Інформація про ліцензування спеціальності Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України „Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг” icon

Інформація про ліцензування спеціальності Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України „Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг”
НазваІнформація про ліцензування спеціальності Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України „Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг”
Дата12.07.2012
Розмір43.8 Kb.
ТипДокументи

Інформація про ліцензування спеціальності

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України „Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг” від 08.08.2007 р. №1019, „Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг” п. 15, листа Відділу акредитації та ліцензійної експертизи освітньої діяльності Міністерства освіти і науки України про надання згоди на проведення ліцензійної експертизи від 31.05.2010 р., Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля повідомляє про намір ліцензувати підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем „магістр” спеціальності 8.180114 „Управління інноваційною діяльністю” кваліфікації 2419.2 „Професіонал з інноваційної діяльності”.


Загальні відомості про магістерську програму та кваліфікацію

Випускаючою кафедрою для спеціальності 8.180114 „Управління інноваційною діяльністю” є кафедра управління проектами та прикладної статистики.

На навчання за магістерською програмою „Управління інноваційною діяльністю” приймаються громадяни України, які мають базову або повну вищу освіту (освітньо-кваліфікаційні рівні „бакалавр”, „спеціаліст”, „магістр”).

Випускники програми підготовки магістрів за спеціальністю „Управління інноваційною діяльністю” зможуть: проводити реорганізацію підприємств; розробляти інноваційні стратегії; забезпечувати аналіз патентно-правової та комерційної інформації, пошук і вивчення стратегічних партнерів та інвесторів, проведення маркетингових досліджень інновацій, просування, а також комерціалізацію нових технологій на внутрішньому та міжнародних ринках; здійснювати консультаційні послуги в галузі менеджменту інновацій; організовувати венчурний бізнес, післяпродажний сервіс нового продукту; оцінювати вартість об’єктів інтелектуальної власності.

Використання сучасних технологій навчання, високий професіоналізм і духовність викладачів, застосування індивідуального підходу до студентів та багатомірність зв’язків інститутів, факультетів, кафедр університету з підприємствами і організаціями регіону дають гарантії щодо виконання ліцензійних умов, підготовки висококласних фахівців, та їх працевлаштування.


Загальна характеристика та перспективи розвитку регіону щодо потреби у фахівцях зі спеціальності специфічних категорій 8.180114 „Управління інноваційною діяльністю”.

Луганська область належить до найбільш розвинутих індустріальних регіонів України. Вона має потужний виробничий потенціал з випуску наукоємних та високотехнологічних продуктів, розширену інфраструктуру забезпечення виробництва на промислових підприємствах.

В останні роки намітилася тенденція зменшення частки інноваційних підприємств у загальній кількості промислових підприємств області. Так, за період з 2000 р. по 2008 р. їх частка зменшилася з 12,1% до 9,9%. Також зменшується кількість освоєних видів інноваційної продукції та скорочується кількість підприємств, які придбали і впровадили нові засоби механізації й автоматизації виробництва для здійснення інновацій. Тільки за період з 2000 р. по 2008 р. кількість освоєних видів інноваційної продукції зменшилась у 5 разів: з 258 до 51 виду. Для виправлення цієї ситуації органам влади необхідно спрямувати зусилля на збільшення інноваційного потенціалу економіки регіону. Але для цього необхідно активізувати підготовку високопрофесійного персоналу, особливо управлінських кадрів.

Сучасний фахівець з інноваційної діяльності має зосереджуватися не лише на дослідженнях, а й багато уваги приділяти споживачеві нових знань, вивчати попит на нововведення. Сприяння появі в Україні справжнього підприємця-новатора, який має талант організатора сучасного ринкового виробництва, – це глобальне і пріоритетне завдання українського уряду й парламенту і вищих навчальних закладів, які повинні більше уваги приділяти навчанню фахівців з управління інноваційною діяльністю.

Дослідження ринку праці показало, що мінімальна щорічна потреба Луганської області в фахівцях з управління інноваційною діяльністю складає 25 – 30 осіб на рік. Це кваліфіковані фахівці (магістри) з управління інноваційною діяльністю, які здатні керувати інноваційними проектами та інноваційним розвитком підприємства, процесом створення і просування нового продукту на ринок, охороною і захистом об’єктів інтелектуальної власності, атестацією та сертифікацією нової продукції відповідно до міжнародних стандартів серії ISO-9000.

Вивчення ринку освітніх послуг підготовки фахівців з інноваційної діяльності показало, що у Луганському регіоні таких програм підготовки немає. Тому Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля буде першим навчальним закладом, який розпочне цю діяльність.

Враховуючи вітчизняний досвід підготовки фахівців з інноваційної діяльності та досвід Росії, в університеті запропоновано нову концепцію підготовки, в якій спеціальність „Управління інноваційною діяльністю” пропонується розглядати як елемент системи кадрового забезпечення розвитку соціально-економічних систем, а не як окрему спеціальність. В якості компонентів цієї системи виступають наступні спеціальності: „Управління проектами”; „Інтелектуальна власність”; „Консолідована інформація”; „Управління інноваційною діяльністю”.

Застосування при підготовці фахівця в якості базового терміну „Соціально-економічна система” передбачає розгляд інноваційної діяльності на різних рівнях: державному, регіональному, рівні конкретного суб’єкту господарювання. Це дає змогу за рахунок вибіркової частини програми підготовки орієнтувати магістрів не тільки на конкретні сегменти сучасного ринку праці, а й на відповідні аспекти інноваційної діяльності.

За останні роки в Україні було створено достатньо нових установ з інновацій та інвестицій. Активність держави у цьому напрямку виражається через сукупність появи нормативно-правових актів в області інновацій, трансферу технологій, реєстрації інноваційних проектів та ін. Тому велику увагу при підготовці фахівців буде приділено формуванню базових правових компетентностей в сфері інноваційної діяльності. Передбачається, що переважна кількість фахівців з управління інноваційною діяльністю буде готуватись для середніх та малих підприємств. Це пов’язано з тим, що найближчі 10 років розвиток економіки України буде здійснюватися за рахунок створення саме таких підприємств. Це підтверджується аналізом тенденцій збільшення кількості малих та середніх підприємств в Луганській області за період незалежності (68% у 1991 році та 85% у 2008 році).

Враховуючи вищевикладене, можна стверджувати, що підготовка магістрів за спеціальністю „Управління інноваційною діяльністю” у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля дозволить готувати фахівців, більш адаптованих до реальних потреб, що існують в Луганській області та в Україні в цілому.

Схожі:

Інформація про ліцензування спеціальності Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України „Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг” iconНаказ №30 Про документи для проведення ліцензування
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08. 08. 2007 р. №1019 “Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг”...
Інформація про ліцензування спеціальності Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України „Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг” iconПро затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року №1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх...
Інформація про ліцензування спеціальності Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України „Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг” iconПро затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року №1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх...
Інформація про ліцензування спеціальності Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України „Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг” iconПро затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року №1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх...
Інформація про ліцензування спеціальності Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України „Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг” iconНаказ №1022 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2012 року за №1685/21997 Про затвердження форм заяв про проведення ліцензування освітніх послуг
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року №1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх...
Інформація про ліцензування спеціальності Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України „Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг” iconПро ліцензування діяльності з надання освітніх послуг Кабінет Міністрів України постановля є
...
Інформація про ліцензування спеціальності Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України „Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг” iconПро ліцензування діяльності з надання освітніх послуг Кабінет Міністрів України постановля є
...
Інформація про ліцензування спеціальності Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України „Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг” iconПро ліцензування діяльності з надання освітніх послуг Кабінет Міністрів України постановля є
...
Інформація про ліцензування спеціальності Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України „Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг” iconПро ліцензування діяльності з надання освітніх послуг Кабінет Міністрів України постановля є
...
Інформація про ліцензування спеціальності Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України „Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг” iconНаказ №1 008 Про документи для проведення ліцензування
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08. 2007 р. №1019 “Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг” та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи