Міністерство охорони здоров’я україни icon

Міністерство охорони здоров’я україни
Скачати 350.89 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни
Дата12.07.2012
Розмір350.89 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ


кафедра нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології ім. С.М.Савенка
“ЗАТВЕРДЖЕНО”


на методичній нараді кафедри

19.01. 2010р., протокол № 2
Завідувач кафедри

професор В.М.Пашковський


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА № 8


студентам 3 курсу медичного факультету №3

(спеціальність "медична психологія")

для підготовки до практичного заняття

з психофізіології


Тренування пам’яті та вдосконалення процесу згадування”


Чернівці – 20109


^ 1.ТЕМА: Тренування пам’яті та вдосконалення процесу згадування.

1.1.Науково-методичне обгрунтування теми

Память має велике значення у життєдіяльності людини, адже завдяки їй людина набуває життєвий досвід, навчаючись мові, рухам, орієнтації у навколишньому середовищі, оволодіває досвідом попередніх поколінь. Пам'ять є психічною функцією, що зберігає у свідомості минулі враження, відтворює минулий досвід; це один із процесів розумової діяльності людини; це властивість живих систем засвоювати і використовувати знання.

Пам'ять є, результатом роботи мозку, але залежить також від функціонування організму в цілому. Її ще називають вхідними воротами мислення та інтелекту.

Знання стану пам'яті хворого необхідне лікарю-психологу на всіх етапах обстеження та лікування.

^ 2. Тривалість заняття: 2 години.

3. Навчальна мета:

3.1.Знати:

- Види порушень пам’яті;

- Методи запам’ятовування;

- Методи згадування;

- Удосконалення процесу згадування;

- Визначення забування;

 • Причини забування (витіснення, пригнічення, амнезія, згасання за відсутністю потреби, викривлення, інтерференція, дія амнестичних агентів, деяких лікарських препаратів).

3.2.Уміти:

- пояснити механізми кращого запапам’ятовування;

 • виявити порушення пам’яті.

3.3. Опанувати практичні навички:

 • тренування пам’яті.

^ 4. Поради студенту:

Класифікація розладів пам'яті:

І. Гіпермнезія - патологічне загострення механічної при зниженні логічно-смислової пам'яті. Спостерігається при маніакальних та депресивних станах.

2. Гіпомнезія - патологічне послаблення пам'яті за рахунок відтворення. Спостерігається при церебральному атеросклерозі, гіпертонічних психозах.

3. Амнезія - прогалини в спогадах. З пам'яті випадають події певного відрізку часу.

3.1. Ретроградна амнезія - випадіння з пам'яті подій, що сталися до початку захворювання.

3.2. Антероградна амнезія - випадіння з пам'яті подій, що сталися після виникнення захворювання.

3.3. Змішана (ретро-антероградна амнезія) - амнезія, що поєднує антероградну і ретроградну, тобто випадіння з пам'яті подій, що передували захворюванню, а також тих, що мали місце після його початку. Найбільш часто зустрічається при травматичних психозах.

3.4. Часткова амнезія (страждає один із процесів пам'яті). Спостерігається при інтоксикаційних, травматичних і реактивних психозах.

- фіксаційна - страждає процес запам'ятовування

- репродуктивна - страждає процес відтворення.

3.5. Повна (тотальна) амнезія (страждають всі процеси пам’яті) Характерна для старечих психозів і прогресивного паралічу

3.6 Лакунарна амнезія - прогалини пам'яті на певні події.

Зустрічається при психозах, обумовлених вогнищевими ураженнями головного мозку.

3.7 Афектогенна амнезія - втрата пам'яті, пов'язана з психічною травмою при збереженні в пам'яті загальної ситуації (при психопатіях, істерії, реактивних станах).

3.8 Ретардована амнезія - втрата пам'яті на більш віддалений час після непритомного стану (при інфекційних психозах, наркоманіях ).

4. Парамнезії - помилкові спогади і спотворення пам'яті.

4.1 Псевдоремінісценції - несправжні спогади реального змісту про події, яких не було у відрізрк часу, згадуваний хворим, але вони мали місце чи могли мати місце в минулому; нерідко заповнюють у хворого прогалини пам'яті.

4.2 Конфабуляції - порушення пам'яті, що характеризується заповненням прогалин пам'яті вигаданими спогадами та переживаннями фантастичного змісту.

4.3 Фантазми (процес створення людиною нових образів на основі пережитого).

Можуть бути реалістичними і пустими, беззмістовними:

- істеричні ( різні вигадки незвичайних подій, яких насправді не було, прагнення поставити себе у центрі уваги навколишніх)

- паралітичні ( вигадки безглуздого змісту, що виникають у випадках виявленого недоумства).

4.4 Дизмнезії - перенесення тих чи інших подій з минулого в інші періоди життя.

4.5 Екмнезії - події минулого життя переносяться в сучасне.

4.6 Криптомнезії - факти, думки,запозичені в інших або прочитані в книжках, вважаються власними.

Парамнезії спостерігаються при травматичних, судинних, інтоксикаційних, сифілітичних психозах та істерії.

^ Блоки пам'яті. Описуються три блоки пам'яті: сенсорний блок (зв'язаний з органами чуттів»: зором, слухом, дотиком, смаком і нюхом), а також блоки короткочасної і довготривалої пам'яті. Кожний з них грає свою роль у процесах запам'ятовування, збереження і відтворення інформації. Їхня основна відмінність полягає в порядку і тривалості дії. Починається процес пам'яті із сенсорного блоку — він триває усього трохи мілісекунд. Блок короткочасної пам'яті — тривалість обробки інормації обмежується декількома секундами, хвилинами. Інформація ж, що «дійшла» до блоку довготривалої пам'яті, може зберігатися все життя.

Повторюючи інформацію про себе чи вголос, людини може запам'ятати її майже на необмежений час. Існують також дані, що свідчать про те, що слухова інформація може утримуватися в пам'яті довше, ніж зорова.

Більшість учених вважає, що все, що утримується в пам'яті більше п'яти хвилин, попадає в довготривалу пам'ять.

Удосконалювання роботи блоку довготривалої пам'яті спряжено з розміщенням інформації в пам'яті, або її відтворюванням. Для поліпшення організації розміщення спогадів у мозку, використовується мнемоніка. Мнемоніка, чи мнемотехніка, — це прийоми, що полегшують запам'ятовування інформації за допомогою її значеннєвої організації. Успішно використовуються в різних ситуаціях такі методи, як метод опорних, ключових слів і метод loci.

^ Метод опорних слів: метод поліпшення пам'яті, при якому кожен елемент зі списку, що запам'ятовується, асоціюється з уявним образом за допомогою спеціального вірша.

^ Метод loci - мнемонічний метод, який дозволяє запам'ятати ряд об'єктів за допомогою асоціацій з певними місцями на знайомому шляху (вдома).

Запам'ятовуванню сприяє організація інформації в значеннєві групи. Окрім цього, інформація, наповнена змістом, запам'ятовується легше. Мнемонічні методи направлені на те, щоб за допомогою асоціацій додати інформації зміст. Звичайно такий підхід у сполученні з зосередженням і завчанням матеріалу дозволяє поліпшити його запам'ятовування.

Ефективним способом поліпшення роботи пам'яті вважається метод вільних асоціацій. Асоціації-послідовність зв'язаних між собою спонтанних думок людини. Повторення ситуації активізує пам'ять. Чим сильніше подібність між нинішніми умовами і тими, що існували в момент розміщення інформації в пам'яті, тим більше шансів точно її відтворити.

Одним зі способів, що звичайно допомагає згадувати імена і прізвища, є алфавітний метод. Є дані, що свідчать про те, що слова, що починаються з однієї і тієї ж букви, зв'язані між собою в пам'яті. Іноді для того, щоб згадати першу букву імені, досить буває швидко перебрати всі букви алфавіту. Знаючи першу букву, згадати ім'я набагато простіше.

Забування можна пояснити багатьма причинами. Серед них основними є витіснення, пригнічення, амнезія, угасання через втрату потреби, перекручування, інтерференція і результат прийому деяких лікарських препаратів.

Витіснення - це забування, мотивоване неусвідомлюваними причинами.

Пригнічення - це свідомі зусилля, спрямовані на те, щоб не думати про якусь-небудь подію. Пригнічення відрізняється від витіснення тим, що ви цілком усвідомлюєте, що подія відбулася. На жаль, пригнічення хворобливих думок не рятує людини від емоційних наслідків, до яких відносяться перебільшені страхи, фобії і депресія.

Амнезія - це розлад, що представляє саму крайню форму витіснення. Існує кілька форм амнезії: істерична амнезія, органічна. Амнезія може бути викликана іншими причинами. Серед них алкоголізм, наркоманія, захворювання, травми, недостатнє чи неправильне харчування й ушкодження мозку.

Забування забезпечується інтерференцією. Інтерференція - це особливого роду перекручування інформації. Людина забуває тому, що нова інформація змішується з уже наявними спогадами. Відповідно до теорії забування за рахунок інтерференції, запам'ятовуванню заважають фактори двох типів: проактивна інтерференція і ретроактивна інтерференція. Проактивна інтерференція відбувається, коли відтворення нових даних, що недавно надійшли в пам'ять, блокується старими спогадами. Таким чином, при проактивній інтерференції старі знання заважають запам'ятовуванню нових.

^ Згасання і перекручуваннязгасання незатребуваних спогадів згодом. Ретроактивна інтерференція відбувається внаслідок того, що нові знання блокують відтворення старих спогадів.

Від більшості лік, як правило, пам'ять погіршується. Сильний негативний вплив на пам'ять від транквілізаторів. Недавні дослідження показали, що транквілізатор діазепам фактично блокує роботу пам'яті протягом шести годин після прийому.

Обов’язкові тести, що дають основні уявлення про

 1. методи згадування;

 2. порушення пам’яті;

2) методи запам’ятовування.

Робота 1. Засвоїти методи запам’ятовування.

Мета роботи: навчитись методам тренування пам’яті.

^ Для роботи потрібні: описання методики.

Хід роботи: згідно методики засвоїти інформацію, дану для запам’ятовування.

Рекомендації щодо оформлення результатів роботи. Записати результати тестування.

У висновках відповісти на такі запитання: чим обумовлено краще запам’ятовування матеріалу.

Завдання для самостійної праці й самоконтролю.

 1. Які види порушення пам’яті?

 2. Які можливі причини розладів пам’яті?

 3. Які методи кращого запам’ятовування інформації?

 4. В чому причина забування?

 5. Діяльність яких структур мозку забезпечує процеси пам’яті?

 6. Чим пояснюються кращі результати запам’ятовування інформації в момент перед сном або зразу після сну?

^ 5. Контрольні питання:

 1. Види порушень пам’яті.

 2. Методи запам’ятовування.

 3. Тренування пам’яті.

 4. Згадування.

 5. Методи згадування.

 6. Удосконалення процесу згадування.

 7. Забування.

 8. Причини забування (витіснення, пригнічення, амнезія, згасання за відсутністю потреби, викривлення, інтерференція, дія амнестичних агентів, деяких лікарських препаратів).

^ 6. Література: 6.1. Основна:

 1. Данилова Н.Н. Психофизиология. — М.: Аспект Пресс, 1998.- С.100-145.

 2. Дубровинская Н.В., Фарбер Д.А., Безруких М.М. Психофизиология ребенка.-М.: ВЛАДОС, 2000, С. 17-24.

 3. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология.-С.-П.: ПИТЕР, 2001.-С. 361-387.

 4. Марютина Т.М., Ермолаев О.Ю. Введение в психофизиологию.-М.: Флинта, 2001.- С.36-72.

 5. Основы психофизиологии / Под ред. Ю.И. Александрова. — М.:Инфра, 1998.

 6. Психофизиология / Под ред. Ю.И. Александрова. — С.-П..:ПИТЕР, 2001.- С. 26-43.

 7. Чайченко Г.М. Фізіологія вищої нервової діяльності.-К.:Либідь, 1993.- С. 10-

6.2. Додаткова:

 1. Ашмарин И.П. Молекулярные механизмы нейрологической памяти. / Механизмы памяти. - Л., 1987.

 2. Бехтерева Н.П. Здоровый и больной мозг человека.- Л., 1980.

 3. Вартанян Г.А.. Лохов М.И. Механизмы регуляции памяти.- Л., 1986.

 4. Вітенко І.С. Загальна та медична психологія.-Київ, 1994.

 5. Кругликов Р. И. Системная организация памяти / Механизмы памяти.- Л., 1987.

 6. Кругликов Р.И. Принцип детерминизма в деятельности мозга.- М., 1988.

 7. Роуз С. Устройство памяти, от молекул к сознанию.-М., 1995.


Методичну вказівку склала

доцент, к.мед.н. Карвацька Н.С.1. У школі дітям шляхом повторень прививають уміння, навички, звички. Якого типу пам’ять формується у дітей ?

А. Підсвідома.

В. Свідома епізодична.

С. Свідома семантична.

Д. Робоча.

Е. Сенсорна.

2. Жінка забула, де поклала ключі. Останній раз вона їх бачила в замку запалювання машини, коли їхала з роботи додому. Яким з методів згадування краще за все скористатися, щоб знайти ключі ?

А. Знову пройти шлях від машини до дому.

В. Спробувати пошукати ключі, користуючись алфавітним методом.

С. Скористатися методом “loci”.

Д. Скористатися методом опорних слів.

Е. Перестати згадувати про ключі.3. Дмитро так зрадів, коли узнав, що виграв у лотерею, що забув про каву, яка варилася на плиті і згоріла. Яка причина забування?

А. Інформація збережена в довготривалій пам’яті, але порушилося її відтворення

В. Органи чуття не отримали інформації

С. Отримана інформація збереглася в короткочасній пам’яті.

Д. Відбулося витіснення інформації.

Е. Порушення передачі з короткочасної в довготривалу пам’ять.
4. Дитина, що постраждала від сексуального насилля з боку вітчима, боїться розповідати про травмуючі події минулого і забуває про про них. Який механізм психологічного захисту від болісних переживань дозволяє забути неприємні переживання ?

А. Витіснення.

В. Пригнічення.

С. Амнезія.

Д. Проекція.

Е. Заміщення.
5. Після автокатастрофи, з пошкодженням голови водія, виникло порушення пам’яті на події, які відбулися в момент і після травми ? Який вид порушення пам’яті у пацієнта ?

А. Органічна амнезія.

В. Істерична амнезія.

С. Пригнічення.

Д. Витіснення.

Е. Гіпермнезія.
6. Для чоловіка Л., 65р., характерні розсіяність, забування в повсякденному житті при збереженні пам’яті на своє минуле, але важкій орієнтації в теперішньому. Який вид порушення пам’яті у нього ?

А. Глобальна амнезія.

В. Парціальна амнезія.

С. Ретроградна амнезія.

Д. Антеградна амнезія.

Е. Істерична амнезія.
7. Після перевірки грошей в касі виявлена значна недостача коштів. У касира змінилася поведінка по типу “впадання в дитинство”. Яка причина ймовірніше всього спричинила виникнення істеричної амнезії ?

А. Травмуюче переживання.

В. Надмірне вживання алкоголю.

С. Травма мозку.

Д. Старечій вік, судинні порушення.

Е. Удавання.


Допустимо, вам треба запам'ятати п'ятдесят слів. Слова якого типу запам'ятовуються легше всього?

а. Слова на незнайомій іноземній мові б. Слова, що є частиною безглуздого тексту в. Слова, що є частиною безглуздого тексту, написаного на іноземну мову» м. Слова, що є частиною осмисленого тексту

11. Жінка забула, куди поклала ключі. Останній раз вона бачила їх у замку запалювання машини, коли їхала з роботи додому. Яке з наступних речень ви вважаєте самим корисної для того, щоб знайти ключі? а. Скористатися методом loci б. Скористатися методом опорних слів

Спробувати поискать ключі, скориставшись алфавітним методом м. Снову пройти шлях від машини до будинку

Ви могли що-небудь забути по трьох причинах: 1) ваші органи почуттів не одержали цієї інформації; 2) ви одержали інформацію і володіли нею протягом частки секунди, але не зберегли її в довгостроковій пам'яті; 3) ви зберегли інформацію в довгостроковій пам'яті, але не можете витягти її відтіля. Визначите причину забування в кожнім з наступних прикладів і відзначте її номером 1), 2) илиз).

а. Учора ввечері Гвидо вивчив напам'ять вірш, а тепер не може згадати його третій рядок. ________________________

б. Учора ввечері Глэдис дивилася новини, де передавали прогноз погоди, але вона в цей час мріяла про майбутній літній відпустці. Тепер вона не може згадати, чи очікується сьогодні дощ. ________________

в. Мэйбл так зраділа, коли довідалася, що виграла в лотерею, що забула про, що коштує на плиті кава. У результаті кава пригорів. ___________

м. Білл з'явився на прийом без краватки, оскільки забув його надягти, і усі над ним сміялися. Але йому ніхто не говорив, що вечір буде офіційним.

Укажіть, які з наступних ситуацій є прикладами проактивной, а які — ретроактивної інтерференції.

а. Вам важко читати книги XVIII століття, оскільки ви ніяк не можете запам'ятати, що являють собою всі ці вершки, аршини, сажні і версти.

б. Вам важко навчитися плавати брасом, оскільки ви уже вмієте плавати кролем і увесь час повертаєтеся до старих рухів ногами, замість того щоб штовхатися «ножицями». _________________________

в. Прочитавши книгу «Віднесені вітром», ви пішли на фільм з тією же назвою. Тепер вам важко згадати, що було в книзі, тому що ви увесь час думаєте про фільм. _______________________________

м. Ви училися водінню на машині з ручним переключенням швидкостей. Останні п'ять років ви водите автомобіль з автоматичною коробкою передач. Коли вас попросили сісти за кермо машини з ручною передачею, ви увесь час ловите себе на тім, що забуваєте користатися зчепленням і керуєте машиною так, начебто в неї автоматична коробка передач.

12. Яку з перерахованих причин забування психологи розглядають найбільше пильно?

а. Труднощі зі сприйняттям інформації б. Труднощі з обробкою матеріалу в короткочасній пам'яті в. Труднощі з витягом матеріалу з довготривалої пам'яті м. Труднощі з витягом матеріалу з короткочасної пам'яті

13. Що таке витіснення?

а. Несвідоме блокування хворобливих спогадів

б. Свідомий витяг з пам'яті приємних спогадів

в. Метод пригадування снів під гіпнозом

м. Клінічний метод спостереження за пацієнтами, що страждають амнезією

14. Як зіставити витіснення і придушення? а. И те й інше відбувається несвідомо. б. И те й інше відбувається свідомо. в. Придушення відбувається свідомо, а витіснення — несвідоме. м. Витіснення відбувається свідомо, а придушення— несвідоме.

15. У якому випадку імовірніше усього виникнення істеричної амнезії? а. Після травми мозку

б. Після надмірного вживання алкоголю в. Після переживань, що травмують, м. У старечому віці

16. Який з наступних причин найчастіше порозумівається забування? а. Витіснення б. Амнезія в. Угасання м. Інтерференція

17. Студентка закінчила читання заданого матеріалу по соціології і взяла підручник по психології. Їй важко читати книгу по психології, тому що вона продовжує думати про соціологію. Що їй заважає? а. Проактивная інтерференція б. Ретроактивна інтерференція в. Ефект первинності м. Ефект свіжості

18. Танцор-чечеточник говорить, що легко запам'ятовує перші трохи па будь-якого танцю, але потім починає збиватися. Чому в нього не виникає утруднень при розучуванні початку нового танцю? а. Діє ефект свіжості б. Діє ефект первинності в. Менш сильний вплив витіснення м. Має місце залежність від стану

19. Шеллі прийняла таблетку валиума, щоб менше хвилюватися під час екзамену з історії. Що з нею, швидше за все, відбудеться? а. Вона не буде хвилюватися і згадає весь виучений перед іспитом

матеріал.

б. Вона не буде хвилюватися, але пам'ять у неї зовсім не буде працювати. в. Вона буде хвилюватися, але пам'ять буде працювати прекрасно. . м. Вона буде хвилюватися, і їй захочеться випити.

20. Після кілька порцій мартини Уолли познайомився із симпатичною дівчиною по імені Элени. На інший день він не міг згадати ні її імені, ні адреси. У якому з перерахованих нижче випадків в Уолли більше всього шансів згадати ім'я й адреса дівчини? а. Выспавшись

б. Випивши кілька порцій мартини в. Випивши кілька чашок кава м. Покуривши маріхуани


Психологи вважають, що перша частина матеріалу запам'ятовується легше через ефект первинності. Коли ви тільки починаєте що-небудь учити, вам не заважає ніяка проактивная інтерференція. Перші кілька тактів почутої мелодії, картинка на обкладинці журналу, перше побачення — такі речі запам'ятовує більшість людей. Останню частину виученого матеріалу згадати теж простіше. Знання ще свіжі у вашій пам'яті і не перекручені ретроактивною інтерференцією. Це називається ефектом свіжості1.

Згадаєте останню з вечірок, що ви відвідали. Якщо ви запам'ятали тільки тих людей, з якими познайомилися, як тільки ввійшли, і тих, з якими розмовляли перед самим відходом, то це відбулося саме через ефекти первинності і свіжості. Багато студентів знаходять, що їм нескладно запам'ятати першу частину заданого матеріалу. Кінець глави згадати теж легко. Сутужніше всего дається запам'ятовування середини, оскільки тут немає ні ефекту первинності, ні ефекту свіжості. Крім того, на запам'ятовування середньої частини матеріалу впливають одночасно як проактивная, так і ретроактивна інтерференція. Тому на її вивчення студенти звичайно відводять більше часу.

Вправа 4.8

Недавні дослідження показали, що деякі ліки при правильному дозуванні поліпшують пам'ять, Макго (McGaugh, 1983) повідомляє, що пам'ять поліпшується при прийомі гормонів эпинефрина і норэпинефрина. Існують також дані (McGaugh, 1970), що свідчать про те, що деякі широко розповсюджені речовини, такі як нікотин і кофеїн, прискорюють розміщення інформації в довгостроковій пам'яті. Однак при відсутності ретельного контролю за дозуванням навіть ці звичайні речовини можуть викликати руйнування пам'яті й отруєння.

Відповідно до результатів багатьох досліджень (Birnbaum and others, 1978. Dar-ley and others, 1973). Miller and others, 1978. Nahas, 1979. Peterson, 1984. Relman, 1982. Wetzel and others, 1982) можна зробити висновок про те, що як маріхуана, так і алкоголь шкідливо впливають на пам'ять. Сильніше всього при цьому страждає механізм передачі інформації з короткочасної в довготривалу пам'ять. Після декількох порцій спиртного чи паління маріхуани люди звичайно можуть підтримувати розмову, а також згадувати і відтворювати інформацію, що стосується минулого. Вони також можуть на кілька секунд запам'ятовувати нові зведення. Однак при формуванні міцних спогадів звичайно виникають проблеми..Ранком після вечора, проведеного «під кайфом», багато хто не можуть згадати навіть власного поводження.

Після прийому спиртного чи паління маріхуани запам'ятовування нової інформації протікає сутужніше, ніж витяг старої. Експерименти показують, що непитущі випробувані можуть відтворювати інформацію з минулого як у тверезому, так і в нетверезому виді. Але якщо випробуваний був нетверезий при одержанні інформації, то у тверезому стані він мало що зможе згадати (Parker, Bimbaum & Noble, 1976)). У нетверезому стані відтворення поліпшується. Таку ситуацію іноді називають «залежність від стану». Саме гарне відтворення має місце тоді, коли людин знаходиться в тім же стані, що і при запам'ятовуванні інформації. Студент, що під час підготовки до іспиту любить випити пари пляшок пива, можливо, здасть його краще, якщо під час іспиту теж буде потягувати пиво. Але майте на увазі, що пам'ять найкраще працює тоді, коли ви взагалі не п'єте і не курите маріхуану. Приблизно в 10 % людей, що звертаються за допомогою з проблем, зв'язаним з алкоголем, виявлені серйозні поразки мозку й ослаблення пам'яті (NIAAA, 1982).

Користаючись наступними питаннями, перевірте, наскільки добре ви засвоїли матеріал даного розділу глави. Знайдіть і відзначте єдину правильну відповідь на кожне питання.

Перевірте себе по розділі «Відповіді», поміщеному наприкінці глави. Якщо, відповідаючи на ці питання, ви випробували утруднення, перечитайте текст ще раз. Якщо ж жоден з цих питань не викликав у вас ніяких утруднень, ви цілком готові перейти к'чтению заключного розділу цієї глави.

^ УДОСКОНАЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Цілком імовірно, що у вас виникло запитання: як використовувати те, що ви довідалися про запам'ятовування і забування, щоб краще учитися? Універсальних методів, що годили б для всіх, не існує. Різним людям допомагають різні системи навчальних занять. Проте існує кілька загальних розумінь, що, як вважають психологи, корисні для більшості людей. Для удосконалювання уміння зосереджуватися, для більш кращого розподілу навчального часу і підвищення ефективності підготовки до контрольного й іспитам було 1 розроблене кілька методів. 1

^ Складання навчального графіка 1

Одне з найважливіших умінь, якому можна навчитися в коледжі, — це j уміння планувати свій час, необхідне для успішного навчання. Кращими студентами зовсім не обов'язково стають самі розумні. Дуже часто це ті, хто навчилися організовувати свій час і підкорятися самодисципліні. Більшість з нас випробували стрес, що виникає, коли справ багато, а часу мало. По правді говорячи, на всі дела часу не вистачає майже ніколи. Але якщо ви зумієте виділити пріоритети і ретельно спланувати свій час, то стрес буде не настільки сильним і вашими оцінками, імовірно, стануть вище.

Відповідно до одній із систем організації часу, необхідно вести планування на трьох рівнях (Quinn and Daughtre, 1988). По-перше, намічаються довгострокові плани на усю чверть. По-друге розробляються короткострокові плани на тиждень. І нарешті, складаються найближчі плани — списки справ на щодня.

Довгострокові плани. Чи купите зробіть самі календарь-ежедневник, де на щодня приділяється багато місця для записів. Ви будете користатися цим календарем весь семестр. Спочатку відзначте канікули і свята, щоб виділити проміжки вільного часу. Потім заповните дні, коли ви працюєте і виконуєте сімейні й інші обов'язки. Як тільки викладачі повідомлять вам навчальні плани по своїх предметах, відзначте дати контрольних робіт, терміни здачі курсових чи проектів доповідей і дати іспитів за семестр. Потім додайте основні суспільні події — концерти, танці і спортивні змагання.

Після цього внесіть у план терміни, що ви встановлюєте для себе самі. Не забувайте про те, як важливо розбити великі завдання на частині. Установлюючи для себе терміни, залишайте собі небагато часу до офіційного останнього терміну. Це допоможе вам уникнути стресу, викликаного недостачею часу. Придумайте який-небудь спосіб, щоб відрізняти офіційні терміни від тих, що ви установили самі: наприклад, пишіть чорнилом різного чи кольору відзначайте офіційні терміни друкованими літерами, а власні — письмовими.

Склавши для себе графік, ви зможете уникнути відкладання справ із дня на ' день. Якщо курсову роботу треба здати через десять тижнів, то можна розділити її на тижневі завдання. Ви можете витратити перший тиждень на вивчення можливих варіантів тим. На наступній тижні можна вибрати тему. Потім відведіть двох тижнів на читання літератури і збір матеріалу по темі. На п'ятому тижню ви можете скласти план вашої роботи. Тоді у вас залишаться чотири тижні на те, щоб неї написати, і тиждень на виправлення і редагування. Остаточний план на семестр дає ясну картину майбутньої вам діяльності. Повісьте його на видному місці, наприклад над робочим чи столом на дверцятах шафи.

Короткострокові плани. Коли план на семестр готовий, вам легко буде спланувати щотижня. Багато хто вважають, що найкраще розробляти план на тиждень у неділю. Знову краще спочатку внести в план обов'язкові справи: годинник роботи і навчання і час, необхідне на дорогу. При цьому бажано дотримувати того ж способу виділення встановлених термінів, яким ви користалися при складанні довгострокового плану.

Починаючи планувати годинник для самостійних занять, враховуйте, у який час дня у вас найвища працездатність. Багато людей зауважують, що працюють з найбільшою ефективністю у визначений час доби. Для один цей ранок, а для інших денні чи вечірн годинник. Деякі однаково працездатні протягом усього дня. Корисно займатися завжди в найкраще для себе час.

При плануванні навчального графіка варто пам'ятати кілька важливих загальних принципів. Щоб уникнути інтерференції, займатися краще безпосередньо перед уроками в чи класі відразу ж після них. У більшості випадків заняття, розподілені за часом, більш ефективні, чим суцільні. Це означає, що краще займатися по півгодини щодня протягом десяти днів, чим просидіти над книгами п'ята година підряд. Це зауваження особливе актуально, якщо досліджуваний предмет здається вам нецікавим і нудної. Якщо досліджуваний матеріал вас цікавить і захоплює, то його дроблення не так важливе.

Спочатку відведіть час для самих важких для вас предметів. Обов'язково включите в план які-небудь розваги і залишіть для себе вільний час.

Найближчі плани. Якщо увечері ви не сильно стомлені, то можна присвятити десять-п'ятнадцять хвилин складанню плану на завтра, у противному випадку відкладете планування на ранок. Складіть для себе список задач на чи день просто пам'ятку з перерахуванням необхідних справ. Ви можете знову відокремити обов'язкові справи від необов'язкових (але бажаних), користаючись чорнилом різного чи кольору друкованими чи письмовими буквами.


^ Концентрація уваги

Якщо ви схожі на більшість студентів, то у вас бувають дні, коли ви, уп'явшись у книгу, сковзаєте поглядом по рядках і перевертаєте сторінки, так нічого і не прочитавши. Усе це час ви мрієте про що-небудь іншому. Найчастіше це відбувається при вивченні предмета, що вас не цікавить. Вас так і тягне відвернутися, подивитися в чи вікно прислухатися до сторонніх звуків. Як можна уникнути такого роду «занять»? У більшості методів, спрямованих на підвищення зосередження, робиться спроба звести до мінімуму відволікаючі фактори і підтримувати постійний інтерес до досліджуваного матеріалу.

Місце, де проводяться навчальні заняття, відіграє немаловажну роль у плані усунення відволікаючих факторів. Маються дані, що свідчать про те, що навчання найбільш результативне тоді, коли для занять відведені спеціальне місце. З появою відволікаючих думок краще залишити місце занять і повернутися туди лише тоді, коли ви будете готові їх продовжити. Важливо також, щоб у навчальній зоні не було ніяких фотографій і інших предметів, що могли б повести ваш розум убік від предмета. Сидіти краще прямо, а не розваливши на чи дивані в м'якому кріслі. Незважаючи на індивідуальні розходження, багато студентів знаходять, що тиха і спокійна музика заглушає сторонні звуки і шуми, що відволікає вплив яких набагато сильніше (Lapp, 1987)).

Зосередитися на заняттях звичайно легше тоді, коли ви активно працюєте з досліджуваним матеріалом. Студенти вважають, що корисно підкреслювати важливі місця, користаючись чи маркерами різнобарвними ручками, щоб виділити головне. Деякі воліють відзначати важливі місця на полях чи робити на них замітки. Усі ці методи, поряд з використанням карток з визначеннями важливих термінів і понять і проведенням самоперевірок, діють однаково добре. Недавні дослідження, проведені в Гарвардському університеті, дають підставу думати, що найбільших успіхів у навчанні домагаються ті студенти, що підтримують активне відношення до досліджуваного матеріалу шляхом групових занять разом з іншими студентами. Важливим фактором є бадьорий і енергійний настрій і захопленість предметом. Дослідження показують, що при активних заняттях можна засвоїти набагато більший обсяг матеріалу, чим при пасивних.

Один з найбільш успішних методів активного залучення студентів у процес навчання зветься SQ3R, що є абревіатурою для «Survey, question, read, recite, review», тобто «Огляд, питання, читання, переказ, повторення». Перший крок методу — провести загальний огляд заданого матеріалу, переглянувши основні заголовки, щоб одержати загальне враження про предмет, що ви збираєтеся вивчати. Прочитавши заголовки, поставте до кожної теми по одному досить загальному питанню. Потім починайте читати, причому при читанні шукайте відповіді на поставлені вами питання. Потім відповісти на свої питання. Говорити краще вголос, щоб одержувати додаткову сенсорну інформацію. Заключний крок — це повторення матеріалу з акцентом на тих місцях, що викликали утруднення при відповідях на питання. Важливим достоїнством цього методу є наявність зворотного зв'язку. Ви можете з'ясувати, наскільки добре освоєні предмет і чи необхідні додаткові заняття.

^ Удосконалювання навчального процесу_____________143

Вправа 4.10

Прочитайте наступний сюжет і перелічите п'ять способів, за допомогою яких Арсенио може поліпшити сформовану в нього систему навчальних занять.

Арсенио згорнувся калачиком на дивані і зібрався приступити до читання підручника по економіці. Контрольна за половину семестру була призначена на завтра, але Арсенио відкладав підготовку до останнього вечора, щоб матеріал залишався свіжим у його пам'яті. Він терпіти не міг економіку і вирішив уключити телевізор, щоб не заснути. Як тільки він почав читати, його думки потекли в іншому напрямку — у напрямку телепрограми, що він хоч і краєчком ока, але все-таки смотрел. Тоді він закрив очі і занурився в мрії. Потім він раптом зрозумів, що страшно утомився, і незабаром міцно заснув.
^

Підготовка до контрольних робіт і іспитів


Якість запам'ятовування звичайно оцінюють за допомогою одного з наступних трьох методів: відтворення, чи дізнавання відновлення забутого. Більшість викладачів застосовують або метод відтворення (тематичні питання), або метод дізнавання (тести на вибір правильної відповіді з декількох варіантів). Повторення напам'ять рідке використовується як оцінку рівня запам'ятовування.

При листовних відповідях на питання по темі якість запам'ятовування оцінюється через здатність відтворити інформацію, причому така оцінка є суб'єктивної. Хоча викладачі звичайно намагаються звертати увагу в основному на зміст роботи, її зовнішній вигляд і формулювання відповіді також впливають на його оцінку. З двох представлених на оцінку робіт із приблизно однаковим змістом більш високий бал одержить, швидше за все, та, котра написана акуратніше, причому ручкою, а не олівцем, і буде вірніше з погляду граматики. Врахувавши цю раду при оформленні роботи, ви можете при тім же рівні знань одержати більш високу оцінку.

При тестуванні на дізнавання ви повинні вибрати єдина правильна відповідь з декількох запропонованих варіантів. Дізнавання є більш об'єктивною оцінкою в порівнянні з відтворенням. При такім тестуванні можуть бути виявлені знання, що студент не може відтворити. Наприклад, хоча вам, можливо, не удасться згадати назви всіх європейських країн, ви, напевно, зможете вибрати зі списку країн світу ті, котрі знаходяться в Європі. Основним недоліком таких тестів є можливість догадатися, який з відповідей правильний. Багато викладачів знижують оцінки за неправильні відповіді. Перед початком тесту корисно з'ясувати, чи будуть зніматися бали за здогади.

^ УДОСКОНАЛЮВАННЯ ПАМ'ЯТІ

ЛЕГКИЙ АРОМАТ ШОКОЛАДУ ДОПОМАГАЄ ОЖИВИТИ ПАМ'ЯТЬ

Відома усім, у кого коли-небудь, легкий подув чи парфумів одеколону викликав спогад про колишня улюбленому, здатність запаху стимулювати пам'ять нарешті підтверджена науковим дослідженням.

Студенти коледжу, що вдихали запах шоколаду під час письмових вправ протягом двох днів, показали більш високі результати, чим ті, хто відмовився від цього досвіду.

Дослідник Франк Шаб (Frank Schab) затверджує, що стратегія спогадів заснована на властивості запаху допомагати студентам на складних іспитах, а пілотам — на тренуваннях в умовах надзвичайних ситуацій.

«Його робота дала перший серйозний науковий доказ тому, що запахи можуть оживляти пам'ять», — заявив співробітник науково-технічного центра Моунел у Філадельфії Брайан Лайман (Brian Lyman).

Містер Лайман говорить, що запахи, на відміну від образів і звуків, оформляються лімбічною системою мозку, що задіяна й в емоціях. Може бути, саме це і допомагає оживити емоційно пофарбовані спогади.

У досвіді, проведеному з 72 студентами Єльск університету, випробувані повинні були написати поруч з кожним з 40 розповсюджених прикметників його антонім. Їм не сказали, що назавтра їх попросять згадати написане.

Одній групі студентів давали вдихати запах шоколаду тільки під час першого завдання, іншої — тільки під час другого, третьої — в обох випадках, а четвертої не давали взагалі. Але під час відсутності запаху усім пропонували намагатися уявити собі, що пахне шоколадом.

Ті, хто вдихав запах під час і першого і другого завдань, згадали 21% слів. Це виявилося значно кращим результатом, чим в інших груп, де найвищий відсоток запам'ятовування склав тільки 17%.

Вищенаведений експеримент показав, що той самий запах може оживляти пам'ять як при навчанні, так і на іспитах. Ніякої істотної різниці між жінками і чоловіками в цьому випадку не виявлено.

Шаб також знайшов, що запахи шоколаду і нафталіну діють в однаковій мірі, тому що на пожвавлення пам'яті не впливає сама суть запаху.

Містер Шаб вважає, що подібні дослідження мають широку сферу застосування. Наприклад, студенти, готуючись до екзаменів з декількох дисциплін, можуть використовувати певний запах для кожного з предметів. А використання конкретного запаху на тренуваннях літних складів допоможе пілотам у реальній ситуації згадати потрібну інформацію про те, що робити в першу чергу, що в другу...

Хоча ніхто і ніколи не рекомендує студентам зубріння перед контрольними й іспитами, вона проте користається великою популярністю. Майже кожен учень іноді попадає в ситуацію, коли без зубріння не обійтися. Якщо вам приходиться зубрити, скористайтеся наступними корисними радами:

• Займайтеся в таких умовах, що ви зможете відтворити під час контрольної. Якщо можна, то зубрите за своїм столом у тім кабінеті, де буде проводитися контрольна. Під час зубріння жуйте гумку зі специфічним смаком (наприклад, виноградну чи полуничну) і її ж жуйте на контрольній. Характерний смак цієї гумки буде підстьобувати вашу пам'ять. У Додатку 4.1 говориться про те, що навіть запахи можуть відігравати роль підказки для пам'яті. Ви можете використовувати для кожного навчального предмета особливий запах — тільки перед тим, як принести в аудиторію чи шоколад засіб від молі, краще попросити дозволу у викладача.

• Перед контрольної сильно не наїдайтеся і не вживайте алкоголю і великої кількості кофеїну. Після щільного обіду вас почне хилити в сон, а від алкоголю погіршиться робота пам'яті. Одна-дві чашки кава можуть вас побадьорити, але від занадто великої кількості кофеїну ви сильно знервуєтеся.

• Активно працюйте з досліджуваним матеріалом при його читанні. Користайтеся методами, що розглядалися вище: відзначайте головне маркером, робіть замітки, повторюйте текст уголос, застосовуйте метод SQ3R, а також зустрічайтеся з однокласниками чи дзвоніть їм по телефону для обговорення виниклих питань.

• Прозаймавшись біля години, зробіть коротку перерву. Походіть по кімнаті, потягніться, злегка перекусіть чи випийте води, але після цього будьте готові знову цілком зосередитися на навчанні.

• Для оптимального розміщення інформації в пам'яті користайтеся всіма мнемонічними прийомами: методами опорних слів, методом loci і змістовними асоціаціями.

• Якщо вас починає настільки сильно хилити в сон, що ви не можете зосередитися, те краще лягти спати. При сильному стомленні важко сконцентрувати увага. Поспите кілька годин, а потім продовжите заняття.

^ Як здавати іспити

При будь-якій контрольній перевірці знань краще спочатку відповідати на легкі питання. Тоді залишиться більше часу на більш складні завдання. При відповіді на важке питання іноді вдається підстьобнути пам'ять за допомогою вільних асоціацій. Запишіть перше, що прийде вам у голову по цьому питанню. Вільні асоціації можуть допомогти при витягу з пам'яті іншої інформації. Але ніколи не витрачайте на одне питання занадто багато часу. Правильно розрахувавши час, ви заощадите кілька хвилин на те, щоб, закінчивши роботу, устигнути перечитати.

Багато людей страждають від сильного хвилювання перед початком і під час іспиту. Бути може, і у вас на іспиті упрівають долоні, стоїть кому в горлі і язик прилипає до неба. Але це тільки деякі із симптомів. На жаль, ще один симптом — це виникнення труднощів при витягуванні спогадів. Знання начебто вилітають у вас з голови, і під час іспиту ви не можете пригадати :-вета ні на одне питання. Але як тільки ви здаєте екзаменаційну роботу і залишаєте аудиторію, ваше хвилювання проходить. Ви ясно згадуєте правильні відповіді, але вже пізно.

Помірне хвилювання перед іспитом, очевидно, навіть сприяє одержанню більш високих результатів. Ви напружуєте усі свої сили і дуже хочете успішно здати іспит. Однак сильне хвилювання приносить тільки шкода. Для того щоб допомогти людям перебороти, екзаменаційне хвилювання, психологи розробили три методи. Першим з них є десенсибілізація. Представивши собі обстановку іспиту і письмово відповівши на питання заздалегідь, будучи в зовсім спокійному стані, ви можете стати менш чуттєвим і не так сильно нервувати і під час дійсного іспиту. Застосування методу десенсибілізації для подолання хвилювання і страхів обговорювалося в главі 3.

Друга можливість — учити «із запасом». Продовжуйте займатися навіть після того, як вам покажеться, що ви досягли повного розуміння і знання матеріалу. Тоді ви будете почувати більше впевненості в собі і вам буде легше згадати правильні відповіді, коли ви розхвилюєтеся. Цим методом часто користаються театральні актори: вони настільки добре заучують свою роль, що який би сильний страх їхній ні охоплював на сцені, слова ролі вимовляються як би самі собою.

Третій метод полягає в тім, щоб постаратися заспокоїтися перед тим, як ввійти в екзаменаційну аудиторію. Панічні розмови з товаришами можуть підсилювати екзаменаційне хвилювання. Уявіть собі що-небудь заспокійливе — наприклад, що ви загоряєте на пісочку під шум морського чи прибою дрімаєте в багаття, а на землю м'яко опускаються сніжинки. Цей метод варто застосовувати тільки в тому випадку, якщо ви схильні до сильного хвилювання. Якщо проблема досить серйозна і методи самодопомоги не діють, звернетеся до професійного чи психолога консультанту. Не забувайте про те, що помірне хвилювання приносить користь, — не хочете ж ви задрімати під час іспиту!

21. Який із планів варто розробляти спочатку? а. Довгостроковий б. Тижневий в. Щоденний м. Погодинний

22. Дванда повинна через місяць здати курсову роботу. Що б ви їй порадили?

а. Обов'язково звільнити для роботи вечір напередодні здачі курсовика.

б. Відкладати роботу з дня на день — як правило, майже усі викладачі приймають прострочені роботи.

в. Постаратися вибрати такий темп, щоб робота була готова раніш установленого терміну.

м. Для початку розслабитися і насолоджуватися життям, щоб як варто відпочити до моменту початку роботи,

23. Эйб вважає історію нудним предметом. Як йому варто планувати свої заняття?

а. Зубрити перед самим іспитом б. Займатися потроху, але часто в. Займатися подовгу, але рідко м. Узагалі не займатися, а чекати, поки не з'явиться інтерес до предмета

24. У чому складається перший етап методу SQ3R? а. Вивчення б. Вибір

в. Міркування м. Огляд

25. Що є найбільш важливим для підтримки концентрації уваги? а. Підтримувати активний інтерес до досліджуваного предмета б. Забезпечити собі повний комфорт під час занять .в. Оточити себе цікавими речами

м. Зубрити і вивчати весь матеріал за один раз — перед самим іспитом

26. Входячи в аудиторію, де йшов екзамен з математиці, Берта дуже нервувала. В роті в неї було сухе, долоні спітніли, а в горлі стояв кому. Раптом вона ' з жахом зрозуміла, що не може згадати ні однієї формули. Що відбулося з Бертою?

. а. Глобальна деменциальная амнезія б. Органічна амнезія ^ в. Екзаменаційне хвилювання м. Угасання незатребуваної інформації

27. Що корисніше всего зробити людині, що звичайно випробує екзаменаційне хвилювання, щоб підвищити впевненість у собі? а. Узяти на себе нові обов'язки б. Уникати активних занять в. Займатися мало м. Займатися багато

Перевірте себе по розділі «Відповіді», поміщеному наприкінці глави. Якщо, відповідаючи на ці питання, ви випробували утруднення, перечитайте текст ще раз. Якщо ж жоден з цих питань не викликав у вас ніяких утруднень, ви цілком готові перейти до самостійної роботи.

Нижче приведений список тим для самостійної роботи.

1. Перелічите три блоки пам'яті й опишіть, що відбувається на кожнім етапі

запам'ятовування.

2. Перелічите прийоми, що поліпшують роботу короткочасної пам'яті.

3. Укажіть розходження між двома аспектами довготривалої пам'яті: розміщенням і витягом інформації.

4. Опишіть, як мнемотехніка, метод опорних слів, метод loci і значеннєва організація інформації можуть поліпшити її розміщення в пам'яті.

- 5. Поясните, чому метод асоціацій і,алфавітний метод мають важливе значення при витягу інформації.

6. Перелічите три можливі причини забування і вкажіть ту з них, що представляє найбільшу проблему для психологів.

7. Опишіть витіснення, придушення, вгасання і перекручування й охарактеризуйте їхню роль як причину забування.

8. Охарактеризуйте три види амнезії.

9. Дайте визначення і приведіть приклади проактивной і ретроактивної інтерференції й ефектів первинності і свіжості.

10. Поясните, як прийом лікарських препаратів впливає на пам'ять.

11. Укажіть способи поліпшення організації часу за допомогою довгострокових, короткострокових і найближчих планів.

12. Поясните, чому при активних заняттях зосередження підсилюється.

13. Охарактеризуйте три методи, застосовуваних для оцінки пам'яті.

14. Опишіть, як треба готуватися до контрольних робіт і переборювати хвилювання на іспитах.

Відповіді

Нижче приведені правильні відповіді до усіх вправ і питань. Якщо ви невірно відповіли на яке-небудь питання, перечитайте попередній текст, а потім поверніться до питання і відповісти на нього знову — цього разу правильно.

Відповіді на вправи

4.1. а. Довготривала пам'ять б. Сенсорна пам'ять в. Довготривала пам'ять м. Короткочасна пам'ять

4.2. а. Метод loci.

б. Метод опорних слов. в. За допомогою методу loci Цицерон міг запам'ятати як завгодно довгу

мова. використання методу опорних слів наклало би обмеження на

її довжину.

4.3. а. Група 1: психіатрія, психологія, псалом, психотерапія. Група 2: клас, режисер, сварка. Група 3: лейтенант, шийка, рейсфедер.

^ Загальний огляд глави____'______________149

б. Таке угруповання слів допоможе учням запам'ятати їхній правопис тому, що в групи об'єднані слова з подібним правописом. При цьому поліпшується розміщення інформації про правопис кожного слова в довгостроковій пам'яті.

4.4. а. 3 6.2 в. З г. 1

4.5. Глобальна деменциальная амнезія.

4.6. Психологічні експерименти показують, що в показаннях свідків факти можуть спотворюватися. Перекручування спогадів може бути викликане тим, що свідку задають питання, характер яких впливає на відповідь.

4.7. а. Проактивная інтерференція б. Проактивная інтерференція в. Ретроактивна інтерференція м. Ретроактивна інтерференція

4.8. Оскільки середню частину матеріалу вивчити сутужніше, ніж початок і кінець, це займе більше часу. Можна просто відвести на завчання середини мови додатковий час. Чи можна розбити текст мови на частини і щораз починати завчання з різних частин. Таким чином, переваги, створювані ефектами первинності і свіжості, будуть сприяти завчанню всіх частин тексту.

4.9. а. План на семестр, у якому зазначені основні терміни здачі завдань, головні справи по роботі і сімейні обов'язки. б. План на тиждень, у якому відзначені годинник занять на курсах, робоче

час і батьківські обов'язки. в. Плани на щодня зі списками необхідних справ.

4.10. а. Арсенио краще сидіти на стільці з прямою спинкою, а не на дивані.

б. Йому треба займатися потроху, але щодня, а не зубрити весь матеріал напередодні іспиту, тим більше що йому не подобається досліджуваний предмет.

в. Під час занять він повинний усунути усі відволікаючі фактори. Телевізійна програма може повести його думки убік від предмета.

м. Помітивши, що він відвернувся від навчання, Арсенио повинний залишити місце, де займається, і повернутися туди тільки тоді, коли він буде готів продовжити роботу.

д. Він міг би подзвонити своїм однокласникам і обговорити з ними виниклі по предметі питання.

Відповіді на питання

1. б; 2.а;3.у;4.у; 5.г; 6.г; 7. а; 8. у; 9.б; 10.г; 11. г; 12. у; 13. а; 14. у; 15.у;

і. і, і.. a, d, -z

^ 5. Контрольні питання:

 1. Види порушень пам’яті.

 2. Методи запам’ятовування.

 3. Тренування пам’яті.

 4. Згадування.

 5. Методи згадування.

 6. Удосконалення процесу згадування.

 7. Забування.

 8. Причини забування (витіснення, пригнічення, амнезія, згасання за відсутністю потреби, викривлення, інтерференція, дія амнестичних агентів, деяких лікарських препаратів).6. Література:

6.1. Основна:

 1. Данилова Н.Н. Психофизиология. — М.: Аспект Пресс, 1998.- С.100-145.

 2. Дубровинская Н.В., Фарбер Д.А., Безруких М.М. Психофизиология ребенка.-М.: ВЛАДОС, 2000, С. 17-24.

 3. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология.-С.-П.: ПИТЕР, 2001.-С. 361-387.

 4. Марютина Т.М., Ермолаев О.Ю. Введение в психофизиологию.-М.: Флинта, 2001.- С.36-72.

 5. Основы психофизиологии / Под ред. Ю.И. Александрова. — М.:Инфра, 1998.

 6. Психофизиология / Под ред. Ю.И. Александрова. — С.-П..:ПИТЕР, 2001.- С. 26-43.

 7. Чайченко Г.М. Фізіологія вищої нервової діяльності.-К.:Либідь, 1993.- С. 10-25.


6.2. Додаткова:

 1. Ашмарин И.П. Молекулярные механизмы нейрологической памяти. / Механизмы памяти. - Л., 1987.

 2. Бехтерева Н.П. Здоровый и больной мозг человека.- Л., 1980.

 3. Вартанян Г.А.. Лохов М.И. Механизмы регуляции памяти.- Л., 1986.

 4. Вітенко І.С. Загальна та медична психологія.-Київ, 1994.

 5. Кругликов Р. И. Системная организация памяти / Механизмы памяти.- Л., 1987.

 6. Кругликов Р.И. Принцип детерминизма в деятельности мозга.- М., 1988.

 7. Роуз С. Устройство памяти, от молекул к сознанию.-М., 1995.

1. Схарактеризуйте пам'ять та її місце в системі психічних процесів.

2.Які фізіологічні та біохімічні основи пам'яті?

3.Дайте психологічну характеристику процесам пам'яті?

4.Які існують різновиди пам'яті? Дайте їх класифікацію.

5.Чим довільне запам'ятовування відрізняється від мимовільного?

6.У чому полягають умови ефективності мимовільного запам'ятовування?

7.Схарактеризуйте оперативну пам'ять, її особливості та відмінності від короткочасної.

8. Які чинники впливають на ефективність довгочасної пам'яті?

9. Схарактеризуйте індивідуальні особливості пам'яті.

10. У чому полягають явище ремінісценції й механізми його виникнення?

11. Що таке порушення пам'яті (амнезія)?

12. Які існують методики дослідження пам'яті людини?

13. Як відбувається розвиток і виховання пам'яті?

14. Які існують методи тренування пам'яті?

Теми рефератів:

1. Пам'ять і розвиток особистості.

2. Найважливіші теорії пам'яті в психологічній науці.

3. Види пам'яті.

4. Пам'ять людини і «пам'ять» машини.

5. Пам'ять у навчальній діяльності людини.

6. Розвиток пам'яті у філогенезі.

7. Умови доброго запам'ятовування і збереження.

8. Розвиток пам'яті в дітей.

9. Індивідуальні особливості пам'яті та здібності людини.

10. Взаємодія розвитку пам'яті, мислення й уяви.


Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров’я україни iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи