В. П. Перспективи розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції icon

В. П. Перспективи розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції
Скачати 43.05 Kb.
НазваВ. П. Перспективи розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції
Дата12.07.2012
Розмір43.05 Kb.
ТипДокументи

Бакшеєва С.О., Коломієць К.Г., студенти 1 курсу

спеціальності “Банківська справа”

Науковий керівник – к.е.н. Гордієнко В.П.


ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Розвиток інтеграційних процесів у світі є безпрецедентним явищем, що визначає нинішній і майбутній поступ держав та їх місце в системі міжнародних відносин. Інтеграція у світовий економічний простір є важливою умовою забезпечення динамічного розвитку національних економік, що відповідає як необхідності налагодження цивілізованих зовнішньоекономічних відносин, так і сучасним тенденціям.

Об’єктивною необхідністю сучасного етапу є поступове та неухильне включення економіки України до системи міжнародного поділу праці та світових інтеграційних процесів. Вагомого значення для України набувають європейські інтеграційні процеси, як економічні так і політичні. Запорукою покращення економічної ситуації у посткризовий період є економічна інтеграція, яка розглядається як процес усунення митних та інших бар’єрів, що традиційно існують між країнами. Сучасною економічною наукою виділяється декілька рівнів економічної інтеграції:

  • зона вільної торгівлі (скасування мит на товари та послуги, що надходять у сферу зовнішньої торгівлі країн-учасниць);

  • митний союз (крім скасування мита на торгівлю між країнами-учасницями застосовується митний тариф у торгівлі з іншими країнами);

  • спільний ринок (передбачає вільний рух товарів, робочої сили, капіталу, створення центрів підприємницької діяльності);

  • економічний і валютний союз (здійснення спільної економічної та валютної політики).

Прикладом міжнародної економічної інтеграції є Європейський Союз, який у своєму розвитку пройшов всі етапи інтеграційного процесу. Основним завданням Європейського Союзу є удосконалення економічного, політичного та валютного регулювання. Саме дана організація відіграє провідну роль у міжнародних відносинах, адже на частку Європейського Союзу припадає найбільший торговий оборот і четверта частина світових матеріальних цінностей. Допомога, що надається Європейським Союзом країнам з відсталою економікою перевищує за своїм обсягом допомогу з боку будь-якої організації.

Європейська інтеграція для України – це ефективний шлях модернізації економіки, залучення додаткових іноземних інвестицій і новітніх технологій, підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняного товаровиробника, створення нових робочих місць, вихід на світові ринки, модернізація існуючої та створення нової інфраструктури, підвищення ефективності всього господарського комплексу та досягнення міжнародних стандартів якості життя населення.

Україна має всі необхідні передумови для тісної співпраці з Європейським Союзом. Унікальний природно-ресурсний потенціал може відігравати значну роль у міжнародному поділі праці. За запасами залізних, марганцевих, титанових, уранових руд, вугілля, сірки, калійних солей, вогнетривких глин Україна належить до провідних держав світу. Вагомого значення набуває рекреаційний потенціал Азово-Чорноморського, Карпатського та Поліського регіонів. На українських чорноземах може вироблятися сільськогосподарська продукція для забезпечення продовольством багатьох країн світу. Природно-ресурсний потенціал доповнюється наявним виробничим, науковим та трудовим потенціалами. Крім того Україна має вигідне економіко-географічне та геополітичне положення, адже виступає своєрідною буферною зоною між Європою та Російською Федерацією. Україна являє собою державу зі значним транзитним потенціалом, який завжди є цікавим країнам Європи. Серед європейських країн Україна посідає третє місце за обсягами транзиту, а в межах СНД поділяє лідерство з Росією.

Зростання товарообігу між Україною та Європейським Союзом робить ще більш нагальним вирішення питання про взаємну лібералізацію торгового режиму задля покращення доступу українських підприємств на європейський ринок, а також зменшення їх операційних видатків.

З результатами 2009 року обсяги експорту української продукції до країн Європейського Союзу становили 23,9% від загального показника, імпорту – 33,9%. Вагому частку товарної структури українського експорту до європейських країн становили енергетичні матеріали, продукція чорної металургії, важкого та загального машинобудування, зернові культури, олієжирова продукція тощо. Основою товарного імпорту з країнами Європейського Союзу є механічні машини та обладнання, наземні транспортні засоби, електричні машини і устаткування, папір і картон, полімерні матеріали, пластмаси, фармацевтична продукція.

Подальші перспективи співпраці України з країнами-членами Європейського Союзу залежать від ефективності експортної політики України. Стратегія виходу України на нові ринки має поєднувати сировинний та високотехнологічний напрям. Перспективним завданням залишається вихід на ринки з продукцією оборонного призначення, суднобудування, ракетної та авіаційної техніки, енергетичного та точного машинобудування.

Варто зазначити, що Європейський Союз є основним інвестором України. За даними Державного комітету статистики України при загальному обсягу іноземних інвестицій 40007,4 млн. доларів США на 01.01.2010 року обсяг прямих іноземних інвестицій від країн Європейського Союзу склав 31510,1 млн. доларів США.

Проте існує низка проблем, які стоять на заваді членства України у Європейському Союзі, головними з яких є: низькі стандарти якості життя, недосконала пенсійна система, низька конкурентоспроможність продукції вітчизняного товаровиробника, недосконалість законодавчої системи, складні умови для ведення бізнесу, високий рівень корупції, наявне антропогенне забруднення тощо.

Для вирішення зазначених проблем у першу чергу необхідно модернізувати господарський комплекс України у напрямку зменшення його матеріаломісткості, енергомісткості та збільшення наукомісткості, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності національної продукції, створенню нових робочих місць та підвищення стандартів життя населення. Запорукою успішного входження нашої держави у європейський інтеграційний простір має стати вчасне проведення реформ у бюджетній та податковій сферах, пенсійній системі, освіті, охороні здоров’я, житлово-комунальному господарстві. Реалізація зазначених завдань дозволить вийти Україні на один рівень з провідними країнами Європи та увійти до співдружності вільних, економічно і політично розвинених держав.

Схожі:

В. П. Перспективи розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції iconВ. П. Перспективи розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції
move to 0-17358797
В. П. Перспективи розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у ІІІ міжнародній науково-практичній інтернет – конференції «пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції україни»
Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів в умовах інноваційної спрямованості та євроінтеграції
В. П. Перспективи розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції iconПередумови та фактори інноваційного розвитку національної економіки в умовах глобалізації Паценко О. Ю. К. е н., доцент кафедри міжнародної економіки двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
С. 27-32], підтримувати високий рівень стійкості до зовнішніх шоків в умовах, коли доступ до фінансування розвитку погіршується
В. П. Перспективи розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції iconПередумови та фактори інноваційного розвитку національної економіки в умовах глобалізації Паценко О. Ю. К. е н., доцент кафедри міжнародної економіки двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
С. 27-32], підтримувати високий рівень стійкості до зовнішніх шоків в умовах, коли доступ до фінансування розвитку погіршується
В. П. Перспективи розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми І перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки»
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми І перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації...
В. П. Перспективи розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції iconШановні колеги Запрошуємо Вас взяти участь у роботі іі-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки в ринкових умовах»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі іі-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки в ринкових...
В. П. Перспективи розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції iconДвнз київський національний економічний університет
Важливим аспектом вивчення цієї системи є її аналіз на макрорівні. Він дозволяє оцінити стан національної економіки, виявити резерви...
В. П. Перспективи розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції iconШановні колеги Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки в ринкових умовах»
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки в ринкових...
В. П. Перспективи розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції iconПідходи до класифікації стратегій еколого-орієнтованого розвитку національної економіки
Зації цілей та завдань національного розвитку держави. Але нездатність влади комплексно розглядати екологічні, економічні та соціальні...
В. П. Перспективи розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції iconЗаявка на участь у конференції
Проблеми розвитку національної економіки, особливості маркетингу та менеджменту в умовах глобалізації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи