Мiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад icon

Мiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Скачати 422.07 Kb.
НазваМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Сторінка3/5
Дата30.05.2012
Розмір422.07 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5
^

ФЛОРА І РОСЛИННІСТЬ МОЛОЧНОГО ЛИМАНУ


Науковий керівник: доцент В.П. Коломійчук

11. Г.В. Кайко

Криворізький технічний університет

ГЕНЕЗИС ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ТЕХНОГЕННИХ ТА ПОСТТЕХНОГЕННИХ ЛАНДШАФТІВ ПІВДЕННОГО КРИВБАСУ

Науковий керівник: доцент О.М. Сметана

12. Д.В. Клименко

Донецький національний університет

ФЛОРИСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕОЛОГІЧНОЇ ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ «РИФ» ТА ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ У СКЛАДІ ПРОЕКТОВАНОЇ ЛОКАЛЬНОЇ ЕКОМЕРЕЖІ ДОЛИНИ БАХМУТКИ

13. Н.А. Ковалева

Донецкий национальный университет

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛАПЧАТКИ БЕЛОЙ В УСЛОВИЯХ ДОНБАССА

Научный руководитель: доцент А.Н. Сумская

14. Н.С. Копинець

Кіровоградський національний технічний університет

ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ДЕРЕВНИХ ПОРІД В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ

Науковий керівник: професор Ф.П. Топольний

15. Я.Д. Ларін

Донецький національний університет

ВПЛИВ ХЛОРИДНИХ СОЛЕЙ МЕТАЛІВ НА МОЛОКОЗСІДАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ РІЗНИХ ШТАМІВ ГРИБА ^ TRICHAPTUM LARICINUM (P. KARST.) RYV 1972

Науковий керівник: професор М.І. Бойко

16. С.О. Мазіна

Донецький національний університет

ОСОБЛИВОСТІ ЛІТНЬОГО РОЗМНОЖЕННЯ ГІБРИДНИХ ЛІЛІЙ

Науковий керівник: наук. співробітник А.Ю. Пугачова

17. Л.О. Мікуліч, А.П. Харькова

Донецький національний університет

ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ АДВЕНТИВНИХ ВИДІВ У ПРОМИСЛОВОМУ РЕГІОНІ

Науковий керівник: доцент А.І. Сафонов

18. Р.М. Музика

Національний університет водного господарства та природокористування
^

РОСЛИННИЙ ПОКРИВ І ЙОГО РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ГІДРОЛОГО-ГЕОХІМІЧНИХ ПЕРЕДУМОВ У ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ БАСЕЙНУ Р. ІКВА)

Науковий керівник: професор С.Т. Вознюк
19. Т.С. Найдукова

Донецький національний університет

ВПЛИВ ВІДХОДІВ АВДЄЄВСЬКОГО КОКСОХІМІЧНОГО ЗАВОДУ НА ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОСЛИН

Науковий керівник: доцент О.В. Вєтрова

20. М.Ю. Омельяненко

Донецкий национальный университет

АЛЬГОФЛОРА ТЕХНОГЕННЫХ УЧАСТКОВ Р. СЕВЕРСКИЙ ДОНЕЦ

Научный руководитель: доцент Н.М. Лялюк

21. С.С. Пиркін, Д.Е. Сафронов

Донецька філія Українського державного університету економіки та фінансів

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ ФІТОІНДИКАЦІЇ

22. О.Г. Пономаренко

Донецкий национальный университет

ВЛИЯНИЕ ^ ERWINIA CAROTOVORA SUBSP. СAROTOVORA НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОДОВ ТОМАТА

Научный руководитель: доцент Е.В. Ветрова

23. О.І. Савінова

Донецький національний університет

МІНЛИВІСТЬ МОДРИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ В УМОВАХ МІСТА

Науковий керівник: доцент А.М. Сумська

24. Ю.В. Сарбей

Донецкий национальный университет

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (P.SYLVESTRIS) В УСЛОВИЯХ ПРОМЛОЩАДКИ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА г. ЛИСИЧАНСКА

Научный руководитель: доцент Л.М.Осипова

25. А.А. Серова

Донецький національний університет

РОСТ И каталазная активность штаммов грибов рода Pleurotus (Fr.) Kumm.

Науковий керівник: доцент О.В. Федотов

26. Е.А.Сидоренко

Донецкий национальный университет

АЛЬГОИНДИКАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ АЗОВСКОГО МОРЯ

27. М.В. Соболєва

Криворізький технічний університет

До фітоценотичної активності видів у деревних угрупованнях відвалів ВАТ «ЦГЗК»

28. И.И. Стрельников

Донецкий национальный университет

СХЕМА ПОСАДКИ ЗЛАКОВО-БОБОВОЙ ТРАВОСМЕСИ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПОЧВ

Научные руководители: профессор А.З. Глухов, с.н.с. И.Н. Остапко

29. Г.С. Терещенко, К.Ю. Мищенко

Донецкий национальный университет

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЛИГНОСУЛЬФОНАТА НА РОСТ БАЗИДИАЛЬНЫХ ДЕРЕВОРАЗРУШАЮЩИХ ГРИБОВ

Научный руководитель: профессор М.И. Бойко


30. Д.И. Тимощенко

Донецкий национальный университет

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ПЛОДОНОШЕННЯ ПРИРОДНЫХ ИЗОЛЯТОВ ВЕШЕНКИ

Научный руководитель: доцент С.И. Демченко

31. Ю.О. Філіппова

Донецький національний університет

ДИНАМІКА ЗМІНИ ПЕКТОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ТА ДЕЯКИХ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КУЛЬТУР БАЗИДІАЛЬНИХ ГРИБІВ

Науковий керівник: доцент С.М. Бойко

32. А.В. Чайка

Донецький національний університет

РІСТ ТА РІВЕНЬ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ШТАМУ F-06 ЗИМОВОГО ОПЕНЬКА ^ FLAMMULINA VELUTIPES (CURT. EX FR.) SING.

Науковий керівник: доцент О.В. Федотов

33. О.В. Чиркова

Донецький національний університет

ІНДИКАТОРНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕЯКИХ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИНИ AMARANTHACEAE L.

Науковий керівник: асистент Н.А.Хіжняк

34. Л.С. Шамановская

Донецкий национальный университет

СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ ОНОСМЫ ДОНСКОЙ (^ ONOSMA TANAITICA KLOK.) В ЛАНДШАФТНОМ ЗАКАЗНИКЕ «ЛАРИНСКОЕ»

Научный руководитель: доцент Л.Н. Хоботкова


СЕКЦІЯ


ФАУНИ, ЕКОЛОГIЇ ТА ОХОРОНИ ТВАРИННОГО СВIТУ


Голова: професор, докт. біол. наук М.М. Ярошенко

Секретар: доцент, канд. біол. наук А.Д. Штірц

17-19 квітня 2007 року, 09.00, ауд. 317 10-го учбового корпусу ДонНУ


1. О.Г. Бідніченко, В.Ю. Лосєв

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ БАКШАЛИНСЬКОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ РЛП "ГРАНІТНО-СТЕПОВЕ ПОБУЖЖЯ"

Науковий керівник: професор С.С. Рижков

2. С.В. Бичко

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

КРІОКОНСЕРВУВАННЯ СПЕРМИ ГУСАКІВ – СУЧАСНИЙ МЕТОД ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕНОФОНДУ ВОДОПЛАВНОЇ ПТИЦІ

3. М.О. Высочин, К.В. Курячий

Донецкий национальный университет

К ИЗУЧЕНИЮ ОРНИТОФАУНЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКА "КРАМАТОРСКИЙ"

Научные руководители: доцент Л.И. Тараненко, профессор Н.Н. Ярошенко

4. Е.Н. Дещенко

Донецкий национальный университет
1   2   3   4   5

Схожі:

Мiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Мiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Мiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Мiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Мiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Мiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Мiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад iconУгода про підготовку аспіранта (докторанта) за рахунок державного замовлення № 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України...
Мiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад iconДоговір про підготовку фахівців № 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет», в особі ректора Мінаєва О. А., який діє на підставі...
Мiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Мiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи