Тести – 10 клас нітроегн І фосфор icon

Тести – 10 клас нітроегн І фосфор
Скачати 61.83 Kb.
НазваТести – 10 клас нітроегн І фосфор
Дата12.07.2012
Розмір61.83 Kb.
ТипДокументи

ТЕСТИ – 10 КЛАС

НІТРОЕГН І ФОСФОР

1 ВАРІАНТ

І рівень. Виберіть правильну відповідь (підкресліть її).

 1. Проста речовина азот найбільше поширена:

а) у ґрунті; б) у воді; в) у повітрі.

 1. Білий фосфор – це:

а) речовина схожа на графіт, з металевим блиском;

б) м'яка кристалічна речовина з запахом часнику;

в) темний порошок без запаху.

 1. Амоній хлориду відповідає формула:

а) NH₄Cl; б) (NH₄)₂SO₄; в)( NH₄)₃PO₄.

ІІ рівень

 1. Опишіть основні етапи кругообігу нітрогену в природі.

 2. Газові викиди тваринницьких ферм містять сполуку нітрогену, відносна густина якої за воднем дорівнює 8,5. Визначте її формулу.

 3. Допишіть рівняння реакцій.

а)__________ + N₂? Mg₃N₂

б) N₂+H₂? ____________

в) _____________+_____________ ?P₂O₅

ІІІ рівень

 1. Напишіть рівняння реакцій окиснення амоніаку без каталізатора й з каталізатором. Складіть рівняння електронного балансу, вкажіть окисник і відновник.

 2. Якщо вважати, що атмосферне повітря містить тільки два гази – азот і кисень, то маса 100 л повітря (н.у.) виявиться рівною 129,5 г. визначте кількість речовини й масу кисню й азоту в 100 л повітря.

ІV рівень

 1. Обчисліть, який об’єм повітря, що містить 79 % азоту за об’ємом, переробляється в процесі одержання 1 т амоніачної селітри (амоній нітрату).

 2. Чи може амоніак в хімічних реакціях виступати як окисник? Чому?

 3. Скільки грамів фосфор (V) оксиду потрібно додати до 100 г 8 %-го розчину мета фосфатної кислоти, щоб після наступного нагрівання утворився 20 %-й розчин ортофосфатної кислоти?^ ТЕСТИ – 10 КЛАС

НІТРОЕГН І ФОСФОР

2 ВАРІАНТ

І рівень. Виберіть правильну відповідь (підкресліть її).

 1. Нітроген у порівнянні з Фосфором:

а) більш активний; б) має більш виражені металічні властивості;

в) енергійніше реагує з водою; г) більш електронегативний.

 1. Нашатирний спирт – це:

а) розчин сірководню у воді; б) розчин аміаку у воді;

в) розчин амоніаку в хлоридній кислоті.

 1. Дисоціації амоній хлориду відповідає рівняння:

а)NH₄Cl?NH₄⁺+Cl⁻; б)(NH₄)₂SO₄?2NH₄⁺+SO₄І⁻;

в) (NH₄)₃PO₄?3NH₄⁺+PO₄і⁻.

ІІ рівень

 1. Як одержують амоніак у лабораторії?

 2. Визначте склад молекули білого фосфору, якщо густина його пари за повітрям дорівнює 4,28.

 3. Напишіть рівняння дисоціації нітратної й ортофосфатної кислот. Яка з цих кислот може утворювати кислі солі?

ІІІ рівень

 1. Напишіть молекулярні й іонні (повні і скорочені) рівняння реакцій між розчинами:

а) кальцій гідроксиду й нітратної кислоти;

б) карбонату калію і фосфатної кислоти.

 1. Природний газ (метан СН₄) не має запаху. Щоб було легше знайти витік метану, до нього додають фосфін РН₃, запах якого («запах газу») відчувається, якщо в 10 мі природного газу міститься всього 0,01 мл фосфіну. Обчисліть кількість молекул фосфіну в 0,01 мл нового газу (н.у.).

ІV рівень

 1. Обчисліть, скільки тепла виділиться при взаємодії з азотом 11,2 л водню (термохімічне рівняння: N₂+3H₂?2NH₃+92 кДж).

 2. Чому при взаємодії нітратної кислоти з металами не виділяється водень?

 3. Суміш, що складається з 2,8 л азоту й 5,6 л водню, пропустили над каталізатором. Для поглинання амоніаку, що утворився, було потрібно 22,6 мл розчину нітратної кислоти густиною 1,09 і масовою часткою НNO₃ 16 %. Обчисліть об'ємні частки компонентів газової суміші після пропускання її над каталізатором (н.у.).Література: І.Г. Хомченко. Посібник з хімії для вступаючих до вузів.


Тест - 11 КЛАС

^ ВАРІАНТ І

 1. Вкажіть електрону формулу атома елемента третього періоду, який утворює вищий оксид RO3 :(1 бал)

 1. Складіть рівняння реакції заміщення атомів Гідрогену в молекулі бензену на атоми Хлору за наявності каталізатора та вкажіть продукт (продукти) реакції:(1 бал)

 1. Вкажіть формули речовин, які можна взяти для проведення реакції, скорочене йонне рівняння якої таке:(1 бал)

Складіть електронний баланс і установіть відповідність між атомами хімічних елементів та їхньою здатністю до окиснення й відновлення в хімічній реакції, рівняння якої
(4 бала)


Установіть відповідність між структурою бутану та формулою вуглеводню:
(4 бала)

Допишіть рівняння реакції, яка відбудеться, й укажіть число відданих електронів.(2 бала)

Укажіть рівняння реакції, яка може відбутися, якщо не провітрювати приміщення, в якому горить газ у газовій плиті:(1 бал)

 1. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакції:(4 бала)

 1. Установіть відповідність між вуглеводнем та характером його полум’я:(2 бала) 1. Установіть відповідність між атомом хімічного елемента та його електронною конфігурацією:(3 бала)


Тест – 11 КЛАС

^ ВАРІАНТ ІІ

 1. Складіть рівняння йонного обміну між магній хлоридом і калій карбонатом і вкажіть скорочене йонне рівняння:(1 бал)

 1. Установіть відповідність між протонним числом атома елемента і властивостями вищого оксиду цього елемента:

(4 бала)

 1. Установіть відповідність між нафтовою фракцією та галуззю її застосування:(4 бала)

 1. Установіть генетичний ланцюжок добування чистого металу з лужного металу:(3 бала)

У промисловості натрій добувають електролізом розплаву кухонної солі. Для добування металу беруть сіль масою 130 г з масовою часткою домішок 10 %. Обчисліть і вкажіть масу(г) добутого металу.


Відповідь:

(2 бала)

6. Укажіть групу кислотних оксидів:(1 бал)

7. Установіть відповідність між видом газу та галуззю його застосування:(1 бал)

8. Установіть генетичний ланцюжок добування хлорпохідної ароматичного вуглеводню з хлорпохідної насиченого вуглеводню:(3 бала)

9. Унаслідок високої питомої теплоти згоряння ацетилен використовують для газового різання та зварювання металів. Запишіть рівняння цієї реакції та вкажіть суму всіх коефіцієнтів.

Відповідь:

(2 бала)

10. Масова частка Карбону у вуглеводні становить 82, 75 %. Густина пари цієї речовини за повітрям дорівнює 2. Обчисліть і вкажіть назву вуглеводню за систематичною номенклатурою.


Відповідь:

(2 бала)

Схожі:

Тести – 10 клас нітроегн І фосфор iconТести – 10 клас нітроегн І фосфор
Газові викиди тваринницьких ферм містять сполуку нітрогену, відносна густина якої за воднем дорівнює 8 Визначте її формулу
Тести – 10 клас нітроегн І фосфор iconІнформація про проведення та попередній результат ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з українознавства у 2009/2010 н р. Олімпіада проведена 30 січня 2010 року
В олімпіаді взяли участь 81 учень, з них: 7 клас – 13, 8 клас – 19, 9 клас – 16, 10 клас – 16, 11 клас – 17
Тести – 10 клас нітроегн І фосфор iconДокументи
1. /????? ?? ?????/2.1 ???????_?????????.???.txt
2. /?????...

Тести – 10 клас нітроегн І фосфор iconЕкономіка) 9 клас І. Тести. (Один правильний варіант відповіді 1 бал)
Олеся обрала роботу візажиста. Це означає, що альтернативні витрати Олесі через 4 місяці становлять
Тести – 10 клас нітроегн І фосфор iconТести (Контрольна робота) Модуль тестів
Цей модуль дає можливість викладачу створювати І задавати тести у формі quiz, що містять питання з декількома варіантами відповіді,...
Тести – 10 клас нітроегн І фосфор iconПрофилактика кариеса зубов
Граф логической структуры темы “Профилактика кариеса зубов кальций, фосфор и фторсодержащими способами”
Тести – 10 клас нітроегн І фосфор iconЛабораторна робота №2 Класи. Інтерфейси Мета роботи: Вивчення спадкування інтерфейсів Варіанти завдань для Лабораторної роботи №2
Зверніть увагу, що клас, який наслідує інтерфейс, зобов'язаний повністю реалізувати всі методи інтерфейсу. У цьому відмінність від...
Тести – 10 клас нітроегн І фосфор iconХарківський національний економічний універсітет тести з навчальної дисципліни «ціноутворення»
Тести з навчальної дисципліни «Ціноутворення» для студентів напряму підготовки «Облік І аудит» усіх форм навчання /Укл. В. В.Іванієнко....
Тести – 10 клас нітроегн І фосфор iconЗадача №2, 11 клас
Задача №2, 11 клас. Нехай маса мавпи m, а момент інерції барабана I. Коли мавпа рухається разом з барабаном, механічну енергію системи...
Тести – 10 клас нітроегн І фосфор iconТести у вигляді гри з загальної хімії
Анотація. Тести з загальної хімії зі звуковим супроводженням у вигляді гри складаються з 20 варіантів завдань по 5 питань у кожному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи