Наукові праці проректора з наукової роботи Тарангул Л. Л icon

Наукові праці проректора з наукової роботи Тарангул Л. Л
Скачати 132.72 Kb.
НазваНаукові праці проректора з наукової роботи Тарангул Л. Л
Дата12.07.2012
Розмір132.72 Kb.
ТипДокументиНаукові праці проректора з наукової роботи Тарангул Л.Л.


Тарангул Л.Л., Григорович М.В. Транспортный фактор в формировании и развитии АПК // Географические исследования для развития агропромышленных комплексов. – Київ: Наукова думка, 1986.

2. Краєвий О.Д., Тарангул Л.Л. Картографическое обеспечение развития транспорта регионального АПК Картографическое обеспечение основных направлений экономического и социального развития Украинской ССР и ее регионов. – Чернигов, 1987.

3. Тарангул Л.Л. Оптимизация транспортной сети в целях рационализации природопользования. Социально-экономические функции ландшафтов и состояния экосистем. – Чернигов, 1987.

4.Тарангул Л.Л. Картографический метод изучения транспортного звена районных агропромышленных объединений // Картография и научно-технический прогресс: Тез. докл. ІХ Всесоюзной конференции по тематич. картографированию (Харьков). – Л., 1988.

5. Григорович М.В., Тарангул Л.Л. Природоохоронні аспекти розвитку транспорту Поділля // Проблеми екології Поділля. – Кам'янець-Подільський, 1988.

6. Тарангул Л.Л. Методические основы экономико-географического исследования транспортной системы в регионально-хозяйственном комплексе // Методические основы географических исследований природных и общественных территориальных комплексов. – Київ: Наукова думка, 1989.

7. Тарангул Л.Л. Транспортна система обласного виробничого комплексу (на прикладі Житомирської області): Автореферат дисертації канд. географ. наук. – Київ, 1989.

8. Тарангул Л.Л. Територіальні особливості транспортного землекористування України. Проблеми раціонального використання та відтворення ПРП України // Тези доп. республік. наук. конфер. – Чернівці, 1991.

9.Тарангул Л.Л. Основні напрями зниження негативного впливу транспорту на стан довкілля // Проблеми охорони природи Волині: Тези доп. – Луцьк, 1992.

10. Григорович М.В., Тарангул Л.Л. Географія транспорту в системі соціальної та економічної географії // Проблеми географічної освіти в Україні: Тези доп. – Луцьк, 1993.

11. Григорович М.В., Тарангул Л.Л. Проблеми збалансованого розвитку транспортної системи України та її окремих регіонів // Регіональне самоуправління: Тези допов. – Харків, 1994.

12. Григорович М.В., Тарангул Л.Л. Роль транспорту у формуванні екологічної ситуації в Україні // Екологія і освіта: проблеми теорії і практики: Тези доп. – Умань, 1994.

13. Григорович М.В., Тарангул Л.Л. Проблеми територіальної організації транспортної системи України на сучасному етапі // Фундаментальні географічні дослідження (стан, проблеми, напрями): Тези доповідей. – Київ, 1994.

14. Григорович М.В., Тарангул Л.Л. Вплив транспорту на стан довкілля України: Тези доповідей VII з'їзду Українського географічного товариства. – Київ, 1995.

15. Григорович М.В., Тарангул Л.Л. Еколого-географічні аспекти впливу промисловості на стан водяних ресурсів // Екологічні аспекти впливу форм землекористування на стан природи. – 1995.

16. Григорович М.В., Тарангул Л.Л. Соціоекологічні аспекти впливу промисловості на стан природних водних об'єктів: Питання соціоекології: Матеріали Першої всеукраїнської конференції "Теоретичні та прикладні аспекти соціоекології." – Т. 2. – Львів, 1996.

17. Григорович М.В., Тарангул Л.Л., Пелих М.В. Дослідження з географії транспорту // Український географічний журнал. – 1996. – № 2.

18. Старостенко Г.Г., Тарангул Л.Л. Типізація сучасних геодемографічних процесів в Україні // Етнонаціональний розвиток в Україні та стан української етнічності в діаспорі: сутність, реалії конфліктності, проблеми та прогнози протягом ХХІ ст.

19. Старостенко Г.Г., Тарангул Л.Л. Вивчення демографічної місткості стабільного розвитку території // Трудовий потенціал України і його реалізація в умовах розбудови національної економіки: Матеріали Міжнародної науково–практичної конференції. – Львів, 1997.

20. Тарангул Л.Л. Транспортна система Житомирської області та її вплив на стан навколишнього середовища: Житомирщина крізь призму століть. – Житомир: Журфонд, 1997.

21. Тарангул Л.Л. Міграція населення в системі регіональних економічних досліджень // Управління трудовими ресурсами та інформаційними системами у менеджменті: Матеріали конференції. – Хмельницький, 1997.

22. Горленко І.О., Тарангул Л.Л. Регіональна політика: зміст і основні напрями // Український географічний журнал. – Київ, 1997. – № 3.

23. Горленко І.О., Тарангул Л.Л. Регіональна політика України і роль у ній податкової політики // Вісник податкової служби України. –  1997. – № 11.

24. Горленко І.О., Тарангул Л.Л. Інвестиційна привабливість: сутність і основні фактори формування // Науковий вісник УФЕІ. –  1997. – № 1.

25. Горленко І.О. , Тарангул Л.Л. Регіональні фактори трансформаційних процесів в промисловості України // Трансформаційні процеси в господарстві регіонів Східної Європи // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ, 1997.

26. Тарангул Л.Л. Тенденції економічного розвитку України в перехідний до ринкових відносин період // Науковий вісник УФЕІ. –  1998. – № 1.

27. Н.В. Мірко , Тарангул Л.Л. Становлення державності в Україні: демографічний аспект // Проблеми безпеки Української нації на порозі 21 століття // Матеріали конференції. – Київ, 1998.

28. Накай А.І. , Ляшенко Ю.І., Тарангул Л.Л. Суспільний розвиток: Збірник наукових праць. – Частина 2. – Хмельницький: НВП "Еврика", 1998. – C.65–67.

29. Старостенко А.Г., Тарангул Л.Л. Демографічні процеси в регіонах України // Розбудова держави. – № 3. – Київ, 1998.

30. Мірко Н.В., Тарангул Л.Л. Оподаткування рекреаційної галузі // Реформа фінансово-кредитної системи перехідної економіки, досвід, проблеми, перспективи.  – Луцьк, 1998.

31. Григорович М.Ц., Л.Л. Тарангул М.Ц. Основні напрями реформування структури транспортної системи України // Український географічний журнал. – 1996. – № 2.

32. Старостенко А.Г, Тарангул Л.Л. Освітньо-культурний та трудовий потенціал у  туризмі регіонів. Туризм в Україні: економіка та культура  // Матеріали Всеукр. конференції. – Луцьк, 1998.

33. Тарангул Л.Л. Методологія і практика дослідження відтворення населення України (редакція на монографію) // Науковий вісник УФЕІ. – 1998. – № 1.

34. Григорович М.Ц., Тарангул Л.Л. Карта "Транспортна система України та транспортно-економічні зв'язки" Україна та картографічна фабрика. – 1998.

35. Тарангул Л.Л. Принципи переходу податкової служби до регулюючих функцій у контексті Концепції сталого розвитку в Україні // Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми.  – Львів, 1998. – Частина 1. – C. 210 – 214.

36. Горленко І.О., Тарангул Л.Л. Фактори фінансової стійкості регіону // Роль фінансово-кредитної системи у стимулюванні економічного зростання в Україні. –1999. – C.148 – 151.

37. Тарангул Л.Л. Стимулювання праці – важливий фактор розвитку в перехідній економіці // Науковий вісник. – Вип. 2. – 1998. – C. 197–198.

38.Тарангул Л.Л. Економічне співробітництво України з Європейським союзом у контексті розвитку її зовнішньої функції // Науковий вісник. – Вип. 2. – 1998. – C. 47– 50.

39. Горленко І.О., Тарангул Л.Л. Податкоспроможність регіону: зміст та фактори впливу // Проблеми та шляхи розвитку податкової системи України // Матеріали наукової конференції. – 1998. – Ірпінь, 1998. – C. 107–110.

40. Тарангул Л.Л. Система економічного районування України (історичний аспект) // Науковий вісник УФЕІ. – 1998. – № 2. C. 40–46.

41. Мельник П.В., Якушик І.Д., Онишко С.В., Тарангул Л.Л. Основні принципи і напрями вдосконалення податкової політики // Науковий вісник. – 2000. – № 1.  

42. Горленко І.О., Тарангул Л.Л. Економічні райони України: Посібник – К.: Наукова книга, 1999. – C. 205.

43. Тарангул Л.Л., Євтушенко Г.І. Розміщення продуктивних сил: Курс лекцій. – К.: Наукова книга, 1999. – 120 с.

44. Тарангул Л.Л. Регіональні аспекти вдосконалення міжбюджетних відносин  // Матеріали науково-практичної конференції. – Ірпінь, 1999. – С. 321–325.

45. Тарангул Л.Л. Податкоспроможність регіонів у контексті їх соціально-економічного розвитку. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Становлення фінансової системи України та проблеми її стабілізації // Щорічник наукових праць. – Львів, 2000. – C.106–109.

46. Регіональна податкова політика: зміст та особливості її реалізації // Фінанси України. 2000. – № 10. – C. 9–13.

47. Категорія національного багатства у контексті Концепції економічного розвитку // Науковий вісник: Збірник наукових праць УФЕІ.  – 2000. – C. 20–26.

48. Азаров М.Я., Бондаренко Г.І. , Тарангул Л.Л. Про податки і збори населенню України: Навчальний посібник.  – Київ, 2000.  – 182 с.

49. Тарангул Л.Л. Місцеві податки і збори як джерело формування місцевого бюджету: Монографія / Соціально–економічні процеси: методологія дослідження та управління їхнім розвитком.  – Київ, 2000. – С. 344–348.

50. Тарангул Л.Л. Наукові засади вдосконалення податкової політики в Україні: Монографія / Соціально–економічні процеси: методологія дослідження та управління їхнім розвитком.  – Київ, 2000. – C. 348–362.

51. Горленко І.О., Тарангул Л.Л. Суспільно-територіальні засади структурної перебудови господарства України в перехідний період // Матеріали міжнародної науково–практичної конференції "Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України".  – Київ, 1999.  – С. 30–33.

52. Максименко І.А., Тарангул Л.Л. Механізми забезпечення інвестиційної активності засобами економічної діяльності держави // Науковий вісник: Збір. наук. пр. Академії ДПС України. – 2000. – 4(10). –  C. 5–13.

53. Тарангул Л.Л. Аналіз впливу цін на ризик індивідуальної активності у регіоні / Ризикологія в економіці та підприємництві: Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції,  27–28 березня 2001 р. (Київ). – С. 390–391.

54. Ляшенко Г.П., Тарангул Л.Л. Маркетингова діяльність та ціноутворення в економіці України // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. Ялта 2000 р.

55. Ляшенко Г.П., Тарангул Л.Л. Маркетингові дослідження діяльності галузей народного господарства України в контексті аналізу їх фінансового стану: Збірник наук. праць. – Луганськ, 2001.  – № 6.

56. Накай А.І., Тарангул Л.Л. Модель фіскальної децентралізації // Матеріали з ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі".  – Ірпінь, 2001 . – С. 85–87.

57. Тарангул Л.Л. Основні напрями вдосконалення законодавчої бази оподаткування місцевими податками і зборами // Економіст. – 2001. – № 3. – C. 18–22.

58. Тарангул Л.Л. Податкова база регіонів України та фактори її формування // Науковий вісник: Збір. наук. пр. Академії ДПС України.  – 2001. – . № 1 (11). – C. 71–79.

59. Тарангул Л.Л. Деякі проблеми ефективної організації міжбюджетних відносин // Матеріали наукової конференції "Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення", грудень 2000 р.  

60. Тарангул Л.Л. Феномен економічної незалежності в контексті державної розбудови України / Соціально–економічні дослідження в перехідний період. Проблеми та перспективи транскордонного співробітництва в аспекті процесів європейської інтеграції.  – Вип. ХV НАН України. Інститут регіонального дослідження.  – Львів–Луцьк: Вежа; 2000.  – C. 35–39.

61. Тарангул Л.Л. Соціально-економічний розвиток регіонів і його вплив на формування дохідної частини місцевих бюджетів. Конференція Президента (НДФІ) "Бюджетна реформа в Україні: проблеми та шляхи її розв'язання" // Матеріали науково-практ. конференції.  – Київ. –  2001. – C. 209–214.

62. Накай А.І.,Тарангул Л.Л. Рекомендації щодо застосування положень (стандартів) бухгалтерського обліку: Навч.-практ. посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації. Бухгалтерський облік в Україні. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002.

63. Тарангул Л.Л. Підходи до дослідження рівнів соціально-економічного розвитку регіонів в умовах ринкових перетворень  // Міжнародна науково-практична конференція "Соціально-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України". – Київ, 1999.  – C. 40– 42.

64. Горленко І.О., Тарангул Л.Л. Формування економічного простору України. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Проблеми Європейської інтеграції і прикордонна співпраця. Вип. ХХХ. –Львів–Луцьк, 2001. – Том 1.

65. Тарангул Л.Л. Фінансова паспортизація регіонів як ефективний інструмент інформатизації податкового менеджменту // Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі", травень 2000 р. 

66. Солдатенко О.В., Тарангул Л.Л. Напрями вдосконалення регіональної податкової політики. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Випуск 24. Податкова та фінансово-кредитна політика держави і механізм її реалізації в регіонах України: Щорічник наук. праць ІРД НАН України / Відпов. редактор Академії НАН України М.І. Долішній, Львів 2001. – C. 433–437.

67. Тарангул Л.Л. Електронний атлас України. Розділ Фінанси (Інститут географії НАН України), 1999–2000 Інтелектуальні системи ГЕО.

68. Солдатенко О.В., Тарангул Л.Л. Перспективи вдосконалення регіональної податкової політики. Торгівля, комерція, підприємництво. Ринкова інфраструктура: суть, функція та побудова: Збірник наукових праць. – Львівська комерційна академія. – Львів: ЛКА, 2001.  – 360 с. (С. 369–273).

69. Горленко І.О., Тарангул Л.Л. Вдосконалення розміщення продуктивних сил як фактор формування економічного простору України // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 15–16 травня. – Київ: Ніка–Центр, 2001.

70. Тарангул Л.Л. Економічний розвиток регіону (теоретичні аспекти) // Науковий вісник:. – 2001. – № 3. – С. 5–11.

71. Скрипник А.В., Тарангул Л.Л. Можливі варіанти податкових ставок при заданій величині податкового тиску // Матеріали науково-практичної конференції "Бюджетно-податкова політика в Україні (проблеми та перспективи розвитку)", грудень. – 2001.

72. Тарангул Л.Л. Фактори формування регіональної політики // Науковий вісник. – 2002. – № 2.

73. Тарангул Л.Л. Аналіз та прогноз податкових надходжень по областях України // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці", травень 2002 р.

73. Тарангул Л.Л. Фінансова стійкість регіонів як фактор стабілізації їх соціально-економічного розвитку // Налогообложение в промышленном регионе: теория, практика и перспективы развития. – Донецк, 2002 . 

74. Горленко І.О., Руденко Л.Г., Тарангул Л.Л. Економічне зростання України та механізми його реалізації в контексті Концепції стійкого розвитку, травень 2002 р.  – Луцьк: Волинський держ. університет. 

75. Горленко І.О., Тарангул Л.Л. Удосконалення податкових відносин в умовах переходу України до постіндустріального розвитку // Науковий вісник. – 2002. – № 2.

76. Горленко І.О., Тарангул Л.Л. Роль приграничных регионов в формировании экономического пространства Украины // Международная конференция "Проблемы приграничного сотрудничества в странах СНГ" // Известие наук: Серия географическая, сентябрь 2002 г. (Москва).

77. Горленко І.О., Тарангул Л.Л. Роль природно-ресурсного потенціалу у формуванні національного багатства України. Проблеми раціонального використання, охорони і відтворення ПРП України. – Чернівці, 2000.

78. Костіна Н.І., Тарангул Л.Л. Застосування автоматичних моделей для прогнозування податкових надходжень. – // Економіст. – 2002. – № 2.

79. Тарангул Л.Л. Теоретичні основи регіональної податкової політики // Науковий вісник. – 2002. – C. 33–42.

80. Горленко І.О., Руденко Л.Г., Тарангул Л.Л. Концептуальні засади переходу України до постіндустріального суспільства // Науковий вісник. – 2003. – № 1.

81. Тарангул Л. Державна регіональна податкова політика: зміст, принципи, завдання // Теорії мікро-макроекономіки: Зб. наук. пр. проф.-викл. складу і аспірантів / Редкол.: Ю.В.Ніколенко (відп. ред. та ін.) – К. : Знання України, 1998. С. 299–306.

82. Тарангул Л. Інвестиційний бюджет – важливий інструмент інвестування виробництва в Україні та її регіонах // Зб. наук. праць Українського фінансово-економічного інституту. Науковий вісник. – Ірпінь: УФЕІ, 1999. – № 3(6). С. 89–92.

83. Тарангул Л. Удосконалення міжбюджетних відносин – важливий напрям фінансової стійкості регіонів України // Зб. наук. праць Українського фінансово-економічного інституту. Науковий вісник. – Ірпінь: УФЕІ, 2000. – № 1. С. 94–98.

84. Мельник П.В., Тарангул Л.Л, Максименко І.А., Старостенко Г.Г. Соціально-економічні процеси: методологія дослідження та управління їхнім розвитком: Монографія. – Ірпінь: АДПСУ, 2000. – 451 с. (С. 344–348; С. 348–362).

85. Тарангул Л. Вивчення рівнів соціально-економічного розвитку // Науковий вісник Волинського державного університету №8, 2001 С. 218–223.

86. Тарангул Л. Категорія „податкоспроможність” та її місце в системі соціально-економічних категорій регіональної політики // Науковий вісник чернівецького університету. Зб. наукових праць. Вип.109-110 Економіка. – Чернівці: Рута, 2001. С. 87–92

87. Горленко І.О., Тарангул Л.Л. Бюджетна політика у контексті переходу України до стратегії стійкого розвитку // Бюджетно-податкова політика в Україні (проблеми та перспективи розвитку) – Ірпінь: АДПСУ, 2002. С. 288–289.

88. Тарангул Л.Л., Коляда Т.А. Застосування інтегрованих показників для оцінки рівня соціально-економічного розвитку регіонів // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі. – Ірпінь: АДПСУ, 2002. – Ч. I. С. 293–296.

89. Антипов В.І., Білоус В.Т., Мельник П.В., Попович В.М., Тарангул Л.Л. Протидія нелегальному обігу тютюнових виробів та інших підакцизних товарів: Ірпінь: Правові джерела, 2002. 156 с.

90. RISK OF PLANNING UKRAINE BUDGET // Modelling and Analysis of Safety and Risk in Complex Systems, August 20-23, 2003, Saint-Petersburg, Russia.

91. Тарангул Л.Л. Оцінка податкоспроможності регіону // Фінанси України. – 2003. – № 6. С. 7–14.

92. Горленко І.О., Тарангул Л.Л. Регіоналізація як важлива передумова висхідного соціально-економічного розвитку України // Реформування фінансово-кредитної системи і стимулювання економічного зростання – Луцьк:, 2003.

93. Тарангул Л.Л. Методичні підходи до оцінки податкових доходів регіону // Наукові праці НДФІ: Зб. наук. праць, 2003. – Вип. 1(20). С. 39–47.

94. Горленко І.О., Тарангул Л.Л. Влияние приграничного сотрудничества на формирование экономического пространства Украины // Известия РАН. Серия географическая. – 2003. – № 2. С. 110–115.

95. Тарангул Л.Л. Оподаткування та регіональний розвиток (теорія і практика): Монографія. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. 286 с.

96. Тарангул Л.Л. Самостійність місцевих бюджетів як чинник забезпечення фінансової стійкості регіонів // Науковий вісник Академії ДПС України. – Ірпінь: АДПСУ, 2003. – № 3(21). С. 43 49.

97. Тарангул Л.Л., Джигалов С.О. Взаємообумовленість оподаткування та економічного розвитку // Науковий вісник Академії ДПС України. – Ірпінь: АДПСУ, 2003. – № 4(22). С. 55–61.

98. Тарангул Л.Л. Фіскальна децентралізація як основа реформування регіональної політики // Наукові праці НДФІ: Зб. наук. праць, 2003. – Вип. 3(22). С. 14–24.

99. Горленко І.О., Тарангул Л.Л. Регіон як важливий об’єкт оподаткування // Бюджетно-податкова політика: теорія, практика, проблеми: Матеріали наук.-прак.конф. (18–19 грудня 2003) – Ірпінь: НАДПСУ, Ч.2. – 2004. С. 433–436.

100. Тарангул Л.Л. До теоретичних засад формування регіональної податкової політики // Проблемы экономики переходного общества. – 2004. С. 344–358.

101. Трансформаційні процеси і регуляторна політика в економіці України: Монографія. – Ірпінь НАДПСУ, 2004. 240 с.

102. Тарангул Л.Л. Удосконалення податкової політики в контексті соціально-економічного розвитку регіонів // Фінанси України, 2004. – № 6. С. 8–16.

103. Тарангул Л.Л. Горленко І.О. Прикордонне співробітництво і формування економічного простору України // Науковий вісник Національної академії ДПС України. – № 1(23) 2004. С. 5–11.

104. Тарангул Л.Л. Геополитические и географические проблеми Крыма в многовекторном измерении Украины // Материалы международной научно-практической конференции. – Сімферополь, 2004. С. 42–46

105. Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету України: Монографія К.: НДФІ 2004. – 712 с. Азаров М.Я., Ярошенко Ф.О., Єфименко Т.І., Тарангул Л.Л. та інші

106. Фінансова політика України в умовах соціально-економічного зростання України: Монографія. – НДФІ. – К.: 2004.

107. Фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування: Монографія. – НДФІ. – К.: 2004.

108. Москаленко В.М., Лайтернюк В.В., Тарангул Л.Л., Недашківській М.М. Збірник нормативно правових та методичних матеріалів з податку на додану вартість: Ірпінь. НАДПСУ, 630с.

109. Азаров М.Я., Ярошенко Ф.О., Єфименко Т.І., Тарангул Л.Л та інші. Адміністрування податку на додану вартість: Ірпінь. НАДПСУ, 672с.

110. Тарангул Л.Л.,Горленко І.О., Будник Г.В., Тарангул Д.О., Лазебник О.П. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навчальний посібник. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2006. – 276 с.

111. Тарангул Л.Л. Горленко І.О., Ляшенко Г.П. Економічний механізм функціонування підприємства: цілі та функції // Науковий вісник Національної академії ДПС України № 1–2 (33), 2006. С. 42–49.

112. Тарангул Л.Л., Горленко І.О., Ляшенко Г.П. Парадигма „баланс інтересів” та її роль у дослідженні зовнішнього середовища суб’єктів господарювання  // Науковий вісник Національної академії ДПС України № 4–5 (35), 2006. С. 6–11.

113. Тарангул Л.Л., Соловйова Л.О. Роль спеціалізованої державної податкової інспекції у фінансовому забезпеченні регіонального розвитку (на прик. Запорізької обл.) // Науковий вісник Національної академії ДПС України № 1 (36), 2007. С. 41–50.

114. Тарангул Л.Л., Лебідь Н.П. Інтелектуальна власність у господарській діяльності підприємств // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право) № 3 (38), 2007. С. 6–14.

115. Тарангул Л.Л., Білецький А.А. Регулююча та фіскальна роль митної служби при вступі України в СОТ  // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право) № 1 (40), 2008. С. 6–15.

116. Тарангул Л.Л. Місцеві податки і збори в Україні та їх вплив на регіональний розвиток // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право) № 2 (41), 2008. С. 12–19.

117. Земельні правовідносини: право чини та оподаткування. Навчальний посібник за заг. ред. проф. О.Г. Мендрула – К.: КТН, 2008. – 164 с. С. 96–99.

118. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи. Монографія за заг. ред. проф. З.С. Варналія  – К.: Знання України, 2008. – 675 с. С. 23–82; C 187–232; С 574–615.

119. Варналій З.С., Дрига С.Г., Тарангул Л.Л. Мікрокредитування малого підприємництва: монографія. – Іпрінь, 2008. – 144 с.

120. Тарангул Л.Л., Костіна Н.І. Аналіз і прогноз діяльності банку // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право) № 3 (42), 2008.

121. Податковий потенціал регіонів України: теорія, методологія, оцінка, практика. Монографія /за заг.ред. П.В Мельника. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2008. – 212 с. С. 29–40

С. 69–81.

122. Розвток регіонів України // Економіка України № 7 (560), 2008. С.92–93.

123. Податкове право України: Кредитно-модульній курс: Навч.посібник (для студ.вищ.навч.закл.) / [Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко, Н.Ю. Пришва та ін.]; за ред.. Л.К Воронової, М.П. Кучерявенко. – К.: Правова єдність, 2009. – 485 с. Тема 3 С. 85–112, Тема 13 С. 369–379; Т. 14 С.380–390.

124. Податки у термінах і визначеннях. Короткий словник-довідник податківця. Наукове видання. Податки у термінах і визначеннях. Короткий словник-довідник податківця / упоряд. Ю.В. Бондар [та ін.]. – К.: ДП „ІОЦ ДПА України”, 2008. – 736 с. – (Бібліотека журналу „Вісник податкової служби України”). – Бібліогр.: с. 727 – 733.

125. Мельник П.В., Тарангул Л.Л. Фінансовий ринок як потенційний генератор кризових явищ в економіці // Фінансова сфера та її роль у зростанні конкурентних переваг національних економік: матеріали науково-практичної конференції. – Ч. 1. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2009. – 634 с. С.21–24.Схожі:

Наукові праці проректора з наукової роботи Тарангул Л. Л iconНаукові праці проректора з наукової роботи Тарангул Л. Л
Тарангул Л. Л., Григорович М. В. Транспортный фактор в формировании и развитии апк // Географические исследования для развития агропромышленных...
Наукові праці проректора з наукової роботи Тарангул Л. Л iconУмови прийому до докторантури
України, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані у фахових виданнях праці (як правило 10-12 на...
Наукові праці проректора з наукової роботи Тарангул Л. Л iconРозпорядження проректора з наукової роботи «Про проведення дослідної експлуатації автоматизованої системи «Держатестація-К» від 21. 09. 2010 року №58/роз, пропоную
«Про затвердження плану-графіку етапів робіт з реалізації проекту «ас держатестація нау» від 31 травня 2010 року №105/од та розпорядження...
Наукові праці проректора з наукової роботи Тарангул Л. Л iconЗвіт проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків О. В. Мельничука про підсумки науково-дослідної роботи у 2006 році схвалити. Матеріали доповіді та рішення Вченої ради обговорити на вчених радах факультетів. Науковому відділу
Підсумки наукової діяльності кафедр у 2006 році та завдання щодо актуалізації тематики І підвищення результативності наукових досліджень...
Наукові праці проректора з наукової роботи Тарангул Л. Л iconОрганізаційний комітет голова оргкомітету
Дорофієнко В. В. – д е н., професор, академік аен україни, в о проректора з наукової роботи Дондуу
Наукові праці проректора з наукової роботи Тарангул Л. Л iconВимоги до оформлення наукової роботи
Наукові роботи подаються у вигляді статей в друкованому (два примірники, формат а-4) та в електронному варіанті
Наукові праці проректора з наукової роботи Тарангул Л. Л iconМетодичні рекомендації щодо роботи над рефератом з обраної наукової спеціальності
Вступники до аспірантури, які не мають опублікованих наукових праць І винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної наукової...
Наукові праці проректора з наукової роботи Тарангул Л. Л iconМетодичні рекомендації щодо роботи над рефератом з обраної наукової спеціальності
Вступники до аспірантури, які не мають опублікованих наукових праць І винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної наукової...
Наукові праці проректора з наукової роботи Тарангул Л. Л iconЛіцензійний договір про передачу ноу-хау
Національний університет “Львівська політехніка”, названий в подальшому Ліцензіар, в особі проректора з наукової роботи Піха З. Г....
Наукові праці проректора з наукової роботи Тарангул Л. Л iconЛіцензійний договір про передачу ноу-хау
Національний університет “Львівська політехніка”, названий в подальшому Ліцензіар, в особі проректора з наукової роботи Піха З. Г....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи