Конопльова О. В. Методичні вказівки icon

Конопльова О. В. Методичні вказівки
Скачати 174.22 Kb.
НазваКонопльова О. В. Методичні вказівки
Дата12.07.2012
Розмір174.22 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


Конопльова О.В.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до організації самостійної роботи студентів з курсу

ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВ, АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ”

Модулі 3 і 4


(для студентів 2 курсу бакалаврів за напрямом підготовки

6.060102 — “Архітектура”


Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів при вивчені курсу “Історія мистецтв, архітектури та містобудування” для студентів 2 курсу бакалаврів за напрямом підготовки 6.060102 — “Архітектура” / Укл.: Конопльова О.В.— Харків: ХНАМГ, 2008 — 15 с.


Укладач: канд. арх., доц. Конопльова О.В.

Рецензенти: канд. арх., проф. Кодин В.О.,

канд. арх., доц. Древаль І.В.


РЕКОМЕНДОВАНО кафедрою архітектурного та ландшафтного проектування. Протокол № 4 від 8.12.2007 р.
Вступ


Дані “Методичні вказівки” в стислій формі надають рекомендації щодо організації та змісту самостійної роботи студентів при вивченні третього та четвертого модулів теоретичної дисципліни “Історія мистецтв, архітектури та містобудування”.

В рамках третього модуля (осінній семестр), вивчаються передумови становлення та розвитку мистецтв, архітектури та містобудування країн Європи XIV – XVII ст. Розглядається мистецтво, архітектура та містобудування Раннього, Високого та Пізнього Відродження в Італії, а також мистецтво, архітектура та містобудування інших держав Західної та Північної Європи епохи Відродження.

Епоха Відродження — це період великого економічного та соціального перевтілення в житті країн Європи, обумовленого переміщенням торговельних шляхів, побудовою нових міст, а також радикальними змінами в ідеології та культурі. В суспільстві правлячим класом були бюргери — верхівка торговельного населення, яка утримувала в своїх руках державну владу, будівництво та визначала характер світосприйняття в цілому. Їх погляди були направлені проти середньовічної, церковної ідеології та відображали нове уявлення епохи про людину, її роль в соціумі. Людина епохи Відродження — це сильна духовно та фізично, вольова особистість, яка готова змінити та вдосконалити світ.

В пошуках нового духовного ідеалу людини, майстри епохи Відродження звертаються до античної культури. З’являється колосальна літературно-філософська течія, яка іменується гуманізмом До античності звертаються також митці мистецтва та архітектури як до джерела натхнення та збагачення творчих засобів. В своїх роботах художники звертаються до античних мотивів, а архітектори переосмислюють ордерну систему. Завдяки новому призначенню споруд та новим конструкціям, архітектурні форми набувають іншого композиційного та стилістичного вираження.

В рамках четвертого модуля (весняний семестр), вивчаються передумови становлення та розвитку Руської держави, її мистецтва, архітектури та містобудування X – XVII ст. Розглядається мистецтво, архітектура та містобудування Староруської держави X – XI ст., мистецтво, архітектура та містобудування періоду феодальних князівств XІІ – XV ст., мистецтво, архітектура та містобудування періоду побудови централізованої Руської держави XV – XVI ст., а також Мистецтво, архітектура та містобудування централізованої Руської держави XVII ст.

Староруське зодчество, котре розвивалося протягом восьми сторіч, дає цільну картину розвитку стилістичних особливостей архітектури. Паралельно набувають розвитку форми дерев’яної та кам’яної архітектури, причому дерев’яне будівництво було домінуючим та значно впливало на кам’яне. Головним будівельним матеріалом було дерево, котре використовувалося в будівництві усіх видів споруд. Староруське місто до XVII ст. лишалося, в основному, дерев’яним.

З XI ст. поступово починає поширюватися кам’яне будівництво, з XIV ст. з каменю будують захисні стіни міста. В містах починають будувати кам’яні церкви, з XVII ст. — найбільш видатні палаци, пізніше, заможні житлові будинки.

Руські культові споруди були неймовірно різноманітні за розмірами, формою та засобами декоративного оздоблення. Більшість споруд до XVI ст. включно відрізняються органічністю та єдністю об’ємної композиції та конструктивного рішення, їх внутрішня структура чітко та послідовно відображається в зовнішніх формах.

Заключні лекції семестру присвячено архітектурі України ХIV – ХVII ст., яка в цей час починає відновлюватися після років руйнації та занепаду.

В результаті вивчення третього та четвертого модулів дисципліни “Історія мистецтв, архітектури та містобудування” студенти повинні одержати теоретичні знання щодо світового мистецтва, архітектури та містобудування епохи Відродження, а також періоду побудови й розквіту Руської держави, архітектури України ХIV – ХVII ст., та набути вмінь з аналізу художніх якостей видатних історичних пам’яток.


^ Загальні положення


Навчальною програмою з аудиторних занять передбачено лекційний курс (36 в осінньому та 32 години у весняному семестрі). Синхронізована з тематикою лекційних занять самостійна робота студентів є неодмінною умовою глибокого засвоєння теоретичного курсу “Історія мистецтв, архітектури та містобудування”.

Під час самостійної роботи студенти вивчають рекомендовану літературу та працюють над виконанням графічних альбомів. Для часового розподілу всіх видів самостійної роботи короткі рекомендації щодо їх змісту та послідовності виконання, викладені в таблиці, відповідно до тем лекційних занять.


^ Зміст та послідовність виконання самостійної роботи


Назва теми, що вивчається та короткі рекомендації по виконанню самостійної роботи

Самостійна робота, год.

Модуль 3
^ Тема 1. Мистецтво, архітектура та містобудування Проторенесансу в Італії.

Самостійне вивчення рекомендованої літератури. Виконання рисунків з анотаціями по тематиці розділу для альбому, що передбачений робочою програмою.

Рекомендована література: [1,2,3]


4

^ Тема 2. Архітектура та містобудування Раннього Відродження в Італії.

Самостійне вивчення рекомендованої літератури. Виконання рисунків з анотаціями по тематиці розділу для альбому, що передбачений робочою програмою.

Рекомендована література: [1,2]


4

^ Тема 3. Мистецтво Раннього Відродження в Італії.

Самостійне вивчення рекомендованої літератури. Виконання рисунків з анотаціями по тематиці розділу для альбому, що передбачений робочою програмою.

Рекомендована література: [3,4]


4

^ Тема 4. Архітектура та містобудування Високого Відродження в Італії.

Самостійне вивчення рекомендованої літератури. Виконання рисунків з анотаціями по тематиці розділу для альбому, що передбачений робочою програмою.

Рекомендована література: [1,2]


4

^ Тема 5. Мистецтво Високого Відродження в Італії.

Самостійне вивчення рекомендованої літератури. Виконання рисунків з анотаціями по тематиці розділу для альбому, що передбачений робочою програмою.

Підготовка до тестування.

Рекомендована література: [3,4]


4

^ Тема 6. Архітектура та містобудування Пізнього Відродження в Італії.

Самостійне вивчення рекомендованої літератури. Виконання рисунків з анотаціями по тематиці розділу для альбому, що передбачений робочою програмою.

Рекомендована література: [1,2]

4

^ Тема 7. Мистецтво Пізнього Відродження в Італії.

Самостійне вивчення рекомендованої літератури. Виконання рисунків з анотаціями по тематиці розділу для альбому, що передбачений робочою програмою.

Рекомендована література: [3,4]

4

^ Тема 8. Мистецтво, архітектура та містобудування Франції та Іспанії епохи Відродження.

Самостійне вивчення рекомендованої літератури. Виконання рисунків з анотаціями по тематиці розділу для альбому, що передбачений робочою програмою.

Підготовка до тестування.

Рекомендована література: [1,2,3]

4

^ Тема 9. Мистецтво, архітектура та містобудування Північної Європи епохи Відродження.

Самостійне вивчення рекомендованої літератури. Виконання рисунків з анотаціями по тематиці розділу для альбому, що передбачений робочою програмою.

Рекомендована література: [1,2,3]

4

Модуль 4.

^ Тема 1. Мистецтво, архітектура та містобудування Староруської держави (Х–ХІ ст.).

Самостійне вивчення рекомендованої літератури. Виконання рисунків з анотаціями по тематиці розділу для альбому, що передбачений робочою програмою.

Рекомендована література: [6,7,8,9]

2

^ Тема 2. Мистецтво, архітектура та містобудування Київського, Чернігівського та Володимиро-Суздальського князівств.

Самостійне вивчення рекомендованої літератури. Виконання рисунків з анотаціями по тематиці розділу для альбому, що передбачений робочою програмою.

Рекомендована література: [6,7,8,9]

2

^ Тема 3. Мистецтво, архітектура та містобудування Новгородських та Псковських земель.

Самостійне вивчення рекомендованої літератури. Виконання рисунків з анотаціями по тематиці розділу для альбому, що передбачений робочою програмою.

Рекомендована література: [6,7,8,9]

2

^ Тема 4. Мистецтво, архітектура та містобудування Московського Князівства.

Самостійне вивчення рекомендованої літератури. Виконання рисунків з анотаціями по тематиці розділу для альбому, що передбачений робочою програмою.

Підготовка до тестування.

Рекомендована література: [6,7,8,9]

2

^ Тема 5. Державне оборонне будівництво та розвиток міст.

Самостійне вивчення рекомендованої літератури. Виконання рисунків з анотаціями по тематиці розділу для альбому, що передбачений робочою програмою.

Рекомендована література: [6,7,8]

2

^ Тема 6. Кам’яне культове будівництво та новий тип шатрового храму.

Самостійне вивчення рекомендованої літератури. Виконання рисунків з анотаціями по тематиці розділу для альбому, що передбачений робочою програмою.

Рекомендована література: [6,7]

2

^ Тема 7. Мистецтво періоду побудови централізованої Руської держави.

Самостійне вивчення рекомендованої літератури.

Рекомендована література: [9]2


^ Тема 8. Містобудування та архітектура централізованої Руської держави.

Самостійне вивчення рекомендованої літератури. Виконання рисунків з анотаціями по тематиці розділу для альбому, що передбачений робочою програмою.

Рекомендована література: [6,7,8]

2

^ Тема 9. Архітектура культових споруд та мистецтво централізованої Руської держави.

Самостійне вивчення рекомендованої літератури. Виконання рисунків з анотаціями по тематиці розділу для альбому, що передбачений робочою програмою.

Підготовка до тестування.

Рекомендована література: [6,7,9]2

^ Тема 10. Мистецтво, архітектура та містобудування України (ХIV–ХVII ст.)

Самостійне вивчення рекомендованої літератури. Виконання рисунків з анотаціями по тематиці розділу для альбому, що передбачений робочою програмою.

Рекомендована література: [5,6,8,9]

4^ Самостійна підготовка до тестування


Для проміжного та підсумкового контролю знань студентів передбачені:

– по модулю 3 — два тестування та альбом графічних робіт з зображенням не менш чим чотирьох видатних пам’яток архітектури по кожній темі;

– по модулю 4 — два тестування та альбом графічних робіт з зображенням не менш чим чотирьох видатних пам’яток архітектури по кожній темі. Комплект тестів додається окремо.

Контрольні запитання до самостійної підготовки до тестування


По змістовому модулю 3.1.

 1. Визначте характерні особливості архітектури Проторенесансу.

 2. Назвіть відомих архітекторів Проторенесансу та їх основні споруди.

 3. Охарактеризуйте стильові особливості архітектурних пам’яток Проторенесансу.

 4. Визначте головні композиційні прийоми містобудівних ансамблів Проторенесансу.

 5. Наведіть головні риси мистецтва Проторенесансу.

 6. Визначте характерні особливості архітектури Раннього Відродження.

 7. Назвіть відомих архітекторів Раннього Відродження та їх основні споруди.

 8. Охарактеризуйте стильові особливості архітектурних пам’яток Раннього Відродження.

 9. Визначте головні композиційні прийоми містобудівних ансамблів Раннього Відродження.

 10. Наведіть головні риси мистецтва Раннього Відродження.

 11. Назвіть видатних живописців епохи Раннього Відродження.

 12. Назвіть видатних скульпторів епохи Раннього Відродження.

 13. Порівняйте характерні особливості архітектури Проторенесансу та Раннього

Відродження.

 1. Визначте характерні особливості архітектури Високого Відродження.

 2. Назвіть відомих архітекторів Високого Відродження та їх основні споруди.

 3. Охарактеризуйте стильові особливості архітектурних пам’яток Високого Відродження.

 4. Визначте головні композиційні прийоми містобудівних ансамблів Високого Відродження.

 5. Наведіть головні риси мистецтва Високого Відродження.

 6. Назвіть видатних живописців епохи Високого Відродження.

 7. Назвіть видатних скульпторів епохи Високого Відродження.

 8. Охарактеризуйте значення епохи Високого Відродження для подальшого розвитку архітектури та мистецтва.


По змістовому модулю 3.2.

 1. Визначте характерні особливості архітектури Пізнього Відродження.

 2. Назвіть відомих архітекторів Пізнього Відродження та їх основні споруди.

 3. Охарактеризуйте стильові особливості архітектурних пам’яток Пізнього Відродження.

 4. Визначте головні композиційні прийоми містобудівних ансамблів Пізнього Відродження.

 5. Наведіть головні риси мистецтва Пізнього Відродження.

 6. Назвіть видатних живописців епохи Пізнього Відродження.

 7. Назвіть видатних скульпторів епохи Пізнього Відродження.

 8. Назвіть основні теоретичні роботи Андреа Паладіо та Віньоли, визначте їх суттєві відмінності.

 9. Охарактеризуйте значення епохи Пізнього Відродження для подальшого розвитку архітектури та мистецтва.

 10. Визначте характерні особливості архітектури Франції.

 11. Визначте характерні особливості архітектури Іспанії.

 12. Визначте характерні особливості архітектури Германії.

 13. Визначте характерні особливості архітектури Нідерландів.

 14. Визначте характерні особливості архітектури Англії.

 15. Наведіть головні риси мистецтва Франції.

 16. Наведіть головні риси мистецтва Іспанії.

 17. Наведіть головні риси мистецтва Германії.

 18. Наведіть головні риси мистецтва Нідерландів.

 19. Наведіть головні риси мистецтва Англії.


По змістовому модулю 4.1.

 1. Визначте характерні особливості архітектури Давньоруської держави.

 2. Назвіть основні пам’ятки кам’яного будівництва Давньоруської держави.

 3. Назвіть головні містобудівні прийоми часів Давньоруської держави.

 4. Охарактеризуйте мистецтво слов’ян часів Давньоруської держави.

 5. Наведіть головні передумови розвитку кам’яного будівництва періоду феодальної роздробленості Русі.

 6. Назвіть головні риси та пам’ятки архітектури Києва ХІ – ХІІ ст.

 7. Назвіть головні риси та пам’ятки архітектури Чернігова ХІ – ХІІ ст.

 8. Визначте характерні особливості мистецтва періоду феодальної роздробленості Русі.

 9. Визначте характерні особливості архітектури Володимиро-Суздальського князівства.

 10. Назвіть характерні композиційні прийоми, що притаманні Володимиро-Суздальській архітектурі.

 11. Охарактеризуйте своєрідність мистецтва Володимиро-Суздальського князівства.

 12. Визначте характерні особливості містобудування періоду феодальної роздробленості Русі.

 13. Визначте характерні особливості архітектури Новгородських земель періоду феодальної роздробленості.

 14. Визначте характерні особливості архітектури Псковських земель періоду феодальної роздробленості.

 15. Назвіть головні риси мистецтва Новгородських та Псковських земель періоду феодальної роздробленості.

 16. Визначте характерні особливості архітектури Московського князівства періоду феодальної роздробленості.

 17. Охарактеризуйте іконопис як жанр мистецтва.

 18. Визначте особливості творчості Феофана Грека.

 19. Творчість Андрія Рубльова.


По змістовому модулю 4.2.

 1. Фортечне будівництво та подальший розвиток міст у ХVІ ст.

 2. Реконструкція Московського Кремля.

 3. Назвіть основні споруди Соборної площі Московського Кремля та визначте їх композиційні та стильові особливості.

 4. Застосування досягнень мистецтва у оздобленні інтер’єрів соборів Московського Кремля

 5. Охарактеризуйте монастирське будівництво Руської держави ХVІ ст.

 6. Кирило-Білозерській монастир. Композиційні та стильові особливості.

 7. Ферапонтов монастир. Фрески Діонісія.

 8. Світське будівництво Руської держави ХVІ ст.

 9. Назвіть передумови виникнення типу шатрового храму та визначить його композиційні особливості.

 10. Назвіть форми і прийоми запозичені руськими зодчими з дерев’яної народної архітектури.

 11. Визначте характерні особливості еволюції міста у ХVІІ ст. (період централізованої Руської держави).

 12. Розповсюдження світських споруд у ХVІІ ст.

 13. Охарактеризуйте регіональне культове будівництво ХVІІ ст.

 14. Визначте характерні риси Ярославської архітектурної школи.

 15. Визначте стилістичні особливості культового будівництва Руської держави кінця ХVІІ ст.

 16. Церкви-колокольні та їх композиційні та стилістичні особливості.

 17. Творчість архітектора Яківа Бухвостова.

 18. Охарактеризуйте цивільне будівництво Руської держави кінця ХVІІ ст.

 19. Визначте характерні риси містобудування України ХІV – ХVІІ ст.

 20. Охарактеризуйте архітектуру та мистецтво України ХІV – ХVІІ ст.

 21. Розвиток іконопису у ХVІІ ст. Творчість Симона Ушакова.

 22. Світське начало в мистецтві ХVІІ ст. Парусна.


Засоби контролю та структура залікового кредиту


МОДУЛЬ 3. Поточний контроль зі змістових модулів

ЗМ 3.1. Тестування

20%

ЗМ 3.2. Тестування

20%

Альбом рисунків з анотаціями

20%

Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 3 (екзамен)

40%
Всього за модулем 3

100%

МОДУЛЬ 4. Поточний контроль зі змістових модулів

ЗМ 4.1. Тестування

20%

ЗМ 4.2. Тестування

20%

Альбом рисунків з анотаціями

20%

Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 4 (екзамен)

40%
Всього за модулем 4

100%


Рекомендована література

Модуль 3

 1. Всеобщая история архитектуры в 12 томах. Т.5. — М.: Стройиздат, 1967.

 2. Бунин А.В., Саваренская Т.В. «История градостроительного искусства». Т.1. — М.: Стройиздат, 1979. — 445 с.: ил.

 3. Всеобщая история искусств в 6 томах. Тт. 3,4. — М.: Искусство, 1962.

 4. Ротенберг Е.И. Искусство Италии. — М.: Искусство, 1966. — 232 с.: ил.


Модуль 4.

 1. Історія Української архітектури / Ю.С. Асєєв, В.В. Вечерський, О.М. Годованюк та ін., — К.: Техніка, 2003. — 472 с.

 2. Всеобщая история архитектуры в 12 томах. Тт. 3,6. — М.: Стройиздат, 1967.

 3. История русской архитектуры: Учеб. Для вузов // Пилявский В.И., Славина Т.А., Тиц А.А., Ушаков Ю.С. — Спб: Стройиздат Спб, 1994. — 600 с.: ил.

 4. Бунин А.В., Саваренская Т.В. «История градостроительного искусства». Т.1. — М.: Стройиздат, 1979. — 445 с.: ил.

 5. Всеобщая история искусств в 6 томах. Т. 2. — М.: Искусство, 1960.


Навчальне видання

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з курсу “Історія мистецтв, архітектури та містобудування” (для студентів 2 курсу бакалаврів за напрямом підготовки 6.060102 — “Архітектура” ).


Укладач: Олена Володимирівна Конопльова


Редактор: М.З. Аляб’єв

План 2008 поз. 104 М

Підп. до друку 30.06.2008 Формат 60x84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Обл.-вид. арк. 0,4 Ум.-друк.арк. 0,3

Тираж 100 прим. Зам. №

61002, м.Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ЮЦ ХНАМГ

61002, м.Харків, вул.. Революції, 12


Схожі:

Конопльова О. В. Методичні вказівки iconН.І. Криворучко О. В. Конопльова І. В. Древаль Методичні вказівки щодо розробки диплом
...
Конопльова О. В. Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства о. В. Конопльова, В. О. Хесін, В. П. Мироненко, Н. П. Позднякова
Архітектура спеціальності 120100 Містобудування / Укл. Конопльова О. В., Хесін В. О., Мироненко В. П., Позднякова Н. П., Древаль...
Конопльова О. В. Методичні вказівки iconВ. О. Кодін, О. В., Конопльова, Н.І. Криворучко, М. Л. Мухортов
«Історія мистецтв, архітектури та містобудування» (для студентів 1-4 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки...
Конопльова О. В. Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Конопльова О. В. Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Конопльова О. В. Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Конопльова О. В. Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Конопльова О. В. Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Конопльова О. В. Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Конопльова О. В. Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи