В. Г. Матвіїшин \"Підручник фр мови для мед вузів\". М., Вш, 1984 icon

В. Г. Матвіїшин "Підручник фр мови для мед вузів". М., Вш, 1984
Скачати 105.51 Kb.
НазваВ. Г. Матвіїшин "Підручник фр мови для мед вузів". М., Вш, 1984
Дата12.07.2012
Розмір105.51 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖУЮ: ЗАТВЕРДЖУЮ:

Декан медичного фак-ту № 2 Декан медичного фак-ту № 3

________проф.Джоджуа А.Г _________проф.Герасименко О.І.

«____»________2011 р. «____»________2011 р.


Календарно-тематичний план практичних занять

з французької мови для студентів і курсу медичних факультетів на осінній семестр 2011-2012 навчального року

Складено на основі:

  1. В.Г.Матвіїшин “Підручник фр.мови для мед.вузів”. М., ВШ, 1984.

  2. В.І.Петров “Російсько-французький медичний словник-розмовник”, М., “Русский язык», 1987.

  3. Розмовні теми.

і –й модуль «Вища медична освіта в Україні та за кордоном»
Зміст заняття

Дата
^

Мовний матеріал


Засоби навчання

Час навчання

Домашнє завдання
Змістовий модуль 1

«Вищі медичні навчальні заклади»

Вихідне тестування для визначення рівня засвоєння базових знань з французької мови

Текст “Вищий медичний навчальний заклад” стор. 54

01-07. 09


Види артиклів. Рід та число іменників – tion, - te, - ee, - age

Теперішній час

Тести

Підручник В.Г.Матвіїши

на

2

Засвоїти лексику тексту на стор. 54

Вивчити грам. матеріал § 1-4 стор. 218, 245

Виконати впр. 3 с. 56Текст “З історії мед.вузів в Україні” стор.25

Активізація лексики теми “Вищий медичний навчальний заклад”

08-14.

09


Рід та число прикметників. Суфікси прикметників: - eur,

euse, - if, - ive, - er, - ere

Присвійні прикметники Imparfait

Підручник

Грам. довідник

2

Засвоїти лексику Текст “З історії медвузів в Україні” стор.25

Підготуватися до ведення діалогічного та монологічного мовлення за темою “Вищий медичний навчальний заклад”

Вивчити грам. матеріал с. 225, 227“Медвуз” – монологічне та діалогічне мовлення

“ДонДМУ” – введення та активізація лексики

робота з оригінальними медичними текстами для розвитку навичок пошукового читання та перекладу

15-21.

09

Ступені порівняння прикметників

Вказівні прикметники

Числівники

Passe compose

МТ “ДонДМУ”

Журнал “Recherche”

Підручник В.Г.Матвіїши

на

Грам. довідник

2

Підготувати письмове повідомлення з історії ДонДМУ

Вивчити грам. матеріал на стор. 226, 228, 229

Впр. 1 стор. 55 письмовоТема “ДонДМУ”, монологічне висловлювання з історії вузу та його сьогодення

Розпізнавання та аналіз грам. структур Present, Imparfait, Passe compose

РТ “Життя студента-медика” – введення

Тестовий контроль

22-28.

09

Imparfait та Passe compose – повтор

Наказовий спосіб


Підручник

Тести на розпізнавання грам. структур

2

Засвоїти лексику тексту А стор. 13

Вивчити грам. матеріал на стор. 258

Вміти читати та перекладати текст А стор. 13

Виконати впр. 6 стор. 19, впр. 3, 6 стор. 15Змістовий модуль 2

«Моя майбутня професія»

РТ “Життя студента-медика” – активізація лексики та граматики

Текст “Робочий день студента-медика” – введення

Робота з оригінальними мед. текстами для розвитку навичок аналітичного читання та перекладу

29.09-05.10Відсутність артикля

Заперечна та питальна форма дієслова

Підручник В.Г.Матвіїши-

на

Журнал “Recherche”, “AIM”

Інтернет

2

Підготувати монологічні висловлювання за темою “Життя студента-медика”

Вміти читати, знати лексику та перекладати текст “Робочий день студента-медика”, стор. 16

Вивчити грам. матеріал стор. 223, 252, 253

Виконати письмово впр. 4 стор. 18 та впр. 9 стор.19РТ “Життя студента-медика” – монол. висловлювання та ведення діалогу

Активізація лексики з теми “Робочий день студента-медика”

06-12.

10

Питальні слова: ou, quand, comment

Прийменники a, de, dans, par

Підручник

Грам. довідник

Грам. таблиці


2

Підготувати монологічне висловлювання з теми “Робочий день студента-медика”

Вивчити грам. матеріал на стор. 269

Виконати впр. 10 на стор. 19Тема “Робочий день студента-медика” – складання діалогів та їх озвучення

Текст “На практичному занятті” стор. 21, введення лексики та її семантизація

Робота з оригінальними мед. текстами для розвитку навичок перекладу

13-19.

10

Відмінювання дієслів avoir, etre, faire в Present, Imparfait, Passe compose

Підручник

Грам. довідник

Журнали

Інтернет

2

Написати невеличке оповідання на тему “Мій робочий день”

Виконати впр. 11 стор. 20

Вивчити відмінювання дієслів у 3 часах: Present, Imparfait, Passe compose

Вміти читати текст на стор. 21 та знати ключові словаРТ “Робочий день студента-медика” – монологічне висловлювання

Текст “На практичному занятті” – активізація лексики та рольова гра

Текст В стор. 189 “Професія, яку я обираю” – введення.

20-26.

10

Питальна форма складних часів Passe compose та Plus-que parfait

Підручник

Грам. довідник

Грам. таблиці

2

Засвоїти лексику тексту В на стор. 189

Вивчити грам. матеріал на стор. 252

Виконати впр. 2 стор. 190

Вміти читати та перекладати текст В на стор. 189
Тема “Професія, яку я обираю” – активізація лексики, вибірковий переклад.

На практичному занятті – підсумок.

27.10-02.11


Форми інфінітиву

Словотворення: префікси – re,

- a

Підручник

Грам. довідник

2

Вивчити грам. матеріал на стор. 262

Підготувати переказ тексту В стор. 189

Виконати впр. 3 стор. 190 та 6 стор. 191Тема “Професія, яку я обираю” – ведення діалогу та монологу.


03-09.

11

Passe simple

Словотворення: префікси

– inter, - intra

Підручник

Грам. довідник

Грам. таблиці

2

Підготувати монологічне висловлювання на тему “Професія, яку я обираю”

Вивчити грам. матеріал на стор. 247.

Виконати впр. 9 стор. 193.
РТ “Професія, яку я обираю” – мініконференція

Практика перекладу оригінальних мед. текстів з варіюючими завданнями – пошукове читання та переклад

10-16.

11

Особові займенники (придієслівні та самостійні)
2

Вивчити грам. матеріал на стор. 231

Підготуватися до тестового контролю формату А з теми “Професія, яку я обираю”

Виконати впр. 8 стор. 192РТ “Професія, яку я обираю” – тестовий контроль

Практика перекладу оригінальних мед. текстів

РТ “Україна” - введення

17-23.

11


Грам. матеріал теми

Журнал “Recherche”

Відносні займенники qui, que, dout

Підручник

Тести

МР теми “Україна”

2

Засвоїти лексику РТ “Україна”

Вивчити грам. матеріал на стор. 239

Виконати вправи МР.РТ “Україна” – активізація лексики, вибірковий переклад

Робота над мед. текстами з Інтернету – переглядове читання

Робота з грам. матеріалом уроку – розпізнавання прислівників за форм. ознаками

24-30.

11


Складні відносні займенники

Прислівник

Підручник


МР теми “Україна”

2

Підготувати письмово повідомлення про Україну

Вивчити грам. матеріал стор. 267

Виконати впр. 3 стор. 48Змістовий модуль 3

«Вища медична освіта в Україні та за кордоном»

РТ “Україна” – монологічне висловлювання

Перевірка СРС

Тема “Вища медична освіта в Україні” текст С стор. 32

01-07.

12

Futur simple

Словотворення: складні іменники

Підручник


МР теми “Україна”

Грам. таблиця

2

Вивчити лексику теми “Вища медична освіта в Україні” стор. 32, переказ теми
^

Засвоїти грам. матеріал стор. 249


Виконати впр. 1 стор. 33РТ “Вища медична освіта в Україні” – переказ

Розвиток навичок пошукового читання на матеріалі текстів “Україна” з Інтернету

РТ “Франція” – введення лексики

08-14.

12


Ступені порівняння прикметників bon, mauvais, petit

Зворот ne…que

Підручник


МР теми “Україна”, “Франція”

Тексти з Інтернету

2

Засвоїти лексику РТ “Франція”

Вивчити грам. матеріал

Виконати впр. 10 стор. 28РТ “Франція” – монологічне та діалогічне висловлювання

Практика перекладу мед. текстів з оригінальних мед. журналів

Введення РТ “Медичні спеціальності у Франції”.

15-21.

12

Займенники-прислівники en, y

Passй immйdiat
2

Підготувати повідомлення на тему “Франція” (співробітництво з Україною)

Вивчити грам. матеріал стор. 233

Засвоїти лексику РТ “Медичні спеціальності у Франції”.Тема “Франція” – мініконференція

РТ “Медичні спеціальності у Франції” – активізація лексики

Перевірка СРС

22-28.

12

Пасивна форма дієслова

Підручник


МР розмовних тем

Грам. довідник

2

Підготувати переказ теми “Медичні спеціальності у Франції”.

Вивчити грам. матеріал стор. 259

Виконати впр. 5 стор. 65РТ “Медичні спеціальності у Франції” – активізація діалогічного та монологічного мовлення

Пошукове читання – статті з журналу “Recherche”

Тема “Вища медична освіта у Франції” – введення лексики

29.12-04.01


Часи дійсного способу

Підручник

Журнали


МР розмовних тем


2

Підготувати усне повідомлення про вищу медичну освіту у Франції.

Повторити часи дійсного способу

Виконати впр. 1 стор. 55.РТ Тема “Вища медична освіта у Франції” - монологічне та діалогічне мовлення

05-11.

01

Граматика модуля 1

Підручник

РТ

Тести

2

Підготуватися до контрольних тестів модуля 1.Тестовий контроль лексико-граматичного матеріалу модуля 1

12-18.

01

Лексико-граматичний матеріал семестру
2

Зав.кафедрою іноземних та латинської мов,

к. ф. н., доцент Пузік А.А.

Схожі:

В. Г. Матвіїшин \"Підручник фр мови для мед вузів\". М., Вш, 1984 iconIi курсу медичних факультетів на осінній семестр 2010-2011 навчального року Укладено на основі підручника: Маслова А. М., Вайнштейн З.І. «Підручник англ мови для мед вузів»
Календарно-тематичний план самостійної роботи з англійської мови (за професійним спрямуванням) для студентів
В. Г. Матвіїшин \"Підручник фр мови для мед вузів\". М., Вш, 1984 iconПрактикум з ділової української мови. К.: Здоров’я, 2002. 224 с. Юкало В. Я. Культура мови: Навч посібник для студ вищих мед закладів освіти / За ред. Л. В. Струганець. Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. 77 с
Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Граматика української мови. Морфологія: Підручник. К.: Либідь, 1993. – 336...
В. Г. Матвіїшин \"Підручник фр мови для мед вузів\". М., Вш, 1984 iconРуководство по медицинской и санитарной микробиологии. М., 2002. Борисов Л. Б. и др. Руководство к практическим занятиям по микробиологии. М., 1984
Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія : підручник для студ вищ мед навч заклад / За редакцією В. П. Широбокова / Видання...
В. Г. Матвіїшин \"Підручник фр мови для мед вузів\". М., Вш, 1984 iconРуководство по медицинской и санитарной микробиологии. М., 2002. Борисов Л. Б. и др. Руководство к практическим занятиям по микробиологии. М., 1984
Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія : підручник для студ вищ мед навч заклад / За редакцією В. П. Широбокова / Видання...
В. Г. Матвіїшин \"Підручник фр мови для мед вузів\". М., Вш, 1984 icon1 основний підручник, 2 навчальний посібник, 3 конспект лекцій, 4 методичні вказівки
Практичний курс англійської мови: підручник для студентів факультету іноземних мов вищих закладів освіти
В. Г. Матвіїшин \"Підручник фр мови для мед вузів\". М., Вш, 1984 icon1 основний підручник, 2 навчальний посібник, 3 конспект лекцій, 4 методичні вказівки
Практичний курс англійської мови: підручник для студентів факультету іноземних мов вищих закладів освіти
В. Г. Матвіїшин \"Підручник фр мови для мед вузів\". М., Вш, 1984 iconГрафік поточних консультацій для студентів 5 курсу 1 мед ф-ту, 2 мед ф-ту, 3 мед ф-ту, ммф та 6 курсу 3 мед ф-ту (педіатричне відділення) у весінньому семестрі 2012-2013 навчального року на кафедрі внутрішньої медицини №1

В. Г. Матвіїшин \"Підручник фр мови для мед вузів\". М., Вш, 1984 iconГрафік перездачи модульного контролю з дисципліни «Внутрішня медицина» для студентів 5 курсу 1 мед ф-ту, 2 мед ф-ту, 3 мед ф-ту, ммф на кафедрі внутрішньої медицини №1

В. Г. Матвіїшин \"Підручник фр мови для мед вузів\". М., Вш, 1984 iconГрафік перездачи модульного контролю з дисципліни «Внутрішня медицина» для студентів 5 курсу 1 мед ф-ту, 2 мед ф-ту, 3 мед ф-ту, ммф на кафедрі внутрішньої медицини №1 в осінньому семестрі 2012-2013 навчального року

В. Г. Матвіїшин \"Підручник фр мови для мед вузів\". М., Вш, 1984 iconОхорона праці (видання з 1995 2012р р.)
Охорона праці [Текст] : підручник для вузів / К. Н. Ткачук, А. О. Гурін, П. В. Бересневич, ін; за ред. К. Н. Ткачука. – К. [Журнал...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи