Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
Скачати 186.89 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Дата12.07.2012
Розмір186.89 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


Міністерство освіти і науки України

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Сумський державний університет

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ І ЕПІДЕМІОЛОГІЇ


Методичні рЕКОМЕНДАЦІЇ

до ЛЕКЦІЙ тематичного

циклу вдосконалення кваліфікації лікарів

Амбулаторно-Поліклінічна допомога інфекційним хворим”


^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ


^ КАФЕДРА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ І ЕПІДЕМІОЛОГІЇМетодичні рекомендації

до лекцій тематичного циклу вдосконалення кваліфікації лікарів

Амбулаторно-поліклінічна допомога інфекційним хворим”
^

за спеціальністю 7.110101 “ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА”

напряму підготовки 1101 “МЕДИЦИНА”


освітнього рівня - повна вища освіта

кваліфікації 2221.2 “ЛІКАР”


СУМИ

Видавництво СумДУ

2010Методичні рекомендації до лекцій тематичного циклу вдосконалення кваліфікації лікарів “Амбулаторно-поліклінічна допомога інфекційним хворим” / Укладачі: М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, В.В. Захлєбаєва. - Суми: Видавництво СумДУ, 2010. – 21 с.


Кафедра інфекційних хвороб і епідеміології

^

Тема. Організація інфекційної служби в УкраїніКількість годин – 2.


Актуальність теми: організація інфекційної служби – важливе завдання лікарів будь-якої спеціальності, особливо в первинній ланці організації охорони здоров'я. Від того, наскільки добре вони знають семіотику і вміють передбачити інфекційну хворобу, часто залежить не тільки її клінічний перебіг, але й подальше поширення серед населення.

Цілі: ознайомити з алгоритмом організації інфекційної служби в Україні та вивчити комплекси сучасних лікувально-діагностичних і протиепідемічних заходів.

^ План та основні питання, що підлягають розгляду:

1) структурні ланки в інфекційній службі України;

 1. історична довідка;

 2. функції організаційно-методичного керівництва і лікувально-профілактичні заходи;

 3. організаційно-методична робота;

 4. лікувально-діагностична робота інфекційної служби.
^

Технічне забезпечення:


слайди, таблиці, мультимедійне обладнання.

Список літератури

1. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.: Здоров’я, 2001. – Т. 1. – 856 с.

2. Івахів О.Л., Грицко Р.Ю., Кіселик І.О. Кабінет інфекційних захворювань: Навчальний посібник. – Тернопіль, 2006. – 233 с.

3. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 500 с.


^

Тема. Організація амбулаторно-полікліклінічної допомоги інфекційних хворимКількість годин – 2.


Актуальність теми: раннє активне виявлення інфекційних хворих, здорових бактеріо-, вірусо-, і паразитоносіїв, їх госпіталізація чи лікування вдома і в умовах поліклініки. Тому дана тема потребує ретельного вивчення для визначення основних понять організації амбулаторно-поліклінічної допомоги.

^ Цілі: вивчити основні сучасні лікувально-діагностичні і протиепідемічні заходи.

План і основні питання, що підлягають розгляду:

 1. етапність надання амбулаторно-поліклінічної допомоги;

 2. історична довідка;

 3. тактика ведення відповідних медичних документів;

 4. санітарно-гігієнічні заходи в амбулаторно-поліклінічних умовах;

 5. підвищення кваліфікації медичного персоналу.

Технічне забезпечення заняття:

слайди, таблиці, мультимедійне супроводження.

Список літератури

1. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.: Здоров’я, 2001. – Т. 1. – 856 с.

2. Івахів О.Л., Грицко Р.Ю., Кіселик І.О. Кабінет інфекційних захворювань: Навчальний посібник. – Тернопіль, 2006. – 233 с.

3. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 500 с.

^
Тема. Поняття про інфекційний процес. Принципи діагностики інфекційних хвороб. Принципи лікування інфекційних хворобКількість годин – 2.


^ Актуальність теми: інфекційні хвороби займають провідне місце в структурі загальної захворюваності. Тому дана тема потребує ретельного вивчення для визначення основних понять, нозологічних форм, синдромів, які трапляються при інфекційних захворюваннях для своєчасної діагностики патології. Установлення діагнозу – складний процес, результат якого свідчить про кваліфікацію лікаря, вміння його логічно мислити, аналізувати окремі ознаки хвороби і лабораторні дані, узагальнювати їх у синдроми і робити достовірні висновки. Лікування інфекційного хворого повинно бути ретельно продуманим, патогенетично обґрунтованим, оскільки від цього залежить не тільки здоров’я хворого, а й ліквідація епідемічного осередку.

Цілі: навчити визначати симптоми, основні клініко-лабораторні синдроми інфекційних захворювань, ознайомити з клінічними класифікаціями інфекційних захворювань. Ознайомити з алгоритмом діагностики інфекційних хвороб, особливостями збору скарг, анамнезу, проведення фізикальних і лабораторних методів обстеження в інфекційних хворих. Навчити складати план лікувальних заходів, визначати об'єм і характер медикаментозної терапії, що призначається хворому.

План і основні питання, що підлягають розгляду:

 1. визначення поняття “інфекційні хвороби”;

 2. історична довідка вивчення інфекційних хвороб;

 3. етіологія, епідеміологія інфекційних хвороб;

 4. клініко-епідеміологічна класифікація інфекційних хвороб;

 5. основні симптоми, клініко-лабораторні синдроми, які трапляються при інфекційних захворюваннях;

 6. тактика ведення, диспансеризація інфекційних хворих;

 7. санітарно-гігієнічні заходи та профілактика інфекційних захворювань;

 8. особливості збору скарг, анамнезу;

 9. встановлення місцевих і загальних симптомів на основі фізикальних даних;

 10. лабораторні дослідження;

 11. специфічні методи дослідження;

 12. інструментальні методи діагностики;

 13. біохімічні методи дослідження;

 14. госпіталізація інфекційних хворих;

 15. дієта, режим у лікуванні інфекційних хворих;

 16. етіотропна терапія;

 17. патогенетична терапія;

 18. симптоматична терапія.

Технічне забезпечення заняття:

слайди, таблиці, мультимедійне супроводження.

Список літератури

1. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.: Здоров’я, 2001. – Т. 1. -856 с.

2. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 500 с.

3. Класифікація інфекційних та паразитарних хвороб / М.А. Андрейчин, А.О. Руденко, О.Л. Івахів, М.Д. Чемич. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 144 с.


Тема. Черевний тиф. Паратифи А і В


Кількість годин – 2.


^ Актуальність теми: займає одне з провідних місць в інфекційній патології людини. Це гостра інфекційна хвороба, що спричиняється паличкою черевного тифу, характеризується симптомами інтоксикації, типовою гарячкою і бактеріємією з ураженням лімфатичного апарату, переважно травного тракту.

Цілі: вивчити етіологію черевного тифу, паратифів А і В, навчитися виявляти характерні епідеміологічні особливості, вивчити основні ланки патогенезу та особливості морфогенезу.

План та основні питання, що підлягають розгляду:

 1. визначення черевного тифу та паратифів А і В;

 2. історична довідка;

 3. семіотика черевного тифу та паратифів А і В;

 4. епідеміологія, основні шляхи передачі;

 5. механізм патогенезу;

 6. основні клінічні симптоми;

 7. діагностика і диференційний діагноз;

 8. лікування черевного тифу та паратифів А і В;

Технічне забезпечення заняття:

слайди, таблиці, мультимедійне обладнання.

Список літератури

1. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.: Здоров’я, 2001. – Т. 1. - 856 с.

2. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 500 с.

3. Класифікація інфекційних та паразитарних хвороб / М.А. Андрейчин, А.О. Руденко, О.Л. Івахів, М.Д. Чемич. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 144 с.


Тема. Харчові токсикоінфекції. Ботулізм


Кількість годин – 2.


^ Актуальність теми: харчові токсикоінфекції дуже поширені в природі, оскільки джерело інфекції часто встановити не вдається. Внаслідок того, що в нашій країні традиційно широко вживаються консервовані продукти домашнього приготування без дотримання правил технології, спалахи ботулізму трапляються все частіше.

Цілі: навчити діагностувати ХТІ, ботулізм, виявляти характерні епідеміологічні та клінічні дані, складати план основних лікувально-діагностичних та профілактичних заходів. Проводити диференційну діагностику з іншими інфекційними хворобами.

План і основні питання, що підлягають розгляду:

 1. визначення ХТІ, ботулізму;

 2. історичні аспекти;

 3. етіологія, епідеміологія, клінічна класифікація;

 4. механізми патогенезу, патологічна анатомія;

 5. клінічна картина;

 6. диференційна та лабораторно-інструментальна діагностика;

 7. основні принципи лікування;

 8. санітарно-профілактичні заходи попередження ХТІ та ботулізму.

Технічне забезпечення заняття:

слайди, таблиці, мультимедійне супроводження, папки із зразком медикаментів, які застосовуються для лікування ХТІ, ботулізму.

Список літератури

1.Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.: Здоров’я, 2001. – Т. 1. - 856 с.

2. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 500 с.

3. Класифікація інфекційних та паразитарних хвороб / М.А. Андрейчин, А.О. Руденко, О.Л. Івахів, М.Д. Чемич. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 144 с.


Тема. Шигельози


Кількість годин – 2.


Актуальність теми: протягом останніх років гострі кишкові інфекції, в тому числі й шигельози, за поширеністю займають друге місце після гострих респіраторних вірусних інфекцій. Збудники шигельозу набули нових особливостей, які обумовлюють резистентність або низьку сприйнятливість до проведеної терапії, збільшилася частота безсимптомного та тривалого постінфекційного бактеріовиділення.

Цілі: ознайомити з сучасними принципами діагностики, диференційного діагнозу та лікування шигельозу, профілактики даної хвороби.

План і основні питання, що підлягають розгляду:

 1. етіологія, епідеміологічні особливості шигельозу;

 2. механізм патогенезу;

 3. клінічна класифікація;

 4. клінічна картина шигельозу;

 5. діагностика, диференційна діагностика шигельозу;

 6. сучасні принципи лікування;

 7. основні принципи профілактики.

Технічне забезпечення заняття:

слайди, таблиці, мультимедійне супроводження.

Список літератури

1. Андрейчин М.А. Шигельоз. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. - 362 c.

2. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. – К.: Здоров’я, 2001. – Т. 1. - 856 с.

3. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 500 с.

4. Класифікація інфекційних і паразитарних хвороб / М.А. Андрейчин, А.О. Руденко, О.Л. Івахів, М.Д. Чемич. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 144 с.
^

Тема. ГельмінтозиКількість годин – 2.


Актуальність теми: гельмінтози – найбільш масові паразитарні хвороби людини, при яких виникають складні взаємовідносини між двома живими організмами – паразитом та хазяїном. Більшість гельмінтозів має тенденцію до затяжного чи хронічного перебігу, їм властивий дуже широкий діапазон клінічних проявів – від безсимптомних до вкрай тяжких, загрозливих для життя людини форм.

Цілі: ознайомити з сучасними принципами діагностики, диференційного діагнозу та лікування гельмінтозів, профілактики даних захворювань.

План і основні питання, що підлягають розгляду:

 1. етіологія, епідеміологічні особливості, класифікація гельмінтозів;

 2. механізм патогенезу гельмінтозів;

 3. клінічна картина гельмінтозів;

 4. діагностика, диференційна діагностика;

 5. сучасні принципи лікування гельмінтозів;

 6. основні принципи профілактики гельмінтозів.

Технічне забезпечення заняття:

слайди, таблиці, мультимедійне супроводження, папки зі зразками медикаментів, які застосовуються для лікування даного захворювання.

Список літератури

 1. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. – К.: Здоров'я, 2001. – Т. 1. – 856 с.

 2. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 500 с.

3. Класифікація інфекційних і паразитарних хвороб / М.А. Андрейчин, А.О. Руденко, О.Л. Івахів, М.Д. Чемич. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 144 с.

Тема. Гострі респіраторні вірусні інфекції

^

Кількість годин – 4.Актуальність теми: крапельні інфекції є найбільш поширеними серед усіх контингентів на земній кулі, схильні до пандемічного розповсюдження та часто призводять до економічних збитків за рахунок значного ураження працездатного населення. Деякі крапельні інфекції (дифтерія, ангіна, легіонельоз) мають тенденцію до формування ускладнень, що може знижувати якість життя та сприяти інвалідизації у відносно молодому віці. Зросла схильність до епідемічного розповсюдження менінгококової інфекції, зросла частота генералізованих форм та летальних наслідків.

Цілі: навчитися діагностувати крапельні інфекції, проводити диференційну діагностику серед даної групи захворювань і з іншими соматичними та інфекційними хворобами, правильно збирати матеріал для лабораторного дослідження, адекватно призначати лікування та проводити протиепідемічні заходи в осередку.

^ План та основні питання, що підлягають розгляду:

1) визначення нозологічних форм крапельних інфекцій (грип, парагрип, аденовірусна інфекція, риновірусна інфекція, респіраторно-синцитіальна інфекція, пташиний грип, дифтерія, ангіна, інфекційний мононуклеоз, орнітоз, легіонельоз, менінгококова інфекція);

 1. історична довідка;

 2. епідеміологічне розповсюдження, механізми патогенезу крапельних інфекцій залежно від етіологічного чинника;

 3. клінічна класифікація крапельних інфекцій;

 4. клінічна картина крапельних інфекцій:

а) ГРВІ, грип;

б) ангіни;

в) дифтерія;

г) інфекційний мононуклеоз;

д) менінгококова інфекція;

е) орнітоз, легіонельоз;

 1. диференційна діагностика серед групи крапельних інфекцій та з іншими інфекційними та соматичними хворобами;

 2. лікування крапельних інфекцій залежно від етіологічного чинника;

 3. профілактичні та санітарно-епідемічні заходи.

Технічне забезпечення заняття:

слайди, таблиці, мультимедійне супроводження, папки зі зразками медикаментів, які застосовуються для лікування даних захворювань.

Список літератури

1. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. – К.: Здоров’я, 2001. – Т. 1. – 856 с.

2. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 500 с.

3. Класифікація інфекційних і паразитарних хвороб / М.А. Андрейчин, А.О. Руденко, О.Л. Івахів, М.Д. Чемич. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 144 с.


^
Тема. Дитячі крапельні інфекції у дорослих


Кількість годин – 2.


Актуальність теми: у зв’язку з тим, що в наш час діти підлягають обов’язковому щепленню, захворюваність у дитячому віці на такі інфекції, як кір, краснуха, епідемічний паротит, значно знизилася. Але вакцинація не забезпечує стійкого імунітету, тому дані захворювання почастішали в дорослому віці, характеризуються більш довшим та тяжким перебігом з формуванням ускладнень.

Цілі: навчитися діагностувати хвороби на ранніх етапах, виявляти основні клінічні ознаки, сприяти зниженню частоти формування ускладнень, складати план лікувально-профілактичних заходів.

^ План і основні питання, що підлягають розгляду:

1) визначення нозологій;

 1. короткий історичний нарис;

 2. етіологія, механізми патогенезу, епідеміологічні особливості поширення дитячих інфекцій у дорослому віці;

 3. клінічна класифікація нозологічних одиниць (скарлатина, вітряна віспа, кір, краснуха, епідемічний паротит);

 4. особливості клінічної картини дитячих інфекцій у дорослому віці (скарлатина, вітряна віспа, кір, краснуха, епідемічний паротит);

 5. диференційна діагностика, лабораторні та інструментальні методи діагностики дитячих інфекцій у дорослому віці;

 6. лікувальні, профілактичні заходи, диспансеризація;

 7. санітарно-протиепідемічні, карантинні заходи в осередку дитячих інфекцій.

Технічне забезпечення заняття:

слайди, таблиці, мультимедійне супроводження, папки зі зразками медикаментів, які застосовуються для лікування даних захворювань.

Список літератури

1. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. – К.: Здоров’я, 2001. – Т. 1. – 856 с.

2. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 500 с.

3. Класифікація інфекційних і паразитарних хвороб / М.А. Андрейчин, А.О. Руденко, О.Л. Івахів, М.Д. Чемич. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 144 c.


^

Тема. ДифтеріяКількість годин – 2.


Актуальність теми: дифтерія є поширеною, небезпечною для життя крапельною інфекцією, має тенденцію до формування ускладнень, що може знижувати якість життя та сприяти інвалідизації у відносно молодому віці.

Ціль: навчити діагностувати, проводити диференційну діагностику серед даної групи захворювань із іншими соматичними та інфекційними хворобами, правильно збирати матеріал для лабораторного дослідження, адекватно призначати лікування та проводити протиепідемічні заходи в осередку.

План та основні питання, що підлягають розгляду:

 1. визначення нозології;

 2. історична довідка;

 3. етіологія, епідеміологія;

 4. механізми патогенезу;

 5. клінічна класифікація;

 6. клінічна картина;

 7. лабораторно-інструментальні методи діагностики;

 8. диференційний діагноз;

 9. лікування та профілактика хворих на дифтерію.

Технічне забезпечення заняття:

слайди, таблиці, мультимедійне супроводження, папки зі зразками медикаментів, які застосовуються для лікування даного захворювання.

Список літератури

1. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. – К.: Здоров’я, 2001. – Т. 1. – 856 с.

2. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 500 с.

3. Класифікація інфекційних і паразитарних хвороб / М.А. Андрейчин, А.О. Руденко, О.Л. Івахів, М.Д. Чемич. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 144 с.


Тема. Менінгококова інфекція


Кількість годин – 2.


^ Актуальність теми: менінгококова інфекція є найбільш поширеною серед усіх хвороб на земній кулі, вона схильна до епідемічного розповсюдження та часто призводить до економічних збитків унаслідок значного ураження працездатного населення. Зросла частота генералізованих форм та летальних наслідків.

Цілі: навчитися діагностувати та проводити диференційну діагностику менінгококової інфекції з іншими соматичними та інфекційними хворобами, правильно збирати матеріал для лабораторного дослідження, адекватно призначати лікування та проводити протиепідемічні заходи в осередку.

План та основні питання, що підлягають розгляду:

 1. визначення нозології менінгококової інфекції;

 2. історична довідка;

 3. етіологія та епідеміологія менінгококової інфекції;

 4. клінічна класифікація менінгококової інфекції;

 5. клінічна картина менінгококової інфекції;

 6. діагностика та диференційна діагностика з іншими інфекційними та соматичними хворобами;

 7. лікування менінгококової інфекції;

 8. профілактичні та санітарно-епідемічні заходи.

Технічне забезпечення заняття:

слайди, таблиці, мультимедійне супроводження, папки зі зразками медикаментів, які застосовуються для лікування даного захворювання.


Список літератури

1. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. – К.: Здоров’я, 2001. – Т. 1. – 856 с.

2. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 500 с.

3. Класифікація інфекційних і паразитарних хвороб / М.А. Андрейчин, А.О. Руденко, О.Л. Івахів, М.Д. Чемич. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 144 с.


Тема. Етіологія, епідеміологія і морфогенез вірусних гепатитів


Кількість годин – 4.


^ Актуальність теми: від 60 до 80 % усіх хронічних уражень печінки пов’язані з вірусною етіологією. Вірусний гепатит В набуває хронічного перебігу в 15-20 %, С – в 60-70 %. З ними пов’язаний розвиток імунодефіцитних та автоімунних станів, печінкової недостатності та летальних наслідків у відносно молодому віці.

Цілі заняття: ознайомити з етіологією вірусних гепатитів та епідеміологією залежно від виду збудників.
^

План і основні питання, що підлягають розгляду:


1) етіологія вірусних гепатитів;

2) епідеміологічні особливості вірусних гепатитів;

3) особливості реплікації вірусів;

4) будова вірусів;

5) розповсюдженість вірусів по Україні;

6) морфологічні зміни печінки при вірусних гепатитах залежно від етіології.

^ Технічне забезпечення заняття:

слайди, таблиці, мультимедійне супроводження, папки зі зразками медикаментів, які застосовуються для лікування даних захворювань.

Список літератури

1. Вирусные гепатиты / Ю.П. Харченко и др. - Одесса: ОГМУ, 2006. – 219 с.

2. Вирусные гепатиты: клиника, диагностика, лечение / Под ред. Ю.В. Лобзина. – СПб.: ФОЛИАНТ, 2006. – 192 с.

3. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.: Здоров’я, 2001. – Т. 1. - 856 с.

4. Губергриц Н.Б. Хронічні гепатити і цирози печінки. Сучасні класифікація, діагностика і лікування. – Донецьк: ТОВ “Лебідь”, 2002. – 156 с.

5. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 500 с.

6. Класифікація інфекційних і паразитарних хвороб / М.А. Андрейчин, А.О. Руденко, О.Л. Івахів, М.Д. Чемич. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 144 с.

7. Чемич М.Д., Ільїна Н.І. Інфекційні хвороби: вірусні гепатити, токсоплазмоз: Конспект лекцій. – Суми: СумДУ, 2001. – 47 с.


Тема: Інфекції шкірних покривів


Кількість годин – 2.


Актуальність теми: спостерігаються значна розповсюдженість бешихи та еризипелоїду, часта схильність до хронічно-рецидивного перебігу хвороб та збільшення частоти небажаних негативних наслідків захворювань. Залишається стабільно високою захворюваність на бешиху в усіх регіонах України, яка становить 15-20 випадків на 10000 населення.

Цілі: навчити діагностувати бешиху та еризипелоїд, ознайомити зі схемами діагностики та лікування, профілактикою даних захворювань та протирецидивними заходами.

План і основні питання, що підлягають розгляду:

 1. етіологія, епідеміологія, основні механізми патогенезу бешихи, еризипелоїду;

 2. клінічні форми бешихи, еризипелоїду;

 3. ускладнення, небажані наслідки бешихи, еризипелоїду;

 4. диференційна діагностика, лабораторно-інструментальні методи діагностики бешихи, еризипелоїду;

 5. лікування, диспансеризація і профілактика бешихи, еризипелоїду.

Технічне забезпечення заняття:

слайди, таблиці, мультимедійне супроводження, папки зі зразками медикаментів, які застосовуються для лікування даних захворювань.

Список літератури

1. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.: Здоров’я, 2002. – Т. 2. – 658 с.

2. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 500 с.

3. Класифікація інфекційних і паразитарних хвороб / М.А. Андрейчин, А.О. Руденко, О.Л. Івахів, М.Д. Чемич. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 144 с.


Тема. ВІЛ-інфекція. СНІД


Кількість годин – 2.


Актуальність теми: СНІД характеризується переважним ураженням імунної системи та розвитком опортуністичних інфекцій, пухлинних процесів. Він швидко поширюється по планеті. У світі вже нараховується близько 40 млн інфікованих. Кількість хворих на СНІД становить 10-20 % від загальної кількості інфікованих. В Україні зафіксоване різке зростання чисельності ВІЛ-інфікованих.

Цілі: навчитися діагностувати на ранніх стадіях СНІД, ознайомитися з епідеміологією, клінікою СНІДу, засвоїти методи профілактики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу.

План та основні питання що підлягають розгляду:

 1. визначення хвороби та історія її вивчення;

 2. етіологія, епідеміологія, питання патогенезу, патоморфології СНІДу;

 3. клінічна класифікація;

 4. основні клінічні симптоми ВІЛ-інфекції/СНІДу, особливості перебігу кожної зі стадій;

 5. методи лабораторної діагностики;

 6. принципи протокольного лікування ВІЛ/СНІДу;

 7. диспансерне спостереження за інфікованими та хворими на ВІЛ/СНІД.

Технічне забезпечення заняття:

слайди, таблиці, мультимедійне супроводження, папки зі зразками медикаментів, які застосовуються для лікування даних захворювань.

Список літератури

 1. ВІЛ/СНІД: політика, профілактика, догляд: Методичний посібник / За ред. Т. Семигіної. – К.: Києво-Могилянська академія, 2006. – 140 с.

 2. ВИЧ/инфекция: Учебное пособие. – СПб.: СпецЛИТ, 2006. – 192 с.

 3. ВІЛ/СНІД: Профілактика. Лікування. Реабілітація. – К.: Медицина, 2006. – 192 с.

 4. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.: Здоров’я, 2003. – Т. 3. – 848 с.

5. Запорожан В.М., Аряєв М.Л. ВІЛ-інфекція і СНІД. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Здоров’я, 2004. – 636 с.

6. Інфекційні хвороби: класифікація та схеми діагностики: Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти 3-4 рівнів акредитації / М.Д Чемич, З.Й Красовицький та ін. – Суми: Вид. СумДУ, 2000. – 205 с.

7. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 500 с.
Навчальне видання


Методичні рекомендації

до лекцій тематичного циклу вдосконалення

кваліфікації лікарів „амбулаторно-поліклінічна допомога інфекційним хворим”

за спеціальністю 7.110101 “лікувальна справа”

напряму підготовки 1101 “медицина”

освітнього рівня - повна вища освіта

кваліфікації 2221.2 “лікар”


Відповідальний за випуск М.Д. Чемич

Редактор Н.А. Гавриленко

Комп’ютерне верстання І.В. ПавловськаПідп. до друку 31.03.2010, поз.

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 1,17. Обл.-вид. арк.. 0,91. Тираж 50 пр. Зам. №

Собівартість видання грн к.
Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.
Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи