Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
НазваМетодичні вказівки
Сторінка1/9
Дата12.07.2012
Розмір0.91 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольних робіт із загальної хімії

(для студентів 1-3 курсів денної, заочної і післядипломної форм навчання

напрямів:

6.040106 - " Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористу­вання", 6.060101 - "Будівництво", 6.060103 - " Гідротехніка (водні ресурси)", 6.050701 - " Електротехніка та електротехнології", 6.050702 - " Електромеханіка", 6.070101 - " Транспор­тні технології ( за видами транспорту)", 6.030601 - " Менеджмент")


Харків - ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із загальної хімії / для студентів 1-3 курсів денної, заочної і післядипломної форм навчання напрямів: 6.040106 - " Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване при­родокористування", 6.060101 - " Будівництво", 6.060103 – " Гідротехніка ( водні ресурси)", 6.050701 - " Електротехніка та електротехнології" 6.050702 - "Електромеханіка", 6.070101 - " Транспортні технології ( за видами транспорту)", 6.030601 - " Менеджмент")/.Укл. Волювач С.В., Ігнатов І.І., Зайцева І.С., Мураєва О.О., Мокрицька Н.В., Нат Т.П., Нестеренко С.В., Панайотова Т.Д. - Харків: ХНАМГ, 2007. – 93 с. укр. мовою.


Укладачі: С.В Волювач,

І.І. Ігнатов,

І.С. Зайцева,

О.О. Мураєва,

Н,В.Мокрицька,

Т.П. Нат,

С.В. Нестеренко,

Т.Д. Панайотова.


Рецензент: О.А. Полякова


Рекомендовано кафедрою хімії, протокол № 1 від 4 вересня 2007р.

^

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи


Виконання контрольної роботи є однією із складових самостійної роботи студента під час вивчення курсу хімії. Безпосередньому виконанню роботи передує вивчення теоретичного матеріалу одночасно з детальним розглядом прикладів розв’язання типових для кожного розділу завдань. Такі приклади наведені на початку відповідного розділу цих вказівок. На цьому етапі і під час виконання завдання можна використовувати навчальні посібники з наведеного в кінці вказівок списку літератури. Не слід переходити до вивчення нових розділів курсу, доки детально не вивчений попередній.

Кожен студент виконує індивідуальний варіант контрольної роботи, відповідний двом останнім цифрам номеру залікової книжки. Номери задач, що входять у визначений варіант, наведені в таблиці варіантів контрольних завдань (див. Додаток). Розв'язання завдань і відповіді на теоретичні запитання повинні бути короткі, але чітко обґрунтовані, за винятком тих випадків, коли по суті питання таке мотивування не потрібне, наприклад, коли треба скласти електронну формулу атома, написати рівняння реакції тощо. При розв'язанні завдань слід наводити весь хід розв'язання й математичні перетворення.

Контрольна робота повинна бути акуратно оформлена в окремому зошиті, для зауважень і позначень рецензента слід залишати широкі поля. Номери й умови завдань необхідно переписувати в тій послідовності, в якій вони вказані у варіанті контрольної роботи. Робота повинна бути датована, підписана студентом і своєчасно подана на рецензування.

Незараховану роботові, у якій є істотні помилки, слід виконати повторно відповідно до вказівок рецензента й подати на рецензування разом з незарахованою роботою. Виправлення потрібно виконати в кінці зошита, а не в рецензованому тексті.

Контрольна робота, яка виконана не за своїм варіантом, викладачем не рецензується й не зараховується.
^

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ Й ЗАКОНИ ХІМІЇ

1.1. Поняття про кількість речовини


Впровадження правил ІЮПАК (IUPAC) та Міжнародної системи одиниць фізичних величин (СІ) і особливо її нової головної одиниці кількості речовини - моля - означає, що ряд термінів, які широко використовуються в хімії, нині не є дійсно необхідними, тим більше, що деякі з цих термінів використовуються в сенсі, який не узгоджується з точним використанням СІ й навіть суперечить їй.

Згідно з системою СІ головною одиницею маси є кілограм (кг), а кількістю речовини - моль, тому використання таких одиниць маси як грам-атом, грам-іон, грам-молекула, грам-моль і відповідних їм одиниць концентрації не допускається.

Згідно з СІ кількість речовини — це фізична величина, яка характеризує число структурних елементів у даній речовині.

Моль - це кількість речовини, яка містить стільки певних умовних частинок (УЧ), скільки атомів міститься в 0,012 кг Карбону-12 (12С).

УЧ — це будь-який вид реальних частинок (атоми, молекули, іони, електрони, радикали тощо) або умовно існуючих часток реальних частинок (наприклад, тощо).

Отже, головна одиниця вимірювання кількості речовини - моль відноситься до будь-яких видів частинок або певних груп частинок. Ось чому при використанні терміну "моль" ці частинки треба обов'язково вказувати.

Згідно з міжнародними правилами ІЮПАК( IUPAC) кількість речовини X позначається символом n і записується як n(Х).

Наприклад,

n(Н2) = 1 моль (один моль речовини дигідроґену);

n(Са2+) = 1 моль (один моль речовини кальцій(2+)- іонів);

n(С) = 1 моль (один моль речовини Карбону).

С
4
лово "моль" після числа і у заголовках таблиць не відмінюється.  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи