Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Метеорологія І кліматологія» для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища» icon

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Метеорологія І кліматологія» для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Скачати 230.96 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Метеорологія І кліматологія» для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Дата12.07.2012
Розмір230.96 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти І науки України

Харківська національна академія міського господарства


Методичні вказівки
до виконання розрахунково-графічної роботи
з курсу «Метеорологія і кліматологія»(для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності
6.070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища»)


Харків-ХНАМГ-2007

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Метеорологія і кліматологія», (для студентів 2 курсу денної форми навчання спец. 6.070800 – «Екологія та охорона навколишнього середовища»). Укл.: Саратов І.Ю., Дядін Д.В. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 6 с.


Укладачі: І.Ю. Саратов,

Д.В. Дядін


Рецензент: доц. В.М. Ладиженський


Рекомендовано кафедрою ІЕМ, протокол № 1 від 30.08.2007


Метеорологічні дані про напрямок вітру зазвичай наводять у вигляді рози вітрів, на якій за даними середньобагаторічних спостережень указують повторюваність вітрів, яка відкладається по румбах у кількості днів на рік або у відсотках за інтервал часу (місяць, рік). В центрі діаграми цифрою вказується кількість штилів. Також на розі вітрів може бути вказаний добуток повторюваності вітрів на середню швидкість вітру за різними напрямками, що дозволяє показати відносну кількість вітру (в умовних одиницях), яка переноситься у відповідних напрямках. Величини середньобагаторічних швидкостей вітру і їх розподіл за напрямками використовують для розрахунку вітроенергетичного потенціалу території.


Розрахунково-графічна робота передбачає побудову рози вітрів за даними повторюваності вітрів і середньобагаторічною швидкістю вітру.

1. Для побудування рози вітрів використовуємо наступні дані повторюваності вітрів у % за рік або кількості діб на рік:

Таблиця 1

Варіант

один.

Пн

ПнСх

Сх

ПдСх

Пд

ПдЗх

Зх

ПнЗх

1

%

10

11

20

12

9

12

15

11

2

діб

39

47

22

22

55

22

22

47

3

%

13

18

12

4

14

8

9

22

4

%

5

12

10

15

24

20

10

4

5

діб

38

24

52

49

29

31

81

23

6

%

12

18

9

5

15

7

14

20

7

діб

36

42

45

45

24

30

42

36

8

діб

43

59

40

13

46

26

30

73

9

%

25

14

17

8

7

10

11

8

10

%

18

25

8

5

7

5

11

21

11

діб

37

56

28

16

47

22

43

62

12

%

22

13

4

6

8

8

14

25

13

%

9

13

17

19

7

12

12

11

14

%

16

22

9

6

15

6

10

16

15

діб

47

65

27

18

44

18

30

47

16

%

14

17

8

8

20

8

8

17

17

діб

26

37

49

55

20

35

35

32

18

%

12

12

4

8

26

11

9

18

19

%

21

11

4

6

11

8

16

23

Продовження табл. 1

Варіант

один.

Пн

ПнСх

Сх

ПдСх

Пд

ПдЗх

Зх

ПнЗх

20

діб

15

36

30

44

71

59

30

12

21

діб

85

48

58

27

24

34

38

27

22

%

12

21

17

5

10

8

9

18

23

%

14

12

4

8

23

13

11

15

24

%

11

22

15

5

16

10

7

14

25

%

11,5

7,4

15,8

15

8,8

9,6

24,9

7

26

діб

34

37

67

40

30

40

50

37

27

%

14

26

9

4

10

7

12

18

28

діб

31

31

10

21

68

29

24

47

29

%

15

18

9

6

14

8

11

19

30

%

12

14

15

15

8

10

14

12


2. За даними середньобагаторічної швидкості вітрів побудувати енергетичну розу вітрів. Для цього помножити величину швидкості вітру на повторюваність вітру відповідного напрямку й відкласти отримані значення по
румбах. Для розрахунку використовувати наступні дані:

Таблиця 2

Варіант

один.

Пн

ПнСх

Сх

ПдСх

Пд

ПдЗх

Зх

ПнЗх

1

м/сек.

2,0

2,5

5,0

5,0

3,2

3,6

4,0

4,3

2

м/сек.

2,8

2,6

4,8

3,5

3,5

2,7

4,1

4,0

3

м/сек.

3,6

4,4

5,4

6,0

3,4

2,2

2,1

3,7

4

м/сек.

5,0

2,4

3,3

2,8

3,0

4,4

3,3

4,1

5

м/сек.

6,4

2,8

3,3

5,4

5,5

2,4

3,5

3,6

6

м/сек.

4,4

2,9

4,0

5,8

6,5

2,4

3,8

2,7

7

м/сек.

5,0

5,0

4,2

3,2

2,2

4,1

3,4

3,5

8

м/сек.

4,8

5,2

5,0

3,6

4,5

5,2

4,6

5,1

9

м/сек.

3,3

6,2

5,4

4,5

3,5

4,4

3,9

4,0

10

м/сек.

2,7

5,5

5,0

4,2

5,7

5,4

3,5

4,2

11

м/сек.

2,0

2,5

5,0

5,0

3,2

3,6

4,0

4,3

12

м/сек.

3,0

5,4

4,8

3,6

2,9

4,4

3,8

2,2

13

м/сек.

4,2

5,3

2,4

2,8

3,7

4,4

5,0

5,6

14

м/сек.

3,5

1,8

5,3

4,4

4,2

3,0

2,5

2,7

15

м/сек.

3,9

2,9

5,1

2,4

3,6

2,5

3,1

4,0

16

м/сек.

4,3

6,5

2,2

4,8

5,2

5,5

2,1

3,6

17

м/сек.

3,4

2,7

2,9

5,1

5,3

4,7

3,3

1,9

18

м/сек.

4,2

3,6

3,6

2,8

4,0

3,8

3,7

4,1

19

м/сек.

4,3

3,7

3,8

3,3

2,0

4,5

3,2

3,3

20

м/сек.

5,4

5,5

5,5

2,1

3,6

3,8

4,2

4,0


Продовження табл. 2

Варіант

один.

Пн

ПнСх

Сх

ПдСх

Пд

ПдЗх

Зх

ПнЗх

21

м/сек.

4,3

2,6

6,2

5,4

4,0

3,8

3,5

3,3

22

м/сек.

4,3

2,3

2,8

2,5

4,0

3,7

3,9

4,1

23

м/сек.

5,4

5,0

2,8

3,8

4,2

6,2

3,8

5,2

24

м/сек.

4,3

3,8

3,9

4,7

2,6

5,4

3,8

3,2

25

м/сек.

4,2

3,3

2,5

5,4

1,5

2,7

6,5

4,5

26

м/сек.

5,6

5,4

6,8

7,1

5,4

6,3

6,6

4,9

27

м/сек.

4,6

6,2

2,5

4,7

4,5

6,5

5,0

5,2

28

м/сек.

4,3

3,6

3,7

5,0

2,6

2,8

3,2

2,9

29

м/сек.

4,6

3,8

5,2

6,2

4,7

5,6

6,5

6,2

30

м/сек.

4,9

6,9

4,8

5,8

5,5

6,7

6,3

6,1


3. Проаналізувати отримані діаграми: визначити переважаючі напрямки вітрів на даній території, виділити напрямки вітру, найбільш вагомі для вітроенергетичного потенціалу території. Потенційно придатними для використання вважати середньобагаторічні швидкості вітру більше 5 м/сек.


Список літератури

  1. Гуральник И.И. и др. Метеорология, – Л.: Гидрометеоиздат, 1992

  2. Воробьев В.И. Синоптическая метеорология. Учебн. – Л.: Гидрометео-издат, 1991

  3. Хромов С.П., Мамонтова Л.И. Метеорологический словарь. – Л.: Гидрометеоиздат, 1974

  4. Дроздов О.А. и др. Климатология. Учебн. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Метеорологія і кліматологія», (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання спец. 6.070800 – «Екологія та охорона навколишнього середовища»).


Укладачі: Іван Юхимович Саратов,

Дмитро Володимирович Дядін


Редактор: З.М. Москаленко


План 2007, поз. додаткова

__________________________________________________________________

Підп. до друку. 5.11.07 Формат 60х84 1/16. Папір офісний.

Друк на ризографі Умов. друк. арк. 0,25. Обл.-вид. арк.. 0,75

Замовл. № Тираж 100 прим.

__________________________________________________________________

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

__________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ


Схожі:

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Метеорологія І кліматологія» для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconМетодичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Метеорологія І кліматологія» для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання спеціальності 070800   «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Метеорологія І кліматологія», (для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної...
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Метеорологія І кліматологія» для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «Метеорологія І кліматологія» для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання спеціальності 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «Метеорологія І кліматологія», (для студентів 2 курсу денної І 3 курсу...
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Метеорологія І кліматологія» для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconБіологія І екологія людини частина Загальна біологія Методичні вказівки до виконання курсової (розрахунково-графічної) роботи
Біологія І екологія людини. Ч. Загальна біологія: Методичні вказівки до виконання курсової (розрахунково-графічної) роботи (для студентів...
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Метеорологія І кліматологія» для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу “Метеорологія І кліматологія” (для студентів 2 курсу денної І 3 курсу...
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Метеорологія І кліматологія» для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconХарківська національна академія міського господарства конспект лекцій по курсу „метеорологія І кліматологія”
«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки...
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Метеорологія І кліматологія» для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconМетодичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу "Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища" для студентів спеціальності 0401. 06 "Екологія, охорона
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу “Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища”...
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Метеорологія І кліматологія» для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconМетодичні вказівки з організації самостійної роботи студентів
«Екологія» спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та 4 курсу заочної...
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Метеорологія І кліматологія» для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconМетодичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Вступ до фаху» для студентів 1 курсу денної форми навчання зі спеціальності 070800 „Екологія та охорона навколишнього природного середовища”
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни „Вступ до фаху” (для студентів 1 курсу денної форми навчання зі...
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Метеорологія І кліматологія» для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconМетодичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи за темою: «Фенологія деревних рослин восени в умовах урбанізованого довкілля» з дисципліни
Для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки бакалаврів 040106 „Екологія, охорона навколишнього природного...
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Метеорологія І кліматологія» для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу “Охорона праці при експлуатації І ремонті рс” для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи