за цю роботу державної нагороди України, включені у поточному році до колективу претендентів за іншу роботу, висунуту на здобуття іншої державної премії.

Іноземці та особи без громадянства можуть бути включені до колективу претендентів, робота якого висувається на здобуття Премії ім. академіка НАМН України В.М. Казакова.

7. Державна премія присуджується авторові один раз за життя. Йому вручається диплом лауреата Премії та Почесний знак лауреата. Розмір грошової винагороди встановлюється щорічно Комітетом по присудженню Премії і визначається величиною відраховувань у фонд Премії (Додаток 2), і складає 60% від розміру фонду – для викладачів і 30% від розміру фонду. – для студентів і молодих вчених у віці до 30 років.

8. Порядок висунення робіт та оформлення документів визначається Комітетом.

Повторно, але не більше двох разів, можуть висуватися на здобуття Премії ім. академіка НАМН України В.М. Казакова роботи, які раніше були допущені до участі в конкурсі.

9. Роботи, висунуті на здобуття Премії ім. академіка НАМН України В.М. Казакова, попередньо розглядаються на засіданнях спеціалізованих вчених рад, вчених рад факультетів, і за наслідками таємного голосування відбираються для участі в конкурсі на здобуття Премії ім. академіка НАМН України В.М. Казакова.

Матеріали обговорення, зауваження та пропозиції надсилаються до Комітету, приймаються ним для розгляду до 01 листопада поточного року і беруться до уваги під час прийняття рішення про присудження Премії. Комітет розглядає роботи, висунуті на присудження Премії до 25 листопада. До своєї роботи Комітет може залучати крупних вчених університету в якості експертів.

Обговорення у Комітеті робіт, колективів претендентів проходить в обстановці творчої дискусії, високої вимогливості та принциповості, з ґрунтовним аналізом достовірності одержаних результатів та визначенням відповідності робіт установленим вимогам.

10. Рішення Комітету і наказ ректора про присудження Премії публікується в найближчому номері газети «Дайджест-Здоровье» з curiculum vitae і науковими досягненнями лауреатів.

11. Особам, удостоєним Премії ім. академіка НАМН України В.М. Казакова, присвоюється звання «Лауреат Премії ім. академіка НАМН України В.М. Казакова», і на урочистому засіданні Вченої Ради щорічно 28 листопада вручаються Диплом і Почесний знак лауреата.

Комітет по присудженню Премії

ім. академіка НАМН України В.М. Казакова

30.08.2010 р.

Додаток 2

Комітет

по присудженню Премії ім. академіка НАМН України

В.М. Казакова


 

Затверджено Рішенням Вченої Ради Донецького національного медичного університету ім. М.Горького (протокол № 6 від 30.08.2010)

 
 1. Комітет по присудженню Премії ім. академіка НАМН України В.М. Казакова (далі - Комітет) є спеціальним органом, що підпорядковується ректорові Університету і утворений для попереднього розгляду питань щодо висунення кандидатур і присудження ім. академіка НАМН України В.М. Казакова.

Склад Комітету:

 1. Думанський Ю.В. – в.о. ректора, член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор (голова).

 2. Казаков В.М. – розпорядник фонду, академік НАМН України, Почесний Ректор, заслужений діяч науки і техніки України, професор (голова).

 3. Уманський В.Я. – проректор з наукової роботи, професор (заступник голови).

 4. Волос Л.І. – науковий керівник СНТ імені М.Д. Довгялло, професор (секретар).

 5. Талалаєнко О.М. – перший проректор, професор.

 6. Черній В.І. – проректор з навчально-педагогічної роботи, член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор.

 7. Статинова О.С. – проректор з лікувальної роботи, доктор медичних наук.

 8. Баринов Е.Ф. – завідувач кафедри гістології, професор.

 9. Бондар Г.В. – академік НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор, завідувач кафедри онкології.

 10. Єльський В.М. – член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології.

 11. Климовицький В.Г. – заслужений лікар України, завідувач кафедри травматології і ортопедії, професор.

 12. Синяченко О.В. – член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри пропедевтичної медицини №1, професор.

 13. Чайка В.К. – член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології і перинатології ФІПО,

14. Шлопов В.Г. – заслужений діяч науки і техніки України, професор, завідувач відділу патоморфології.


 

Комітет по присудженню Премії

ім. академіка НАМН України В.М. Казакова

30.08.2010 р.

Додаток 3

ФОНД

Премії ім. академіка НАМН України

В.М. Казакова


Фонд формується з двох джерел:

 1. Добровільні пожертвування від наукових колективів факультетів та кафедр, а також окремих співробітників Донецького національного медичного університету імені М.Горького.

 2. Власні кошти академіка НАМН України, професора В.М. Казакова.


За рішенням Комітету по присудженню Премії ім. академіка НАМН України В.М. Казакова фонд витрачається на щорічне преміювання викладачів і співробітників (одна премія – в розмірі 60% від розміру фонду) і студентів та молодих вчених університету у віці до 30 років (одна премія – в розмірі 30% від розміру фонду). Фонд витрачається також на виготовлення і придбання атрибутики Премії (диплом лауреата Премії, Почесний знак лауреата Премії і необхідні видаткові матеріали.


Комітет по присудженню Премії

ім. академіка НАМН України В.М. Казакова

30.08.2010 р.

Схожі:

Додаток 1 iconДокументи
1. /Додаток 1 ОРГКОМ-ТЕТ.doc
2. /Додаток 10...

Додаток 1 iconOverview Додаток 1 Додаток 2 Додаток 3 Sheet 1: Додаток 1
Такса для обчислення розміру компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодженням тварин з числа видів, занесених до Червоної...
Додаток 1 iconПоложення про проведення (додаток 1) і календаря змагань (додаток 2). Затвердити склад організаційного комітету щодо підготовки та проведення спартакіади (додаток 3)
Севастополя, підготовки їх до служби в Збройних Силах України, виявлення кращих команд для участі у Всеукраїнських змаганнях
Додаток 1 iconO. S. Popov ukraine diploma supplement додаток до диплом
Додаток. Додаток не повинен містити жодних оцінювальних суджень, тверджень щодо еквівалентності чи пропозицій щодо визнання. Інформація...
Додаток 1 iconДокументи
1. /1_9-426/Додаток до листа/_нформатика.doc
2. /1_9-426/Додаток...

Додаток 1 iconДодаток а склад робочої комісії Сумського державного університету
Додаток к угода з охорони праці
Додаток 1 iconДокументи
1. /10. Додаток 8 - Акт здач_-прийм. роб_т.doc
2. /11....

Додаток 1 iconПро нову форму «додаток до диплома кандидата наук»
Вак україни нову форму "Додаток до диплома кандидата наук" (далі за текстом "Додаток"), що засвідчує відповідність наукових ступенів...
Додаток 1 iconДокументи
1. /Вказивки 2012.doc
2. /Додаток 1.doc
Додаток 1 iconДокументи
1. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 10 Зразок розпорядження проректора.doc
Додаток 1 iconДокументи
1. /1/2007МУМФ.doc
2. /1/Додаток А_1.doc
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи