Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка icon

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
Скачати 118.76 Kb.
НазваКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
Дата12.07.2012
Розмір118.76 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

КАФЕДРА НЕРВОВИХ ХВОРОБ, ПСИХІАТРІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ІМ. С.М. САВЕНКА

КУРС ПСИХІАТРІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

22.01.2010 р., протокол № 6


Завідувач кафедри

професор В.М.Пашковський


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА № 28


ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З ОСНОВ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

^ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

НА ТЕМУ: „МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ В АКУШЕРСТВІ ТА ГІНЕКОЛОГІЇ. ПСИХОЛОГІЯ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ, РОДІЛЛІ ТА ПОРОДІЛЛІ. ПСИХІЧНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ РОЗЛАДИ У ПІСЛЯПОЛОГОВОМУ ПЕРІОДІ. ПСИХОЛОГІЯ ХВОРОЇ НА ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА В КЛІМАКТЕРИЧНИЙ ПЕРІОД. ВЗАЄМОСТОСУНКИ ЛІКАРЯ ГІНЕКОЛОГА І ХВОРОЇ ЖІНКИ. МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА В АКУШЕРСТВІ ТА ГІНЕКОЛОГІЇ”.


^ Навчальний предмет – основи медичної психології

Медичний факультет, ІV курс

2 академічні години


^ МЕТОДИЧНУ ВКАЗІВКУ СКЛАЛА

КАНДИДАТ МЕДИЧНИХ НАУК,

ДОЦЕНТ ККАРВАЦЬКА Н.С.


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

практичного заняття для студентів


ТЕМА: МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ В АКУШЕРСТВІ ТА ГІНЕКОЛОГІЇ. ПСИХОЛОГІЯ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ, РОДІЛЛІ ТА ПОРОДІЛЛІ. ПСИХІЧНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ РОЗЛАДИ У ПІСЛЯПОЛОГОВОМУ ПЕРІОДІ. ПСИХОЛОГІЯ ХВОРОЇ НА ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА В КЛІМАКТЕРИЧНИЙ ПЕРІОД. ВЗАЄМОСТОСУНКИ ЛІКАРЯ ГІНЕКОЛОГА І ХВОРОЇ ЖІНКИ. МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА В АКУШЕРСТВІ ТА ГІНЕКОЛОГІЇ


є ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 академічні години.

1. Навчальна мета.

1.1. Студент повинен знати:

 • фактори, що визначають необхідність обов’язкового психологічного супроводу вагітної;

 • особливості самосвідомості вагітної;

 • порушення здоров’я жінки, що ускладнюють вагітність;

 • особливості психологічного стану вагітної в перший триместр вагітності;

 • особливості психологічного стану вагітної в другий триместр вагітності;

 • особливості психологічного стану вагітної в третій триместр вагітності;

 • характерні психічні розлади, що виникають в післяпологовому періоді;

 • програму психологічного супроводу вагітної;

 • психологічні особливості жінок з порушенням репродуктивної функції;

 • властивості особистості жінок з порушенням репродуктивної функції;

 • спосіб вирішення конфлікту у жінок з порушенням репродуктивної функції;

 • прояви психологічної неготовності до материнства;

 • симптомокомплекс психологічних особливостей жінок з порушенням репродуктивної функції;

 • особливості взаємодії лікаря-гінеколога і хворої жінки;

 • психологію жінки в клімактеричному періоді.

^ 1.2. Студент повинен уміти:

 • визначити психологічний стан вагітної, породіль;

 • визначити властивості особистості хворої з гінекологічною патологією;

 • користуватися клініко – експериментальними методами дослідження;

 • написати протокол проведеного дослідження.

^ 1.3.На основі вище перерахованих знань та умінь студент повинен опанувати та володіти такими практичними навичками:

 • визначення психологічного стану вагітної, породіль;

 • визначення властивостей особистості хворої з гінекологічною патологією;

 • проведення психологічного супроводу вагітної;

 • написання протоколу проведеного дослідження .


^ 2. 4 ПОРАДИ СТУДЕНТУ.

На сучасному етапі більшість дослідників (теоретиків-практиків) сходяться до думки про необхідність обов’язкового психологічного супроводу вагітної із-за наступних факторів:

 1. сучасна соціальна ситуація свідчить про слабке репродуктивне здоров’я сучасної молоді, про безвідповідальне або недостатньо усвідомлене відношення до прийняття ролі батьківства, що відображається на фізичному, психічному, в тому числі інтелектуальному здоров’ї дитини.

 2. Сама вагітність і народження дитини являються для жінки глибоко проникаючою, нерідко психотравмуючою подією, яка відноситься до самих серйозних випробувань, які відображаються на емоційних потребах і поведінці.

 3. Вагітність є важливим періодом для розвитку внутрішньо сімейних відносин, проявляє приховані конфлікти в подружній парі та їх близькому оточенні, батьківські установки і уявлення, надають можливість усвідомити і розвинути ці стосунки, рольову структуру сім’ї і виходу на інший рівень сімейної інтеграції.

 4. На сьогодні вагітна оточена прискіпливою увагою медиків, які ставлять на меті фізичне здоров’я дитини і збереження здоров’я матері. В той же час, в період внутрішньоутробного розвитку закладаються основи не тільки фізичного, але й психічного здоров’я людини. Рішенням проблеми надання всебічної підтримки вагітній може стати лише компроміс між введенням наукових медичних методів забезпечення безпеки матері і дитини і психологічна підтримка та допомога сім’ї в цей період. Забезпечити досягнення позитивного результату в цьому напрямку може лише комплексний підхід до вагітності і розуміння її як цілісного психофізіологічного стану.

В літературі наголошується характерна для вагітності перебудова самосвідомості жінки з поступовим включенням в нього образу дитини («симптом ухвалення нового життя в собі»). На певному етапі вагітності відбувається перенесення домінанти з себе на майбутню дитину. Це є кульмінаційною вершиною вагітності, будучи своєрідним індикатором сприйняття, переробки і оцінки жінкою досвіду цього психофізіологічного стану.

Порушення здоров'я жінки, що ускладнює вагітність і реалізацію материнських функцій може бути двох форм: 1) Акушерська патологія. В цьому випадку звичайно йдеться про порушення зачаття і перебігу вагітності (невиношування і гестози), а також пологів. На реалізацію материнських функцій це може вплинути лише повторно, як ускладнення в здоров'ї жінки. Не дивлячись на те, що останнє виникає далеко не завжди, порушення материнського відношення і реалізації материнських функцій спостерігається практично завжди. 2) Ектрагенітальная патологія. В цьому випадку зачаття, вагітність і пологи виявляються ускладненими внаслідок порушення соматичного здоров'я жінки. Часто це ускладнює реалізацію материнських функцій.

В обох випадках вагітність і поява дитини є істотним чинником, який можна розглядати як додатковий стресовий фактор ситуації адаптації.

У разі акушерської патології цей чинник зв'язаний, а можливо є прямим наслідком порушення материнської сфери жінки, що в першу чергу буде відображатися ускладненням материнсько-дитячих відносин після народження дитини (навіть в тих випадках, коли після пологів здоров'я жінки і дитини не порушено).

У разі екстрагенітальної патології порушення здоров'я жінки створює складність не тільки зачаттю, виношуванню вагітності і пологів, але головним чином реалізації материнських функцій і можливостям всього її подальшого життя.

^ Ускладнення у сфері сімейних і соціальних відносин, катастрофи і інші стресові обставини.

Цей чинник також повинен розглядатися з погляду готовності особистості до подолання стресових ситуацій. Проте, висока цінність дитини і материнства нерідко є згладжуючим, допомагаючим чинником, сприяючим подоланню позбавлень і втрат, навіть під час вагітності. Більш того, висока цінність дитини і материнства може вести до перебудови в ієрархії цінностей, появі нових особистих значень, кращої адаптації до ситуації. В протилежному випадку дія цих фруструючих чинників посилюється і несприятливо діє на і так неадекватні цінності дитини і материнства.

^ В І триместрі вагітності можуть спостерігатись нестійкість емоційного стану з підвищеною капризністю, образливістю, бажанням отримувати більше уваги і догляду. Можливі тривожні розлади які виникають із-за ситуацій, які раніше здавалися не образливими. Дані розлади пов’язані з переживанням вагітної з приводу факторів, які можуть негативно вплинути на розвиток дитини, перебіг вагітності. Особливо характерні дані розлади для тривожних і емотивних особистостей. Для деяких жінок актуальні переживання з приводу втрати жіночої привабливості, втрати жіночості, що може вплинути на стосунки з чоловіком.

Крайнім ступенем розвитку афективних порушень є депресивні прояви, які частіше виникають внаслідок неблагоприємної сімейної ситуації або під впливом психотравмуючих обставин.

Крім цього для даного періоду характерні прояви токсикозу, про які ви зможете прочитати в підручнику.

Середина вагітності (ІІ триместр) вважається найбільш спокійною з точки зору психічних розладів.

^ В ІІІ триместрі психологічна напруга у вагітної як правило збільшується і частішають психічні розлади.

Психозів, пов’язаних безпосередньо з процесом пологів не спостерігається. Відомими є післяпологові психози, в клініці яких можна спостерігати ознаки екзогенно-органічних, афективних і шизофреноподібних розладів. Всі вони супроводжуються астенією. Звернути увагу на сучасний стан. Найбільш характерними психічними розладами в післяпологовому періоді є депресивні розлади. Вони частіше починаються на 10-14 день після пологів. Можуть бути ендогенні та реактивні психогенні депресії. В останньому випадку причинами є смерть дитини під час пологів, народження дитини з вадами або вродженими хворобами, складні сімейні та побутові ситуації та ін. В таких випадках хворі потребують активної психологічної допомоги для подолання ними кризової ситуації і створення нової життєвої домінанти з урахуванням своїх можливостей.

Можуть спостерігатись і маніакальні стани.

Програма психологічного супроводу вагітної повинна бути направлена на надання підтримки і допомоги жінці в мобілізації фізичних і психічних сил для благоприємного перебігу вагітності і народження здорової дитини.

В процесі реалізації програми необхідно вирішувати ряд задач:

•  адаптація жінки до вагітності, ухвалення нового образу себе;

•  розвиток власної чутливості через довіру до природних процесів в організмі, підготовка до природніх пологів;

• формування відповідального відношення до зачаття, народження, виховання і розвитку дитини;

• гармонізація пари, що приводить до єдності етичного і фізичного зростання всієї сім'ї.

Керуючись принципом цілісного відношення до вагітності психологічну роботу з вагітною жінкою необхідно вести на декількох рівнях: когнітивному, поведінковому, емоційному, особистісному, психофізіологічному. А також використовувати широкий спектр методів і форм групової, сімейної, індивідуальної, тілесноорієнтованої психотерапії, методи саморегуляції і арттерапії, ролеві ігри, лекційні заняття.

^ Психологічні особливості жінок з порушенням репродуктивної функції

Дослідження психологічних особливостей вагітних жінок з медичним діагнозом гестоз, невиношування вагітності, страждаючих безплідністю і тих, які мали екстрагенітальні захворювання, що впливають на фізіологічний перебіг вагітності показали, що вагітні жінки з порушенням перебігу вагітності в порівнянні з жінками з фізіологічним перебігом вагітності, мають ряд психологічних особливостей, що характеризують їх як особливо незрілих, з порушенням статево-рольової ідентифікації, дезадаптивними формами переживання стресових ситуацій у формі соматизації. Вагітність і материнство, ускладнене сучасними соціально-політичними і екологічними умовами, стають для цих жінок складною життєвою ситуацією, в якій гостро виявляються властиві їм дезадаптивні форми реагування.

При дослідженні жінок до вагітності, під час вагітності і матерів з дітьми виділяють три групи показників, які характеризують жінок з порушеннями репродуктивної функції:

1. Властивості особистості, які визначають неадекватні механізми подолання стресових (і взагалі кризових) ситуацій: особиста незрілість і не сформованість адекватних адаптаційних механізмів

2. Дезадаптивний спосіб вирішення внутрішнього конфлікту, що виявляється в соматизації або особливій формі тілесного відреагування.

3. Психологічна неготовність до материнства, що виявляється в конфлікті між гострим бажанням мати дитину і несформованістю материнської позиції.

Виділяють симптомокомплекс психологічних особливостей жінок з порушенням репродуктивної функції. Ці особливості можна представити у вигляді шести шкал, кожна з яких є двополюсною і може бути оцінена за ступенем вираженості кожного з різнополюсних показників:

1. Спрямованість агресії (гетероагрессия і аутоагрессия);

2. Вираженість складової тривоги (емоційна і функціональна)

3. Схильність до переживання фрустрації (реактивно-вибухова і депресивна)

4. Співвідношення вербальних і невербальних образів дитини, себе і своєї матері (позитивний - негативний)

5. Відношення до вагітності і дитини (реальна цінність і декларація надцінності)

6. Характер внутрішнього конфлікту в материнській сфері (по типу «Конфліктність» і «Тривожність»).

В кожному випадку буде своя картина поєднання цих особливостей, яка і визначить конкретну спрямованість і зміст психологічної допомоги.

^ В гінекологічній клініці перед лікарем дуже часто встає проблема спільно з лікуванням соматичного захворювання надати і психологічну допомогу своїм підопічним. Для хворих більш істотні не самі по собі гінекологічні захворювання (їх тяжкість, можливість інвалідизації і хронізациї), а уявлення про те, як ці хвороби відображаються на відношенні до них близьких, родичів, товаришів і іншого оточення.

Саме звернення в гінекологічну клініку пов'язане для жінки з рядом соціальних проблем, що мають походження в стереотипах, які склалися в суспільстві. Крім того, значно підвищує рівень тривоги власна непоінформованість і невірні установки в соматичному і психосоматичному значенні. Тому дуже часто виникають явища декомпенсації і погіршення самопочуття, коли до фізіологічних проблем, викликаних оперативним втручанням, приєднуються психологічні і, у ряді випадків, саме вони стають визначаючими. Таким чином, стає ясною необхідність проведення психологічного консультування (спільно з лікарем) жінок, що звертаються в гінекологічну клініку, з метою поліпшення інформованості і активної трансформації орієнтування пацієнток.

^ Психологія жінки в клімактеричному періоді.

Визначення фізіологічного, патологічного клімаксу.

Клімактеричний синдром, що виникає переважно у віці 45-55 років, представляє собою складний симптомокомплекс, що включає вегетосудинні, обмінно-ендокринні і нервово-психічні розлади. Наводяться симптоми перерахованих розладів, особливо звертається увага на психологічні, невротичні та депресивні розлади, які зустрічаються в клімактеричному періоді.

Звертається увага на психологічні особливості спілкування лікаря-гінеколога з пацієнтками.

Деонтологія в акушерсько-гінекологічній практиці.

У процесі заняття студенти разом з викладачем, а потім самостійно, досліджують психологічні особливості вагітних, породіль, хворих на гінекологічні захворювання, оформляють протоколи досліджень.


 1. ^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ КІНЦЕВОГО РІВНЯ ЗНАНЬ

ТА УМІНЬ.

 1. Які фактори визначають необхідність обов’язкового психологічного супроводу вагітної.

 2. Особливості самосвідомості вагітної.

 3. Порушення здоров’я жінки, що ускладнюють вагітність.

 4. Особливості психологічного стану вагітної в перший триместр вагітності.

 5. Особливості психологічного стану вагітної в другий триместр вагітності.

 6. Особливості психологічного стану вагітної в третій триместр вагітності.

 7. Характерні психічні розлади, що виникають в післяпологовому періоді.

 8. Охарактеризуйте програму психологічного супроводу вагітної.

 9. Які психологічні особливості жінок з порушенням репродуктивної функції?

 10. Який спосіб вирішення конфлікту у жінок з порушенням репродуктивної функції?

 11. Назвіть прояви психологічної неготовності до материнства.

 12. Перерахуйте симптомокомплекс психологічних особливостей жінок з порушенням репродуктивної функції.

 13. Особливості взаємодії лікаря-гінеколога і хворої жінки.

 14. Психологія жінки в клімактеричному періоді. Особливості надання медико-психологічної допомоги.


4. ЛІТЕРАТУРА:

Основна:


1.Вітенко І.С., Вітенко Т.І. Основи психології:Підручник для студентів вищих

медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.- Вінниця, 2001.

2. Загальна та медична психологія (практикум) /Під заг.ред. проф. І.Д.Спірі-

ної, проф. І.С.Вітенка. – Дгніпропетровськ, АРТ ПРЕС, 2002.

3. Клиническая психология: Учебник для студентов медицинских вузов и

факультетов клинической психологии /Под ред. проф. Б.Д.Карвасарского. –

Санкт – Петербург, 2002.

4. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология.- М.: Медпрес.,

2001.

5. Атлас для экспериментального исследования отклонений в психической

деятельности человека /Под ред. И.А.Полищука, А.Е. Видренко. – 2-е изд.,

перераб. и доп. – Киев: Здоров’я, 1979. – С. 109 – 114.

6. Физиология человека /Под ред. Е.Б.Бабского. – М., 1984. – С.58 – 102.

Додаткова:

1. Основи психології (За ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. – Київ:”Либідь”, 1996.

2. Психология (Под ред. проф. В.М.Мелдьникова.- М.:Физкультура и спорт, 1987.- С.19 – 64.

Методичну вказівку склала

доцент Карвацька Н.С.

Рецензія позитивна

доцент Рудницький Р.І.


Схожі:

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка icon1. Розрахунок на одну академічну групу: ?
Профільна кафедра –нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “предмет І завдання медичної психології. Місце медичної психології в професійній діяльності лікаря. Завдання медичної психології....
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “предмет І завдання медичної психології. Місце медичної психології в професійній діяльності лікаря. Завдання медичної психології....
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
До практичного заняття з основ медичної психології для студентів медичного факультету
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
До практичного заняття з основ медичної психології для студентів медичного факультету
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
До практичного заняття з основ медичної психології для студентів медичного факультету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи