Тематичний план самостійного вивчення програмних питань за підручниками та навчальними посібниками для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету із спеціальності “клінічна фармація” icon

Тематичний план самостійного вивчення програмних питань за підручниками та навчальними посібниками для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету із спеціальності “клінічна фармація”
Скачати 46.17 Kb.
НазваТематичний план самостійного вивчення програмних питань за підручниками та навчальними посібниками для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету із спеціальності “клінічна фармація”
Дата12.07.2012
Розмір46.17 Kb.
ТипДокументи

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ ПИТАНЬ ЗА ПІДРУЧНИКАМИ ТА НАВЧАЛЬНИМИ ПОСІБНИКАМИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІІ КУРСУ фармацевтичного ФАКУЛЬТЕТУ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ”


1. Історія фармацевтичної технології. Основні етапи розвитку. Роль вітчизняних учених у становленні і розвитку технології лікарських форм. 4 год.

2. Рецепт, його значення. Структура рецепту. Державна фармакопея. Історія вітчиз­няних фармакопей. Міжнародна фармакопея. Накази МОЗ України, інформаційні листки та ін. 4 год.

3. Виробництво лікарських форм в аптеках. Санітарний і фармацевтичний режими. Нормативна документація. 4 год.

4. Класифікація лікарських форм за агрегатним станом, шляхами введення і як дисперсних систем. 2 год.

5. Тара і пакувальний матеріал у виробництві ліків. Методи її обробки та перевірки. Вплив тари на якість лікарських форм. 2 год.

6. Будова тарирних та ручних ваг. Догляд за вагами та важками. Держав­на перевірка ваг і гир. Прилади та апаратура для дозування. 2 год.

7. Дисперсійні середовища для рідких лікарських форм: вода очищена. Вимоги до неї; очищення перед дистиляцією. Умови перегонки, збирання та зберігання води; аквадистилято­ри, особливості їх конструкції та продуктивність. Демінералізована вода та її одержання. 4 год.

8. Неводні розчинники, характеристика, вимоги до них (етиловий спирт. хлороформ, ефір, гліцерин, олії, поліетиленоксиди, силікони, диметил-сульфоксид та ін.). 4 год.

9. Краплі як лікарська форма, визначення, характеристика, вимоги до них, класифіка­ція. Технологія крапель, оцінка якості, закупорювання та зберігання. Краплеміри (стандарт­ний і нестандартний) та їх калібрування. 4 год.

10. Мазеві основи, вимоги до них, класифікація. Характеристика мазевих основ (вугле­водні, жири, силікони, гелі білків, полісахаридів, похідні целюлози, поліетиленоксиди, ланолін та його похідні, пентол, сор-бітанолеат, високомолекулярні спирти та ін.). 4 год.

11. Одержання супозиторіїв методом пресування. Супозиторні преси. Розрахунки та приготування паличок. Створення нових ректальних лікарських форм. 4 год.

12. Пілюлі. Приготування пілюль з солями алкалоїдів, розчинними та нерозчинними речовинами, окислювачами, гідрофобними рідинами, без допоміжних речовин. Покриття пілюль оболонками. Оцінка якості пілюль. 4 год.

13. Створення асептичних умов приготування лікарських форм для ін'єкцій. Блок для асептичної роботи. Методи стерилізації, які викори­стовуються в технології лікарських форм (текучою парою, парою під тиском, сухим жаром). Апаратура, правила роботи з нею. Інші методи стерилізації радіаційна, УФ- та ІЧ-випромінювання, хімічна стерилізація; стерилізу­юча фільтрація та перспективи її застосування в технології лікарських форм; види фільтрів: керамічні, фарфорові, скляні, мембранні ультрафільтри. Пірогенні речовини та перевірка апірогенності ін'єкційних лікарських форм. Бактеріологічний аналіз. 4 год.

14. Шляхи введення ін'єкційних лікарських форм. Види ін'єкцій. Виявлен­ня терапевти­чного ефекту залежно від способу введення ін'єкційних розчинів. 4 год.

15. Аквадистилятори для одержання води для ін'єкцій. Неводні розчинники їх характе­ристика та вимоги до них. 4 год.

16. Таро-закупорювальні матеріали для ін'єкційних лікарських форм. Вимоги до них, їх обробка. Апаратура для фільтрування. Закупорювання ін'єкційних розчинів та контроль на відсутність механічних домішок. 4 год.

17. Особливості технології ін'єкційних розчинів термолабільних лікарських речовин та суспензій для ін'єкцій. 4 год.

18. Очні лікарські плівки, характеристика, номенклатура, вимоги до них. 4 год.

19. Лікарські форми для новонароджених та дітей до 1 року. Визначення. Характерис­тика. Номенклатура. Вимоги, їх обгрунтування та реалізація. Оцінка якості з урахуванням показників, характерних для конкретної лікарської форми. Удосконалення лікарських форм для новонароджених та дітей до 1 року: підвищення стабільності, нові методи стерилізації та ін. 4 год.

20. Лікарські форми, що застосовуються в гомеопатії. Характеристика, класифікація, технологія. Оцінка якості. 4 год.

21. Ветеринарні лікарські форми: визначення, характеристика, особливості технології специфічних лікарських форм для тварин (гранули, болюси, кашки, пасти); коригуючі речовини для ветеринарних лікарських форм. 4 год.

Всього 78 год


Схвалено на засіданні кафедри фармації, протокол № 15 від “19” червня 2007р.

.Завідувач кафедри, професор Р.Б.Косуба


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ ПИТАНЬ ЗА ПІДРУЧНИКАМИ ТА НАВЧАЛЬНИМИ ПОСІБНИКАМИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ІV КУРСУ фармацевтичного ФАКУЛЬТЕТУ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ”

  1. Тверді дисперсні системи. Магнітокеровані системи.Технологія отримання, обладнання. Застосування. 3 год

  2. Ректальні лікарські форми. Технологія супозиторіїв. Обладнання виробництва та упаковка супозиторіїв. Перспективи розвитку ректальних лікарських форм. 4год

  3. Гірчичники. Технологія гірчичників. Упакування. Зберігання. 4год

  4. Ферментні препарати з тваринної, рослинної сировини та мікробіологічного синтезу. Технологія отримання. Стандартизація. Застосувуння. 4год

  5. Виділення, очищення, концентрування, кристалізація та висушування продуктів біосинтезу. Обладнання. Стандартизація. 4год

  6. Фасування, пакування та маркірування готових лікарських форм. Перспективи упакування ГЛФ. 4год

  7. Аерозолі. Перспективи розвитку аерозольних препаратів. 4год

Всього 27 год


Схвалено на засіданні кафедри фармації, протокол № 15 від “19” червня 2007р.


Завідувач кафедри, професор Р.Б.Косуба

Схожі:

Тематичний план самостійного вивчення програмних питань за підручниками та навчальними посібниками для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету із спеціальності “клінічна фармація” iconФармацевтичного
Тематичний план самостійного вивчення програмних питань за підручниками та навчальними посібниками для студентів ІІІ курсу заочної...
Тематичний план самостійного вивчення програмних питань за підручниками та навчальними посібниками для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету із спеціальності “клінічна фармація” iconФармацевтичного
Тематичний план самостійного вивчення програмних питань за підручниками та навчальними посібниками для студентів ІІІ курсу заочної...
Тематичний план самостійного вивчення програмних питань за підручниками та навчальними посібниками для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету із спеціальності “клінічна фармація” iconТематичний план самостійного вивчення програмних питань за підручниками та навчальними посібниками для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету із спеціальності “клінічна фармація”
Вплив факторів зброї масового ураження на лікарські засоби аптечного виготовлення. Механізм радіолітичного розпаду органічних лікарських...
Тематичний план самостійного вивчення програмних питань за підручниками та навчальними посібниками для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету із спеціальності “клінічна фармація” iconТематичний план самостійного вивчення програмних питань за підручниками та навчальними посібниками для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету із спеціальності “фармація” освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Сторія фармацевтичної технології. Основні етапи розвитку. Роль вітчизняних учених у становленні І розвитку технології лікарських...
Тематичний план самостійного вивчення програмних питань за підручниками та навчальними посібниками для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету із спеціальності “клінічна фармація” icon6 год. Тверді дисперсні системи. Магнітокеровані системи. Технологія отримання, обладнання. Застосування. 6 год
Тематичний план самостійного вивчення програмних питань за підручниками та навчальними посібниками для студентів ІV курсу фармацевтичного...
Тематичний план самостійного вивчення програмних питань за підручниками та навчальними посібниками для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету із спеціальності “клінічна фармація” iconМіжнародна фармакопея. Накази моз україни, інформаційні листки та ін
Перелік тем для самостійного вивчення програмних питань за підручниками та навчальними посібниками з аптечної технології лікарських...
Тематичний план самостійного вивчення програмних питань за підручниками та навчальними посібниками для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету із спеціальності “клінічна фармація” iconКалендарний план лекцій з курсу „нутріціологія" для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету із спеціальності „клінічна фармація" 2009/2010 н р
Для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету із спеціальності „клінічна фармація” 2009/2010 н р
Тематичний план самостійного вивчення програмних питань за підручниками та навчальними посібниками для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету із спеціальності “клінічна фармація” iconТематичний план лекцій з фармакології для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету спеціальності „Клінічна фармація”
...
Тематичний план самостійного вивчення програмних питань за підручниками та навчальними посібниками для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету із спеціальності “клінічна фармація” iconТематичний план самостійної роботи студентів із загальної фармакокінетики для студенетів ІІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність "Клінічна фармація") на 2008-09 н р

Тематичний план самостійного вивчення програмних питань за підручниками та навчальними посібниками для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету із спеціальності “клінічна фармація” iconТематичний план самостійної роботи студентів із загальної фармакокінетики для студенетів ІІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність "Клінічна фармація") на 2010-11 н р

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи