Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка1/11
Дата12.07.2012
Розмір1.17 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання практичних занять і самостійної роботи
з дисципліни «Вантажні перевезення»
(для студентів 3 курсу денної форми навчання

підготовки напрямку 6.1004 – «Транспортні технології»)


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Вантажні перевезення» для студентів 3 курсу денної форми навчання напрямку підготовки 6.1004 «Транспортні технології» / Укл. Горяїнов О.М. – Харків:ХНАМГ, 2007. – с. 55


Укладач: О.М.Горяїнов


Рецензент: В.С. Вініченко


Рекомендовано кафедрою транспортних систем і логістики, протокол
23 від 22.06.06 р

ЗМІСТ

Стор.

Практичне заняття №1 ВАНТАЖІ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ...................

4


Практичне заняття №2 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБОРОТУ ТАРИ Й ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТАРНИХ ОПЕРАЦІЙ..................................


8


Практичне заняття №3 ФОРМУВАННЯ ВАНТАЖНОЇ ОДИНИЦІ....

13


Практичне заняття №4 ТРАНСПОРТНА СХЕМА Й ВАНТАЖОПОТОКИ..........................................................................................................


18


Практичне заняття №5 ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВВЕДЕННЯ КІЛЬЦЕВИХ МАРШРУТІВ.....................................................................


23


Практичне заняття №6 ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ ПЕРЕХОДУ НА ПАКЕТНУ ПОСТАВКУ ПРОДУКЦІЇ.....................................................


29


Список літератури......................................................................................

40


Додаток А....................................................................................................

41


Додаток Б....................................................................................................

45


Додаток В....................................................................................................

53
^

Практичне заняття №1

ВАНТАЖІ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІМета заняття: придбати практичні навички визначення властивостей вантажів при організації процесу транспортування.


^ Короткі теоретичні відомості


У процесі транспортування й зберігання в масі вантажу можуть відбуватися якісні й кількісні зміни. Вони пояснюються дією зовнішніх факторів: взаємодія вантажу із зовнішнім середовищем, механічні впливи на вантаж у процесі руху й виконання вантажно-розвантажувальних робіт (НРР), несправності кузовів транспортних засобів і складських пристроїв. На якість вантажів дуже впливають вологість, температура й газовий склад повітря, запиленість, наявність в його складі мікробіологічних форм і світло. Під їхньою дією відбуваються різні біохімічні, фізико-хімічні й мікробіологічні процеси.

На якість вантажів значно впливає вологість. Так, сухе повітря викликає усушку й погіршення технологічних властивостей і зовнішнього вигляду деяких вантажів (шкіра, волокно, в’ялена риба). Вологе повітря викликає виникнення цвілі й розвиток гнильних процесів у продуктах, активізує біохімічні процеси в масі вантажу, що приводять до його самонагрівання й наступного псування (зерно, м'ясні продукти).

Вихідні дані. Дані наведено в табл. 1.1, 1.2.


Таблиця 1.1 – Вихідні дані (за останньою цифрою студентського квитка або залікової книжки)


Показник

Значення показників за варіантами

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Маса партії зернового вантажу, т

8

5

7

4

3

6

8

10

6

9

Щільність сирої нафти, т/м3

0,76

0,91

0,82

0,86

0,79

0,9

0,85

0,77

0,8

0,88

Можливе підвищення температури вантажу (нафти) в рейсі до…, 0С

30

22

25

29

21

24

28

26

27

23

Номінальна вантажопідйомність самоскидного поїзду, т

24

21

18

25

26

25

27

16

20

23

Розміри кузова самоскидного поїзду, м- довжина

6,8

5,7

7,2

6,5

6,2

5,9

6,2

7,4

5,5

6,6

- ширина

2,3

2,1

2,4

2,2

2,5

2,3

6,3

2,5

2,2

2,0

- висота

1,0

0,8

0,9

1,1

1,0

1,2

1,1

0,9

1,3

1,1

Об’ємна маса кам’я-ного вугілля, т/м3

0,8

0,83

0,81

0,84

0,85

0,82

0,8

0,83

0,81

0,84

Кут природного укосу щебенів у русі, 0

35

40

36

39

37

38

35

40

38

37

Таблиця 1.2 – Вихідні дані (за передостанньою цифрою студентського квитка або залікової книжки)


Показник

Значення показників за варіантами

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Фактична відносна вологість, %

9

11

8

12

15

14

16

10

7

13

Відносна вологість, що нормується, %

16

12

10

8

17

11

18

20

14

15

Зміна відносної вологості до …, %

25

15

16

10

25

16

20

24

18

19

Експлуатаційний об’єм цистерни, м3

5,6

7,8

4,5

6,4

6,2

5,8

7,5

6,0

5,9

8,0

Кут природного укосу кам’яного вугілля в русі, 0

22

25

35

38

29

30

27

34

29

36

Об’ємна маса щебеня,т/м3

1,2

1,3

1,4

1,35

1,55

1,6

1,38

1,75

1,8

1,7


Етапи виконання завдання


1. Визначити нормовану масу й зміну маси зернового вантажу.

2. Визначити запас ємності цистерни при можливому підвищенні температури нафти.

3. Визначити який обсяг кам'яного вугілля й щебенів може бути перевезений у самоскидному автопоїзді.


Методичні вказівки до виконання роботи


1. Нормовану масу зернового вантажу ( ) визначити за формулою:


, (1.1)


де - фактична маса вантажу, т;

, - відповідно фактична й нормована відносна вологість вантажу, %.


Зміну маси вантажу при зміні відносної вологості визначають за формулою:


, (1.2)


2. Запас ємності цистерни ( ) визначають за формулою:


, (1.3)


де - експлуатаційний обсяг цистерни, л;

- обсяг вантажу при підвищенні температури, л. Визначають за формулою:

, (1.4)

де , - відповідно щільність вантажу прийнятого до перевезення (стандартна щільність) і щільність вантажу при підвищенні температури в період транспортування, т/м3.


Щільність вантажу при підвищенні температури в період транспортування визначають за формулою:


, (1.5)


де - стандартна щільність рідкого вантажу при температурі 20 0С, т/м3. =0,86 т/м3.

- середнє температурне виправлення, т/(м3 · 0С). Для нафти =0,000868 т/(м3 · 0С);

- температура рідини, при якій визначають щільність, 0С. (в даній роботі - температура, до якої нагрівається перевезена нафта).


У рамках роботи також порахувати максимальну масу нафти ( ), що може бути перевезена з урахуванням її нагрівання до температури за формулою:


, (1.6)


Визначити максимальний обсяг нафти ( ), якому можна завантажити в цистерну, з урахуванням її нагрівання в період транспортування за формулою:


(1.7)


3. Обсяг перевезеного вантажу ( ) (за завданням кам'яного вугілля й щебенів) самоскидним автопоїздом визначають на підставі порівняння маси можливого обсягу вантажу ( ), що може бути розміщений в кузові й номінальній вантажопідйомності автопоїзда ( ).

Масу можливого обсягу вантажу визначають за формулою:


, (1.8)


де - щільність перевезеного вантажу, т/м3;

- можливий обсяг вантажу, що розміщається в кузові транспортного засобу в стані руху. Визначають за формулою:


, (1.9)


де , - відповідно обсяг вантажу, розташованого в кузові транспортного засобу й «шапці», що розміщується над кузовом, м3.


Обсяг вантажу, розташованого в кузові транспортного засобу, визначають за формулою:

, (1.10)

де - відповідно довжина, ширина, висота кузова транспортного засобу, м.

Обсяг «шапки» вантажу визначають за формулою:


, (1.11)


де - ширина «шапки» вантажу, м. Для розрахунку прийняти ;

- кут природного укосу вантажу в русі, 0.


Якщо , то фактичний обсяг перевезеного вантажу визначають за формулою:


(1.12)


Для подібного випадку необхідно переглянути висоту розміщення вантажу в кузові транспортного засобу. При розрахунку можливого обсягу приймалося, що вантаж використає всю висоту кузова. Якщо вантаж займає не весь обсяг кузова, тоді, відповідно, не повністю буде використано й висоту кузова.

Висоту розміщення вантажу в кузові ( ) визначити за формулою:


(1.13)


Запитання для перевірки знань:


1. Як впливає збільшення відносної вологості перевезеного вантажу на загальну масу вантажу?

2. Які існують причини, щоб не повністю заповнювати цистерни під час перевезення нафти?

3. Як змінюється щільність нафти при збільшенні її температури?

4. Що таке «шапка» вантажу?

5. У чому відмінність розміщення насипних вантажів різної щільності в кузові транспортного засобу?

6. Як визначити висоту насипного вантажу, розташованого в кузові транспортного засобу?
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи