Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет медичний інститут icon

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет медичний інститут
Скачати 196.38 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет медичний інститут
Дата12.07.2012
Розмір196.38 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТМетодичні ВКАЗІВКИ до семінарських занять

тематичного циклу вдосконалення лікарів „внутрішньолікарняні інфекції. Вірусні гепатити. ВІЛ-інфекція, СНІД”

за спеціальністю 7.110101 «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА»

напряму підготовки 1101 «МЕДИЦИНА»


освітнього рівня - повна вища освіта

кваліфікації 2221.2 «ЛІКАР»


^ СУМИ

Вид-во СумДУ

2007Методичні вказівки до семінарських занять тематичного циклу вдосконалення лікарів “Внутрішньолікарняні інфекції. Вірусні гепатити. ВІЛ-інфекція, СНІД”/ Укладачі: М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 25 с.


кафедра інфекційних хвороб і епідеміології


Тема. Етіологічні та епідеміологічні особливості внутрішньолікарняних інфекцій


^ Кількість годин – 4.


Навчальні цілі семінару: вивчити особливості шпитальних штамів збудників внутрішньолікарняних інфекцій, джерела інфекції та механізми передавання збудників цієї групи захворювань.


^ Місце проведення: навчальна кімната.


Матеріали та оснащення: набір для некомп‘ютерного контролю знань лікарів, набір ситуаційних завдань, комп‘ютерний тестовий контроль з теми, дані сучасних наукових досягнень.


^ Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:

1) визначення внутрішньолікарняних інфекцій;

2) збудники внутрішньолікарняних інфекцій:

 • патогенні мікроорганізми;

 • облігатні паразити;

 • умовнопатогенні мікроорганізми;

3) особливості шпитальних штамів;

4) джерела інфекції при внутрішньолікарняних інфекціях;

   1. механізми, шляхи і фактори передавання збудників;

6) інтенсивність і динаміка епідемічного процесу при внутрішньолікарняних інфекціях;

7) фактори ризику внутрішньолікарняних інфекцій;

8) основні групи внутрішньолікарняних інфекцій.

^

Список літератури


1. Венцел В.П. Внутрибольничные инфекции. – М.: Медицина, 1990. – 656 с.

2. Засыпка Л. Обзор внутрибольничных инфекций, включая роль микробиологической лаборатории. Внутрибольничные инфекции и профилактика: Взгляд хирурга // Инфекционный контроль. - 2003. - № 2. – С. 3-12.

3. Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология: Учебник. – СПб.: 000 “Издательство фолиант”, 2005. – 752 с.

4. Исхакова Х.И., Влодавец В.В., Колнер И.И. Микробиологические аспекты внутрибольничных инфекций в хирургическом стационаре. – Ташкент: Медицина, 1987. – 134 с.

5. Покровский В.И. Принципы классификации внутрибольничных инфекций // Эпидемиология и инфекционные болезни. - 2000. - № 5. – С.31-34.


Тема. Епідеміологічний нагляд за внутрішньолікарняними інфекціями


Кількість годин – 4.


Навчальні цілі семінару: вивчити цілі та структуру епідеміологічного нагляду при внутрішньолікарняних інфекціях.


^ Місце проведення: навчальна кімната.


Матеріали та оснащення: набір для некомп‘ютерного контролю знань лікарів, набір ситуаційних завдань, комп‘ютерний тестовий контроль з теми, дані сучасних наукових досягнень.


^ Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:

1) цілі та завдання епідеміологічного нагляду;

2) інфекційний контроль, його завдання;

3) програма інфекційного контролю;

4) епідеміологічний нагляд за внутрішньолікарняними інфекціями;

5) методи виявлення внутрішньолікарняних інфекцій;

6) показники захворюваності на внутрішньолікарняні інфекції;

7) епідеміологічна діагностика внутрішньолікарняних інфекцій.

^

Список літератури


1. Венцел В.П. Внутрибольничные инфекции. – М.: Медицина, 1990. – 656 с.

2. Засыпка Л. Обзор внутрибольничных инфекций, включая роль микробиологической лаборатории. Внутрибольничные инфекции и профилактика: Взгляд хирурга // Инфекционный контроль. - 2003. - № 2. – С. 3-12.

3. Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология: Учебник. – СПб.: 000 “Издательство фолиант”, 2005. – 752 с.

4. Исхакова Х.И., Влодавец В.В., Колнер И.И. Микробиологические аспекты внутрибольничных инфекций в хирургическом стационаре. – Ташкент: Медицина, 1987. – 134 с.

5. Покровский В.И. Принципы классификации внутрибольничных инфекций // Эпидемиология и инфекционные болезни. - 2000. - № 5. – С.31-34.


Тема. Профілактичні та протиепідемічні заходи щодо внутрішньолікарняних інфекцій


Кількість годин – 4.


Навчальні цілі семінару: вивчити основні профілактичні заходи щодо попередження виникнення внутрішньолікарняних інфекцій.


^ Місце проведення: навчальна кімната.


Матеріали та оснащення: набір для некомп‘ютерного контролю знань лікарів, набір ситуаційних завдань, комп‘ютерний тестовий контроль з теми, дані сучасних наукових досягнень.


^ Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:

1) гігієнічні заходи щодо медичних працівників;

2) ізоляційно-обмежувальні заходи;

3) види ізоляції;

4) стандартні запобігальні заходи:

  • запобігальні заходи щодо медичного персоналу;

  • дезінфекція, стерилізація;

  • сортування хворих;

5) епідеміологічно безпечні алгоритми обстеження хворих.
^
Список літератури

1. Венцел В.П. Внутрибольничные инфекции. – М.: Медицина, 1990. – 656 с.

2. Засыпка Л. Обзор внутрибольничных инфекций, включая роль микробиологической лаборатории. Внутрибольничные инфекции и профилактика: Взгляд хирурга // Инфекционный контроль. - 2003. - № 2. – С. 3-12.

3. Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология: Учебник. – СПб.: 000 “Издательство фолиант”, 2005. – 752 с.

4. Исхакова Х.И., Влодавец В.В., Колнер И.И. Микробиологические аспекты внутрибольничных инфекций в хирургическом стационаре. – Ташкент: Медицина, 1987. – 134 с.

5. Покровский В.И. Принципы классификации внутрибольничных инфекций // Эпидемиология и инфекционные болезни .- 2000. - № 5. – С.31-34.


Тема. Основні питання етіології, епідеміології, патогенезу та морфогенезу вірусних гепатитів


Кількість годин – 4.


Навчальні цілі семінару: вивчити етіологію вірусних гепатитів, навчитися виявляти характерні епідеміологічні особливості вірусних гепатитів, вивчити основні ланки патогенезу та особливості морфогенезу.


^ Місце проведення: навчальна кімната.


Матеріали та оснащення: набір для некомп‘ютерного контролю знань лікарів, набір ситуаційних завдань, комп‘ютерний тестовий контроль з теми, дані сучасних наукових досягнень.


^ Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:

1) визначення вірусних гепатитів;

2) історична довідка;

3) етіологія вірусних гепатитів;

4) епідеміологія вірусних гепатитів, основні шляхи передавання;

5) механізми патогенезу вірусних гепатитів;

6) патоморфологія вірусних гепатитів.

Список літератури

1. Возіанова Ж.І. Інфекційні хвороби: В 3 т. - К.: Здоров’я, 2000. - Т. 1. – 896 с.

2. Класифікація інфекційних і паразитарних хвороб / М.А. Андрейчин, А.О. Руденко, О.Л. Івахів, М.Д. Чемич - Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 143 с.

3. Шерлок Ш., Дули Дж. Заболевания печени и желчных путей: Практик. рук. / Пер. с англ.; Под. ред. З.Г. Апроксиной, Н.А. Амохина. – М.: Гэотар Медицина, 1999. – 864 с.


Тема. Класифікація та клініка вірусних гепатитів


Кількість годин – 6.


^ Навчальні цілі семінару: засвоїти принципи сучасної класифікації вірусних гепатитів за епідеміологічними та етіологічними чинниками. З’ясувати особливості перебігу гострих вірусних гепатитів з фекально-оральним і парентеральним механізмами передавання збудника, відмінності в перебігу гепатитів В, С, Д, А, Е.

^ Місце проведення: навчальна кімната.


Матеріали та оснащення: набір для некомп‘ютерного контролю знань лікарів, набір ситуаційних завдань, комп‘ютерний тестовий контроль з теми, дані сучасних наукових досягнень.


^ Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:

1) етіологічна структура дифузних захворювань печінки, місце вірусних гепатитів;

2) вірусні гепатити з фекально-оральним механізмом передавання (ВГА, ВГЕ). Етіологія, патогенез, особливості клінічної картини;

3) вірусні гепатити з парентеральним механізмом передавання (ВГВ, ВГД, ВГС). Етіологія, патогенез, особливості клініки і наслідки;

4) віруси гепатитів, роль яких у патології печінки вивчається (ВГG, TTV, SEN);

5) група вірусних гепатитів, що спричиняються герпес- вірусами (ЦМВ, вірусом Епштейна-Барра, вірусом герпесу)


Список літератури

  1. Возіанова Ж.І. Інфекційні хвороби: В 3 т. - К.: Здоров’я, 2000. - Т. 1. - 904 с.

2. Класифікація інфекційних і паразитарних хвороб / М.А. Андрейчин, А.О. Руденко, О.Л. Івахів, М.Д. Чемич - Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 143 с.

3. Шерлок Ш., Дули Дж. Заболевания печени и желчных путей: Практик. рук. / Пер. с англ.; Под. ред. З.Г. Апроксиной, Н.А. Амохина. – М.: Гэотар Медицина, 1999. – 864 с.


Тема. Параклінічні методи діагностики вірусних гепатитів


Кількість годин – 4.


^ Навчальні цілі семінару: навчити лікаря користуватися параклінічними методами діагностики вірусних гепатитів, складати план обстеження хворого.


Місце проведення: навчальна кімната.


Матеріали та оснащення: набір для некомп‘ютерного контролю знань лікарів, набір ситуаційних завдань, комп‘ютерний тестовий контроль з теми, дані сучасних наукових досягнень.


Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:

1) лабораторна діагностика:

 • загальноклінічна;

 • біохімічна;

 • серологічна;

 • гістологічне дослідження:

  • біопсія печінки;

  • цитологічне дослідження;

 • імуноферментний аналіз:

- маркерів інфекційних агентів;

- гельмінтозів;

- автоімунних;

- онкологічних;

 • полімеразна ланцюгова реакція;

2) інструментальна діагностика:

 • УЗД;

 • ендоскопія;

 • рентгенологічне дослідження;

 • магніторезонансна томографія;

 • радіонуклідні методи.


Список літератури

   1. Возіанова Ж.І. Інфекційні хвороби: В 3 т. - К.: Здоров’я, 2000. - Т. 1. - 904 с.

2. Класифікація інфекційних і паразитарних хвороб / М.А. Андрейчин, А.О. Руденко, О.Л. Івахів, М.Д. Чемич - Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 143 с.

3. Шерлок Ш., Дули Дж. Заболевания печени и желчных путей: Практик. рук. /Пер. с англ.; Под. ред. З.Г. Апроксиной, Н.А. Амохина. – М.: Гэотар Медицина, 1999. – 864 с.


^

Тема. Диференційний діагноз жовтяницьКількість годин – 4.


Навчальні цілі семінару: вивчити алгоритм диференційного діагнозу жовтяниць на базі клінічних симптомів, а також із застосуванням лабораторних та інструментальних методів.


^ Місце проведення: навчальна кімната.


Матеріали та оснащення: набір для некомп‘ютерного контролю знань, набір ситуаційних завдань, комп‘ютерний тестовий контроль з теми, дані сучасних наукових досягнень.


^ Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:

1) механізми розвитку жовтяниць;

2) класифікація жовтяниць;

3) надпечінкові жовтяниці:

 • гемолітичні жовтяниці;

 • жовтяниці при спадкових захворюваннях крові;

 • жовтяниці внаслідок трансфузії несумісної крові;

4) печінкові жовтяниці:

 • гострі вірусні гепатити;

 • гострі гепатити іншої етіології;

 • хронічні гепатити;

 • токсичні гепатити;

 • цироз печінки;

 • жовтяниці у вагітних;

5) підпечінкові жовтяниці:

 • жовчнокам’яна хвороба;

 • жовтяниці при злоякісних новоутвореннях;

 • жовтяниці при захворюваннях жовчних проток.

6) інтерпретація результатів маркерної діагностики вірусних гепатитів;

7) біохімічне дослідження крові;

8) ультразвукові критерії диференційної діагностики жовтяниць.


Список літератури

1. Возіанова Ж.І. Інфекційні хвороби: В 3 т. - К.: Здоров’я, 2000. - Т. 1. – 896 с.

2. Класифікація інфекційних і паразитарних хвороб / М.А. Андрейчин, А.О. Руденко, О.Л. Івахів, М.Д. Чемич - Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 143 с.

3. Шерлок Ш., Дули Дж. Заболевания печени и желчных путей: Практик. рук. /Пер. с англ.; Под. ред. З.Г. Апроксиной, Н.А. Амохина. – М.: Гэотар Медицина, 1999. – 864 с.

4. Жовтяниці: діагностика, диференціальна діагностика: Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, А.О. Сніцар, Т.П. Бинда – Суми: М.Д. Вид-во СумДУ, 2005. – 282 с.


^

Тема. Хронічні гепатити та цироз печінки як наслідок вірусних гепатитівКількість годин – 4.


Навчальні цілі семінару: навчити лікаря клініці, діагностиці, лікуванню хронічних гепатитів і цирозу печінки.

^ Місце проведення: навчальна кімната, приймальне відділення.


Матеріали та оснащення: набір для некомп‘ютерного контролю знань лікарів, набір ситуаційних завдань, комп‘ютерний тестовий контроль з теми, дані сучасних наукових досягнень.


^ Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:

1) структура хронічних дифузних захворювань печінки;

2) патогенетичні механізми хронізації вірусних гепатитів;

3) клініка хронічних вірусних гепатитів:

 • хронічний вірусний гепатит В;

 • хронічний вірусний гепатит В і Д;

 • хронічний вірусний гепатит С;

4) алгоритм діагностики хронічних гепатитів;

5) методи лабораторної та інструментальної діагностики хронічних вірусних гепатитів;

6) клініка цирозу печінки та гепатоцелюлярної карциноми, асоційованих з вірусними гепатитами В і С.


Список літератури

1. Возіанова Ж.І. Інфекційні хвороби: В 3 т. - К.: Здоров’я, 2000. - Т. 1. - 904 с.

2. Класифікація інфекційних і паразитарних хвороб / М.А. Андрейчин, А.О. Руденко, О.Л. Івахів, М.Д. Чемич - Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 143 с.

3. Шерлок Ш., Дули Дж. Заболевания печени и желчных путей: Практик. рук. /Пер. с англ.; Под. ред. З.Г. Апроксиной, Н.А. Амохина. – М.: Гэотар Медицина, 1999. – 864 с.

4. Жовтяниці: діагностика, диференціальна діагностика: Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, А.О. Сніцар, Т.П. Бинда – Суми: М.Д. Вид-во СумДУ, 2005. – 282 с.


^ Тема. Лікування вірусних гепатитів


Кількість годин – 6.


Навчальні цілі семінару: навчити призначати лікування хворим на гострий та хронічний вірусні гепатити і організовувати профілактичні заходи.


^ Місце проведення: навчальна кімната.


Матеріали та оснащення: набір для некомп‘ютерного контролю знань лікарів, набір ситуаційних завдань, комп‘ютерний тестовий контроль з теми, дані сучасних наукових досягнень.


^ Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:

1) показання до госпіталізації хворих з гострим або хронічним ураженням печінки;

2) організація режиму та лікувального харчування;

3) базисна терапія гострого вірусного гепатиту;

4) противірусна терапія гострих і хронічних ВГ;

5) патогенетична терапія ВГ;

6) організація інтенсивної терапії;

7) особливості акушерської та терапевтичної тактики за наявності ВГ у вагітної. Тактика ведення вагітності та пологів;

8) лікування вірусних гепатитів у дітей;

9) застосування немедикаментозних засобів у комплексній терапії ВГ;

10) організація диспансерного спостереження. Реабілітаційні заходи;

11) питання експертизи непрацездатності;

12) тактика ведення працівників з позитивними маркерами вірусних гепатитів (HBsAg, анти-HCV);

13) організація протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів у разі виявлення хворого на ВГ. Порядок забезпечення епідеміологічного нагляду за ВГ у закладах охорони здоров’я;

14) профілактика ВГ. Показання до імунізації проти ВГА та ВГВ.


Список літератури

1. Возіанова Ж.І. Інфекційні хвороби: В 3 т. - К.: Здоров’я, 2000. - Т. 1. - 904 с.

2. Класифікація інфекційних і паразитарних хвороб / М.А. Андрейчин, А.О. Руденко, О.Л. Івахів, М.Д. Чемич - Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 143 с.

3. Шерлок Ш., Дули Дж. Заболевания печени и желчных путей: Практик. рук. /Пер. с англ.; Под. ред. З.Г. Апроксиной, Н.А. Амохина. – М.: Гэотар Медицина, 1999. – 864 с.


Тема. Організація диспансерного спостереження за реконвалесцентами вірусних гепатитів


Кількість годин – 2.


^ Навчальні цілі семінару: навчити лікаря призначати комплекс соціально-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, метою яких є збереження здоров‘я і працездатності людей шляхом виявлення і своєчасного лікування залишкових явищ хвороби, запобігання розвитку рецидиву, хронізації.


^ Місце проведення: навчальна кімната.


Матеріали та оснащення: набір для некомп‘ютерного контролю знань лікарів, набір ситуаційних завдань, комп‘ютерний тестовий контроль з теми, дані сучасних наукових досягнень.


^ Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:

1) епідеміологічні особливості вірусних гепатитів;

2) клінічні прояви хвороби;

3) наслідки вірусних гепатитів;

4) залишкові явища хвороби;

5) терміни диспансерного спостереження за реконвалесцентками;

6) накази та інші матеріали, що регламентують роботу з реконвалеcцентами вірусних гепатитів.


Список літератури

1. Возіанова Ж.І. Інфекційні хвороби: В 3 т. - К.: Здоров’я, 2000. - Т. 1. - 904 с.

2. Класифікація інфекційних і паразитарних хвороб / М.А. Андрейчин, А.О. Руденко, О.Л. Івахів, М.Д. Чемич - Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 143 с.

3. Шерлок Ш., Дули Дж. Заболевания печени и желчных путей: Практик. рук. /Пер. с англ.; Под. ред. З.Г. Апроксиной, Н.А. Амохина. – М.: Гэотар Медицина, 1999. – 864 с.


^

Тема. Етіологія та епідеміологія СНІДуКількість годин – 4.


Навчальні цілі семінару: вивчення особливостей ВІЛ, його життєвого циклу та епідеміологічних ознак ВІЛ-інфекції/СНІДу.


^ Місце проведення: навчальна кімната.


Матеріали та оснащення: набір для некомп‘ютерного контролю знань лікарів, набір ситуаційних завдань, комп‘ютерний тестовий контроль з теми, дані сучасних наукових досягнень.


^ Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:

1) визначення хвороби та історія її вивчення;

2) основні теорії походження СНІДу;

3) структура ВІЛ;

4) життєвий цикл ВІЛ;

5) основні гени ВІЛ та їх білкові продукти;

6) гетерогенність штамів ВІЛ;

7) шляхи передавання ВІЛ-інфекції;

8) групи високого ризику інфікування ВІЛ;

9) поширеність ВІЛ-інфекції та демографічні процеси;

10) розвиток епідемії ВІЛ-інфекції в Україні та Сумській області;

11) вірогідні соціально-економічні та демографічні наслідки епідемії ВІЛ/СНІДу.


Список літератури

1. Запорожан В.М., Аряєв М.Л. ВІЛ-інфекція і СНІД. - 2-ге вид., переробл. та доп. - К.: Здоров’я, 2004. - 636 с.

2. Возіанова Ж.І. Інфекційні хвороби: В 3 т. - К.: Здоров’я, 2000. -Т. 3. - 904 с.

3. Клінічні протоколи:

 • Закон України „Про запобігання захворюваності на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення”.

 • Антиретровірусна терапія ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків (затверджено Наказом МОЗ України № 580 від 12.12.2003 р.).

 • Лікування опортуністичних інфекцій у хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД (затверджено Наказом МОЗ України № 540 від 12.12.2003 р.).Тема. Патогенез та патоморфологія СНІДу


Кількість годин – 4.


Навчальні цілі семінару: вивчити патогенез СНІДу, механізм ураження клітинного імунітету, патоморфологічну картину хвороби.


^ Місце проведення: навчальна кімната.


Матеріали та оснащення: набір для некомп‘ютерного контролю знань лікарів, набір ситуаційних завдань, комп‘ютерний тестовий контроль з теми, дані сучасних наукових досягнень.


^ Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:

1) клітини – мішені ВІЛ;

2) роль корецепторів у патогенезі ВІЛ;

3) роль моноцитарно-макрофагальної системи у патогенезі СНІДу;

4) прямі та непрямі механізми руйнування CD4-Т-лімфоцитів;

5) цитопатична дія ВІЛ;

6) ВІЛ-специфічна клітинна імунна відповідь;

7) автоімунні механізми;

8) апоптоз;

9) фактори, які посилюють експресію генів ВІЛ;

10) роль цитокінів у патогенезі ВІЛ-інфекції;

11) патоморфологічна картина ураження органів при СНІДі.


Список літератури

1. Запорожан В.М., Аряєв М.Л. ВІЛ-інфекція і СНІД. - 2-ге вид., переробл. та доп. - К.: Здоров’я, 2004. - 636 с.

2. Возіанова Ж.І. Інфекційні хвороби: В 3 т. - К.: Здоров’я, 2000. -Т. 3. - 904 с.

3. Клінічні протоколи:

 • Закон України „Про запобігання захворюваності на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення”.

 • Антиретровірусна терапія ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків (затверджено Наказом МОЗ України № 580 від 12.12.2003 р.).

 • Лікування опортуністичних інфекцій у хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД (затверджено Наказом МОЗ України № 540 від 12.12.2003 р.).Тема. Класифікація СНІДу, основні клінічні симптоми ВІЛ-інфекції, СНІДу


Кількість годин – 4.


Навчальні цілі семінару: вивчити сучасні класифікації ВІЛ-інфекції, навчити виявляти основні симптоми ВІЛ-інфекції та СНІДу.


^ Місце проведення: навчальна кімната.


Матеріали та оснащення: набір для некомп‘ютерного контролю знань лікарів, набір ситуаційних завдань, комп‘ютерний тестовий контроль з теми, дані сучасних наукових досягнень.


^ Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:

1) сучасні класифікації ВІЛ-інфекції;

2) клініка гострої гарячкової фази (стадія первинних проявів 2А);

3) персистуюча генералізована лімфаденопатія (2Б);

4) СНІД–асоційований комплекс (САК) – стадія 3А та 3Б;

5) розгорнута клініка СНІДу – стадія 3В;

6) термінальна стадія - 4.


Список літератури

1. Запорожан В.М., Аряєв М.Л. ВІЛ-інфекція і СНІД. - 2-ге вид., переробл. та доп. - К.: Здоров’я, 2004. - 636 с.

2. Возіанова Ж.І. Інфекційні хвороби: В 3 т. - К.: Здоров’я, 2000. -Т. 3. - 904 с.

3. Клінічні протоколи:

 • Закон України „Про запобігання захворюваності на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення”.

 • Антиретровірусна терапія ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків (затверджено Наказом МОЗ України № 580 від 12.12.2003 р.).

 • Лікування опортуністичних інфекцій у хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД (затверджено Наказом МОЗ України № 540 від 12.12.2003 р.).Тема. Основні СНІД-асоційовані інфекції та інвізії


Кількість годин – 6.


Навчальні цілі семінару: вивчити СНІД-індикаторні захворювання вірусної, бактеріальної, паразитарної, грибкової природи та злоякісні новоутворення.


^ Місце проведення: навчальна кімната.


Матеріали та оснащення: набір для некомп‘ютерного контролю знань лікарів, набір ситуаційних завдань, комп‘ютерний тестовий контроль з теми, дані сучасних наукових досягнень.


Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:

1) СНІД-індикаторні захворювання:

 • кандидоз;

 • кокциїдоз;

 • криптоспороїдоз;

 • ЦМВ-інфекція;

 • герпетична інфекція;

 • ВІЛ-енцефалопатія;

 • лейкоенцефалопатія;

 • токсоплазмоз;

 • криптококоз позалегеневий;

 • пневмоцистоз;

 • сальмонельоз;

 • саркома Капоші;

 • лімфома Беркіта.


Список літератури

1. Запорожан В.М., Аряєв М.Л. ВІЛ-інфекція і СНІД. - 2-ге вид., переробл. та доп. - К.: Здоров’я, 2004. - 636 с.

2. Возіанова Ж.І. Інфекційні хвороби: В 3 т. - К.: Здоров’я, 2000. -Т. 3. - 904 с.

3. Клінічні протоколи:

 • Закон України „Про запобігання захворюваності на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення”.

 • Антиретровірусна терапія ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків (затверджено Наказом МОЗ України № 580 від 12.12.2003 р.).

 • Лікування опортуністичних інфекцій у хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД (затверджено Наказом МОЗ України № 540 від 12.12.2003 р.).Тема. Принципи та методи лабораторної діагностики СНІДу


Кількість годин – 2.


Навчальні цілі семінару: навчити лікаря ранній діагностиці ВІЛ-інфекції/СНІДу з метою своєчасного призначення адекватної терапії та попередження поширення інфекції.


^ Місце проведення: навчальна кімната.


Матеріали та оснащення: набір для некомп‘ютерного контролю знань лікарів, набір ситуаційних завдань, комп‘ютерний тестовий контроль з теми, дані сучасних наукових досягнень.


^ Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:

1) критерії діагнозу СНІДу на різних стадіях хвороби;

2) загальноклінічні методи дослідження;

3) специфічна діагностика (ІФА, імуноблотинг, ПЛР);

4) методи дослідження імунного статусу.


Список літератури

1. Запорожан В.М., Аряєв М.Л. ВІЛ-інфекція і СНІД. - 2-ге вид., переробл. та доп. - К.: Здоров’я, 2004. - 636 с.

2. Возіанова Ж.І. Інфекційні хвороби: В 3 т. - К.: Здоров’я, 2000. -Т. 3. - 904 с.

3. Клінічні протоколи:

 • Закон України „Про запобігання захворюваності на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення”.

 • Антиретровірусна терапія ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків (затверджено Наказом МОЗ України № 580 від 12.12.2003 р.).

 • Лікування опортуністичних інфекцій у хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД (затверджено Наказом МОЗ України № 540 від 12.12.2003 р.).^

Тема. Принципи лікування хворих на СНІДКількість годин – 2.


Навчальні цілі семінару: вивчити питання ефективної терапії, своєчасність призначення та вибір схеми лікування.


^ Місце проведення: навчальна кімната.


Матеріали та оснащення: набір для некомп‘ютерного контролю знань лікарів, набір ситуаційних завдань, комп‘ютерний тестовий контроль з теми, дані сучасних наукових досягнень.


^ Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:

1) монотерапія СНІДу;

2) комбінована терапія – вибір оптимальних схем лікування;

3) характеристика противовірусних препаратів:

а) інгібітори зворотної транскриптази, механізм дії:

  • нуклеозидні (ретровір, ламівудин, диданозин, ставудин тощо);

  • ненуклеозидні (невірапін, делавердин тощо);

б) інгібітори протеаз, механізм дії (ритонавір, індинавір, ампренавір тощо);

4) підготовка пацієнта до приймання противірусної терапії, дотримання режиму лікування та бажання пацієнта проводити лікування за призначеною схемою;

5) контроль ефективності лікування.


Список літератури

1. Запорожан В.М., Аряєв М.Л. ВІЛ-інфекція і СНІД. - 2-е вид. 1. Запорожан В.М., Аряєв М.Л. ВІЛ-інфекція і СНІД. - 2-ге вид., переробл. та доп. - К.: Здоров’я, 2004. - 636 с.

2. Возіанова Ж.І. Інфекційні хвороби: В 3 т. - К.: Здоров’я, 2000. -Т. 3. - 904 с.

3. Клінічні протоколи:

 • Закон України „Про запобігання захворюваності на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення”.

 • Антиретровірусна терапія ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків (затверджено Наказом МОЗ України № 580 від 12.12.2003 р.).

 • Лікування опортуністичних інфекцій у хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД (затверджено Наказом МОЗ України № 540 від 12.12.2003 р.).Тема. Профілактика ВІЛ-інфекції та СНІДу. Диспансерне спостереження


Кількість годин – 2.


Навчальні цілі семінару: вивчити основні методи загальної профілактики ВІЛ/СНІДу і організацію диспансерного спостереження за ВІЛ-інфікованими і хворими на СНІД.


^ Місце проведення: навчальна кімната.


Матеріали та оснащення: набір для некомп‘ютерного контролю знань лікарів, набір ситуаційних завдань, комп‘ютерний тестовий контроль з теми, дані сучасних наукових досягнень.


^ Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:

1) епідеміологія СНІДу;

2) методи загальної профілактики СНІДу;

3) екстрена профілактика ВІЛ-інфекції медичним працівникам у разі аварії;

4) попередження інфікування плоду у ВІЛ-інфікованих вагітних;

5) програми боротьби зі СНІДом в Україні та законодавчі акти.


Список літератури

1. Запорожан В.М., Аряєв М.Л. ВІЛ-інфекція і СНІД. - 2-ге вид., переробл. та доп. - К.: Здоров’я, 2004. - 636 с.

2. Возіанова Ж.І. Інфекційні хвороби: В 3 т. - К.: Здоров’я, 2000. -Т. 3. - 904 с.

3. Клінічні протоколи:

 • Закон України „Про запобігання захворюваності на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення”.

 • Антиретровірусна терапія ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків (затверджено Наказом МОЗ України № 580 від 12.12.2003 р.).

 • Лікування опортуністичних інфекцій у хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД (затверджено Наказом МОЗ України № 540 від 12.12.2003 р.).^

Навчальне виданняМетодичні ВКАЗІВКИ до семінарських занять

тематичного циклу вдосконалення лікарів “вНУТРІШНЬОЛІКАРНЯНІ ІНФЕКЦІЇ. Вірусні гепатити. ВІЛ-інфекція, СНІД”

за спеціальністю 7.110101 «лікувальна справа»

напряму підготовки 1101 «Медицина»

освітнього рівня - повна вища освіта

кваліфікації 2221.2 «ЛІКАР»


Відповідальний за випуск М.Д. Чемич

Редактор Н.Г. Гончарук

Комп’ютерне верстання І.В. ПавловськаПідп. до друку , поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк.

Тираж 50 пр. Собівартість вид.

Зам. №
Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2.Схожі:

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет медичний інститут iconМіністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут факультет післядипломної медичної освіти
Механічне подразнення назостравохідним зондом і трахеостомічною трубкою
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет медичний інститут iconМіністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут факультет післядипломної медичної освіти
Етіопатогенез виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет медичний інститут iconМіністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут
Розділ Клініко-інструментальна характеристика перебігу артеріальної гіпертензії у підлітків
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет медичний інститут iconМіністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут
Розділ Клініко-інструментальна характеристика перебігу артеріальної гіпертензії у підлітків
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет медичний інститут iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут факультет післядипломної медичної освіти
Оптимізація хірургічного лікування ушкоджень селезінки з урахуванням архітектоніки її судин
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет медичний інститут iconМіністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут
Клініко-патогенетичні предиктори формування вторинних кардіопатій у дітей, хворих на хронічний тонзиліт
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет медичний інститут iconМіністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут факультет післядипломної медичної освіти
Особливості стану об’єму та концентрації дітей, що перенесли в неонатальному періоді гіпоксично-ішемічну енцефалопатію
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет медичний інститут iconМіністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут
...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет медичний інститут iconМіністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут
...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет медичний інститут iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет медичний інститут
Вибір оптимального методу артеріального гемостазу при травматичному пошкодженні печінки
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет медичний інститут iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет медичний інститут кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією
Мета та завдання дисципліни, її місце в навчальному плані та роль у підготовці фахівця
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи