Звіт декана механіко-математичного факультету про роботу в 2007р icon

Звіт декана механіко-математичного факультету про роботу в 2007р
Скачати 117.88 Kb.
НазваЗвіт декана механіко-математичного факультету про роботу в 2007р
Дата12.07.2012
Розмір117.88 Kb.
ТипЗвіт

ЗВІТ

декана механіко-математичного факультету про роботу в 2007р.

В цілому, перші три квартали 2007 року науково-педагогічну роботу колективу механіко-математичного факультету в порівнянні з основними показниками 2006 року можна назвати стабільною, по ряду напрямків намітилися позитивні тенденції розвитку. Проте, кожний новий навчальний рік ставить перед нами нові завдання й досить серйозні проблеми.

1) Науково-педагогічний потенціал (кадри).

Кадровий склад: 70-ПВС (в 2006р. - 69), 42-УДП (в 2006р. - 43). Докторів наук, професорів - 6, канд. наук, доцентів - 42. Загальний відсоток викладачів з вченими ступенями склав 67,0% (в 2006р. - 65,3%), що явно не відповідає нормативним коефіцієнтам для ВНЗ-ів 4-го рівня акредитації. Кращі показники мають кафедри ЗМіДМ, ОМіМ, МАіМО і ПММ (більше або дорівнює 75%), гірший на кафедрах інформатики і МСС (менше 60%). В 2007 році захищено 3 кандидатські дисертації (в 2006р. - 6 кандидатських дисертацій і 1 докторська дисертація). На цей час на кафедрах факультету працюють над дисертаціями - 21 аспірант (в 2006р. - 13) денної форми навчання, 2-ва аспіранта за заочною формою навчання і 16 здобувачів на вчений ступінь кандидата наук, 1 докторант і 5 здобувачів на вчений ступінь доктора наук. При існуючій тенденції підготовки кадрів 44% відсотка викладачів факультету до 2010 року будуть мати пенсійний вік. Тому найважливішим завданням ради факультету є реальна підтримка ефективної роботи наукових шкіл професорів Марцинковського В.А., Фильштинського Л.А. і Довбиша А.С., а також розвиток нових наукових напрямків. Це дозволить значною мірою виконати завдання «Перспективного плану роботи з кадрового забезпечення діяльності СумДУ», затвердженого Вченою радою СумДУ від 08.06.2006 р. зі змінами і доповненнями № 9 від 13.04.2007 р.

Оцінюючи науково-педагогічний рівень викладачів, слід зазначити високий професіоналізм викладачів, які мають досить солідний педагогічний стаж, і відповідальний підхід при підготовці і проведенні занять молодими викладачами. Вони якісно виконують функціональні обов'язки. Як і торік, система підвищення кваліфікації, як правило, здійснюється через аспірантуру, докторантуру і під час самопідготовки викладачів. У цьому плані структура і можливості ФПК університету досить обмежені, що змушує шукати резерви усередині факультету, переймати і обмінюватися досвідом з колегами ведучих ВНЗ-в України, країн СНД і ЄС.

З погляду виконавської дисципліни, як і торік мали місце порушення графіка навчального процесу (розкладу), не виконання індивідуальних планів (друга половина дня) і ін. Деканом і заступником декана, співробітниками деканату проведено 80 відвідувань занять. Проте, можна відповідально сказати, що ММФ - один з дисциплінованих у базовому університеті.

Висока якість навчальної роботи, а також рівень фінансового забезпечення викладачів і співробітників тісно пов'язані з науковою роботою кафедр.

^ 2) Наукова робота.

Цей напрямок є пріоритетним у планах розвитку університету. Ректором СумДУ проф. Васильєвим А.В. було запропоновано вченим університету збільшити обсяг г/д НДР в 2007 році до 2 млн. грн. На факультеті цьому питанню приділяється особлива увага. В 2007 р. підготовлені і проведені два спеціальних засідання Вченої ради факультету, створена НТР факультету. На кожній планерці, як правило, обговорювалися питання організації наукової роботи.

Д/б НДР проводять кафедри інформатики (108009 грн), ПММ (79550 грн.), ЗМ і ДМ (66472 грн.), а також зареєстровані в УкрЦНТІ д/б НДР на інших кафедрах.

Г/д НДР проводяться кафедрами ЗМ і ДМ (10000 тис.грн.), інформатики (1000 тис. грн) і ОМ і М (36000 тис.грн.). Загальний обсяг робіт в 2007р. по факультеті становить 301,03 тис.грн. Для порівняння - в 2006р. ми мали 220 Кафедра інформатики у 2007 році виборола Міжнародний грант ТЕМРUS KACIS і отримала ПК на суму 7000 євро. Тут хочеться сказати слова подяки на адресу професорів Марцинковського В.А., Фильштинського Л.А., Карінцева І.Б., Васильєва А.В., Довбиша А.С. доцента Любчака В.О.

В 2007 році на базі кафедр ОМіМ, прикладного матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів створений з ініціативи проф. Карінцева І.Б. науково-консультаційний центр "Технологія".

На цю дату ПВС-м факультету опубліковано 70 (66 в 2006р.) наукових статей у виданнях, включених у перелік ВАК. З них: 10 (6 в 2006р.) статей опубліковано за кордоном, 9 статей опубліковано в співавторстві зі студентами, 2 статті самостійно студентами (кафедра МСС), зроблено 42 доповіді на міжнародних конференціях, що явно не відповідає умовам контракту: 1 викладач - 1 публікація. На факультеті в 2007р. працювало 37 докторантів, аспірантів і здобувачів.

Разом з польськими колегами підготовлені 2 патенти, підготовлений проект із метою одержання міжнародного гранта. З 7 по 9 листопада силами кафедри інформатики проведена 1-а міжнародна науково-технічна конференція "Інтелектуальні системи в промисловості і освіті - 2007". Іде організаційна робота із проведення в 2008 р. міжнародної наукової конференції «Гервікон» (кафедра ЗМ і ДМ) у місті Пшемишль (Польща). Проведена традиційна НТК викладачів, співробітників і студентів університету, що з 2006р. придбала статус республіканської. За результатами доповідей опубліковано 110 тез, з них спільно викладачів зі студентами - 55, і самостійно студентами - 37.

Кафедрою ЗМіДМ підготовлені і затверджені ВАК-ом України документи для відкриття в СумДУ специализированної вченої ради по захисту кандидатських дисертаційних робіт (голова Марцинковський В. А). В 2007 році на засіданнях спецради - 5 аспірантів СумДУ захистили кандидатські дисертації.

Триває активна робота із закордонними вченими - спільні монографії професорів Фильштинського Л.А., Марцинковського В.А.

У науково-дослідній роботі на ММФ беруть участь близько 80 студентів, 10 з яких навчаються по програмі магістрів. Постійно в СНТ факультету працюють 44 студента. За розкладом працюють гуртки на кафедрах ПММ, ОМіМ, інформатики, МСС. На конкурс студентських наукових робіт в 2007 році підготовлені і передані в комісії 21 робота, з них 12 спрямовані для участі в другому турі. По результатам другого туру чотири студентські роботи відзначені дипломами переможців і призерів, заохочувальними грамотами за активну участь і оригінальність роботи нагороджені 4 студента факультету(по університеті -38 призових місць). У всеукраїнських олімпіадах брало участь 22 студента: завойоване 1 перше місце (каф. ОМіМ), одне друге (каф.МСС) і одне третє місце (каф. ЗМіДМ). До учасників олімпіад з кожним роком пред'являються більш високі вимоги. Цього року команда зі студентів нашого факультету вперше брала участь у міжнародній олімпіаді по інформатиці. Слід зазначити в цьому зв'язку успішну роботу кафедри інформатики. Протягом 2006-2007 навчального року 52 студента кафедри інформатики взяли участь в пешому етапі студентських олімпіад з дисциплін циклу "програмування", 9 з них були відряджені на другий (фінальний) етап Всеукраїнської олімпіади. На кафедрі функціонує гурток із програмування, у якому постійно займаються 26 студентів, серед яких 15 студентів 1 курсу, 12 студентів 2-3 курсів і 2 студент 4 курси. На даний момент студентська команда СумДУ із програмування складається з З студентів, які постійно працюють на кафедрі. Протягом зазначеного навчального року учасники гуртка взяли участь в 17 олімпіадах, серед яких 6 очних (Україна) і 11 дистанційних (міжнародних). За результатами, яких команда студентів СумДУ: уперше пройшла у фінальний тур студентської командної олімпіади із програмування (м. Вінниця); запрошена на очний тур міжнародної олімпіади із програмування, що проводиться паралельно з півфіналом чемпіонату Світу із програмування серед студентських команд (АСМ) (м. Батумі, Грузія); 4 студенти кафедри інформатики мають міжнародний рейтинг у рамках кваліфікації ТорСосіег і брали участь у міжнародній олімпіаді ТорСоdег Соііеgіаtе Сhа11епgе Соntest 2007.

Відзначаючи позитивну динаміку наукової праці студентів кафедри інформатики за останнє півріччя планується у 2008 року збільшити кількість переможців студентських олімпіад напрямку "програмування".

3) Контингент і робота зі студентами.

За денною формою на факультеті навчаються студентів 557 (543 - в 2006 р.). З них на повноплатній основі - 122 (120 - в 2006 р.), із цільовими договорами 189 (44% від держбюджетних місць). На 1-м курсі навчається 127

студентів, з них на повноплатній основі - 40 (30 - в 2006р.), 26 держбюджетних студента мають цільові договори, 10-15% першокурсників по кожній спеціальності мають золоті медалі. Вперше у цьому році в рамках багатоступеневої системи підготовки на другий курс прийнято на д/б основі 2 молодших фахівця (спеціальність "Динаміка і міцність") і 8 п/п на спеціальність "Інформатика", на 3 курс прийнято на д/б основі 3 молодших фахівця (спеціальність "Динаміка і міцність").

На доброму рівні проводилася профорієнтаційна робота: (тут хочеться відзначити відповідального секретаря Шрамко Л.В. і викладачів кафедр інформатики, ПМіМ і МАіМО):

 • день відкритих дверей (> 300 чоловік);

 • робота зі закріпленими пунктами (школи, центри);

 • виїзди по школах району (МА і МО, інформатика);

 • сесії МАН (МА і МО, ПМіМ);

 • кубок по програмуванню, конкурс Web -розробок (каф. інформатики).

У жовтні 2007 року механіко-математичний факультет провів День відкритих дверей. Майбутні абітурієнти виявили однакову зацікавленість майже до всіх спеціальностей факультету. Проблема набору абітурієнтів в 2008 році стає особливо гострої у зв'язку зі вступом абітурієнтів у ВНЗ по сертифікатам, тобто функції приймальних ВНЗ-х комісій обмежуються, тому не настільки ефективною у порівнянні з минулими роками буде робота факультету довузівської підготовки. Крім того, скорочується кількість випускників шкіл області, більше молоді після 9-го класу вступає до коледжів і технікумів. Тому треба шукати нові форми роботи з випускниками шкіл міста і області, переходити до технологій індивідуальної роботи зі школярами, приклад - співробітництво ЦНТТМ м.Суми з кафедрами ОМ і М, ЗМ і ДМ.

Декілька слів про випускний 5-й курс: 95 студентів, 8 - на повноплатній основі. На сьогодні розподіли (цільові договори, гарантійні листи) мають 53% студентів: за фахом ПМ -22%; інформатика - 84 %; ДМ - 48%.

На факультеті в цьму році були сформовані і успішно працювали З ДЕК-ії по трьом спеціальностям.

Окремо, слід зазначити, позитивні показники ММФ у плані виховної роботи. Це не означає, що зовсім не було порушень (відзначені випадки неявки студентів 5-го курсу на заняття - це проблема!). Більш активно заробило студентське самоврядування в гуртожитку, сформований новий склад студради, перше місце серед команд факультетів СумДУ по міні футболу, друге у КВВ, досить гідний виступ на традиційному Інтегралі (заслуга Масловой 3.1. і Долгової Н.О.). Є і недоліки - студентський актив нечисленний і в основному це хлопці старших курсів, більшість з яких не відмінники навчання.

У спортивних секціях університету займаються близько 150 студентів факультету. Студенти і викладачі беруть активну участь у всіх заходах, які проводить університет, місто, область.

У Спартакіаді СумДУ серед студентів зайняли III місце. У Спартакіаді "Здоров'я" серед викладачів і співробітників також III місце.

На факультеті навчається чемпіон України, учасник чемпіонату Європи - майстер спорту по веслуванню на байдарках і каное - Баштовий Сергій, два майстри спорту - стрільба з лука і спортивне орієнтування.

Добре зарекомендував себе інститут кураторів 1-го курсу. Особливо необхідність кураторів відчулася у зв'язку із впровадженням кредитно-модульної системи.

Успішність студентів. На цьому питанні більш докладно зупинявся Кафтарян Л.С. на червневій раді факультету. Хотілося б тільки відзначити, що на останній день літньої сесії абсолютна успішність студентів першокурсників склала 92 %, якісна - 39,7% (31 студент був відрахований, з них полноплатников - 18). Після повторного навчання відновлені 20 студентів.

^ 4) Учбово-методична робота.

Перехід на кредитно-модульну систему на 1- 3 курсах відповідно до умов Болонського процесу орієнтований на більш відповідальну і правильно організовану самостійну роботу студентів, а також на відповідний контроль цієї роботи з боку викладача. Тому потрібні якісні методичні розробки. На факультеті викладають 157 навчальних дисциплін. Загальне забезпечення літературою і методичними розробками наступне (в 2006 р. -завершена формування електронної бази методичного забезпечення ММФ).

Короткий аналіз електронної бази й методичного забезпечення по кафедрах.

^ Кафедра інформатики (42 дисципліни):

- 10% дисциплін мають нульову забезпеченість літературою. Це в основному нові дисципліни, література або відсутні^, або дуже дорога. Матеріал студентам видається в електронному виді;

 • 20% дисциплін забезпечені менш ніж на 80%;

 • 80% - мають достатнє забезпечення.
  Кафедра МА і МО (11 дисциплін):

- в основному всі дисципліни забезпечені методичними матеріалами; проблема полягає в тому, що багато МВ вимагають перевидання (залишилося мало екземплярів).

^ Кафедра ПМіМ (28 дисциплін):

- більше половини дисциплін забезпечені на 70% МВ, інші близько 90%. Відсутні матеріали студентам видаються в електронному виді, які необхідно найближчим часом оформити у вигляді методичних вказівок і посібників та видати через РІВ.

Кафедри ЗМ і ДМ, ПМіМ, МСС - дисципліни в основному забезпечені на 90-100% там, де є пробіли в забезпеченні - готуються матеріали до друку (проте мало видань в електронному виді близько 50%).

В 2007р. було видано:

навчальний посібник із грифом МОН -1 (0 - в 2006р); навчальних посібників і конспектів лекцій без грифа - 8 (10 - в 2006р); МВ -53 (33- в 2006р); електронних видань, дистанційних курсів - 20 (26 - в 2006р).

Усього (разом з електронними) підготовлене в 2007 р. 72 видань (в планах заявках на видання літератури в 2007 ця цифра становить 79 видань).

В 2007 році було проведено ряд ректорських, факультетських і кафедральних контрольних робіт. Необхідність їхнього проведення була в основному пов'язана із проведенням акредитації спеціальності Інформатика й ліцензування на рівень магістра спеціальності Прикладна математика. Але треба забезпечувати регулярність проведення такого контролю.

5) ^ Матеріально-технічна база.

Триває комплектація комп'ютерами навчальних класів кафедри інформатики, ПММ і МСС. За 2007 р. кількість одиниць ПК виросло на 20 одиниць. Слід зазначити, що придбання оргтехніки, меблів і ін. матеріалів проводяться за рахунок субрахунків кафедр і деканату. Надходження в 2007 р. на субрахунку, в цілому, по факультеті склало 153548 грн. з них 35790 грн. -фонд оплати праці, що значно більше надходжень в 2006 році. Питанням естетизації кафедр факультету, крім кафедр ОМ і М, інформатики і МСС, практично не займаються. Цього року розроблений план заходів щодо естетизації закріплених за факультетом аудиторій на 2008 рік.

Завдання й перспективи розвитку механіко-математичного факультету на 2008 рік.

1. Пріоритетним в оцінці роботи кафедр факультету вважати наявність формалізованих наукових досліджень (держбюджет, господарчі договори, гранти, тощо і як результат створення в колективі атмосфери творчого наукового пошуку.

 1. Проводити активну політику по висуванню наукових розробок вчених факультету на конкурси по присудженню премій, грантів, тощо.

 2. Відповідно до «Перспективного плану роботи з кадрового забезпечення СумДУ» завідувачам кафедр факультету підготувати пропозиції по ефективній підготовці молодих науково-педагогічних кадрів.

4. Ініціювати аспірантів, молодих викладачів, вчених до активної наукової праці: участь у конкурсах, грантах, тощо.

5. Підсилити відповідальність за трудову дисципліну викладачів і співробітників.

6. Підготувати і на гарному рівні провести міжвузівську НТК ММФ у квітні і міжнародну конференцію «Гервікон» восени 2008 року.

 1. Стимулювати розвиток студентської науки: підготовка публікацій, конкурсних робіт, участь у г/д і д/б роботах.

 2. Кожній кафедрі запланувати роботи з відкриття господарчо- договорної

тематики.

9. Якісно підготувати студентські команди до участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах і конкурсах студентських робіт.

10. Підвищити якість навчання за КМС на 1 - 4-х курсах ММФ. Продовжити підготовку учбово-методичної документації для КМС із неформальним розглядом цього питання на засіданнях методкомисії факультету.

11. Більш чітко і вимогливо організувати методичну роботу. Забезпечити виконання плану видань методичної літератури, запланованої на 2007-2008 рр.:

 • методичне забезпечення практик, дипломних і випускних робіт;

 • методичне забезпечення курсового проектування;

 • випуск МВ для самостійної роботи студентів 1-го і 2-го курсів, комплектів тестів, тощо
 1. Підготувати до видання методичні розробки для студентів заочної форми навчання. При цьому в обов'язковому порядку забезпечити 100% навчальні дисципліни електронними матеріалами.

 2. Активно використовувати базу дистанційних курсів у навчальному процесі

денного і заочного відділень.

 1. Одержати ліцензію на підготовку магістрів по спеціальностям «Прикладна математика» і «Інформатика».

 2. На новому рівні проводити профорієнтаціну роботу:
 • починати профорієнтаціну роботу зі школярів 9-го класу;

 • активно працювати в районах і інших областях країни;

 • впроваджувати досвід роботи кафедр ОМ і М, ЗМ і ДМ, інформатики і МАіМО;

 • почати профорієнтаційну роботу серед випускників технікумів і коледжів, що мають родинні спеціальності, і більш широко задіяти механізм багатоступеневої освіти.

16. Постійно займатися питаннями працевлаштування випускників факультету. Забезпечити 100% показник.

 1. Сформувати базу даних випускників ММФ, налагодити постійні зв'язки з ними, активізувати діяльність асоціації випускників.

 2. Сприяти роботі студентського активу факультету. Направляти його діяльність у сфери навчальної, наукової діяльності і для організації посильної господарської роботи.

19. Більше уваги приділяти питанням естетизації, закріплених за факультетом аудиторій.

Схожі:

Звіт декана механіко-математичного факультету про роботу в 2007р iconЗвіт декана механіко-математичного факультету про роботу в 2007р
Проте, кожний новий навчальний рік ставить перед нами нові завдання й досить серйозні проблеми
Звіт декана механіко-математичного факультету про роботу в 2007р iconПлан проведення культурно-мистецьких, національно-патріотичних та виховних заходів на механіко-математичному факультеті у період січень-травень 2011 року
Зустріч декана факультету зі студентами механіко-математичного факультету. Нагородження та відзначення найкращих студентів за успіхи...
Звіт декана механіко-математичного факультету про роботу в 2007р iconЗвіт заступника декана факультету журналістики про виховну роботу за 2010/2011 н р. № Заходи Назва заходу Дата Курс, група
move to 0-18112401
Звіт декана механіко-математичного факультету про роботу в 2007р iconЗвіт заступника декана факультету журналістики про виховну роботу за 2010/2011 н р. № Заходи Назва заходу Дата
Шевченківські дні. Лекція про творчість Т. Г. Шевченка публічна лекція «Шевченко І сучасність»
Звіт декана механіко-математичного факультету про роботу в 2007р iconЗвіт заступника декана факультету журналістики про виховну роботу за І семестр 2011/2012 н р. Призначення порадників академгруп факультету журналістики (29 серпня 2011р)
Урочиста академія з нагоди початку 2011-2012 н р та проведення Посвяти першокурсників. Зустріч першокурсників із деканом факультету...
Звіт декана механіко-математичного факультету про роботу в 2007р iconЗвіт заступника декана факультету журналістики про виховну роботу за І семестр 2011/2012 н р. Призначення порадників академгруп факультету журналістики (29 серпня 2011р)
Урочиста академія з нагоди початку 2011-2012 н р та проведення Посвяти першокурсників. Зустріч першокурсників із деканом факультету...
Звіт декана механіко-математичного факультету про роботу в 2007р iconЗвіт в о. декана інженерного факультету про підсумки роботи факультету у 2007 році від 25 січня 2008 року 1 загальні відомості про факультет
move to 0-20566395
Звіт декана механіко-математичного факультету про роботу в 2007р iconЗатверджую декан механіко-математичного факультету
move to 0-22158529
Звіт декана механіко-математичного факультету про роботу в 2007р iconЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 12. 085. 01 Донбаської національної академії будівництва І архітектури у 2008 році
Наказами вак україни №343 від 30. 05. 2007р., №871 від 14. 12. 2007р та №116 від 19. 02. 2008р спеціалізованій вченій раді д 12....
Звіт декана механіко-математичного факультету про роботу в 2007р iconЗатверджую декан механіко-математичного факультету
Робочу програму складено на основі освітньо-професійної програми напрямку математика та інформатика
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи