Список наукових та навчально-методичних праць icon

Список наукових та навчально-методичних праць
Скачати 351.08 Kb.
НазваСписок наукових та навчально-методичних праць
Сторінка1/3
Дата12.07.2012
Розмір351.08 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


Список наукових та навчально-методичних праць

доктора історичних наук, професора, академіка Української академії історичних наук

Андрусишина Богдана Івановича
п/п

Назва наукової праці

Де і коли опублікована наукова праця

Обсяг

Співавтори
1.

2.

3.

4

5
Монографії, посібники


У пошуках соціальної рівноваги. Нарис історії робітничої політики українських урядів революції та визвольних змагань 1917-1920 рр.

Федерація профспілок України.—К..1995.—193 с.

11,16

Церква в українській державі 1917-1920 рр. (доба Директорії УНР)

К.: Либідь, 1997.-176 с.

9,24

о.Павло Олійник. Зошити/Передмова. Коментарі, упорядкування

К., 1995


12,0

З”їзд поневолених народів (8-15 вересня 1917 р. )(21-28 вересня н.с

Історичні зошити: Національна академія наук України. Інститут Історії України.—К..1994.

4,18

Реєнт О.П.


Нариси історії професійних спілок України( часи авторського колективу)

Федерація профспілок України. Гол. рец. О.М. Стоян ..керівник автор. колективу О.П. Реєнт.—К.,2002.—732 с.—С.101-234.

13,4

Історія України. Матеріали для лекцій та методичні поради для викладачів навчальних закладів системи підготовки молодших спеціалістів (частина ІІ). (Автор-укладач)

К., РНМК, 1992 .— 80 с.-С.32 – 65.


4,65


Історія України в художно-літературних образах. Посібник для 7-8 класів середніх шкіл/ упорядкування.

К.: Генеза, 2000

11,76

В.Й. Борисенко.


“Робоча програма курсу Історія України” для студентів всіх спеціальностей (крім 02.07.00.—історія)

К..КДПІ, 1990.—29 с.

1,5

В.Й Борисенко., Д.М Балан.


Організація системи оплати праці в перший період воєнного комунізму на Україні (1919 р.)

Наук.метод. праці в історії СРСР. Зб. статей.—Вип.1.—К., 1991.-С.37-54

0,7

“Робоча програма курсу “Історія України” для студентів всіх спеціальностей (крім 02.07.00.—історія)

К..КДПІ, 1992.—22 с.

0,9

В.Й. Борисенко, Д.М. Балан


Україна в роки Першої світової війни

Методика викладання історії в школі. Науково-методичний журнал для вчителів.—1998.--№5-6.—С.10-15

0,2

Історія держави та права України. Програма курсу для студентів соціально-гуманітарного факультету спеціальності “Правознавство”

К..1999.—50 с.

2,0

В.І. Акуленко А.М. Гуз


Історія держави ті права України. Методичні рекомендації та плани семінарських занять для студентів соціально-гуманітарного факультету спеціальності “Правознавство”

К..1999.—50 с.
В.І. Акуленко, А.М. Гуз


Програма виховної роботи зі студентами Національного педагогічного університету ім.. М.П.Драгоманова

Рідна школа .—2000.—листопад. - С. 17-22

0,8

Ю.П.Гудзь


Програма з “Історії України”

К.,1994.-50 с.

2,5

В.Й. Борисенко


Пам’ятки історії держави і права України. Київська Русь.

Київ,2003.-60 с.

4,5

А.М. Гуз
Статті, рецензії, тези


70-річчя створення Народного секретарства праці

Український історичний журнал.-1987.-№12.-с.144-149

0,2


Полум’яний борець ленінського гарту Б.Й.Магідов

Трибуна лектора.-1987.-№12.-С.4-5

0,3


Діяльність Подільського губернського відділу праці

У Вінницька обласна історико-краєзнавча конференція.-Вінниця,1987.-С.7

0,1


Новое в жизни и деятельности Б.И.Магидова

\Актуальные проблемы исследования биографии пролетарских революционеров.-Научно-практическая конференция.-Ч.2.-Николаев,1988.-С.212-214

0,1


Організація соціального страхування в 1919 р.

УІІІ Подільська історико-краєзнавча конференція, Камянець-Подільський,1990.-С.8-9

0,1


Становлення професійно-технічної освіти в Галицькій Соціалістичній Радянській Республіці ( 1920 р.)

Розвиток педагогічної освіти і науки в Західних областях України: Науково-практична конференція.-Ч.2.-Тернопіль,1990.-С.38-39

0,1


Проституція явище соціальне

Трибуна.-1990.-№9.-С.31

0,1


Феномен проституции и борьба с ней в первые годы Советской власти

Новое поколение.-1990.-№2.-С.13-15

0,4


Дзвони століть. Як і коли зникли у календарі традиційні народні свята

Київський вісник.-1991.-4 квітня; Нове життя (Бережани).-1991.-28 травня

0,2


Церковний дзвін зі сну нас будить...

Вільне життя.-1991.-31 жовтня

0,1


“ Всі говорять про одне і теж – безробіття, дорожнечу “ ... Ринок праці і безробіття на Україні в перші роки Радянської влади ( 1917-1919 рр.)

Трибуна.-1991.-№2.-С.34-35.

0,1


Роль культури у формуванні менталітету майбутніх учасників національно-визвольної боротьби ОУН-УПА в 20-50-х рр.

Українські національно-визвольні сили у боротьбі проти фашизму і тоталітарної системи більшовизму в 40-х –50-х роках: Міжнародна наукова конференція Львів, 20-21 травня 1993 р.- Львів, 1993. - С.37-51

0,5


Печенко Г.А., Реент А.П. Бесстрашный бронепоезд. Харьков.: Прапор, 1992.—190 с.

Український історичний журнал.—1991.--№1.—С.151-152

0,2

М.Д. БерезовчукСоздане Нарком-труда Украины и его деятельность (ноябрь 1918-август 1919 гг.)

К., 1990.—17 с.

Автореферат дисертація канд.іст.наук

1,0


Создание Наркомтруда Украины и его деятельность (ноябрь 1918- август 1919гг.)

Дисерертация канд.ист. наук.- К,1990.- 291с.

12,1


“ Спомини” П.Скоропадського як джерело вивчення соціально-економічної політики Української держави

Наукові записки. Матеріали звітно-науко. конф. викл. УДПУ ім..М.П.Драгоманова за 1992 К.:УДПУ, 1993.--С.224-225

0,1


До питання про національний і соціальний другого радянського українського уряду (1919 р.)

Наукові записки. Матеріали звітньо-наукової конф. викл. за 1991 рік.-К.: КДПІ, 1992.-С.362-363

0,1


Польська колонізація українських земель 20-30 рр. очима галицького селянина: соціально-психологічний аспект

Польща—Україна: історична спадщина і суспільна свідомість. Міжнар. конф. –Кам”нець- Подільський, 29-31 травня, 1992 .—К., 1992.—С.3—5

0,1


І зичливою допомогою

Вільне життя (Тернопіль).—1992.—21 листопада.

0,1


“Зошити” отця Павла Олійника

Вільне життя. Громадсько-політична газета Тернопілля.—1993.—23,26,30 березня.

0,1


Запустіння в храмах—пустка в душах

Дзвін.—1993.--№ 1.—с.78—79; Вільне слово( Козова ).—1991.—7 вересня

0,2


“Зошити” священика отця Павла (1939-1958 рр.).

Укр. історичний журнал.—1993.--№1.С.105-109; №9.—С.96-110

0,5


Профспілки і держава. Взаємовідносини в 1918-1919 рр.

Профспілки України.—1993.--№1.—С.38-43; №2 .—С.11-15; №3.—С. 96-110.

0,4


Соціальна політика: історичний аспект .

Профспілки України.—1995.--№3-4.—С. 10-15.

0,25


Соціальні конфлікти в Україні: спроба ретроспективного аналізу

Сучасність.—1994.--№2.—С.83-92

0,4


Церква в Український Гетьманській державі. Попередні нотатки та документи у співавторстві з В.Ульяновським

Останній гетьман. Ювілейний збірник пам’яті П.Скоропадського 1873-1945.—К.: Академпрес, 1993. - С. 302-397.

7,1

В.УльяновськийПросвітництво та національна свідомість (Галичина 20-30 рр.)

Політологічні читання. Українсько-Канадський щоквартальник.—1993.--№3.—С.99-111.

0,4


Охорона праці: повторення пройденого? (Як було в Україні 1917-1921рр.)

Профспілки України.—1994.--; №1.—С.45-50

0,25


“Церковний дзвін зі сну нас будить...”

Бережанська земля. Т ІІ. Історично-меморіальний збірник. Український архів. Т.ХІХ.—Торонто—Нью-Йорк-Лондон-Сідней –Козова, 1998.—С.851-852

0,1


Як приборкувати профспілки. Міжпартійна боротьба у профрусі України 1917-1920 рр.

Профспілки України.—1995.--№5-6.—с.20-27;1996.--№1/2—С.53-59; №3/4—С.65-75

0,7

Реєнт О.П., Малій О.М.Барометр соціальної рівноваги (страйки: історична ретроспектива)

Профспілки України.—1995.--№1-2.—с.38-46; №3-4.—С.10-17

2,1


Методологія оцінки соціальних конфліктів на Волині у період революції та визвольних змагань 1917-1920 рр.

Малинина у просторі і часі. Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конф.—Малин, 1996.—С.113-114

0,1


Анатомія соціальних конфліктів доби Центральної Ради

Наукові записки. Зб. праць молодих вчених та аспірантів.—Т.1.—К..1996.—С. 178-213

0,8


Профспілки і українська державність (1917-1920 рр.)

90 років виникнення масового профспілкового руху в Україні. Наукова конф. “Профспілковий рух в Україні: актуальні проблеми теорії , історії та сучасності”.—К.: Логос, 1996.—С.113-114

0,1


Соціально-економічні погляди С.Петлюри

Центральна Рада і український державотворчій процес (до 80-річчя створення Центральної Ради). Матер. наук. конф. 20 березня 1997 р.—К., Ін-т. історії України НАН України, 1997 р.—С.347-366.

1,0  1   2   3

Схожі:

Список наукових та навчально-методичних праць iconСписок наукових та навчально-методичних праць
Бажана форма списку наукових та навчально-методичних праць, складається в хронологічному порядку]
Список наукових та навчально-методичних праць iconСписок наукових та навчально-методичних праць баранової Світлани Володимирівни
Зб наукових праць “Функциональные и се­мантические аспекты типичных и нетипичных текстов”. Деп в Днтб україни 25. 04. 95, №936- ук...
Список наукових та навчально-методичних праць iconСписок наукових та навчально-методичних праць
Завдання та методичні вказівки до виконання курсової роботи…/ К.: Нау, 2001. 20 с
Список наукових та навчально-методичних праць iconСписок наукових та навчально-методичних праць викладачів кафедри «природничих наук» кіі доннту за 2008р
move to 0-16406995
Список наукових та навчально-методичних праць iconСписок наукових та навчально-методичних праць
Сб. “Математи-ческое обеспечение автоматизиро-ванных систем проектирования электро- и радио-технических устройств”
Список наукових та навчально-методичних праць iconСписок наукових та навчально-методичних праць Паустовської Т.І
К: Ін-т світової економіки І міжнародних відносин нан укр. 2000. Вип. 26. С. 144-147
Список наукових та навчально-методичних праць iconСписок наукових та навчально-методичних праць Ванецяна Сергія Геворковича
Завдання та методичні вказівки до виконання курсової роботи…/ К.: Нау, 2001. 20 с
Список наукових та навчально-методичних праць iconСписок наукових та навчально-методичних праць д-ра екон наук Дубницького Володимира Івановича
Маркетинговая концепция управления региональным развитием промышленного комплекса
Список наукових та навчально-методичних праць iconСписок навчально-методичних та наукових праць козловського володимира федоровича
Комплект аппаратуры для: исследования инфранизкоча-стотных случайных стацио­нарных процессов
Список наукових та навчально-методичних праць iconФорма 11 список наукових та навчально-методичних праць
Матеріали науково-практичної конфе-ренції аспірантів та студентів “Сучасні проблеми екології”, Житомир, 2004. – С. 26-28
Список наукових та навчально-методичних праць iconСписок наукових та навчально-методичних праць Ванецяна Сергія Геворковича
Модернізація підсистеми аеродромних вогнів зпс світлосигнальної системи типу “Свеча-3” І категорії
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи