Державний вищий навчальний заклад icon

Державний вищий навчальний заклад
Скачати 67.13 Kb.
НазваДержавний вищий навчальний заклад
Дата12.07.2012
Розмір67.13 Kb.
ТипДокументи

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи

Національного банку України»

Кафедра менеджменту


ДОПОВІДЬ

до XIV Всеукраїнської науково-практичної

конференції студентів

на тему: «Особливості маркетингу в сфері малого бізнесу»Підготувала:

студентка групи Ф – 83

Марченко О. В.

Науковий керівник:

к. т. н., доц. Бондаренко А. Ф.
Суми – 2011

Дослідженню маркетингу в сфері малого бізнесу в більшій мірі приділяли увагу зарубіжні вчені, а у вітчизняній літературі воно не знайшло широкого відображення. Тому нами було вирішено здійснити аналіз значення маркетингу в підвищенні ефективності підприємств, особливостей маркетингу в малому бізнесі і його важливості на практиці.

Значення малого бізнесу в системі національної економіки України полягає в тому, що саме він може забезпечити реальні структурні зрушення. Суттєвою причиною неефективності малого бізнесу в України є те, що аспект його вибору та реалізації носить стихійний характер, в процесі чого практично ігнорується маркетинговий підхід і його суттєва роль у досягненні економічної безпеки суб'єктів малого бізнесу.

Актуальність проблеми підтверджується тим, що маркетинговий підхід має морально-психологічний аспект, який допомагає формувати нове економічне мислення керівників підприємств малого бізнесу, що сприяє інтенсифікації процесів, їх адаптації до умов ринку, формуванню пріоритетних напрямків розвитку, підвищенню прибутковості та задоволенню зростаючих потреб населення.

Як відомо, основу діяльності маркетингу формують певні складові:

 • розробка товару;

 • дослідження;

 • налагодження комунікацій;

 • організація розподілу;

 • встановлення цін;

 • розгортання служби сервісу.

Це вимагає певних професійних знань і практичного досвіду.

Великі компанії з маркетинговою орієнтацією можуть собі дозволити вибирати в якості виконавців маркетингових проектів як місцеві, так і державні агентства, що не можна сказати про малі підприємства.

На рисунку 1 зображені виділені нами чинники, що впливають на розвиток сфери малого бізнесу.Рисунок 1 - Чинники, що впливають на розвиток сфери малого бізнесу

Ці фактори призвели до того, що на малих підприємствах, як правило відсутня розвинута служба маркетингу (зазвичай це підрозділ або відділ, що займається всією сукупністю питань, що відносяться до маркетингу, а іноді - це одна людина, що стоїть на чолі фірми).

Малі підприємства не займаються розробкою довгострокових планів маркетингу, так як постійна зміна кон'юнктури ринку змушує їх піклуватися про щохвилинне виживання і продовження своєї діяльності. Їх плани найчастіше обмежені за своїми цілями, завданнями та терміном дії.

За даними соціологічного опитування підприємницького середовища, у 2010 році лише близько 8% малих підприємств мали плани щодо збільшення бізнесу на кілька років вперед. Решта на запитання, чи не збираються вони розширюватися протягом найближчих п'яти років, відповідали, що це занадто великий термін для планування.

Взагалі, маркетинг в малій фірмі є слабкою ланкою, саме тому виявляється зоною зовнішньої консультаційної підтримки. Це підкреслюється відсутністю в багатьох малих фірмах читко виділених маркетингових функцій:

 • формальне маркетингове планування;

 • управління маркетингом і продажами;

 • аналіз збуту;

 • навчання мистецтву збуту та маркетингу.

Однак для малої фірми це не завжди обов'язково, тому що дуже часто особисті знання підприємця про позиції його фірми на ринку компенсують відсутність маркетингових досліджень, а неформальне знайомство з клієнтами полегшує виявлення змін в їх потребах. Крім звичайного дослідження ринку мале підприємство може використовувати широкий спектр методів збору інформації, з яких велике значення набувають особисті зустрічі власника з споживачами.

Отже, доцільно буде розглянути частоту використання джерел інформації, що використовуються малими підприємствами в процесі своєї діяльності (рисунок 2).Рисунок 2 - Частота використання різних джерел інформації малими підприємствами

Як ми бачимо, підприємці сфери малого бізнесу велику увагу приділяють порадам знайомих підприємців, але більш всього орієнтуються на інформацію всеукраїнських видань. Найменше для здобуття інформації вони звертаються до послуг консалтингових фірм. Це можна пояснити тим, що витрати на їх послуги дуже великі.

Для вирішення задачі вдосконалення систем менеджменту і підвищення конкурентоспроможності багато малих підприємств використовують метод бенчмаркінгу.

Виявляється тенденція до використання еталонного зіставлення фінансових показників у сфері малого бізнесу. Як ми бачимо з рисунку 3, малі фірми переважно використовують для цього показники, які відображають проблеми, що лежать "на поверхні" і мають уже сформовані підходи до вимірювання, такі як, наприклад, фінансовий стан, якість.Рисунок 3 - Показники бенчмаркінгу в сфері малого та среднього бізнесу.

Гнучкіші і менш відчутніші показники, такі як командний дух або рівень стресових ситуацій в організації, використовуються рідше, оскільки важко визначити кінцевий об'єкт зіставлення і нормалізувати інформацію.

На наш погляд, використання малими компаніями показників, що легко виміряти при проведенні еталонного зіставлення, зумовлене динамічним конкурентним середовищем, в якому знаходяться малі і середні підприємства. Тому об'єктом для еталонного зіставлення частіше стають показники, що корелюють з ключовими чинниками успіху в конкурентній боротьбі.

Дані досліджень Шеффілдського університету показують за якими основними позиціями конкурують малі компанії (рисунок 4).Рисунок 4 - Індикатори конкурентного порівняння (ключові чинники успіху) для малих підприємств

Маркетинг в Україні на сьогодні не розуміється як цілісна система. Для вищого керівництва маркетингові дослідження самі по собі не мають цінності, якщо вони відразу ж не приносять прибуток в поточному періоді. Тому часто на підприємствах виявляється протиріччя між службою маркетингу і виробничими підрозділами. Не завжди і керівництво фірми підтримує діяльність маркетингового відділу.

Міжнародна Маркетингова Група України провела розрахунок об'єму ринку маркетингових досліджень на кінець 2010 року, за результатами яких, об'єм ринку маркетингових досліджень в 2009 р. склав 293 млн. грн. (37,58 млн. дол. США при середньорічному курсі НБУ 7,7962 грн./долар) (рисунок 5).Рисунок 5 - Ринок маркетингових досліджень в Україні за 2007 – 2010 рр.

Динаміка ринку в доларовому еквіваленті в порівнянні з 2008 роком склала -29,1%. Причини падіння ринку очевидні – попит на маркетингові дослідження в 2009 році знизився за рахунок гальмування економіки. Але як ми бачимо в 2010 році ситуація дещо покращилась.

Кажучи про маркетинг в малому бізнесі, необхідно відзначити, що на даному етапі малі фірми широко використовують маркетингові стратегії:

 • стратегія копіювання;

 • стратегія оптимального розміру;

 • стратегія участі в продукті фірми;

 • стратегія участі в збуті фірми;

 • інтерактивний маркетинг.

Проте в маркетингових діях малих фірм рідко використовується одна стратегія в чистому вигляді, звичай це несистематизований набір дій, узятих з різних стратегій, який пристосовується до кожного конкретного моменту існування підприємства.

Отже, вивчення особливостей маркетингу у сфері малого бізнесу дало можливість зробити висновок про те, що зазвичай підприємства даної сфери приділяють мало уваги розробці маркетингових стратегій. Керівники фірм малого бізнесу більшою мірою покладаються на власний досвід і поради знайомих підприємців, більше звертають увагу на фінансові показники діяльності, адже для вищого керівництва маркетингові дослідження самі по собі не мають цінності, якщо вони відразу ж не приносять прибуток в поточному періоді.

У якості узагальнюючого резюме, слід зазначити, що аналіз ринкової ситуації, розробка і впровадження маркетингових стратегій – це головна перевага, яку підприємства малого бізнесу повинні використовувати для досягнення високих результатів прибутковості.

Схожі:

Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад iconШановні викладачі, аспіранти, студенти! Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», молодіжна...
Державний вищий навчальний заклад iconДоговір про підготовку фахівців № 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет», в особі ректора Мінаєва О. А., який діє на підставі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи