Зміст курсу І розподіл годин з музики для студентів І курсу заочної форми навчання напряму «Дошкільна освіта» icon

Зміст курсу І розподіл годин з музики для студентів І курсу заочної форми навчання напряму «Дошкільна освіта»
Скачати 75.01 Kb.
НазваЗміст курсу І розподіл годин з музики для студентів І курсу заочної форми навчання напряму «Дошкільна освіта»
Дата12.07.2012
Розмір75.01 Kb.
ТипДокументи
1. /_ курс/hist_ukr.doc
2. /_ курс/liter_doshk_viku.doc
3. /_ курс/music.doc
4. /_ курс/such_ukr_mova.doc
5. /_ курс/teor_ridn_mov.doc
6. /_ курс/vik_fisiol_2.doc
7. /_ курс/vik_fiziol_valeol_1.doc
8. /_ курс/vstup_spec.doc
9. /_ курс/zag_psyhol.docx
1. Найдавніша історія України
Література для дітей дошкільного віку (заочна форма навчання)
Зміст курсу І розподіл годин з музики для студентів І курсу заочної форми навчання напряму «Дошкільна освіта»
Програма З курсу Сучасна українська мова з професійним спрямуванням
Теорія та методика розвитку рідної мови дітей дошкільного віку
Вікова фізіологія та валеологія
Міністерство освіти І науки України
Вступ до спеціальності заочна форма навчання Пояснювальна записка
Питання на іспит із «Загальної психології» дшз – 12

Міністерство освіти і науки України

Педагогічний коледж

Львівського національного університету

імені Івана Франка


Зміст курсу і розподіл годин

з музики для студентів І курсу

заочної форми навчання

напряму «Дошкільна освіта»


Склала викладач Каспрук І.М.


Затверджено на засіданні кафедри фахових дисциплін

дошкільної освіти

Протокол № ____ від __________

Голова комісії______ Костко О.П.п/п

Назва теми

Всього годин

Лекції

Практи-

чні

Консу-

льтації

Самос-

тійна робота

Термін викона-ння

1

2

3

4

5

6

7

8

І СЕМЕСТР

1.

Тема. Вступ. Музика як вид мистецтва. Загальна характеристика основних засобів музичної виразності: метро ритму, ладу, темпу, регістру, тембру.

Самостійно. Творча робота «Музика в моєму житті».

7

25
2.

Тема. Звуковисотність. Регістри. Знайомство з голосами (сопрано, альт, тенор, бас). Музичний звук і звукоряд. Назви музичних звуків і октав. Нотний стан. Скрипковий та басовий ключі. Нота. Розміщення нот І октави на нотному стані.

Самостійно. Запис та розміщення нот ІІ октави на нотному стані.

6
2
4
3.

Тема. Тривалості звуків і пауз. Знаки продовження нотних тривалостей. Сильна і слапба долі. Такт, тактова риска. Дводольний розмір і робота над ним: групування, тактування.

Самостійно. Групування тривалостей у дводольному розмірі. Ритмічні вправи у розмірі 2/4.

7

1

1
5
4.

Тема. Динаміка. Динамічні відтінки як засіб музичної виразності. Основні динамічні відтінки та їх позначення.

Самостійно. Слухання музики. Визначення динамічних відтінків у музичних фрагментах.

5

1

1
3
1

2

3

4

5

6

7

8

5.

Тема. Темп. Виражальне значення темпу для передачі загального характеру музики.

Основні групи темпів та їх позначення. Метроном.

Самостійно. Слухання музики. Темпові характеристики фрагментів музичних творів.

5

1

1
3
6.

Тема. Поняття про інтервал. Ступенева і тонова величина інтервалів. Мелодійні та гармонійні інтервали. Побудова інтервалів. Спів інтервалів та визначення їх на слух.

Самостійно. Побудова інтервалів від різних звуків.

6

1

1
4
7.

Тема. Загальне поняття про лад. Тоніка, співвідношення стійких і нестійких ступенів ладу. Тон, півтон, знаки альтерації.

Самостійно. Визначення стійких та нестійких ступенів в мелодіях дитячих та народних пісень.

6
2
4
8.Тема. Будова мажорної гами. Мажорний тризвук. Поняття про тональність. Спів мажорної гами, мажорного тризвука.

Самостійно. Визначення

формули мажорного ладу. Побудова тональностей Ре мажор, Ля мажор, Фа мажор та мажорних тризвуків у них.

6


2


4


9.


1

Тема. Мінор. Різновидності мінорного ладу. Гама натурального мінору. Побудова мінорного тризвука. Спів мінорних гам, мінорного тризвука.

2

6


34

2


56

4


78
Самостійно. Побудова тональностей мі мінор, соль мінор у трьох видах та мінорних тризвуків у них.


Всього:

54

6

12

2,16

36Залік.
Міністерство освіти і науки України

Педагогічний коледж

Львівського національного університету

імені Івана Франка


П И Т А Н Н Я

для проведення заліку з музики

для студентів І курсу заочної форми навчання

напряму «Дошкільна освіта»


Склала викладач Каспрук І.М.


Затверджено на засіданні кафедри фахових дисциплін

дошкільної освіти

Протокол № ____ від _________

Голова комісії______ Костко О.П.


 1. Загальна характеристика основних засобів музичної виразності: ритму, ладу, темпу, регістру, тембру.

 2. Музичний звук, його властивості.

 3. Дати визначення звукоряду, назви музичних звуків, октав.

 4. Нота. Нотний стан. Розміщення нот на нотному стані.

 5. Тривалості звуків. Знаки продовження нотних тривалостей.

 6. Що таке розмір і що він показує? Як і де позначається розмір?

 7. Дводольний розмір. Проспівати і протактувати мелодію дитячої пісні (за вибором) в розмірі 2/4.

 8. Що таке пауза? Які види пауз ви знаєте?

 9. Що таке ключ? Що він указує? Скрипічний та басовий ключі.

 10. Тон, півтон. Знаки альтерації.

 11. Дати визначення інтервалу. Мелодійні та гармонійні інтервали.

 12. Ступенева та тонова величина інтервалів.

 13. Побудова інтервалів. Спів інтервалів.

 14. Такт. Тактова риска. Сильна і слаба долі.

 15. Основні динамічні відтінки та їх позначення.

 16. Темп, основні групи темпів.

 17. Загальне поняття про лад. Тоніка.

 18. Будова мажорної гами. Мажорний тризвук. (Спів).

 19. Будова мінорної гами. Мінорний тризвук. (Спів).

Схожі:

Зміст курсу І розподіл годин з музики для студентів І курсу заочної форми навчання напряму «Дошкільна освіта» icon1 вступ 4 2 розподіл навчальних годин з дисципліни «історія менеджменту» 5 3 зміст дисципліни 5
Навчальна програма розроблена для студентів денної та заочної форми навчання та поєднує в собі робочу програму курсу, завдання та...
Зміст курсу І розподіл годин з музики для студентів І курсу заочної форми навчання напряму «Дошкільна освіта» iconКонспект лекцій по курсу „ екологія" для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 140101 "
Конспект лекцій по курсу „Екологія” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 140101 "Готельно ресторанна...
Зміст курсу І розподіл годин з музики для студентів І курсу заочної форми навчання напряму «Дошкільна освіта» iconМіністерство освіти І науки України
Кравець О. М. Конспект лекцій з дисципліни «Вступ до фаху» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки...
Зміст курсу І розподіл годин з музики для студентів І курсу заочної форми навчання напряму «Дошкільна освіта» iconМетодичні рекомендації з підготовки та складання Для студентів 5 курсу
Комплексний кваліфікаційний державний екзамен за окр «магістр» Методичні рекомендації з підготовки та складання для студентів 5 курсу...
Зміст курсу І розподіл годин з музики для студентів І курсу заочної форми навчання напряму «Дошкільна освіта» iconМетодичні рекомендації з підготовки та складання Для студентів 5 курсу
Комплексний кваліфікаційний державний екзамен за окр «спеціаліст» Методичні рекомендації з підготовки та складання для студентів...
Зміст курсу І розподіл годин з музики для студентів І курсу заочної форми навчання напряму «Дошкільна освіта» iconМетодичні рекомендації з підготовки та складання Для студентів 4 курсу
Комплексний кваліфікаційний державний екзамен за окр «бакалавр» Методичні рекомендації з підготовки та складання для студентів 4...
Зміст курсу І розподіл годин з музики для студентів І курсу заочної форми навчання напряму «Дошкільна освіта» iconХарківська національна академія міського господарства
Програма І робоча програма навчальної дисципліни “Університетська освіта” для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форми навчання...
Зміст курсу І розподіл годин з музики для студентів І курсу заочної форми навчання напряму «Дошкільна освіта» iconРобоча програма з навчального курсу «Практичний курс англійської мови» для студентів II курсу інституту мов світу
Програма розрахована на 198 годин аудиторної роботи потягом другого року навчання. Розподіл годин по семестрам має такий вигляд
Зміст курсу І розподіл годин з музики для студентів І курсу заочної форми навчання напряму «Дошкільна освіта» iconСтатистика” (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 030601 Менеджмент) Харків – хнамг 2010
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни „Статистика” (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форми...
Зміст курсу І розподіл годин з музики для студентів І курсу заочної форми навчання напряму «Дошкільна освіта» iconПрограма виробничої практики для студентів денної та заочної форм навчання
Дана програма розрахована для студентів IV курсу денної та V курсу заочної форми навчання, спеціальності 070401 – “Біологія”, спеціалізація...
Зміст курсу І розподіл годин з музики для студентів І курсу заочної форми навчання напряму «Дошкільна освіта» iconРобоча програма виробничої практики для студентів денної та заочної форм навчання
Дана програма розрахована для студентів IV курсу денної та V курсу заочної форми навчання, спеціальності 070401 – “Біологія”, спеціалізація...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи