Створення топографічного плану загальні вказівки icon

Створення топографічного плану загальні вказівки
Скачати 122.84 Kb.
НазваСтворення топографічного плану загальні вказівки
Дата12.07.2012
Розмір122.84 Kb.
ТипДокументи

3. СТВОРЕННЯ ТОПОГРАФІЧНОГО ПЛАНУ


3.1. Загальні вказівки


Проектування, будівництво та експлуатація споруд здійснюються на базі топографічних моделей місцевості, однією з яких є топографічний план. Тому інженеру-будівельнику необхідно знати технологію створення топографічних планів для будівництва, вміти самостійно виконувати топографічне моделювання невеликих, нескладних ділянок і кваліфіковано формулювати завдання на виробництво топографічних зйомок.

Мета роботи – освоїти поопераціоно технологію побудови топографічних планів невеликих ділянок місцевості, переважно будівельних майданчиків на підставі даних топографічних зйомок: горизонтальної, висотної, тахеометричної.

Технічні засоби: калькулятор, лінійка для побудови сітки квадратів, масштабна лінійка, транспортир, вимірник, твердий олівець, аркуш креслярського папера формату А24.

Зміст роботи: побудувати топографічний план місцевості в масштабі 1:500 за матеріалами горизонтальної, висотної і тахеометричної зйомок.

Вихідні дані: схема і відомість координат точок теодолітного ходу, абрис горизонтальної зйомки, журнал-схема нівелювання поверхні, журнал тахеометричної зйомки.

Звітний матеріал: відомість координат точок горизонтальної зйомки, журнал геометричного нівелювання, журнал-схема нівелювання поверхні, топографічний план місцевості в масштабі 1:500.

Література: /1,с.192-206; с.164-191; 4, с.15; 5, с.36, 48; 6/.


^ 3.2. Обчислювальна обробка результатів вимірів при топографічних зйомках


3.2.1. Обчислювальна обробка результатів вимірів при горизонтальній зйомці


Мета обчислювальної обробки – одержати прямокутні координати інформаційних точок капітальних споруд ( кутів будинків, центрів колодязів підземних інженерних мереж, точок (вісей доріг, центрів стрілочних переводів залізничних колій і т.п.) в єдиній системі координат, використованої для всієї ділянки топографічної зйомки

Вихідні дані для обчислень: прямокутні координати точок теодолітного ходу і дирекційний кут з відомості координат.

Обчислити прямокутні координати точки :


за прямокутникми координатами (рис.3.1,а) за формулами

;


Рис.3.1- Горизонтальні системи координат


за полярними координатами (Рис.3.1,б) за формулами:за біполярними координатами (кутової засічки) (рис.3.1,в) за формулами:

;

за біполярними лінійними координатами (лінійної засічки), (рис.3.1,г) – у два етапи: у першу чергу одержати

потім за прямокутними координатами одержати за вищенаведеними формулами.


3.2.2. Обчислювальна обробка результатів висотної зйомки


Мета обробки – одержати висоти вершин квадратів для ділянки місцевості, а також висоти точок об'єктів, планове положення яких визначено при горизонтальній зйомці.

Сітка квадратів зі сторонами 20 м спирається на лінію 6-7 теодолітного ходу; вершина 5б збігається з точкою 7 теодолітного ходу. Результати вимірів розміщені в журналі геометричного нівелювання і в журналі-схемі нівелювання поверхні за квадратами (Рис.3.2).

Послідовність робіт:

виконати математичну обробку результатів вимірів ходу геометричного нівелювання (7-3а-1в-7) у журналі нівелювання зв`язуючих точок з послідовністю операцій, викладеною в підрозділі 2.6;

обчислити висоти вершин квадратів як висоти проміжних точок; значення висот виписати в журнал-схему під відповідними відліками (рис.3.2).

Рис.3.2. Фрагмент журналу-схеми геометричного нівелювання

3.2.3. Обчислювальна обробка результатів вимірів тахеометричної зйомки


Мета обчислювальної обробки – обчислити горизонтальні відстані (довжини полярних радіусів) і висоти зйомочних пікетів.

Результати виміру величин, що визначають положення кожного зйомочного пікета (відстань, обмірювана далекоміром , відлік за горизонтальним колом (полярний кут), відлік за вертикальним колом і висота точки візування ) занести в журнал тахеометричної зйомки.

Обчислення треба почати з визначення місця нуля за формулою


,

для чого по відлікахзаписаних у графі “Примітка”, одержати приведені за модулем до гострих кутів відліки таким чином:

якщо < 180°, то =;

якщо > 180°, то =- 360°;

якщо >180°, то =- 180°;

якщо <180°, то =180° - .


Слід використовувати одне значення МО для двох зйомочних точок.

Приклад.

=359° 18,3ґ; = 180° 40,7ґ.

Приведені відліки дорівнюватимуть:

=359° 18,3 – 360° =-0° 41,7ґ;

= 180° 40,7ґ – 180°=+0° 40,7ґ.

Місце нуля (-0° 41,7ґ + 0°40,7ґ): 2= -0,5ґ

Для кожного зйомочного пікета необхідно обчислити:

кут нахилу променя візування

;

горизонтальну відстань

;

перевищення між віссю обертання труби тахеометра і точкою візування
де - висота зйомочної точки;

- висота осі обертання труби тахеометра над зйомочною точкою (висота інструмента).

Отримані значення занести в журнал на рядок зйомочного пікета у відповідні стовпчики.


^ 3.3. Побудова координатної сітки


3.3.1.Побудова сітки квадратів


Мета роботи – побудувати сітку 5х5 квадратів зі сторонами 100 мм з граничною точністю 0,2 мм. Цієї точності можна досягти лише за умови застосування загостреного олівця твердості 2Т-4Т і працювати ним у положенні, перпендикулярному до площини папера.

Сітку квадратів будують одним з відомих способів.

Перший спосіб – побудова за допомогою лінійних засічок. Використовується спеціальний засіб побудови довжин і дуг окола – лінійка Ф.Д.Дробишева. Лінійка має шіст вікон. Скошені краї вікон і кінця лінійки виконані у вигляді дуги окола з радіусами 0,0; 100,0; 200,0; 300,0; 400,0; 500,0; 707,11 мм відповідно (707,11 мм – це довжина діагоналі квадрата зі стороною 500,0 мм).

Послідовність дій показана на рис 3.3,а :

провести вихідну пряму лінію, рівнобіжну краю креслярського папера і відстаючу від нього на 4-5 см; за допомогою лінійки нанести на лінію шість міток через 100,0 мм (положення 1);

провести дугу окола радіусом 500,0 мм із центром у лівій мітці при положенні 2 лінійки, приблизно перпендикулярному до вихідної лінії;

провести дугу окола радіусом 707,11 мм із центром у правій мітці при положенні 3 лінійки, приблизно на діагоналі квадрата;

провести дугу окола радіусом 500,0 мм із центром у правій мітці при положенні 4 лінійки, приблизно перпендикулярному до вихідної лінії;

провести дугу окола радіусом 707,11 мм із центром у лівій мітці при положенні 5, приблизно на діагоналі квадрата;

лінійкою в положенні 6 перевірити довжину лінії між точками перетину дуг, що повинна бути побудована з точністю 0,2…0,3мм;

нанести лінійкою мітки через 100,0 мм на інші сторони великого квадрата і протилежні з'єднати прямими лініями.^

Рис.3.3 - Схема побудови сітки квадратівДругий спосіб – побудова по діагоналях прямокутника.

Порядок побудови наведений на рис.3.3,б :

Провести дві діагоналі аркуша креслярського папера;

Від точки перетину діагоналей відкласти відрізки рівної довжини  300 мм) за допомогою циркуля;

з'єднати отримані точки прямими лініями;

від обраних двох сторін прямокутника відкласти відрізки довжиною 100,0 мм, після чого протилежні мітки з'єднати прямими лініями.


3.3.2. Присвоєння координат лініям сітки квадратів


Для подальшої роботи лініям сітки квадратів необхідно надати значення абсцис і ординат, кратне довжині сторони квадрата (50 м), вираженої в масштабі плану (1:500). Вихідними данними для цього є координати точок теодолітного ходу. З них треба вибрати . У першому наближенні південної лінії сітки квадратів варто привласнити значення абсциси, кратне 50 м, що передує ; західної лінії – значення ординати, кратне 50 м, що передує . Від цих ліній необхідно надати відповідні значення абсцис і ординат наступним лініям. Перевірити приблизно положення лінії з і лінії з і при необхідності в другому наближенні змінити координати ліній сітки квадратів на значення, кратне 50 м.


^ 3.4. Побудова точок теодолітного ходу


Точки теодолітного ходу будують на папері за їх прямокутними координатами за допомогою масштабної лінійки і вимірника (див. підрозділ 1.2).

Кожну точку теодолітного ходу треба зафіксувати наколом діаметром 0,1-0,2 мм і оформити умовним знаком: навколо накола – коло діаметром 1.5 мм; поза колом нанести в напрямку координатних ліній штрихи довжиною 0,5 мм; номер точки розмістити ліворуч від умовного знака, а висоту – праворуч (рис.3.4).

Рис. 3.4. Умовний знак точки теодолітного ходу


Для контролю положення точок ходу треба виміряти довжини ліній між суміжними точками і порівняти їх з відповідними довжинами у відомості координат, допускаючи відхилення 0,2-0,3 мм від плану.


^ 3.5. Побудова інформаційних точок і об'єктів місцевості


Вихідні дані: абриси зйомок і матеріали обробки результатів вимірів.

Побудову інформаційних точок за їх прямокутними координатами у системі координат, введеної для всієї ділянки зйомки, виконують за тією системою координат, що була застосована при зйомці (рис.3.1). Для кожної інформаційної точки на підставі абрису слід встановити, яка точка (точки) теодолітного ходу прийнята за полюс (полюси), який напрямок сторони ходу – за напрямок першої осі координат. Від цього початку координатної системи й осі системи координат необхідно відкласти відповідні кути за допомогою транспортира, довжини ліній – за допомогою масштабної лінійки і вимірника.

За результатами горизонтальної зйомки необхідно, по-перше, побудувати інформаційні точки об'єктів за їх локальними координатами щодо точок і ліній теодолітного ходу, по-друге, з'єднати ці точки лініями відповідно до абрису і побудувати контур об'єкта; по-третє, використовуючи контрольні виміри ліній, кутів, перевірити точність побудови об'єктів при припустимій розбіжності довжин до 0,3 мм від плану.

За результатами геометричного нівелювання поверхні в першу чергу треба побудувати сітку квадратів зі сторонами 20 м, що спирається на лінію 6-7 теодолітного ходу, у другу чергу перенести з журналу-схеми геометричного нівелювання висоти вершин квадратів. Висоти розміщувати одноманітно праворуч від вершини на лінії, рівнобіжній осі OY, з положенням шрифту посередині вершини.

За результатами висотної зйомки забудованої території, використовуючи абрис, з журналу геометричного нівелювання виписати на план відповідні висоти точок об'єктів.

За результатами тахеометричної зйомки в кожній зйомочній точці в першу чергу слід встановити центр транспортира, зорієнтувати його нульовий діаметр по полярній осі, відкласти полярні кути всіх зйомочних пікетів, фіксуючи їх тимчасовою міткою з номером пікету, в другу чергу відкласти довжини полярних радіусів у напрямку від зйомочної точки до відповідної тимчасової мітки і виписати висоти зйомочних пікетів.

На плані відображають ті точки, лінії, об'єкти, що існують на місцевості; не відображають допоміжні лінії побудови точок.


^ 3.6. Побудова горизонталей


Рельєф місцевості відображають горизонталями на ділянці нівелювання поверхні по квадратах і на ділянці тахеометричної зйомки. Використовуючи положення точок на папері і їхні висоти, горизонталі необхідно побудувати в два етапи.

Етап 1. Інтерполяція точок горизонталей з висотою перерізу рельєфу 0,5 м.

На кожній лінії однієї крутості, позначеної в абрисі тахеометричної зйомки, на кожній стороні сітки квадратів необхідно визначити положення точок, висоти яких кратні висоті перерізу рельєфу. Ця задача може бути вирішена графічним і обчислювальним способами.

Графічний спосіб заснований на побудові профілю лінії в горизонтальному масштабі, рівному масштабу плану (1:500), (рис.3.5,а), у вертикальному – у масштабі 1:50, у 10 разів крупніше (рис.3.5,б).

Рис.3.5 - Схема інтерполяції точок горизонталей побудовою профілю


Точки перетину лінії профілю з горизонтальними прямими, висоти яких кратні висоті перерізу рельєфу, проектують ортогонально на вихідну лінію.

Інтерполяція точок спрощується з використанням палетки – прозорої основи (кальки) з нанесеними через 5 мм рівнобіжними лініями (рис.3.6).

Рис. 3.6. Схема інтерполяції точок горизонталей за допомогою палетки


Лініям палетки приписують висоти, кратні висоті перерізу рельєфу. Накласти палетку на вихідну лінію АВ, повертаючи її доти, поки точки А і В займуть положення на шкалі палетки, що відповідає своїм висотам. Після цього необхідно точки перетину лінії АВ з лініями палетки переколоти на план.

Обчислювальний спосіб заснований на використанні залежності


,

де - точка, висота якої кратна висоті перерізу рельєфу;

- довжина відрізка від точки А до точки j;

- перевищення точки j над точкою А.


Етап 2. Проведення горизонталей.

Точки з однаковими висотами, що належать однієї горизонталі, необхідно в першому наближенні зв'язати ламаною лінією. В другому наближенні ламану замінити кривою, що згладжує, з найменшими відступами від ламаної, з огляду на особливості рельєфу по абрису (Рис.3.7). Горизонталі не проводяться в місцях стрибкоподібної зміни поверхні - по обривах, підпірним стінкам, будинкам і т.п., а також через водойми і водотоки.

Рис.3.7- Схема проведення горизонталі


^ 3.7. Оформлення топографічного плану


Топографічний план оформляють так : об'єкти місцевості, написи – чорним кольором, горизонталі – ясно-коричневим, гідрографічні об'єкти і перетину координатних ліній – ясно-зеленими. Усі лінії повинні мати товщину 0,2 мм. Допоміжні лінії видаляють.

Всі об'єкти відображають встановленими умовними знаками для топографічних планів масштабу 1:500, надписи – похилим шрифтом висотою 2,5 мм.

Границями окремого аркуша (планшета) топографічного плану є координатні лінії квадрата зі сторонами 500 мм, зображені суцільними лініями товщиною 0,2 мм. Замість інших координатних ліній показують їхні перетину з довжиною штрихів 3 мм у кожному напрямку від точки перетину. Аркуш плану оформляють зовнішньою рамкою товщиною 1,2 мм (Рис.3.8)

Рис. 3.8. Фрагмент рамки топографічного плану


Зарамкові написи над північною рамкою: ліворуч – назва району; посередині – назва організації (ХДАМГ); праворуч – назва площадки. Зарамкові написи під південою стороною рамки : ліворуч – виконавець; посередині – масштаб, висота перетину рельєфу; праворуч – види топографічних зйомок, рік провадження робіт.


^

Контрольні питання

  1. Дайте визначення топографічної зйомки. Перелічіть види топографічних зйомок.

  2. Назвіть основні етапи топографічної зйомки і процесу створення топографічного плану.

  3. Яку роль виконує теодолітний хід, тахеометричний хід, хід геометричного нівелювання при відповідній топографічній зйомці ?

  4. Що розуміють під інформаційними точками об'єктів зйомки? Як їх виділяють?

  5. У чому полягає обчислювальна обробка результатів вимірів при горизонтальній зйомці? Приведіть формули обчислення прямокутних координат за координатми при зйомці координатних систем.

  6. У чому полягає обчислювальна обробка результатів висотної зйомки?

  7. У чому полягає обчислювальна обробка результатів виміру тахеометричної зйомки? Приведіть формули обчислення місця нуля, кута нахилу променя візування, горизонтальної відстані, перевищення між віссю обертання труби тахеометра і точкою візування, висоти зйомочного пікета.

  8. Яка послідовність дій при нанесенні на план об'єктів зйомки ?

  9. Яка послідовність дій при побудові координатної сітки квадратів?

  10. Який зміст етапів побудови горизонталей на плані?^

Навчальне виданняПрактикум до виконання розрахунково-графічних робіт з курсу інженерної геодезії для студентів будівельних спеціальностей.


Укладачі: Шипулін Володимир Дмитрович, Запара Любов Георгіївна


Відповідальний випусковий В.О.Пеньков


Редактор: М.З.Аляб’єв


План 2002, поз 290
Підп. до друку 26.02.03 Формат 60х84х1/16 Папір офісний

Друк. на ризографі. Обсяг 3,0 умовн. друк. арк.. Тираж 300

Зам.№ Ціна договірна


ХДАМГ, 61002, Харків, вул.Революції,12


Сектор оперативної поліграфії ОЦ ХДАМГ

61002, Харків, вул.Революції, 12

Схожі:

Створення топографічного плану загальні вказівки iconД. В. Вивчення топографічного плану. Картометричні роботи
Методичні вказівки та контрольні завдання до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу інженерної геодезії ( для студентів...
Створення топографічного плану загальні вказівки iconСтворення примітивів Autocad: побудування плану баскетбольного майданчика. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу
Створення примітивів Autocad: побудування плану баскетбольного майданчика: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу...
Створення топографічного плану загальні вказівки iconСтворення примітивів Autocad: побудування плану трибун І розміщення малих архітектурних форм. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу
Створення примітивів Autocad: побудова плану трибун І розміщення малих архітектурних форм: Методичні вказівки до виконання лабораторних...
Створення топографічного плану загальні вказівки iconЛекція 23. Захист Grid-технологій Загальні положення
Технологія Grid призначена для створення географічно розподіленої обчислювальної інфраструктури, що об'єднує ресурси різних типів...
Створення топографічного плану загальні вказівки iconСтворення примітивів Autocad: побудова плану трибун І розміщення малих архітектурних форм Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Інформатика І основи комп'ютерного моделювання” (англійською мовою)
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Інформатика І основи комп'ютерного моделювання” (англійською мовою)
Створення топографічного плану загальні вказівки iconСтворення примітивів Autocad: побудування плану баскетбольного майданчика Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Інформатика І основи комп'ютерного моделювання” (англійською мовою)
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Інформатика І основи комп'ютерного моделювання” (англійською мовою)
Створення топографічного плану загальні вказівки iconМіністерство освіті І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма загальні методичні вказівки та індивідуальні завдання
Робоча програма, загальні методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів заочної форми навчання...
Створення топографічного плану загальні вказівки iconМетодичні вказівки до практичного заняття №3 Навчальна дисципліна Інформаційні технології у фармації
Тп ms word також надає користувачеві ряд ефективних сервісних засобів, таких як перевірка правопису, автотекст, створення І використання...
Створення топографічного плану загальні вказівки iconМетодичні рекомендації
Загальні вказівки
Створення топографічного плану загальні вказівки iconРедагування примітивів Autocad: побудування плану літнього театру І цирку Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу
Редагування примітивів Autocad: побудування плану літнього театру І цирку: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи