Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка icon

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
Скачати 122.6 Kb.
НазваКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
Дата12.07.2012
Розмір122.6 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

КАФЕДРА НЕРВОВИХ ХВОРОБ, ПСИХІАТРІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ІМ. С.М. САВЕНКА

КУРС ПСИХІАТРІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ


ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

14.01.2010 р., протокол № 4Завідувач кафедри

професор В.М.Пашковський


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА № 20


ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З ОСНОВ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

^ НА ТЕМУ: “ПСИХОЛОГІЧНІ РОЗЛАДИ І ЇХ ОСОБЛИВОСТІ В ОСІБ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ: ПРИРОДНИХ (ЕКОЛОГІЧНИХ), ТЕХНОГЕННИХ (АНТРОПОГЕННИХ), КОМБІНОВАНИХ. ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ У ОСІБ, ЩО ЗАЗНАЛИ НАСИЛЬСТВА. ГОСТРА РЕАКЦІЯ НА ВАЖКИЙ СТРЕС. ПСИХОЛОГІЯ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСУ. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ЗМІСТ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ЛЮДЯМ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В УМОВАХ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ


^ Навчальний предмет – основи медичної психології

Медичний факультет, ІV курс

2 академічні години


МЕТОДИЧНУ ВКАЗІВКУ СКЛАЛА

КАНДИДАТ МЕДИЧНИХ НАУК,

ДОЦЕНТ КАРВАЦЬКА Н.С.
^

Методична вказівка


до практичного заняття з основ медичної психології


ТЕМА ЗАНЯТТЯ: ПСИХОЛОГІЧНІ РОЗЛАДИ І ЇХ ОСОБЛИВОСТІ В ОСІБ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ: ПРИРОДНИХ (ЕКОЛОГІЧНИХ), ТЕХНОГЕННИХ (АНТРОПОГЕННИХ), КОМБІНОВАНИХ. ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ У ОСІБ, ЩО ЗАЗНАЛИ НАСИЛЬСТВА. ГОСТРА РЕАКЦІЯ НА ВАЖКИЙ СТРЕС. ПСИХОЛОГІЯ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСУ. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ЗМІСТ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ЛЮДЯМ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В УМОВАХ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ


І. НАВЧАЛЬНА МЕТА:

1.1.Знати:

 • визначення «екстремальної ситуації»;

 • особливості психопатологічних розладів в екстремальних ситуаціях;

 • чинники, що впливають на вірогідність розвитку негативних наслідків екстремальної ситуації;

 • особливості дії психічної травми при екстремальних ситуаціях;

 • 4 умовні фази психологічних реакцій при природних і соціальних катаклізмах;

 • періоди розвитку екстремальної ситуації;

 • важливість надання медико-психологічної допомоги особам в екстремальних ситуаціях;

 • психогенні розлади, які можуть виникати у осіб в екстремальних ситуаціях;

 • визначення пост травматичного стресового розладу;

 • основні прояви ПТСР;

 • основні лікувально-реабілітаційні заходи при ПТСР;

 • сучасний стан вивчення психології осіб, що зазнали насильства;

 • психологію осіб, що зазнали фізичного та/або сексуального насильства;

 • особливості надання медико-психологічної допомоги особам, що зазнали насильства.

1.2. Уміти:

 • встановити психологічний контакт з хворим;

 • визначити наявність психологічних чи психічних розладів внаслідок дії надзвичайних ситуацій;

 • визначити особливості особистості хворого;

 • користуватися клініко – експериментальними методами дослідження;

 • написати протокол проведеного дослідження.

1.3. Практичні навички:

 • встановлення психологічного контакту з хворими;

 • визначення психологічних чи психічних розладів внаслідок дії надзвичайних ситуацій;

 • визначення властивостей особистості хворого;

 • написання протоколу проведеного дослідження .
^

П. ПОРАДИ СТУДЕНТУ«Екстремальні ситуації» - ситуації, які небезпечні для життя, здоров’я і благополуччя значних груп населення, обумовлені стихійними лихами, катастрофами, аваріями, застосуванням противником у випадку війни різних видів зброї, і викликають реакції організму і особистості, які знаходяться на межі патологічних порушень. При екстремальних ситуаціях психічна травма ("подія, що виходить за рамки звичайного досвіду і є важким стресом для будь-якої людини") може бути особистою і загальною (війна, катастрофа); бути викликаною природними силами або нещасним випадком.

Особливості психопатологічних розладів в екстремальних ситуаціях:

1. Внаслідок множинності раптово діючих психотравмуючих факторів в екстремальних ситуаціях виникає одночасне виникнення психічних розладів у великої кількості людей.

2. Клінічна картина в таких випадках не носить суворо індивідуальний, як при звичайних психотравмуючих обставинах, характер і зводиться до невеликої кількості достатньо типових проявів.

3. Не дивлячись на розвиток психогенних розладів і життєво небезпечну ситуацію, яка продовжується, постраждалий вимушений продовжувати активну боротьбу з наслідками стихійного лиха (катастрофи) заради виживання і збереження життя близьких і всіх оточуючих.

Потерпілими можуть бути не тільки безпосередньо постраждалі, але і члени їх сім'ї, очевидці, сусіди, рятівники, персонал госпіталів і моргів.

На вірогідність розвитку безпосередніх і віддалених негативних наслідків екстремальної ситуації впливає ряд чинників:

1. Особливості ситуації (раптовість, тривалість, патогенна вираженість, особливо - безпосередня вірогідність смерті).

2. Певні особистісні прояви:

а) ідентифікація себе з жертвою;

б) спадкова обтяженість психічними захворюваннями;

в) підвищена психічна ранимість (збірний термін)- це емоційна нестійкість, невпевненість, підвищена тривожність, зловживання алкоголем, відчуття безпорадності, екстернальний локус контролю;

г) межова психічна патологія (наявність неврозів, психопатичних рис характеру);

д) наявність психічних травм у минулому, особливо - недавні (особливо протягом останнього року) психотравмуючі події в особистому житті;

е) отримання психічної травми в дитячому або в немолодому (старше 50-60 років) віці.

3. Невизначеність віддалених наслідків.

4. Недостатня соціальна адаптація (як на момент екстремальної ситуації, так і у віддаленому періоді).

5. Пізнє лікування або його відсутність.

Психічні травми більш патогенні для осіб з органічною недостатністю головного мозку і соматично хворих. Повторні психічні травми більш патогенні, ніж первинні. Психічні травми більш патогенні на фоні благополуччя оточуючих. Дія психічної травми опосередкована, вона заломлюється крізь особові цінності і особливості (наслідки однієї і тієї ж події для різних людей можуть бути різними).

Американські психологи виділяють 4 умовні фази психологічних реакцій при природних і соціальних катаклізмах (які більш типові для випадків, коли людина не піддалася серйозному фізичному насильству):

1-а - "героїчна" - триває декілька годин у момент катастрофи. Відразу після гострої дії, коли з'являються ознаки небезпеки, виникає розгубленість, нерозуміння того, що відбувається.

За цим коротким періодом слідує проста або складна реакції страху. При них свідомість звужена; в більшості випадків зберігається контакт, доступність для зовнішніх дій, вибірковість поведінки, можливість самостійно виходити з скрутного становища і надавати допомогу іншим.

Особливе місце займають стани паніки. Індивідуальні панічні реакції зводяться до афективно-шокових, тривалістю від декількох хвилин до декількох годин.

2-а фаза - "медовий місяць" - наступає після катастрофи і триває від тижня до півроку.

3 Етап "розчарування" звичайно триває від 2-х місяців до 2-х років.

4-а фаза - "відновлення".

Виділяють 3 періоди розвитку ситуації, в яких спостерігаються різні психогенні порушення:

І – гострий – період характеризується раптово виникаючою загрозою власному життю та загибелі близьких. Він продовжується від початку впливу до організації рятувальних робіт (хв., год.).

ІІ період починається із початком рятувальних робіт, образно називають починається «нормальне життя в надзвичайних умовах».

В ІІІ періоді, який починається для постраждалих після їх евакуації в безпечні райони, у багатьох виникає складна емоційна і когнітивна переробка ситуації, оцінка власних переживаній і відчуттів, своєрідна «калькуляція» втрат.

^ В усі періоди розвитку екстремальної ситуації необхідна медико-психологічна допомога постраждалим не тільки для безпосереднього лікування психічних розладів, але й для оцінки психологічних і клініко-психопатологічних особливостей осіб, які знаходяться у вогнищі лиха. Це необхідно для попередження в ряді випадків панічних реакцій, виявлення і психокорекції особистостей, які сприяють виникненню небажаних форм поведінки і психогенних розладів, які ускладнюють стосунки і взаємовплив окремих груп постраждалих і учасників відновлювальних робіт.

В залежності від клінічної картини психогенні розлади можуть бути поділені на дві групи – з непсихотичною симптоматикою (психогенні реакції і стани) і з психотичними розладами (реактивні психози).

У 1980г. для позначення негативних наслідків стресових ситуацій був запропонований термін "посттравматичний стресовий розлад" (роst traumatic stress disorder - PTSD). PTSD розвивається у 20-25% людей, що піддалися стресовій дії, але що зберегли своє фізичне здоров'я; серед поранених поширеність цих порушень - близько 40%. В цілому, прояви PTSD спостерігаються у 1-3% всього населення (у жінок приблизно в 1,5 рази частіше), а окремі компоненти цього розладу - у 5-15% населення.

^ Основний прояв PTSD (F43.1 по МКБ-10):

1) Постійне повернення людини до переживань, пов'язаних з травмуючою подією:

- нав'язливі, постійно повторюються, викликають неприємні емоційні переживання спогади про пережите;

- сни і нічні кошмари, пов'язані з психотравмуючою подією, що постійно повторюються;

- так званий "флэшбэк"(flashback)-эффект;

- спалахи негативних емоційних станів, спровокованих якими-небудь подіями, що асоціюються з обставинами "події".

2) Стійке прагнення людини уникати всього, що хоча б опосередковано може нагадувати йому про травму:

- прагнення уникати будь-яких думок або ситуацій, які пробуджують спогади про травму;

- нездатність відтворити в пам'яті основні, важливі елементи травмуючої ситуації;

- помітна втрата колишніх інтересів і захоплень;

- відчуття відчуженості, усуненої від оточуючих з формуванням своєрідного відсторонення від навколишнього реального світу;

- помітне зниження позитивних емоційних переживань;

- невпевненість в майбутньому;

3) Прояви підвищеної збудливості, які були відсутні до травми.

Вираженість симптомів коливається, але посилюється під час стресових ситуацій.

Сприятливий прогноз буває при:

- швидкій появі і недовгому існуванні симптомів;

- доброму фізичному і психічному стані до виникнення PTSD;

- відсутності інших психічних і соматичних захворювань;

- стійкому соціальному положенні;

- віці 20-40 років;

- наявності соціальної підтримки з боку суспільства і особливо групи близьких людей (соціальні компенсації певним категоріям потерпілих осіб повинні бути обгрунтований, оскільки необгрунтовані компенсації формують рентні установки і сприяють соціально-психологічній напруженості).

Наявність соціальної підтримки впливає на успішність подолання негативних наслідків найбільшою мірою. У цей момент дуже важливо дати відчути людині, що вона не самотня.

Психотерапії належить головне місце в корекції подібних порушень, але при виражених загостреннях PTSD показано призначення антидепресантів і транквілізаторів, проте доцільно обмеження лікування в часі для запобігання залежності і хронізації.

Проведення психореабілітаційних заходів з урахуванням типів соціальної адаптації людини дозволяє найбільш ефективно корегувати психічні порушення і відновлювати стабільний психічний стан людини. Це необхідне як для безпеки самої людини, так і оточуючих його людей.

^ Психологія осіб, що зазнали насильства.

У ситуації, яка склалась в нашому суспільстві в даний час можна відзначити дві тенденції, що підвищують необхідність вивчення наслідків сексуального насильства, З одного боку, як і завжди буває в періоди дестабілізації, погіршується криміногенна обстановка, більш частими стають прояви девіантної поведінки. З другого боку, з розвитком суспільства наростає потреба кожної людини в особистій свободі і безпеці, що примушує гостріше реагувати на злочини проти особистості.

Психологічне вивчення ситуацій сексуального насильства, відносин і поведінки злочинця і жертви приймалося в нашій країні в рамках віктимологічного підходу, що розглядає залежність злочину від характеристик і поведінки жертви. Але ця теорія викликає безліч справедливих нарікань. Існує ще декілька теорій, що намагаються дати пояснення сексуальному насильству. Найпоширеніша серед них - феміністська. Вона розглядає зґвалтування як результат глибоко укорінених традицій, згідно якої чоловіки домінують майже у всіх важливих життєвих областях. Таким чином, зґвалтування - жорстока форма прояву влади і контролю чоловіка над жінкою, де секс грає роль зброї. Інша теорія - теорія соціального навчення - припускає, що девіантній сексуальній поведінці чоловіка научаються переважно через імітацію моделей, представлених в сім'ї, в культурі, в субкультурі і в засобах масової інформації. Наступна теорія - еволюційна - указує на бажаність наступальної копулятивної поведінки чоловіків в ході еволюції.

Складність вивчення проблеми сексуального насильства полягає в тому, що потерпілі часом самі не бажають повідомляти про те, що відбулося, щоб уникнути розголосу. Другим чинником латентності є зловживання з боку правоохоронних органів.

Різні форми фізичного і сексуального насильства, такі як інцест, фізичні покарання в дитинстві є важливим етіологічним чинником для формування цілого ряду особистісних розладів. Межові пацієнти значно частіше за інших ставали свідками сцен сімейного насильства, простежується позитивна кореляція між фізичним насильством і сексуальними атаками надалі.

За даними анонімного опитування 30% коли-небудь в своєму житті піддавалися сексуальному насильству.

На основі аналізу різних ситуацій зґвалтування можна виділити два основні типи: "жорстокі зґвалтування" - коли напад вчинений незнайомою людиною раптово для жертви і "побутові", "зґвалтування знайомими", коли злочину передувало тривале спілкування насильника з потерпілою.

За наслідками проведеної психологічної діагностики жертв зґвалтуванні можна зробити наступні висновки. Сексуальне насильство є екстремальною життєвою подією, що викликає у переважної більшості потерпілих посттравматичну стресову реакцію. У жертв "жорстокого, раптового насильства" незнайомцем превалює швидше звинувачення власної поведінки і пониження ситуативних аспектів самооцінки, ніж звинувачення свого характеру і себе взагалі. Жертва "узаконеного", наприклад, подружнього, насильства часто продовжує залишатися в несприятливій ситуації і після травми, що змінює стресову реакцію, робить її менш гострою, але більш тривалої. У таких потерпілих сильніше виражено самозвинувачення, і пошук причин ведеться не в зовнішньому світі, а усередині себе.

Яка медико-психологічна підтримка необхідна особам, які зазнали насильства? Людям, що перенесли травматичну подію, потрібне підтвердження своєї значущості ззовні. Проте потреба в сторонній допомозі трохи по-різному орієнтована у жертв жорстокого насильства і потерпілих від насильства знайомим. Першим потрібна швидше конкретна, ситуативна допомога, пов'язана з навченням справлятися з травмуючими спогадами. Другі шукають можливості більш загальних, диспозиційних особистісних змін.

Сексуальне насильство є комплексною проблемою, тому для психологів в цій області необхідна співпраця з різними соціальними, медичними, правовими структурами


^ Ш. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Дайте визначення «екстремальної ситуації»?

 2. Які особливості психопатологічних розладів в екстремальних ситуаціях?

 3. Перерахуйте чинники, що впливають на вірогідність розвитку негативних наслідків екстремальної ситуації?

 4. Які особливості дії психічної травми при екстремальних ситуаціях?

 5. Які розрізняють фази психологічних реакцій при природних і соціальних катаклізмах?

 6. Охарактеризуйте фази психологічних реакцій при надзвичайних ситуаціях.

 7. Які розрізняють періоди розвитку екстремальної ситуації?

 8. Обґрунтуйте важливість надання медико-психологічної допомоги особам в екстремальних ситуаціях?

 9. Які психогенні розлади можуть виникати у осіб в екстремальних ситуаціях?

 10. Що таке пост травматичний стресовий розлад?

 11. Які основні прояви ПТСР?

 12. Перерахуйте основні лікувально-реабілітаційні заходи при ПТСР?

 13. Охарактеризуйте сучасний стан вивчення психології осіб, що зазнали насильства.

 14. Дайте характеристику особливостей психології осіб, що зазнали фізичного та/або сексуального насильства.

 15. Які особливості надання медико-психологічної допомоги особам, що зазнали насильства.^

ІV. Л І Т Е Р А Т У Р А


Основна:

 1. Вітенко І.С., Вітенко Т.І. Основи психології:Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.- Вінниця, 2001.

 2. Загальна та медична психологія (практикум) /Під заг.ред. проф. І.Д.Спіріної, проф. І.С.Вітенка. – Дгніпропетровськ, АРТ ПРЕС, 2002.

 3. Лакосина Н.Д., Ушаков Г.К. Учебное пособие по медицинской психологии. – М.: “Медицина”, 1976.

 4. Клиническая психология: Учебник для студентов медицинских вузов и факультетов клинической психологии /Под ред. проф. Б.Д.Карвасарского. – Санкт – Петербург, 2002.

 5. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология.- М.: Медпрес., 2001.

 6. Клиническая психология: Учебник для студ.мед.вузов /Н.Д.Лакосина, И.И.Сергеев, О.Ф.Панкова. – М.: МЕДпресс-информ, 2003.

Додаткова:

 1. Кабанов М.М., Личко А.Е., Смирнов В.М. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. – Л.: Медицина, 1983. – 312 с.

 2. Карвасарский Б.Д. Медицинская психология. – Л., 1982.

 3. Лебединский М.С., Мясищев В.Н. Введение в медицинскую психологию. – Л., 1966.Методичну вказівку склала

доцент Карвацька Н.С.

Рецензія позитивна

доцент Рудницький Р.І.


Схожі:

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка icon1. Розрахунок на одну академічну групу: ?
Профільна кафедра –нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “предмет І завдання медичної психології. Місце медичної психології в професійній діяльності лікаря. Завдання медичної психології....
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “предмет І завдання медичної психології. Місце медичної психології в професійній діяльності лікаря. Завдання медичної психології....
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
До практичного заняття з основ медичної психології для студентів медичного факультету
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
До практичного заняття з основ медичної психології для студентів медичного факультету
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
До практичного заняття з основ медичної психології для студентів медичного факультету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи