Мазна Даря Олександрівна icon

Мазна Даря Олександрівна
Скачати 53.95 Kb.
НазваМазна Даря Олександрівна
Дата12.07.2012
Розмір53.95 Kb.
ТипДокументи

Мазна Даря Олександрівна

студентка гр.ОА-83

ТУРЕЧЧИНА В ЄС: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

В останні десятиліття у світі спостерігається складна й нерідко  суперечлива  взаємодія  інтеграційних процесів в економіці та культурно-цивілізаційного різноманіття світу. Усе більш  активний  прояв  ісламського фактора, що заявляє про себе в суспільно-політичному житті, економіці й зовнішній політиці ряду країн, ще більш  актуалізує цю проблематику, викликаючи неоднозначні судження й жваву дискусію.

До ісламських країн, незважаючи на світський характер держави, закріплений законодавчо й здійснюваний на практиці от уже багато десятиліть, відноситься Туреччина. Причому такою її вважає як світове співтовариство, так і переважна більшість самого турецького суспільства, включаючи правлячу еліту. Турецька Республіка, значна більшість населення якої становлять мусульмани, є по-своєму унікальною країною в тому розумінні, що одночасно належить ісламській цивілізації, має світську європейську модель державного устрою, є  членом Північноатлантичного альянсу й уже більш  ніж сорок років  рухається по шляху приєднання до ЄС. Ця країна накопичила неповторний історичний  досвід  взаємовпливу  мусульманської  ідентичності і європейських орієнтирів розвитку, комбінації секулярної і релігійної традицій, взаємодії демократії й політичного ісламу. Специфічна роль ісламу в Туреччині в різні періоди історії, та й у цей час, багато в чому пояснюється геополітичним положенням країни, що динамічно змінювалося протягом сторіч, і неоднорідним багатонаціональним і багатоконфесійним її складом. Туреччина - це класичний приклад держави, що перебуває на стику цивілізацій  і навіть розташовується у двох частинах світу. Процес її становлення, розквіту, ослаблення, а також нинішнього розвитку може служити ілюстрацією складної й багатозначної взаємодії держав, що належать до різних культур, мають різні економічні уклади, досвід державності, свої специфічні національні інтереси й традиційні сфери впливу.

У першій республіканській конституції 1924 р. іслам проголошувався державною релігією Туреччини, але це конституційне положення зберігалося недовго. Уже в 1928 р. Великі національні збори виключили його з нової редакції основного закону. Ці події є безпрецедентними за своїм характером і наслідкам для всього ісламського світу. За незначний за історичними мірками часовий відрізок припиняє своє існування велика держава - лідер ісламського світу, а її спадкоємиця стає першою у світі світською державою, населення якої більш ніж на 90% сповідує іслам. Туреччина відокремилася від мусульманських країн, запровадила латиницю. Почалося чищення турецької мови від арабських і перських запозичень. Радикальним способом була переглянута правова система, раніше заснована на шаріаті. Вимога відповідності європейському законодавству обумовила значні запозичення із французької, швейцарської й деяких інших правових систем.

Туреччина вперше постукалася у двері об'єднаної Європи ще в 1959 році. Через піввіку вона усе ще стоїть на порозі європейського дому. Шлях цієї країни до членства в ЄС виявився мало схожим на шлях, пройдений іншими кандидатами. Крім стандартних вимог Євросоюзу, тут піднімаються цивілізаційні питання, пов'язані із приналежністю Туреччини до світу ісламу, звучать сумніви в правомірності її віднесення до "європейської сім’ї" народів.

Згідно зі спеціальною доповіддю "Енергетична стратегія Туреччини", підготовленої в 2008 р. міністерством закордонних справ Туреччини, ця країна перебуває майже в безпосередній близькості до 72.7% і 71.8% підтверджених запасів нафти й природного газу планети відповідно. Враховуючи відомі географічні переваги Анкари, стає ясно, які можуть бути стратегічні цілі цієї країни. Уже сьогодні існує низка факторів, що свідчать про майбутнє відчутне зростання ролі Туреччини як держави - посередника.

Серед демографічних передумов вступу Туреччини до ЄС не можливо оминути факту переважання від’ємних показників народжуваності в провідних європейських країнах. Ще більш тривожною є та обставина, що демографічне вільне падіння Європи, за своєю суттю, і є те тим, що поєднує культурні війни. Історія боїться порожнеч, і демографічний вакуум, створений самогубним рівнем народжуваності в Європі, уже протягом життя декількох поколінь заповнювався широкомасштабною імміграцією із усіх кінців ісламського світу.

На розвиток подій вплинула й модель ліберальної держави. Породжена в епоху Просвітництва в ході Французької революції, ця модель жорстко наполягала на виокремленні держави від церкви, що призвело до значного скорочення релігійного співтовариства Європи й зміщення релігії на задній план суспільного життя, що надало підстави говорити про постхристиянську Європу. У цих умовах зіткнення на своїй території зі суспільством, що переживає релігійний підйом, породжує серйозні труднощі. 

Уже наприкінці ХХ сторіччя мусульмани становили 5% населення Європи, і їх частка безупинно збільшується. Незважаючи на те, що влада здійснює контроль над трудовою імміграцією, мусульманські громади в країнах ЄС зростають, у тому числі, за рахунок високої народжуваності, а також нелегальної імміграції. Таким чином, іслам сьогодні стає внутрішнім фактором європейського життя, і його не можна ігнорувати в жодній з сфер  діяльності суспільства. Ситуація ускладнюється і тим, що загальний  рівень релігійності в країнах Старого Світла катастрофічно падає. Суспільство перестало потребувати прокламування християнських цінностей, а відвідування церкви здобуває формальний характер. Таким чином, співіснування європейської й мусульманської цивілізацій в рамках одного континенту припускає вироблення правил, які будуть ураховувати інтереси й тієї, і іншої сторони.

Вступ Туреччини в ЄС гостро порушує питання про можливість релігійно культурного компромісу. Ця проблема не вставала дотепер при прийнятті в ЄС нових членів. Проблема сумісності турецького суспільства з його ісламською самоідентифікацією, що підсилюється, і сучасної європейської культури постмодерну, життєздатності подібної політичної конструкції народжує гострі й часом непримиренні суперечки, як усередині Туреччини, так і в європейських державах.

 Турецьке прислів'я рекомендує: "Вибирай не будинок, а сусіда". У сучасних умовах «глокалізації» і похідного розмивання  кордонів вона  здобуває нового звучання - необхідності вірного вибору  стратегічного  партнера. До останнього часу для Туреччини такими були США і Європа, а також, хоча й опосередковано, Ізраїль. У  результаті  Туреччина  перебувала  в  невизначеному стані «свій серед чужих - чужий серед своїх»: для Заходу вона була занадто близькосхідною (ісламської, тюркської), а для Близького Сходу – занадто прозахідною (маючи в стратегічних партнерах не тільки США, але й Ізраїль). Красномовним є висловлення з цього приводу в одному зі своїх інтерв'ю Е. Багиша: "Десять років тому наша економіка була 27- й у світі - тепер ми перебуваємо на 16- м місці. Ми можемо стати однієї з найбільш економічно розвинених і благополучних країн світу, навіть не стаючи членом ЄС. Тому членство в ЄС - дуже важливий якір, але не єдиний вибір для нас. Туреччина погодиться тільки на повне членство. Не більше й не менше. Європа не є для нас єдино можливим вибором. Ми дуже терпляча нації, але я не думаю, що ми зможемо чекати ще 45 років". Останнім часом спостерігаються принципові зміни в зовнішньополітичній стратегії Туреччини, що пояснюються як зовнішніми, так і внутрішніми факторами. Ідея вступу Туреччини в ЄС не безальтернативна. Є маса інших цікавих і перспективних проектів інтеграції. 

Незважаючи на домінуючу дотепер орієнтацію турецької еліти на вступ країни в ЄС, у її середовищі існують і інші, досить сильні зовнішньополітичні концепції, націлені на пошук шляхів перетворення Туреччини в регіонального лідера. Насамперед це доктрини неоосманізму, ісламського лібералізму й пантюркізму. Досить важливим фактором є й внутрішньополітична ситуація в країні, якщо в 2004 році 70% населення Туреччини підтримувало вступ країни в ЄС, та сьогодні цей показник становить 48%.

Сьогодні перед Європейським союзом постало складне завдання: або Туреччина з ЄС, або "проти" нього. Безумовно, зараз рано говорити про зсув осі турецької зовнішньої політики, і ЄС залишається зовнішньополітичним пріоритетом країни, принаймні, поки що.

Схожі:

Мазна Даря Олександрівна iconМазна Даря Олександрівна
move to 0-17358794
Мазна Даря Олександрівна iconДобропас ірина Олександрівна
Добропас ірина Олександрівна (24. VI. 1957, Миколаїв) – філософ, канд філос наук (Традиція І новаторство в розвитку наукового пізнання,...
Мазна Даря Олександрівна iconПротокол засідання №2 Ради молодих учених Інституту інформаційних технологій
Жуков Михайло Станіславович, Ємець Ігор Миколайович, Сафонов Єгор Олександрович, Семенков Віталій Васильович, Скачко Валерій Валеріойвич,...
Мазна Даря Олександрівна iconПротокол засідання №4 Ради молодих учених Інституту інформаційних технологій
Олександрівна, Тітаков Сергій Олександрович, Цодікова Наталія Олександрівна, Швиров Вячеслав Володимирович,, Хаддад Аля,Мамедов Анар...
Мазна Даря Олександрівна iconПротокол засідання №3 Ради молодих учених Інституту інформаційних технологій
Сафонов Єгор Олександрович, Семенков Віталій Васильович, Скачко Валерій Валеріойвич, Смагіна Ольга Олександрівна, Тітаков Сергій...
Мазна Даря Олександрівна iconПротокол засідання №1 Ради молодих учених Інституту інформаційних технологій
Скачко Валерій Валеріойвич, Смагіна Ольга Олександрівна, Тітаков Сергій Олександрович, Цодікова Наталія Олександрівна, Швиров Вячеслав...
Мазна Даря Олександрівна iconДегтяренко Тетяна Миколаївна, Лобанова Олена Василівна, Дудченко Ірина Олександрівна. Основні характеристики, суть розробки: навчальний посібник
Автори: Дегтяренко Тетяна Миколаївна, Лобанова Олена Василівна, Дудченко Ірина Олександрівна
Мазна Даря Олександрівна iconОлександрівна Населівський

Мазна Даря Олександрівна icon12 Філософія Бабенко Леся Олександрівна

Мазна Даря Олександрівна iconК е. н., доц. Пересадько Галина Олександрівна

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи