Рішення Вченої ради Сумду від 11 лютого 2010 р з питання: «Редакційно-видавнича діяльність СумДУ: стан та перспективи розвитку» icon

Рішення Вченої ради Сумду від 11 лютого 2010 р з питання: «Редакційно-видавнича діяльність СумДУ: стан та перспективи розвитку»
Скачати 43.33 Kb.
НазваРішення Вченої ради Сумду від 11 лютого 2010 р з питання: «Редакційно-видавнича діяльність СумДУ: стан та перспективи розвитку»
Дата12.07.2012
Розмір43.33 Kb.
ТипРішення

Рішення Вченої ради СумДУ від 11 лютого 2010 р. з питання:

«Редакційно-видавнича діяльність СумДУ: стан та перспективи розвитку»


Заслухавши інформацію заступника першого проректора – начальника організаційно-методичного управління доц. Юскаєва В.Б., вчена рада відзначає, що останніми роками ректоратом приділяється значна увага активізації редакційно-видавничої діяльності університету:

 • протягом 2006 – 2009 р. введено у дію ряд нормативних документів, спрямованих на підвищення ефективності роботи «Видавництва СумДУ» («Положення про навчально-методичні електронні видання Сумського державного університету», «Положення щодо порядку проведення замовлень на придбання (видання) навчально-методичної, наукової літератури та періодичних видань», «Перспективний план роботи з повного забезпечення навчального процесу електронними навчально-методичними матеріалами» тощо);

 • значно поповнилася матеріально-технічна база друкарні університету (придбано - машина для повнокольорового друку, гідравлічний прес для палітурних робіт, дротошвейна машина тощо);

 • впроваджені заходи матеріального заохочення викладачів – авторів навчально-методичної та наукової літератури;

 • проведена структурна реорганізація «Видавництва СумДУ»;

 • відповідно до «Положення про функціонування спеціалізованих вчених рад СумДУ та порядок забезпечення підготовки дисертацій до захисту» безкоштовно здійснюється друк авторефератів та переплетення дисертацій аспірантів та докторантів університету.

Позитивну динаміку розвитку редакційно-видавничої діяльності університету останніх років характеризує:

 • значне збільшення (у 2,5 рази у порівнянні з 2004 р.) основної продукції видавництва - навчально-методичної та наукової літератури. За останні п’ять років «Видавництвом СумДУ» видано 146 підручників і навчальних посібників з грифом МОН (МОЗ) України, 72 монографії, близько 1,5 тис. найменувань іншої навчально-методичної літератури та наукової літератури;

 • повне забезпечення структурних підрозділів університету бланковою продукцією;

 • підвищення якості та номенклатури поліграфічних послуг;

 • збільшення обсягів поліграфічних послуг, що надаються стороннім установам.

У той же час, для більш динамічного розвитку цього виду діяльності університету, необхідне подальше удосконалення:

 • циклу довидавничої обробки та матеріально-технічної бази друкарні університету;

 • механізмів розповсюдження та популяризації навчально-методичної і наукової літератури, що видається «Видавництвом СумДУ»;

 • перспективного планування видавництва навчально-методичної та наукової літератури.

З метою подальшого удосконалення редакційно-видавничої діяльності університету, більш ефективного її планування та, враховуючи вищевикладене,

вчена рада постановляє:

 1. Заступнику першого проректора – начальнику організаційно-методичного управління доц. Юскаєву В.Б. у термін до 15 квітня 2010 року надати ректору пропозиції (та відповідне обґрунтування) щодо удосконалення циклу довидавничої обробки, рекламної продукції та оновлення матеріально-технічної бази друкарні університету.

 2. З метою нарощування обсягів виробництва поліграфічної продукції власними силами забезпечити сурове дотримання «Положення про порядок проведення замовлень на придбання (видання) навчально-методичної, наукової літератури та періодичних видань», наказу ректора № 1 – І від 4 січня 2010 року «Про надання поліграфічних послуг» щодо закупівлі навчальної або наукової літератури, авторами якої є співробітники СумДУ, в інших видавництвах, та поліграфічної продукції рекламного характеру (у т.ч. у сторонніх установах) тільки за умовою попереднього узгодження замовлень та наданням електронних копій літератури.

 3. Продовжити пошук шляхів щодо залучення замовлень сторонніх установ на поліграфічну продукцію «Видавництва СумДУ».

Відповідальні: заст. першого проректора - нач. організаційно-методичного управління доц. Юскаєв В.Б., директор «Видавництва СумДУ» Медіна С.В.

 1. Заступнику першого проректора – начальнику організаційно-методичного управління доц. Юскаєву В.Б. в термін до 1 липня 2010 року розробити та представити до затвердження у встановленому порядку проект нової редакції «Положення про видавничу діяльність Сумського державного університету, порядок опублікування матеріалів та надання поліграфічних послуг», у котрому передбачити механізми розповсюдження та популяризації навчально-методичної і наукової літератури, що видається «Видавництвом СумДУ». Проректору з наукової роботи проф. Черноусу А.М., заступнику першого проректора – начальнику організаційно-методичного управління доц. Юскаєву В.Б. суттєво поглибити роботу щодо впровадження організаційних заходів, спрямованих на комерційне розповсюдження навчально-методичної (підручники і посібники) та наукової літератури (монографії, журнали «Вісник СумДУ»).

 2. Директорам технікумів, коледжів університету проаналізувати структуру замовлень на поліграфічну продукцію та впровадити у практику їх розміщення (з урахуванням її собівартості та технічних можливостей друкарні університету) у «Видавництві СумДУ».

 3. Директорам інститутів (деканам факультетів) у термін до 1 травня 2010 року організувати аналіз стану виконання діючих «Перспективних планів видання навчально-методичної літератури» та обговорення цього питання на засіданнях вчених рад інститутів (факультетів).

 4. З урахуванням п. 6 даного рішення, рекомендувати методичним комісіям інститутів (факультетів) здійснити корегування «Перспективних планів видання навчально-методичної літератури» та у термін до 1 червня 2010 року подати їх на затвердження першому проректору доц. Карпуші В.Д.

Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів.

 1. Розробити та затвердити на Вченій раді університету положення про продаж літератури у Сумському державному університеті.

Відповідальний: заст.першого проректора – начальник організаційно-

методичного управління доц. Юскаєв В.Б. (термін 15 травня 2010р.)

9. Заступнику першого проректора – начальнику організаційно-методичного управління доц. Юскаєву В.Б. організувати проведення постійного моніторингу виконання «Перспективних планів видання навчально-методичної літератури» та інформування раз на рік науково-методичної ради університету з цього питання.

Голова Вченої ради А.В. Васильєв


Вчений секретар А.І. Рубан

Схожі:

Рішення Вченої ради Сумду від 11 лютого 2010 р з питання: «Редакційно-видавнича діяльність СумДУ: стан та перспективи розвитку» iconРішення Вченої ради Сумду від 11 лютого 2010 р з питання: «Редакційно-видавнича діяльність СумДУ: стан та перспективи розвитку»
move to 0-17242828
Рішення Вченої ради Сумду від 11 лютого 2010 р з питання: «Редакційно-видавнича діяльність СумДУ: стан та перспективи розвитку» iconРішення Вченої ради Сумду від 11 лютого 2010 року з питання
«Стан та перспективи розвитку системи інформаційно-бібліотечного забезпечення навчальної та наукової діяльності університету І його...
Рішення Вченої ради Сумду від 11 лютого 2010 р з питання: «Редакційно-видавнича діяльність СумДУ: стан та перспективи розвитку» iconРішення Вченої ради Сумду від 10. 03. 2011р з питання «Міжнародна науково-освітянська діяльність університету: стан та перспективи розвитку»
move to 0-17027092
Рішення Вченої ради Сумду від 11 лютого 2010 р з питання: «Редакційно-видавнича діяльність СумДУ: стан та перспективи розвитку» iconРішення Вченої ради Сумду від 11 лютого 2010 року з питання
move to 0-16785768
Рішення Вченої ради Сумду від 11 лютого 2010 р з питання: «Редакційно-видавнича діяльність СумДУ: стан та перспективи розвитку» iconРішення Вченої ради Сумду від 10. 03. 2011р з питання «Міжнародна науково-освітянська діяльність університету: стан та перспективи розвитку»
Асоціація університетів Південної та Східної Європи І регіону Чорного Моря; Всесвітня організація охорони здоров’я; Асоціація Слов’янських...
Рішення Вченої ради Сумду від 11 лютого 2010 р з питання: «Редакційно-видавнича діяльність СумДУ: стан та перспективи розвитку» iconРішення Вченої ради Сумду від 8 жовтня 2009 року з питання „Стан організації позанавчальної роботи зі студентами та основні заходи щодо розвитку цього напрямку діяльності в університеті ”
move to 0-16785775
Рішення Вченої ради Сумду від 11 лютого 2010 р з питання: «Редакційно-видавнича діяльність СумДУ: стан та перспективи розвитку» iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 10 лютого 2011 року з питання
Ефективність діяльності технікумів І коледжів які є позабазовими структурними підрозділами Сумду та перспективи поглиблення інтеграційних...
Рішення Вченої ради Сумду від 11 лютого 2010 р з питання: «Редакційно-видавнича діяльність СумДУ: стан та перспективи розвитку» iconРішення вченої ради Сумського державного університету від 14 жовтня 2010 року з питання: «Розвиток студентського самоврядування – головний чинник ефективності навчально-виховної діяльності (стан та перспективи)»
move to 0-17027106
Рішення Вченої ради Сумду від 11 лютого 2010 р з питання: «Редакційно-видавнича діяльність СумДУ: стан та перспективи розвитку» iconРішення Вченої ради Сумду від 10. 03. 2011 р за результатами доповіді декана фем прокопенко О. В. на тему «Якість підготовки фахівців на факультеті економіки та менеджменту»
«Ерудити планети» тощо; студенти факультету отримують стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,...
Рішення Вченої ради Сумду від 11 лютого 2010 р з питання: «Редакційно-видавнича діяльність СумДУ: стан та перспективи розвитку» iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 9 грудня 2010 р з питання
Вчена рада зазначає, що протягом 2010 року було виконано певний обсяг робіт направлений на розвиток Сумду як науково-освітнього центру...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи