Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка icon

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
Скачати 96.82 Kb.
НазваКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
Дата12.07.2012
Розмір96.82 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

КАФЕДРА НЕРВОВИХ ХВОРОБ, ПСИХІАТРІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ІМ. С.М. САВЕНКА

КУРС ПСИХІАТРІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ


ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

13.01.2010 р., протокол № 3

Завідувач кафедри

професор В.М.Пашковський


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА № 15


ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З ОСНОВ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

^ НА ТЕМУ: “ПСИХОЛОГІЯ ХВОРИХ НА ШИЗОФРЕНІЮ (В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КЛІНІЧНОЇ КАРТИНИ, ВІКУ, СТАДІЇ ПЕРЕБІГУ ШИЗОФРЕНІЧНОГО ПРОЦЕСУ). ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХВОРИХ В УМОВАХ СТАЦІОНАРУ ТА ПРИ АМБУЛАТОРНОМУ ЛІКУВАННІ. ДОГЛЯД І НАГЛЯД ЗА ХВОРИМИ НА ШИЗОФРЕНІЮ. МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ХВОРИМ ТА ЧЛЕНАМ ЇХ СІМЕЙ


^ Навчальний предмет – основи медичної психології

Медичний факультет, ІV курс

2 академічні години


МЕТОДИЧНУ ВКАЗІВКУ СКЛАЛА

КАНДИДАТ МЕДИЧНИХ НАУК,

ДОЦЕНТ КАРВПАЦЬКА Н.С.

^

Методична вказівка


до практичного заняття з основ медичної психології


ТЕМА ЗАНЯТТЯ: ПСИХОЛОГІЯ ХВОРИХ НА ШИЗОФРЕНІЮ (В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КЛІНІЧНОЇ КАРТИНИ, ВІКУ, СТАДІЇ ПЕРЕБІГУ ШИЗОФРЕНІЧНОГО ПРОЦЕСУ). ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХВОРИХ В УМОВАХ СТАЦІОНАРУ ТА ПРИ АМБУЛАТОРНОМУ ЛІКУВАННІ. ДОГЛЯД І НАГЛЯД ЗА ХВОРИМИ НА ШИЗОФРЕНІЮ. МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ХВОРИМ ТА ЧЛЕНАМ ЇХ СІМЕЙ


І. НАВЧАЛЬНА МЕТА:

1.1.Знати:

 • особливості спілкування з хворими на шизофренію;

 • психологію хворих на шизофренію в залежності від віку;

 • психологію хворих на шизофренію в залежності від клінічної картини;

 • психологію хворих на шизофренію в залежності від стадії перебігу;

 • психологічні особливості хворих на шизофренію в умовах стаціонару;

 • психологічні особливості хворих на шизофренію при амбулаторному лікуванні ;

 • догляд за хворими на шизофренію;

 • нагляд за хворими на шизофренію;

 • медико-психологічну допомогу хворим на шизофренію та членам їх сімей.

1.2. Уміти:

 • спілкуватися з хворими на шизофренію;

 • збирати анамнез у хворих на шизофренію;

 • користуватися клініко – експериментальними методами дослідження;

 • розробляти заходи медико-психологічної допомоги хворим на шизофренію та членам їх сімей;

 • написати протокол проведеного дослідження.

1.3. Практичні навички:

 • встановлення контакту з хворим на шизофренію;

 • збору анамнезу у хворих на шизофренію;

 • дослідження психологічного стану хворих на шизофренію;

 • написання протоколу проведеного дослідження .
^
П. ПОРАДИ СТУДЕНТУШизофренія — одне з найпоширеніших ендогенно-прогредієнтних психічних захворювань. Її клінічна картина вкрай поліморфна, тому поведінка хворого, а відповідно і тактика лікаря по відношенню до нього залежать від того, які клінічні симптоми переважають. Розрізняють 4 основні форми шизофренії: просту, параноідну, гебефренічну і кататонічну.

Труднощі в спілкуванні з хворим на шизофренію, які звернулися до лікаря загального профілю зі скаргами соматичного характеру, можуть виникати вже на етапі збору скарг і анамнестичних даних. Це пов'язано з характерними для хворих на шизофренію розладами асоціативної діяльності, внаслідок чого вони не можуть (незалежно від старання обох сторін) зібрати свої думки для послідовного викладу необхідних лікарю відомостей. Хворі при цьому справляють враження розсіяних, нетямущих, занурених у свої переживання.

У разі грубих розладів мислення мова таких хворих часто стає не цілком зрозумілою через розірваність асоціацій, тобто втрати логічного зв'язку при збереженні граматичного зв'язку між окремими елементами мови. Слідством порушення процесу мислення може з'явитися втрата єдності думки і досвіду.

Часто в спілкуванні з хворим можна спостерігати своєрідну формальність мислення. Так, хвора при повторному надходженні в лікарню стверджував, що вона ніколи в цій лікарні не лікувалася. Ніякі доводи не діяли. Потім вона пояснила лікарю: «Ви ж самі говорили мені, що я так добре видужала, що можу забути про свою хворобу, ось я і забула».

Лікарі повинні також знати, що часто поведінка хворих на шизофренію є незрозумілою для оточуючих, іноді неадекватною, навіть якщо відсутні продуктивні психопатологічні прояви (галюцинації, марення і т.д.). Це може бути пов'язано з такими порушеннями в емоційній і вольовій сферах, як амбівалентність і амбітендентність. Можливі нічим не провоковані, деколи полярні, афективні реакції: недоброзичливість, яка супроводжується захопленістю, обожнюванням, а потім глухою тривогою, незадоволеністю оточуючими. Вчинки хворих також можуть носити зовні імпульсний характер.

Часто у таких хворих спостерігається порушення так званої єдиної лінії поведінки. Госпіталізований хворий іноді відмовляється розмовляти з лікарем, мотивуючи це тим, що «він не хворий і лікарів не потребує». Часто хворі, обурюючись, що їх госпіталізували, оскільки вважають себе здоровим, без опору приймають ліки; не бажаючи розмовляти з одним лікарем, вступають в контакт з іншим.

Характерні для хворих на шизофренію амбівалентність і пасивна підпорядкованість можна спостерігатись при переведенні їх з соматичного відділення в психіатричне або при госпіталізації з дому. Хворий, що чинив опір словесно або чинив фізичний опір під час госпіталізації, потім по вказівці лікаря йде у відділення, пасивно підкоряється і виконує всі призначення.

Разом з тим, необхідно пам'ятати, що хворий може дисимулювати наявні у нього розлади і при щонайменшій нагоді самовільно піти з відділення, ухилятися від прийому ліків, вдаючись до обману медперсоналу. Тому в таких випадках необхідне посилене спостереження і контроль за прийомом ліків. Такі хворі часто звертаються до студентів з проханням подзвонити родичам і повідомити їх, що випадково опинилися в психіатричній лікарні, відправити написані ними листи до адміністративних органів, прокуратуру з проханням або вимогою розібратися в ситуації і вирішити питання про виписку.

Незнання лікарем загальної практики особливостей психічних розладів при шизофренії і поведінки хворих, яка визначається даними розладами, може призводити до того, що вчинки скоєні пацієнтом розцінюються як погана поведінка, примхливість і можуть сприяти виникненню конфліктних ситуацій, пов'язаних з неправильною тактикою лікаря.

Лікарі загальної практики нерідко зустрічаються з хворими на шизофренію з іпохондричним маяченням. Такі хворі настирливо звертаються до лікарів, стверджуючи, що вони страждають на якесь певне захворювання, повідомляють відповідні симптоми, добиваються проведення необхідних, на їх думку, досліджень і лікування.

У хворих спостерігається рухове збудження, вони проявляють різкий негативізм при будь-якій спробі вступити з ними в контакт і чинять активний опір при намірі змінити їх положення, при цьому можуть скоювати імпульсивні дії, деколи небезпечні для них і оточуючих. Іноді, навпаки, хворі, занурені в свої хворобливі переживання, зовні малорухливі, загальмовані, дещо розгублені. Вони насилу осмислюють події, що відбуваються, не можуть сформулювати свої скарги, говорять про незрозумілість зовнішньої обстановки, про підстроєність її, не можуть розібратися, де вони знаходяться, часто заявляють, що це і лікарня і в'язниця, лікаря сприймають в двох особах — «він і лікар, і одночасно слідчий». В оточуючих хворі можуть впізнавати своїх рідних, при цьому не розрізняючи їх стать і вік (немолоду жінку хворий може назвати сином і т.д.). Ці стани іноді супроводжуються фантастичним маяченням, яке химерно переплітається з реальними подіями. Сам хворий, як правило, активно не виказує свої маячні переживання, тому лікар повинен уміти розпитати його, щоб зрозуміти характер наявного розладу, призначити режим психіатричного спостереження і відповідну терапію. Під час бесіди лікар повинен проявляти значне терпіння, оскільки хворий говорить поволі, з тривалими паузами внаслідок загальмованості і розгубленості.

Для деяких варіантах параноїдної шизофренії характерні галюцинаторні прояви. Найбільшу небезпеку представляють вербальні галюцинації у формі наказів (імперативні галюцинації). Під впливом «голосів» хворий може скоювати невмотивовані, безглузді вчинки, часто небезпечні для нього і оточуючих. «Голоси» можуть наказувати хворому вчинити самогубство, відмовлятися від їжі, не спати, не розмовляти з лікарем і т.д. Не завжди хворі повідомляють про «чутних ними голоси», тому велике значення мають так звані об'єктивні ознаки галюцинацій: пацієнт до чогось прислухається, уважно дивиться в якому-небудь напрямі, щось шепоче, затикає вуха, принюхується, обнюхує їжу, затикає ніс.

Хворі з синдромом дисморфофобії (дисморфоманії), маячні переживання яких зосереджені на їх зовнішності, звертаються до лікарів-косметологів, пластичних хірургів, дерматологів, добиваючись проведення пластичних операцій, які не приносять їм полегшення. При розвитку хвороби лікарі виявляються серед «ворогів», які «умисно під час операції порушили життєво важливі функції, відняли статеву силу» і ін. Такі хворі можуть скаржитися на лікарів, вимагати залучення їх до відповідальності, проявляти по відношенню до них агресивні дії.

Депресивні стани при шизофренії вимагають особливої уваги лікаря. Шизофренічні депресії звичайно відрізняються відсутністю єдності в симптоматиці. Так, при трохи вираженій тузі і загальмованості у деяких хворих спостерігаються наполегливі суіцидальні думки і тенденції. Характерні також значні коливання емоційного стану — від близького до норми настрою (іноді з відтінком ейфорії) до відчаю з суіцидальними тенденціями і спробами.

Треба пам'ятати, що суіцидальні спроби у цих хворих часто бувають імпульсними. Швидка зміна настрою, контрастність емоційних реакцій, які мало пов'язані із зовнішніми подіями, приводять до суїциду. Звичайно такі хворі не виконують обіцянок, даних лікарю і близьким, не робити замах на своє життя, пообіцявши нічого не робити і заспокоївши рідних, вони тут же можуть вчинити самогубство. Серед депресивних хворих на шизофренію є особи, у яких депресія носить стертий або рудиментарний характер, але при цьому має місце виражена реакція на свою неповноцінність, на хворобу і пов'язані з нею зміни особистості. В таких випадках значення мають психотерапевтичні бесіди з хворими, вибір для них посильної роботи, призначення щадного режиму. Успішне проведення цих заходів створює умови для подальшої психотерапевтичної допомоги, включаючи групову, сімейну і інші види психотерапії.

Великі утруднення в діагностиці викликають психопатоподібні стани при шизофренії, особливо в підлітковому і юнацькому віці. Асоціальна поведінка з розгальмованістю потягів довгий час не розцінюється як прояв хвороби. В оцінці стану цих осіб незаслужено багато уваги приділяють зовнішнім факторам, віковим кризам, неправильному вихованню і ін. А такі прояви, як безладне пияцтво, сексуальні ексцеси, крадіжка, бродягування і ін., часто є проявом психічного захворювання. Встановленню діагнозу допомагає виявлення розладів мислення, змін емоцій, неадекватності вчинків, характерних для шизофренічного процесу.

Серед населення, а іноді і серед лікарів і персоналу загальномедичної ланки, поширена думка, що про людину, яка страждає шизофренією, перенесла гострий напад хвороби і знаходиться в стані ремісії, повинні піклуватися тільки психіатричні служби. Такі уявлення ґрунтуються на неправильних поглядах на дану хворобу, яка нібито повністю спотворює особистість.

Звичайно, психічно хворий, що вчинив правопорушення в стані психозу, признається неосудним. Проте відсутність продуктивної симптоматики, стійкі ремісії з трохи або помірно вираженими змінами особистості дозволяють хворим залишатися повноцінними членами суспільства, мати роботу, сім'ю, друзів. Для того, щоб якомога довше зберегти хвору людину для повноцінного життя, важливо створити умови, які сприяли б його соціальній адаптації. Ці


умови можуть допомогти забезпечити системи соціального забезпечення і допомоги психічно хворим, психологічні служби, що працюють як самостійно, так і в структурі медичних установ, родичі хворого, друзі, колеги по роботі.

У процесі заняття студенти разом з викладачем, а потім самостійно, досліджують хворих на шизофренію, оцінюють їх психічний стан, оформляють протоколи досліджень.

^ Ш. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Особливості спілкування з хворими на шизофренію.

 2. Психологія хворих на шизофренію в залежності від віку.

 3. Психологія хворих на шизофренію в залежності від клінічної картини.

 4. Психологія хворих на шизофренію в залежності від стадії перебігу.

 5. Психологічні особливості хворих на шизофренію в умовах стаціонару.

 6. Психологічні особливості хворих на шизофренію при амбулаторному лікуванні.

 7. Догляд за хворими на шизофренію.

 8. Нагляд за хворими на шизофренію.

 9. Медико-психологічна допомога хворим на шизофренію та членам їх сімей.
^

ІV. Л І Т Е Р А Т У Р А


Основна:

 1. Вітенко І.С., Вітенко Т.І. Основи психології:Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.- Вінниця, 2001.

 2. Загальна та медична психологія (практикум) /Під заг.ред. проф. І.Д.Спіріної, проф. І.С.Вітенка. – Дгніпропетровськ, АРТ ПРЕС, 2002.

 3. Лакосина Н.Д., Ушаков Г.К. Учебное пособие по медицинской психологии. – М.: “Медицина”, 1976.

 4. Клиническая психология: Учебник для студентов медицинских вузов и факультетов клинической психологии /Под ред. проф. Б.Д.Карвасарского. – Санкт – Петербург, 2002.

 5. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология.- М.: Медпрес., 2001.

 6. Клиническая психология: Учебник для студ.мед.вузов /Н.Д.Лакосина, И.И.Сергеев, О.Ф.Панкова. – М.: МЕДпресс-информ, 2003.

Додаткова:

 1. Кабанов М.М., Личко А.Е., Смирнов В.М. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. – Л.: Медицина, 1983. – 312 с.

 2. Карвасарский Б.Д. Медицинская психология. – Л., 1982.

 3. Лебединский М.С., Мясищев В.Н. Введение в медицинскую психологию. – Л., 1966.


Методичну вказівку склала

доцент Карвацька Н.С.

Рецензія позитивна

доцент Рудницький Р.І.


Схожі:

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка icon1. Розрахунок на одну академічну групу: ?
Профільна кафедра –нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “предмет І завдання медичної психології. Місце медичної психології в професійній діяльності лікаря. Завдання медичної психології....
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “предмет І завдання медичної психології. Місце медичної психології в професійній діяльності лікаря. Завдання медичної психології....
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
До практичного заняття з основ медичної психології для студентів медичного факультету
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
До практичного заняття з основ медичної психології для студентів медичного факультету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи