В. М. Настаченко „ Німецька мова\", К. „Знання\" 1999 icon

В. М. Настаченко „ Німецька мова", К. „Знання" 1999
Скачати 122.71 Kb.
НазваВ. М. Настаченко „ Німецька мова", К. „Знання" 1999
Дата12.07.2012
Розмір122.71 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖУЮ: ЗАТВЕРДЖУЮ: ЗАТВЕРДЖУЮ:

Декан медичного фак-ту № 1 Декан медичного фак-ту № 3 Декан ММФ

_________проф.Івнєв Б.Б. _________проф.Герасименко О.І. _________проф. Борота О.В.

«____»________2011 р. «____»________2011 р «____»________2011 р

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


практичних занять з німецької мови (за професійним спрямуванням) для студентів ІІ курсу медичних факультетів

на осінній семестр 2011-2012 навчального року


Укладено на основі підручника:

В.М. Настаченко „ Німецька мова”, К. „Знання” 1999.

В.О. Кондратьєва “Німецька мова для студентів-медиків” М. «Геотар – Мед.» 2004 .

^ Модуль 1: «Захворювання людини»


Зміст заняття

Засоби навчання


Кільк. год.

Домашнє завдання

Текст, види роботи

Дата

^

Мовний матеріал


1

2

3

3

4

5

6

1


2


3


4


1

Змістовий модуль 1:

Захворювання органів дихання”

Тема «Анатомія та фізіологія органів дихання». Текст с.38 -вивчаюче читання.


РТ «Анатомія та фізіологія органів дихання» - розвиток навичок діал. мовлення


РТ «Анатомія та фізіологія органів дихання»-підсумок.


Ознайом. з темою «Хронічний бронхіт» - Текст 2, с. 42

2

01-07. 09


01-07. 09


08-14 09


08-14 09

3

Лексичний матеріал теми. Конструкція haben + zu + Inf.


Лексичний матеріал теми. Конструкт sein

+ zu + Inf.
^Інфінітивні конструкціі.§ 17

Лексичні гнізда wirken, Gift


4

1. Підр. Настач..

2. Підр. Кондр.


1. Підр. Настач.

2. Підр. Кондр.


1. Підр. Настач.

2. Підр. Кондр.


-“-


5

2


2


2


2


6

1. Впр. 1, с. 35

2. Впр. 5, с. 36 – ус.

3. Читати, перек. т. с. 38. Вміти ставити питання до тексту.


1. Підготувати монолог. вислов. за

темою «Анатомія та фізіологія органів дихання».


1. Текст 2, с. 42 переклад.

2. Впр. 4, с. 45


1. Вивчити слова до тексту 2, с. 42-44

2. Читати, перекладати текст с. 43 – 44

7


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


1


«Хронічний бронхіт» с. 42.-введення

лексич. матеріалу до активного спілкування


РТ «Хронічний бронхіт» – підсумок.

Розвиток навичок розпізнавання грам. явищ (конструкт. sein/ haben

+ zu + Inf.; інфін. констр.)


Текст с.45 «Бронхіальна астма»-введення.

Засвоєння нової лексики за темою, включення її в активне спілкування.


РТ «Бронхіальна астма»-активізація лексики. Вивчення термінів.

Визначення тематики для ПАЧ


РТ «Бронхіальна астма»- підсумок.

Відпрацьовування навичок передачі змісту прочитаного тексту за планом.


Закріплення лексико-грамат. матеріалу, пов’язан. з темою «Бронхіальна астма»


«Туберкульоз»-ознайомлююче.читання.

Текст В, с. 232

Засвоєння нової лексики за темою


РТ «Туберкульоз» т. В, с. 232-розвиток навичок аудіювання.

Перевірка ПАЧ. Дискусія за темою „Куріння та здоров’я”.


РТ «Туберкульоз»- вивчення термінів, які стосуються даної теми.

Розвиток монологічного мовлення за темою.


«Туберкульоз»- підсумок.

Розвиток навичок розпізнавання та розуміння грам. явищ (група часів у пасив.стані; дієприкметн. звороти)


Змістовий модуль 2:

«Захворювання людини»

«Інфаркт серця», с. 197 - вивчаюче читання.


РТ «Інфаркт серця», с. 197-впровадження лексики до активного спілкування.


РТ « Інфаркт серця »- підсумок.

Читання та реферування текстів за фахом (с.122, т.Б – по Кондр.).


РТ «Виразка шлунка», с. 90 – введення лексичного та граматичного матеріалу.


2


15-21.

09


15-21.

09


22-28. 09


22-28. 09


29.09-05.10


29.09-05.10


06-12. 10


06-12.

10


13-19. 10


13-19. 10


20-26. 10


20-26. 10


27.10-02.11


27.10-02.11


3


Інфінітивні конструкт.§ 17


Інфінітивні конструкт.§ 17 (повтор.)


Кон’юнктив §25


Лексичний матеріал тексту

Кон’юнктив §25


Лексичний матеріал тексту

Кон’юнктив §25


Конструкт sein/ haben + zu + Inf.

Кон’юнктив §25


Лексичні гнізда wirken, Gift.

Пасив (§ 15, 16) повт.


Пасив (§ 15, 16) повт.

Лексичний матеріал тексту


Дієприкметн. Звороти §19

Лексичний матеріал тексту


Дієприкметн. звороти §19 (повт.)


Дієприкм. І, ІІ § 18


Дієприкметн. звороти §19 (повт.)


Дієприкметн. звороти §19 (повт.)


Поширене означення § 20

Passiv§ 17


4


1. Підр. Настач.

2. Підр. Кондр.


-“-


1. Підр. Настач.

2. Грам. довідник Кондр. § 25


1. Підр. Настачен.

2. Грам. довідник Кондр. § 25


Настаченко.


Настаченко


1. Підр. Кондр.


1. Підр. Кондр.


1. Підр. Кондр.


Підр. Кондр.


Підр. Кондр.


Підр. Кондр.


1. Підр. Настачен

2. Підр. Кондр. § 19


1. Підр. Настачен

2. Підр. Кондр. § 17,20


5


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


6


1. Впр. 5, с. 47 – ус.

2. . Підготувати монолог. вислов. за

темою „Хронічний бронхит”


1. Впр. 1, с. 78; впр. 1, с.87

2.Скласти 10-12 речень, використовуючи інфінітивні конструкції


1. Скласти план тексту.

2. Вивчити лексичний матеріал тексту, с. 45-46.


1. Впр.1-5 усно.

2. Впр. 6, с. 47 – письм.


1. Підготувати монолог. висловл. за темою «Бронхіальна астма».


1. Підготовка ПАЧ (текст Б „Куріння та здоров’я”), с.229-230, ур. 19 (по Кондратьевой)


1. Текст, с. 232-233 читати, перекладати.

2. Впр. 5, с. 233 – ус.

3. Впр. 3, с. 232 – письм.


1. Підготувати монолог. висл. за темою

«Туберкульоз».


1. Викон.впр. 1, 2 (с.228).


1.Скласти 10-12 речень з різними часовими формами пасивного стану.


1. Читати, перекл. т, с. 197 Підр. Настаченко.

2. Сформулювати та записати запитання до тексту.


1. Впр. 1-2 с.198 усно.


1. Підготувати монолог. висл. за темою


1. Читати, перекладати текст с. 90-91.

2. Впр. 1-2, с. 91 – усно.


7

19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37

РТ «Виразка шлунка», с. 90 - вивчаюче читання. Розвиток монолог. мовлення за темою


«Виразка шлунка» – підсумок.

Вивчення термінів до теми. Розвиток монологічного мовлення за темою.


Ознайом. з темою «Рак шлунку» – вивчаюче читання, с. 281. Текст А.


Обговорення теми «Рак шлунку», с.281. Засвоєння нової лексики за темою, включення її в активне спілкування.

РТ «Рак шлунку» – підсумок. Закріплення лексико-грамат. матеріалу. Читання. т. Б (с.285).


РТ «Захворювання печінки», текст с. 106-ознайомлююче читання.


«Захворювання печінки»- розвиток монолог. мовлення.


РТ «Захворювання печінки» Розвиток навичок розпізнавання та розуміння грам. явищ (поширене означення, складний дїєсл.присудок).


«Захворювання печінки», с. 106- підсумок.


РТ «Ниркова недостатність», с. 134- вивчаюче читання.


«Ниркова недостатність», с. 134 –тренування лексич.матеріалу у формі

діалогу.


РТ «Ниркова недостатність»- підсумок.


РТ «Їмунїтет», текст с. 213-введення.

ПАЧ . Читання, реферування текстів за фахом (20-30 тис. др зн. за сем.).


«Їмунїтет», с. 213-вивчаюче читання.

Введення лексики до активного спілкування.


«Їмунїтет», с. 213 -розвиток навичок аудіювання.


«Їмунїтет», с.213- підсумок.

Лексико-граматичнї тести


Підсумковий модульний контроль.


^ 2-й МОДУЛЬ «СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»


Змістовий модуль 1:

Медичні заклади”

Тема «Поліклініка». Текст с.247 вивчаюче читання.


РТ «Поліклініка» - розвиток навичок діал. мовлення.

Засвоєння нової лексики за темою та включення її в активне спілкування.03-09.

11


03-09.

11


10-16. 11


10-16. 11


17-23. 11


17-23. 11


24-30. 11


24-30. 11


01-07. 12


01-07. 12


08-14. 12


08-14. 12


15-21. 12


15-21. 12


22-28. 12


22-28. 12


29.12-04.01


29.12-04.01


5.01-11.01

Дієприкм. звороти § 19


Дієприкм. звороти § 19

Passiv


Поширене означення § 20

Passiv§ 17


Passiv § 17


Поширене означення § 20


Складний дїєсл.присудок §21


Відм. прикмет- ників


Відм. прикмет- ників


Відм. прикмет- ників


Модальні дієслова-повт.§ 9


Модальні дієслова-повт.§ 9

Поширене означення § 20


Поширене означення § 20


Умовні підрядні речення § 24.


Лексико-грам. мат. ПАЧ


Парні сполучники § 23.


Їмператив § 22.


Лексико-грам. матеріал сем.


Займенникові прислівники § 11

Парні сполучники § 23


Займенникові прислівники

Парні сполучники
^

Лексичний матеріал теми.

1. Підр. Настачен

2. Підр. Кондр. § 19


1. Підр. Настачен

2. Підр. Кондр. § 19


1. Підр. Кондр. § 17, 20; с. 281


1. Підр. Кондр. § 17; с.281


1. Підр. Кондр. § 21; с.281; 285


1. Підр. Настачен

2. Підр. Кондр. § 21


1. Підр. Настачен

2. Підр. Кондр. § 21


1. Підр. Настачен

2. Підр. Кондр. § 12


1. Підр. Настачен

2. Підр. Кондр. § 12

1. Підр. Настачен

2. Підр. Кондр. § 9

1. Підр. Настачен

2. Підр. Кондр. § 9, 20


1. Підр. Настачен

2. Підр. Кондр. § 20


1. Підр. Настачен

2. Підр. Кондр. § 24


1. Підр. Настачен

2. Підр. Кондр. § 24


1. Підр. Настачен

2. Підр. Кондр. § 23


1. Підр. Настачен

2. Підр. Кондр. § 22


1. Підр. Зерновой.

2. Підр. Кондр., с.43; § 11, 23


1. Підр. Зерновой.

2. Підр. Кондр.2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


1. Впр. 3, 5 с. 91-усно.

2. Впр.4 с.91- письм


.

1. Підготувати монологічне висловлювання за темою


1. Читати, перекладати текст, с. 281; впр.1, с. 280


1. Підготувати монологічне висловлювання за темою

2. Читати, перекл. текст Б, с.285


1. Самостій. опрацюв. тексту „Виразка дванадцятипалоп кишки”

2. Скласти план та анотацію до тексту.


1. Читати, перекладати текст, с. 106

2. Вивч. слова с. 105-106.

2. Впр. 2, с. 106-усно.


1. Читати, перекладати текст, с. 106

2. Вивч. слова с. 105-106.

2. Впр. 1-4, с. 108-109-усно.


1. Підготувати монологічне вислов. за темою.


1. Впр. 3 с. 110-письмово.


1. Вивчити слова до т., с. 127-128.

2. Читати, перекл. текст с. 134-136.


1. Читати, перекл. текст с. 134-136.

2. Впр. 1-3 с. 136-усно

3. Впр. 3 с. 132- письм.


1. Пїдготувати усне повідомлення за темою «Ниркова недостатність».

2. Підготовка до ПАЧ


1 Вивчити новий лексичний матеріал до тексту, с.213

2. Читати, перекл. текст с. 213-214.


1. Читати, перекл. текст с. 213-214.

2. Впр. 1 с.214-усно.


1. Впр. 2 с. 214-усно.

2. Скласти план текста с. 213-214.


1. Пїдготувати усне повідомлення за темою «Їмунїтет».

2. Поготуватися до підсумкового модульного контролю


1. Впр. 2, с. 43

2. Впр. 1 а, с. 127; впр.1 б, с.136.

3. Читати, перек. т. с. 246-247. Вміти ставити питання до тексту.


1. Підготувати монолог. вислов. за темою «Поліклініка».

2. Впр. 2, с. 294 – п.

3. Скласти міні діалоги до теми.

4. Читати та перекладати текст «Фармація. В аптеці», с. 311.Зав. каф. іноземних та латинської мов,

к.ф.н., доцент Пузік А.А.

Схожі:

В. М. Настаченко „ Німецька мова\", К. „Знання\" 1999 iconПрограма співбесіди з дисципліни: «німецька мова»
Мова І література (німецька)* є не лише перевіркою якості професійної підготовки вчителів іноземної мови, а й свідченням готовності...
В. М. Настаченко „ Німецька мова\", К. „Знання\" 1999 iconПрограма співбесіди з дисципліни: «німецька мова»
Мова І література (німецька)* є не лише перевіркою якості професійної підготовки вчителів іноземної мови, а й свідченням готовності...
В. М. Настаченко „ Німецька мова\", К. „Знання\" 1999 iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Німецька мова» для студентів V курсу зі спеціальності «Переклад» (за вимогами кредитно трансферної системи) структура програми навчального курсу
...
В. М. Настаченко „ Німецька мова\", К. „Знання\" 1999 iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Німецька мова як друга іноземна мова» для студентів IV курсу інституту мов світу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Предметом курсу є німецька мова за такими аспектами: граматика, лексика, та види мовної діяльності (аудіювання, читання, говоріння,...
В. М. Настаченко „ Німецька мова\", К. „Знання\" 1999 iconХарківська національна академія міського господарства c. М. Потапенко, В. С. Шелухіна збірник тестів з дисципліни “ ділова іноземна мова” (німецька мова)
Збірник тестів з дисципліни «Ділова іноземна мова» (німецька мова) (для організації практичної роботи студентів 2 курсу денної форми...
В. М. Настаченко „ Німецька мова\", К. „Знання\" 1999 iconC. М. Потапенко програма та робоча програма навчальної дисципліни ділова іноземна мова друга(додаткова) (німецька мова)
Програма І робоча програма навчальної дисципліни “Ділова іноземна мова друга(додаткова)(німецька мова)” для студентів 1-4 курсів...
В. М. Настаченко „ Німецька мова\", К. „Знання\" 1999 iconПрограма вступного іспиту до магістратури друга мова спеціальність 02. 0303 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) та література”
Спеціальність 02. 0303 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська)
В. М. Настаченко „ Німецька мова\", К. „Знання\" 1999 icon«друга іноземна мова», (німецька мова) для студентів 1-2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Друга іноземна мова» (німецька мова) (для студентів 1-2 курсу денної форми навчання...
В. М. Настаченко „ Німецька мова\", К. „Знання\" 1999 icon«друга Іноземна мова» (Німецька мова) для студентів 1-2 курсів заочної форми навчання напряму підготовки «Туризм», Харків – хнамг – 2012
Контрольні роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова», «Друга іноземна мова» (Німецька мова) (для студентів 1-2 курсів заочної форми...
В. М. Настаченко „ Німецька мова\", К. „Знання\" 1999 icon«друга іноземна мова», (німецька мова) для студентів 1-2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки «туризм»
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Друга іноземна мова» (німецька мова) (для студентів 1-2 курсу денної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи