Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка icon

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
НазваКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
Дата12.07.2012
Розмір57.6 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

КАФЕДРА НЕРВОВИХ ХВОРОБ, ПСИХІАТРІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ІМ. С.М. САВЕНКА

КУРС ПСИХІАТРІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

15.01.2010 р., протокол № 5


Завідувач кафедри

професор В.М.Пашковський


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА № 24


ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З ОСНОВ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

^ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

НА ТЕМУ: „ПСИХОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ДІАГНОСТИКИ СЕКСУАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ. СЕКСУАЛЬНА ВІДРАЗА. ВІДСУТНІСТЬ СЕКСУАЛЬНОГО ЗАДОВОЛЕННЯ. ВІДСУТНІСТЬ ГЕНІТАЛЬНОЇ РЕАКЦІЇ. ОРГАЗМІЧНА ДИСФУНКЦІЯ. ПЕРЕДЧАСНА ЕЯКУЛЯЦІЯ. ВАГІНІЗМ. ДИСПАРЕЙНІЯ НЕОРГАНІЧНОЇ ПРИРОДИ. МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ЗІ СТАТЕВИМИ РОЗЛАДАМИ”.


^ Навчальний предмет – основи медичної психології

Медичний факультет, ІV курс

2 академічні години


^ МЕТОДИЧНУ ВКАЗІВКУ СКЛАЛА

КАНДИДАТ МЕДИЧНИХ НАУК,

ДОЦЕНТ КАРВАЦЬКА Н.С.

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

практичного заняття для студентів


ТЕМА: ПСИХОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ДІАГНОСТИКИ СЕКСУАЛЬНИХ РОЗЛА-ДІВ. СЕКСУАЛЬНА ВІДРАЗА. ВІДСУТНІСТЬ СЕКСУАЛЬНОГО ЗАДОВОЛЕННЯ. ВІДСУТНІСТЬ ГЕНІТАЛЬНОЇ РЕАКЦІЇ. ОРГАЗМІЧНА ДИСФУНКЦІЯ. ПЕРЕДЧАСНА ЕЯКУЛЯЦІЯ. ВАГІНІЗМ. ДИСПАРЕЙНІЯ НЕОРГАНІЧНОЇ ПРИРОДИ. МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ЗІ СТАТЕВИМИ РОЗЛАДАМИ

є ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 академічні години.

1. Навчальна мета.

1.1. Студент повинен знати:

 • прояви сексуальної відрази;

 • ознаки еректильної дисфункції;

 • прояви оргазмічної дисфункції;

 • причини виникнення передчасної еякуляції;

 • характеристику вагінізму неорганічної природи;

 • ознаки диспарейнії неорганічної природи;

 • медико-психологічну допомогу хворим та їх партнерам при сексуальних розладах;

 • правила деонтології при бесіді з пацієнтами із сексуальними розладами.

^ 1.2. Студент повинен уміти:

 • визначити відсутність або втрату статевого потягу;

 • визначити тип особистості;

 • користуватися проективними експериментально-психологічними методами дослідження;

 • написати протокол проведеного дослідження.

^ 1.3. На основі вище перерахованих знань та умінь студент повинен опанувати та володіти такими практичними навичками:

 • визначення відсутності або втрати статевого потягу;

 • проведення первинної, вторинної та третинної профілактики сексуальних розладів;

 • дослідження «конфліктогенної»зони;

 • написання протоколу проведеного дослідження .


^ 2. 4 ПОРАДИ СТУДЕНТУ.

Сексуальна відраза – це розлад, що виявляється в сильних негативних почуттях, які виникають при уявленні майбутнього статевого зв’язку. У пацієнтів спостерігається страх перед статевим актом, тривога про майбутні «неприємні» дії, яка посилюється під вечір; різке бажання ухилитися від статевої активності, дратівливість, загальне зниження настрою, невпевненість у собі й у своїх діях. Часто у минулому таких осіб мали місце невдалі статеві акти, що супроводжувалися насильством, приниженням. Або неможливість пояснити виникнення захворювання. З’являється недовіра стосовно статевого партнера, фізична ворожість до нього. Часто особистість, у якої виникає сексуальна відраза характеризується як тривожно-недовірлива. Даний розлад діагностується за відсутності будь-якої патології (ендокринної, урологічної, гінекологічної).

Звертається увага на медико-психологічну допомогу подружній парі.

^ Відсутність генітальної реакції у чоловіків полягає в еректильній дисфункції, тобто в зниженні або підтримці ерекції, достатньої для задовільного статевого акту, у жінок – в сухості піхви або відсутності зволоження.

Характеризується даний розлад наявністю психогенного чинника, ослабленням сексуально-поведінкового компоненту, порушеннями в емоційній сфері (дратівливість, мінливий настрій і т.п.), порушенням міжособистісних відносин, нерозв’язаними конфліктами, наслідком яких є формування над-я, спрямованого на само покарання, нездатність довіряти партнеру, почуття власної неповноцінності.

При оргазмічній дисфункції оргазм не виникає або помітно затримується після фази нормальної сексуальної активації. Даний розлад носить часто ситуаційний, психогенній характер, частіше спостерігається у жінок і спричиняє значний дистрес або труднощі в міжособистісних відносинах. Також може спостерігатися при наявності страху завагітніти, при почутті провини за свої сексуальні спонукання або подружні конфлікти. Медико-психологічна допомога направлена на виявлення і корекцію «конфліктогенної» зони.

^ Передчасна еякуляція – розлад, при якому визначається нездатність затримувати еякуляцію на період, достатній для задоволення від статевого акту в обох партнерів. Може виникати як психологічна реакція на органічне порушення, при затриманій ерекції. Більш поширено у молодих чоловіків, у чоловіків із новою сексуальною партнершею, частіше у чоловіків із вищою освітою, ніж у менш освічених, по пов’язано із занепокоєністю своєю спроможністю задовольнити партнершу.

^ Вагінізм неорганічної природи характеризується спазмом м’язів піхви, що спричиняє оклюзію її відкриття. Частіше страждають жінки з вищих соціально-економічних шарів суспільства, після сексуальної травми (зґвалтування, сексуальне насильство в дитинстві), у жінок із суворим релігійним вихованням, коли партнер емоційно неприємний.

^ Диспарейнія неорганічної природи – розлад, що виникає як у чоловіків, так і у жінок, і являє собою періодичний або стійкий біль у геніталіях до, під час або після статевого акту.

Звертається увага на медико-психологічну допомогу хворим з наведеними розладами, та (за наявності) їх партнерам.

У процесі заняття студенти разом з викладачем, а потім самостійно, досліджують тип особистості хворих, стан емоційної сфери, використовують проективні методики, оформляють протоколи досліджень.


^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ.

 1. Прояви сексуальної відрази.

 2. Ознаки еректильної дисфункції.

 3. Прояви оргазмічної дисфункції.

 4. Причини виникнення передчасної еякуляції.

 5. Характеристика вагінізму неорганічної природи.

 6. Ознаки диспарейнії неорганічної природи.

 7. Медико-психологічна допомога хворим та їх партнерам при сексуальних розладах.

 8. Правила деонтології при бесіді з пацієнтами із сексуальними розладами.

 9. Первинна профілактика сексуальних розладів.

 10. Вторинна та третинна профілактика відсутності або втрати статевого потягу.


4. ЛІТЕРАТУРА:

Основна:


1.Вітенко І.С., Вітенко Т.І. Основи психології:Підручник для студентів вищих

медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.- Вінниця, 2001.

2. Загальна та медична психологія (практикум) /Під заг.ред. проф. І.Д.Спірі-

ної, проф. І.С.Вітенка. – Дгніпропетровськ, АРТ ПРЕС, 2002.

3. Клиническая психология: Учебник для студентов медицинских вузов и

факультетов клинической психологии /Под ред. проф. Б.Д.Карвасарского. –

Санкт – Петербург, 2002.

4. Мендлевич В.Д. Клиническая и медицинская психология.- М.: Медпрес.,

2001.

5. Атлас для экспериментального исследования отклонений в психической

деятельности человека /Под ред. И.А.Полищука, А.Е. Видренко. – 2-е изд.,

перераб. и доп. – Киев: Здоров’я, 1979. – С. 109 – 114.

6. Физиология человека /Под ред. Е.Б.Бабского. – М., 1984. – С.58 – 102.

Додаткова:

1. Основи психології (За ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. – Київ:”Либідь”, 1996.

2. Психология (Под ред. проф. В.М.Мелдьникова.- М.:Физкультура и спорт, 1987.- С.19 – 64.


Методичну вказівку склала

доцент Карвацька Н.С.

Рецензія позитивна

доцент Рудницький Р.І.


Схожі:

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка icon1. Розрахунок на одну академічну групу: ?
Профільна кафедра –нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “предмет І завдання медичної психології. Місце медичної психології в професійній діяльності лікаря. Завдання медичної психології....
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “предмет І завдання медичної психології. Місце медичної психології в професійній діяльності лікаря. Завдання медичної психології....
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
До практичного заняття з основ медичної психології для студентів медичного факультету
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
До практичного заняття з основ медичної психології для студентів медичного факультету
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
До практичного заняття з основ медичної психології для студентів медичного факультету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи