Правила прийому до Національного університету фізичного виховання І спорту України на 2011 рік icon

Правила прийому до Національного університету фізичного виховання І спорту України на 2011 рік
Скачати 282.84 Kb.
НазваПравила прийому до Національного університету фізичного виховання І спорту України на 2011 рік
Дата11.07.2012
Розмір282.84 Kb.
ТипПравилаПРАВИЛА ПРИЙОМУдо Національного університету фізичного виховання і спорту України

на 2011 рік


Провадження освітньої діяльності у Національному університеті фізичного виховання і спорту України здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки АВ № 420640 від 24.11.2008 р., термін дії ліцензії до 01.07.2016 р.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Національного університету фізичного виховання і спорту України відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 961 від 19 жовтня 2010 року та зареєстрованих у міністерстві юстиції України 28 жовтня 2010 р. за № 999/18294.


І. Загальні положення

1.1. Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ) оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр», «бакалавр», напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліценції в межах ліцензованого обсягу (додаток 1).

1.2. До Національного університету фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ) приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до НУФВСУ у порядку, передбаченому для громадян України.

1.3. Прийом до Національного університету фізичного виховання і спорту України на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.4. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток надання місць гарантовано.


ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників


2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

2.3. Національний університет фізичного виховання і спорту України приймає на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (додаток 2).

2.4. Національний університет фізичного виховання і спорту України здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти, затвердженого Наказом міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


ІІІ. Фінансування підготовки фахівців


3.1. Фінансування підготовки фахівців у Національному університеті фізичного виховання і спорту України здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням;

за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.


ІV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання


4.1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:


Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Вступники на основі освіти

Повної загальної середньої

Повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2011 року

1 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчий конкурс

17 липня 2011 року

17 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени

17 липня 2011 року

17 липня 2011 року

Строки проведення творчих конкурсів

18-31 липня 2011 року

18 липня -

31 липня 2011 року

Строки проведення вступних екзаменів

23-31 липня 2011 року

23-31 липня 2011 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

1 серпня 2011 року

1 серпня 2011 року

Терміни зарахування вступників

За державним замовленням – 10 серпня 2011 року;

За кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) –25 серпня 2010 року

За державним замовленням – 10 серпня 2011 року;

За кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) –25 серпня 2010 року4.2. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Національний університет фізичного виховання і спорту України, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти проводиться в такі строки:


Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Вступники на основі освіти

Базова та повна вища

Базова та повна вища

Початок прийому заяв та документів

6 червня 2011 р.

2 серпня 2011 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування

23 червня 2011 р.

25 серпня 2011 р.

Строки проведення вступних екзаменів та творчих конкурсів

24 червня-4 липня 2011 р.

26-29 серпня 2011 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

9 липня 2011 року

1 вересня 2011 р.

Терміни зарахування вступників

За державним замовленням – 11 липня 2010 р.

За кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) –25 серпня 2010 р.

За державним замовленням – 16 вересня 2011 р.

За кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) –20 вересня 2011 р.


^ V. Порядок прийому заяв і документів для вступу


5.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до Національного університету фізичного виховання і спорту України, в якій вказують напрям підготовки та форму навчання.

Вступник може подати заяву та документи не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів та не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них. Кожна подача заяви та документів фіксується на зворотному боці сертифіката та засвідчується печаткою приймальної комісії.

5.2. При поданні заяви вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти;

медичну довідку за формою 086-о;

паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти та інших документів.

5.3. До заяви вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти, за особистим вибором оригінали або копії;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

5.4. Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальності), установленим законодавством, у строки визначені для прийому документів.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікати чи їх дублікати Українського центру оцінювання якості освіти, видані у 2008, або 2009, або 2010, або 2011 роках.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією НУФВСУ, або в установленому законодавством порядку (нотаріально).

5.7. Особи, які в 2011 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у НУФВСУ:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до НУФВСУ;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - при вступі на заочну форму навчання;

особи, які мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.8. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у НУФВСУ за їх вибором.

5.9. Громадяни України, які у 2011 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у НУФВСУ за їх вибором.

5.10. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими правилами прийому мінімальної кількості балів (124), на навчання не зараховуються.

5.11. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центру та участі вступників у зовнішньому незалежному оцінюванні. Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови абітурієнтам щодо їх участі у конкурсі та зарахуванні на навчання. У разі зарахування таких абітурієнтів наказ про зарахування анулюється.

5.12. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Національного університету фізичного виховання і спорту України.

5.13. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

5.14. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі базової та повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

5.15. Під час подання документів, до початку творчого конкурсу з комплексного вступного випробування із спеціалізованої фізичної підготовки або загальної фізичної підготовки вступники зобов’язані пройти та представити до приймальної комісії результати електрокардіографічного та флюорографічного обстеження (дата і №), мати карту профілактичного щеплення за формою 063-о або її копію;

5.16. При умові вступу за напрямом «Спорт» (спеціалізація – викладач фізичного виховання, тренер з виду спорту) вступники подають посвідчення заслуженого майстра спорту України, майстра спорту України міжнародного класу, майстра спорту України, класифікаційний квиток або залікову книжку спортсмена, спортивні відзнаки та нагороди, за особистим вибором оригінали або їх завірені копії.

5.17. Документи не приймаються при відсутності повного їх комплекту або при наявності помилок та виправлень у них, а також не приймаються додаткові матеріали (сертифікати, довідки і т.ін.) після закінчення терміну прийому документів.


^ VI. Вступні випробування та конкурсний відбір


6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Національного університету фізичного виховання і спорту України для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, з предметів, визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів) (додаток 3), яким також визначаються профільні та непрофільні предмети. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх предметів, а також результати творчого конкурсу з комплексного вступного випробування із спеціалізованої фізичної підготовки або загальної фізичної підготовки складає не менше 124.

Національний університет фізичного виховання і спорту України за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених цими правилами прийому, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів і творчих конкурсів з комплексного вступного випробування із спеціалізованої фізичної підготовки або загальної фізичної підготовки, середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими правилами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється

за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 4. Оцінки документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Національного університету фізичного виховання і спорту України для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, абітурієнти проходять творчий конкурс:

За напрямом «Спорт», спеціалізація викладач фізичного виховання (тренер з виду спорту) - комплексне вступне випробування із спеціалізованої фізичної підготовки.

За напрямом «Спорт», спеціалізація викладач фізичного виховання, менеджер (управитель) у сфері фізкультурно-спортивної діяльності - загальна фізична підготовка.

За напрямом «Фізичне виховання» - загальна фізична підготовка.

За напрямом «Здоров’я людини» - загальна фізична підготовка.

6.4. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають до НУФВСУ, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.5. Творчі конкурси з комплексного вступного випробування із спеціалізованої фізичної підготовки та загальної фізичної підготовки проводяться за програмами, які розроблені Національним університетом фізичного виховання і спорту України і затверджуються Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів. Програми творчих конкурсів з комплексного вступного випробування із спеціалізованої фізичної підготовки та загальної фізичної підготовки оприлюднюються на веб-сайті Національного університету фізичного виховання і спорту України. Творчий конкурс з комплексного вступного випробування із спеціалізованої фізичної підготовки і загальної фізичної підготовки проводяться у формі змагань.

Оцінка, отримана на творчих конкурсах з комплексного вступного випробування із спеціалізованої фізичної підготовки або загальної фізичної підготовки не нижче 124 балів (за 200-бальною шкалою) додається до оцінки, яка виставлена в сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти з української мови і літератури та біології. Після підрахунку суми цих оцінок, абітурієнт допускається до участі у конкурсі.

Заслужені майстри спорту і майстри спорту міжнародного класу, звільняються від складання творчого конкурсу з комплексного вступного випробування із спеціалізованої фізичної підготовки. В екзаменаційних відомостях та екзаменаційному листі з комплексного вступного випробування із спеціалізованої фізичної підготовки цим особам виставляється оцінка 200 балів (за 200-бальною шкалою).

6.6. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра обчислюється сума балів вступного іспиту зі спеціалізації і вступного іспиту з іноземної мови. Рейтинговий бал вступника підраховується за 12-бальною шкалою оцінювання. Вступник, який отримав на іспиті оцінку від 1 до 3 балів до подальшої участі у конкурсі не допускається.

6.7. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра, використовується сума балів результатів творчого конкурсу з комплексного вступного випробування із спеціалізованої фізичної підготовки і середнього бала документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень «молодшого спеціаліста». Право на зарахування поза конкурсом та право на першочергове зарахування при однаковій кількості набраних балів мають вступники, згідно розділів Х і ХІ цих Правил.

6.8. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени та творчі конкурси у визначений за розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня (нижче 124 балів), а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах, творчих конкурсах та у конкурсному відборі не допускаються.

Абітурієнти, які отримали оцінку з творчого конкурсу нижче 124 балів (за 200-бальною шкалою), мають право брати участь у конкурсному відборі на зарахування тільки за кошти фізичних та юридичних осіб.

6.9. Апеляції на результати вступних екзаменів, творчих конкурсів, що проведені, розглядає апеляційна комісія Національного університету фізичного виховання і спорту України, склад та порядок роботи якої затверджується наказом ректора. Заяви подаються особисто абітурієнтами не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки вступного випробування.

Додаткове складання вступних випробувань абітурієнтами при розгляді апеляцій не допускається.

6.10. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, встановлено вступний екзамен з російської мови та літератури. Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість сертифіката з української мови та літератури.

VII. Цільовий прийом до Національного університету фізичного виховання і спорту України


7.1. Цільовий прийом організовується:

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості» при умові подання ними направлення та підтвердження його Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту.

7.2. Установлені квоти цільового прийому оголошуються разом з обсягом державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму підготовки (спеціальності).

7.3. Учасники цільового прийому, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості», зараховуються за окремим конкурсом на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. Конкурс відбувається відповідно до суми набраних балів.

7.4. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

VIII. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди і творчого конкурсу зараховуються до Національного університету фізичного виховання і спорту особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право (ст. 20, 21, п.26).

8.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди і творчого конкурсу не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не менше встановлених приймальною комісією з конкурсних предметів (124 бали).


^ IX. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів


9.1. Зараховуються до Національного університету фізичного виховання та спорту України до розділу XІІ цих Умов за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, а саме:

біологія з екологією – при вступі на напрями «Спорт», «Фізичне виховання», «Здоров’я людини»

9.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;


особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

9.4. Норма, визначена пунктами 9.1-9.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.


^ X. Зарахування поза конкурсом


10.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право.

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008, № 6).

Зазначені особи зараховуються поза конкурсом лише за умови подання оригіналів сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти не нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів та інших документів, що засвідчують право на прийом поза конкурсом.


^ XI. Право на першочергове зарахування


11.1. Право на першочергове зарахування до Національного університету фізичного виховання і спорту України вступників, які мають однаковий конкурсний бал, проводиться за рейтингом осіб:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

вступники, які отримали диплом освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» із споріднених спеціальностей з відзнакою;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), які нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

вступники, які виявили здібності й схильності до обраної спеціальності (які мають вищу спортивну підготовку – майстри спорту міжнародного класу, майстри спорту, кандидати в майстри спорту, першорозрядники), при умові вступу за напрямом «Спорт», спеціалізація – викладач фізичного виховання, тренер з виду спорту.

На заочну форму навчання приймаються особи без обмеження віку. Право на першочергове зарахування мають:

абітурієнти зі стажем роботи в галузі фізичного виховання і спорту не менше року;

особи, які мають спеціальну освіту в напрямі фізичного виховання і спорту;

колишні військовослужбовці, звільнені в запас протягом 3-х останніх років;

заслужені майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу, майстри спорту, заслужені тренери прирівнюються до осіб, які мають досвід роботи з обраної спеціальності;

випускники медичних училищ (за умови вступу на напрям «Здоров’я людини» - фахівець з фізичної реабілітації).

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.


XII. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників


12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за кількістю балів від більшого до меншого.

12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями у такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, які рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад з біології;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються особи, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я, по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Національного університету фізичного виховання і спорту України із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

^

XIII. Надання рекомендацій для зарахування13.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на вищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації на зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

13.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, шостий та восьмий дні після останнього дня складання творчого конкурсу та прийому вступних екзаменів (1, 6 і 8 серпня 2011 року).

13.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття.

13.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на офіційних стендах приймальної комісії. Одночасно ця інформація оприлюднюється на веб-сайті Національного університету фізичного виховання і спорту України.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного зв’язку.
^

XIV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання


14.1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу XV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти до приймальної комісії Національного університету фізичного виховання і спорту України.

14.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

14.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.
^XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування15.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (п’ять календарних днів після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія Національного університету фізичного виховання і спорту України здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

оголошує списки рекомендованих та приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування;

відкликає надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування;

формує нові списки рекомендованих осіб з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингового списку вступників на наявні місця.

15.2. Після оприлюднення другого та наступних списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюються два дні для виконання вступниками вимог для зарахування.

15.3. Після виконання всіх вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було відкликано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією Національного університету фізичного виховання і спорту України, але не пізніше 25 серпня.

15.4. Оголошення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XIII цих правил.

^

XVІ. Наказ про зарахування16.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором після виконання вступниками вимог для зарахування за формою, встановленою Міністерством освіти і науки України, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті Національного університету фізичного виховання і спорту України.

16.2. Накази про зарахування на навчання на надсилаються до Міністерства освіти і науки України у паперовому та електронному варіантах, та в електронному варіанті Українському центру оцінювання якості освіти.

16.3. Зарахування абітурієнтів, які вступають до Національного університету фізичного виховання і спорту України для навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб здійснюється після сплати за навчання.

16.4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного цільового пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до виділених Національному університету фізичного виховання і спорту України коштів.


^

XVII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України17.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами Президента України від 25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів». Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки в межах обсягів державного замовлення.

17.2. При вступі на напрями підготовки (спеціальності) «Спорт», «Фізичне виховання» і «Здоров’я людини» іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено цими Правилами як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

17.3. Порядок і строки прийому заяв і документів, що подаються іноземцями та особами без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, а також порядок їх зарахування за кошти фізичних (юридичних) осіб, встановлюється згідно «Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів» від 05.08.98 № 1238 та регулюються міжнародним відділом Національного університету фізичного виховання і спорту України.

17.4. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до Національного університету фізичного виховання і спорту України у порядку, передбаченому для громадян України.

17.5. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з українською мовою навчання, приймаються до Національного університету фізичного виховання і спорту України за вступними екзаменами, передбаченими правилами прийому Національного університету фізичного виховання і спорту України, у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

^

XVIII. Додаткове зарахування до Національного університету фізичного виховання і спорту України та зберігання робіт вступників18.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Національного університету фізичного виховання і спорту України.

На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування, що проводив Національний університет фізичного виховання і спорту України і не пройшли за конкурсом на навчання).

18.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, яких не зараховано на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

^

XIX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому19.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. Лист з приводу акредитації представників масової інформації надсилати за адресою приймальної комісії Національного університету фізичного виховання і спорту України.

19.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки України надано право вести спостереження за роботою приймальної комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.

19.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках — не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

19.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа студентів.

18.5. Інформування громадськості про хід подання заяв на вступ до вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації здійснюється за допомогою інформаційної системи «Конкурс». Приймальна комісія щодобово подає інформаційні звіти до системи «Конкурс».

18.6. Усі питання, пов’язані з прийомом до Національного університету фізичного виховання і спорту України, вирішуються приймальною комісією.


Схожі:

Правила прийому до Національного університету фізичного виховання І спорту України на 2011 рік iconПравила прийому до Національного університету фізичного виховання І спорту України на 2011 рік
Провадження освітньої діяльності у Національному університеті фізичного виховання І спорту України здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Національного університету фізичного виховання І спорту України на 2011 рік iconПравила прийому до Національного університету фізичного виховання І спорту України на 2013 рік
Провадження освітньої діяльності у Національному університеті фізичного виховання І спорту України здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Національного університету фізичного виховання І спорту України на 2011 рік iconПравила прийому до Національного університету фізичного виховання І спорту України на 2012 рік
Провадження освітньої діяльності у Національному університеті фізичного виховання І спорту України здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Національного університету фізичного виховання І спорту України на 2011 рік iconПравила прийому до Національного університету фізичного виховання І спорту України на 2012 рік
Провадження освітньої діяльності у Національному університеті фізичного виховання І спорту України здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Національного університету фізичного виховання І спорту України на 2011 рік iconПрограма вступних випробувань з фізичної підготовленості до Національного університету фізичного виховання І спорту України умови прийому
Згідно з Правилами прийому до Національного університету фізичного виховання І спорту України вступники складають вступні випробування...
Правила прийому до Національного університету фізичного виховання І спорту України на 2011 рік iconПоложення про апеляційну комісію Національного університету фізичного виховання І спорту України І. Загальні положення
Це Положення визначає порядок організації, діяльності та основні функції апеляційної комісії Національного університету фізичного...
Правила прийому до Національного університету фізичного виховання І спорту України на 2011 рік iconОБ’ява 25 січня 2013 р о 12 год. 30 хв
Д 26. 829. 02 Національного університету фізичного виховання і спорту України відбудеться захист дисертацій на здобуття наукового...
Правила прийому до Національного університету фізичного виховання І спорту України на 2011 рік iconПрограма вступних випробувань з фізичної підготовленості до Національного університету фізичного виховання І спорту України умови прийому
move to 0-16768359
Правила прийому до Національного університету фізичного виховання І спорту України на 2011 рік iconІнститут фізичного виховання І спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон
Магістр олімпійського та професійного спорту, тренер з обраного виду спорту, викладач фізичного виховання І спорту
Правила прийому до Національного університету фізичного виховання І спорту України на 2011 рік iconПерелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей)
Додаток 1 до Правил прийому Національного університету фізичного виховання І спорту України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи