Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
НазваМетодичні вказівки
Дата12.07.2012
Розмір45.5 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до організації самостійної роботи

з дисципліни “Інформаційні технології управління”

(для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання

зі спеціальності 6.070800 - "Екологія та охорона навколишнього середовища")


Харків – ХНАМГ – 2007


Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни “Інформаційні технології управління” (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спец. 6.070800 - "Екологія та охорона навколишнього природного середовища").

Укл.: Бараннік В.О. – Харків: ХНАМГ, 2007 – 8 с.


Укладач: доц. В.О. Бараннік


Рецензент: доц. Є. Г. Пономаренко (ХНАМГ)


Рекомендовано кафедрою інженерної екології міст, протокол № 10 від 14.05.2007 р.

Загальні положення


Навчальна дисципліна “Інформаційні технології управління” є дисципліною за вибором вищого навчального закладу за напрямом 0708 - «Екологія».

^ Мета вивчення дисципліни: Надання студентам теоретичних знань та практичних навичок у галузі інформаційних технологій управління інженерними та природними системами


^ Предмет дисципліни: Моделі, методи та програмні засоби інформаційних технологій управління інженерно-екологічними системами


Місце дисципліни в структурно – логічній схемі навчального плану:

Дисципліни, що повинні передувати вивченню даної дисципліни (або “вихідна”):

”Системний аналіз довкілля”, “Інформатика і системологія”, “Моделювання і прогнозування стану довкілля”


На дану дисципліну спирається вивчення наступних дисциплін:

”Інформаційні технології управління та проектування”, дипломна робота.


^ У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

- знати основні моделі, методи та програмні засоби управління інженерно-екологічними системами, що використовуються у галузі охорони навколишнього середовища.

- уміти застосовувати теоретичні знання та практичні навички у застосуванні методи та засоби управління інженерними і природними системами, що використовуються у галузі охорони навколишнього середовища.


Зміст дисципліни:

Тема 1. Поняття управління, елементи систем управління та стадії управління

інженерно-екологічними системами.


Тема 2. Використання функцій корисності/втрат для інтегральної характеристики

планів дій та управліньських рішень.


Тема 3. Використання матриць корисності/втрат і критеріїв оцінки доцільності

для порівняння сценаріїв управління.


3

Тема 4. Програмні засоби інформаційних технологій управління інженерно-

екологічними системами.


Самостійна робота студента – це важлива частина підготовки майбутнього фахівця, що дозволяє йому навчитися роботі з різноманітними науковими й літературними джерелами, а також вмінню обробляти й аналізувати отриману інформацію.

До теми 1: Вивчення сучасних напрямків інформаційного забезпечення та ознайомлення з методами обгрунтування доцільності управліньських рішень в інженерній діяльності.

До теми 2: Вивчення сучасних підходів й ознайомлення з методами використання функцій корисності/втрат для інтегральної характеристики планів дій та управліньських рішень.візуалізації даних спостережень екологічних процесів довкілля.

До теми 3: Вивчення сучасних підходів й ознайомлення з методами використання матриць корисності/втрат і критеріїв оцінки доцільності для порівняння сценаріїв управління.

До теми 4: Вивчення властивостей програмних засобів Microsoft Excel для зберігання, обробки та аналізу даних.


Студент повинен також самостійно виконати дві контрольні роботи за індивідуальним завданням, що мають метою перевірку умінь щодо використання функцій корисності та матриць впливу для порівняння та вибору доцільних управліньських рішень.

Контроль якості засвоєння теоретичного матеріалу й рівня надбаних умінь проводить за допомогою усного опитування студентів викладач під час заліку.


Список літератури


(Куликовский Л.Ф., Мотов В.В. Теоретические основы информационных процессов. – М.: Высш. шк., 1987. – 248 с.


4

  1. Руководства по применению пакетов прикладных программ Microsoft Office.

  2. Серавин Л.Н. Теория информации с точки зрения биолога. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1973. – 160 с.

  3. Петров Ю.А. Азбука логичного мышления. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 104 с.

  4. Беллман Р. Введение в теорию матриц: Пер. с англ. – М.: Наука, 1969. – 367 с.

  5. Годин В.В., Корнеев И.К. Управление информационными ресурсами: Модульная программа для менеджеров. Модуль 17. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 352 с.

  6. Програмне забезпечення Microsoft Word та Microsoft Excel.5

Навчальне видання


Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни “Інформаційні технології управління” (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спец. 6.070800 - "Екологія та охорона навколишнього середовища").


Укладач: Валерій Олександрович Бараннік


Редактор: З. М. Москаленко


План 2007 (додатково)
Підп. до друку Формат 60*80 1/16. Папір офісний

Друк на ризографі Обл.-вид. арк. 0,4 Умовн.-друк. арк. 0,2

Тираж 110 прим. Замовл. №
61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12
Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12


6

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи