В. Г. Матвіїшин «Французька мова для студенів медиків» К, «ВШ», 1992 icon

В. Г. Матвіїшин «Французька мова для студенів медиків» К, «ВШ», 1992
Скачати 121.07 Kb.
НазваВ. Г. Матвіїшин «Французька мова для студенів медиків» К, «ВШ», 1992
Дата12.07.2012
Розмір121.07 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖУЮ: ЗАТВЕРДЖУЮ:

Декан медичного фак-ту № 2 Декан медичного фак-ту № 3

________проф.Джоджуа А.Г _________проф.Герасименко О.І.

«____»________2011 р. «____»________2011 р.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


практичних занять з французької мови (за професійним спрямуванням) для студентів ІІ курсу медичних факультетів

на осінній семестр 2011-2012 навчального року

Укладено на основі:

  1. В.Г.Матвіїшин «Французька мова для студенів медиків» К, «ВШ», 1992

  2. В.І.Петров “Практичний рус.-фран. мед. разговорник ”, Харків, 1969

  3. М. И. Шлихта «Пособие по фр. языку для мед. вузов» Москва, ВШ, 1971

  4. Медичні журнали «А. І. М», «Recherche»

  5. Розмовні теми


^ 1–Й МОДУЛЬ «ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЮДИНИ»


Зміст заняття

Дата

Мовний матеріал


(лексика, граматика)
^

Засоби навчання


Кільк. годин

Домашнє завдання

1

2

3

4

5

6

7

1


2Змістовий модуль 1.

Захворювання органів дихання.

1. «Емфізема легенів» - введ. Розвиток навичок читання. Засвоєння нової лексики.


1. «Емфізема легенів» - Розвиток навичок діалог. мовлення.01-07.09


01-07.09


Лексика тексту Infinitif absolu. Інфінитивна конструкція


Лексика тексту Infinitif absolu.


Пос. Шліхта. Грам. довідник. Грам. таб.

Підр. Матвіїшина


Пос. Шліхта. Грам. довідник.

Підр. Матвіїшина2


21.Т. «Емфізема легенів» Ш. с. 57 вивч. лек. Впр. 1, 2 с. 58 (Ш)

2. читати та перекладати текст с.57-58. Ш.

Вміти ставити питання до тексту


Т. «Емфізема легенів» -підготувати монологічне висловлювання за темою. Впр. 2,3 с. 58 (Ш)3


4


5


6


7


8


9


10.


11.


12


13.


14.


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33.


34


35


36


37

1. «Емфізема легенів» - підсумкове заняття. Розвиток навичок монолог. мовлення.


РТ «Стенози» - Ш. с. 59 -введення. Розвиток навичок фонет. правильного читання.


РТ «Стенози» -стор. 59 – використання лексичного матеріалу в активному спілкуванні


РТ «Стенози» - підс. Т. «Туберкульоз» - введ. Засвоєння лексико-грам. м-лу теми.


РТ «Туберкульоз» - озн. чит. Розвиток навичок аналітичного читання.


РТ «Туберкульоз» -вивч. читання.


. Т. «Лікування туберкульозу» - вивч. чит.


РТ «Туберкульоз» - розвиток навичок діалог. та монолог. мовлення.


1. РТ «Туберкульоз» - підсумкове заняття.

2. РТ «Лікування туберкульозу» - введення лексики.


РТ «Лікування туберкульозу» - озн. читання.


РТ «Лікування туберкульозу» - вивч. читання.


РТ «Лікування туберкульозу» - розвиток навичок діалог. мовлення.


РТ «Лікування туберкульозу» - підсумок.

РТ «Катаральна жовтуха» - введення.


РТ «Катаральна жовтуха» - озн. читання.


РТ «Катаральна жовтуха» - вивчаюче читання.


РТ «Катаральна жовтуха» - підсумок.

Т. «Коліти» - введення лексики.


Змістовий модуль 2.

«Захворювання людини»

ПАЧ


Т. «Коліти» - вивч. читання


1.РТ «Коліти» - діалог. Мовлення.


РТ «Коліти» - підсумок.

2. РТ «Ангіна» - введення (аудіювання).


РТ «Ангіна». Розвиток навичок аналітичного читання.


РТ «Ангіна» - діалог


РТ «Ангіна» - підсумок

«Інфекційні хвороби» - розвиток навичок аудіювання


«Інфекційні хвороби» - - вивч. читання


«Інфекційні хвороби»

Текст - стор. 44 – діалогічне мовлення.


«Інфекційні хвороби» - підсумок

Т. «Віспа» - введення теми.


Т. «Віспа» - активізація лексики


«Віспа» - розвиток навичок діалогічного мовлення


«Віспа» - підсумок

«Рак» - введення.


«Рак» - вивч. читання


«Рак» - розвиток навичок діалогічного мовлення


«Рак» - підсумок


«Рак» - мініконференція. Лексико-грам. матеріал теми.


Підсумковий модульний контроль


2-й МОДУЛЬ «СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»


Змістовий модуль 1 «Медичні заклади»

1. Тема «Поліклініка»

2.Засвоєння нової лексики та включення її до активного спілкування.

3. Розвиток навичок аналітичного читання


1. Тема «Поліклініка».

2. Грам.та лекс. аналіз тексту.

3. Поділ тексту на логіко-смислові видрізки.

Тема «Робота дільничного лікаря»

Введення лексики за темою.

08-14.

09


08-14.

09


15-21.

09


15-21.

09


22-28.

09


22-28.

10


29.09-05.10


29.09-05.10


06-12.10


06 – 12.10


13-19.10


13-19.10


20-26.10


20-26.10


27.10-02.11


27.10-02.11


03-09.11


03-09.11


10-16.11


10-16.11


17-23.11


17-23.11


24-30.11


24-30.11


01.-07.12


01.-07.12


08-14.12


08-14.12


15-21.12


15-21.12


22-28.12


22-28.12


29.12-04.01


29.12-04.01


5.01-11.01

Інфінитивні конструкції

Faire

+ inf.

Laisser


Лексика ур

Дієслово

Voir + inf


Voir + inf

(повт.)


Лексика теми. Підрядно-підметове речення


Лексика теми.

Складнопідрядне речення Subjouctif present.


Subjouctif в простих реченнях.


Дієслова 3 групи в Subjouctif present.


Subjonctif – узгодження часів

Лексичний матеріал теми


Складні часи, du Subjouctif.


Жін.рід прикметників

(повт.)


Часи du Subjouctif.


Subjouctif – узгодження часів. Лексичний матеріал теми.


Заперечення – Повт. лексичний матеріал теми.


Безособові звороти

Лексика теми


Лексичний та граматичний матеріал теми


Заміна інфінитиву підрядним реченням


Безособові звороти.


Заміна інфінитиву підрядним реченням


Лексич. та грам. теми. Тести


Складні сполучники.


Лексичний та граматичний матеріал теми


Лексич. та грам. теми.


Лексичний та граматичний матеріал теми

Conditionnel present


Si - condition et adverbe


Умовні речення

Лексика теми


Лексичний та граматичний матеріал теми

Питальні слова – повторення


Складні часи пасивної форми

Лексика теми


Узгодження часів дійсного способу – повторення


Лексичний та граматичний матеріал теми


Дієприслівниковий зворот

Лексика теми


Лексика теми

Дієприслівниковий самостійний зворот


Лексичний та граматичний матеріал теми


Лексичний та граматичний матеріал модуля


Лексика ур.3 т.А. Підр.М

Вживання Р.simple у письм. літерат. Мові.

Займенники en та y.

Омоніми: vert, vers, le verre


Лексика ур. 3т. А (М).

Вживання P. simple замість P. compose Plus – que; – par; - fait.

Префікси re-, ir-, in-.Пос. Шліхта.

Підр. Матвіїшина п. 53, тексти стор. 279


Пос. Шліхта.

Підр. Матвіїшина


Пос. Шліхта.

Підр. Матвіїшина


Тести формату А-4. Пос. Петрова

Пос. Шліхта

Підр. Матвіїшина

МР теми


Пос. Шліхта

Підр. Матвіїшина

МР теми «Туберкульоз»


Пос. Шліхта

Підр. Матвіїшина

МР теми «Туберкульоз»

Пос. Шліхта


Пос. Шліхта

Підр. Матвіїшина

Тести формату А


Пос. Шліхта

Підр. Матвіїшина


Пос. Шліхта

Підр. Матвіїшина


Тести формату А-4

Пос. Шліхта

Підр. Матвіїшина


Пос. Шліхта

Підр. Матвіїшина


Тести формату А-4

Пос. Шліхта

Підр. Матвіїшина


Пос. Шліхта

Підр. Матвіїшина


Пос. Шліхта

Підр. Матвіїшина


Пос. Шліхта.

Підр. Матвіїшина


Мед. журнали «А. І. М»,та «Recherche» та словники


Тести формату А-4

Пос. Шліхта

Підр. Матвіїшина


Пос. Шліхта

Підр. Матвіїшина


Пос. Шліхта


Пос. Шліхта


Пос. Шліхта


Пос. Шліхта

Підр. Матвіїшина


Пос. Шліхта

Підр. Матвіїшина


Підр. Матвіїшина


Підр. Матвіїшина


Пос. Шліхта

Підр. Матвіїшина


Пос. Шліхта

Підр. Матвіїшина


Тести формату А-4

Підр. Матвіїшина


Пос. Шліхта

Підр. Матвіїшина


Пос. Шліхта

Підр. Матвіїшина


Пос. Шліхта

Підр. Матвіїшина

Тести формату А-4


Пос. Шліхта

Підр. Матвіїшина


Пос. Шліхта

Підр. Матвіїшина


Підр. Матвіїшина

Грам.довід.

Passe simple дієслів 3-ої гр

En, у – займенники


Підр. Матвіїшина

Грам.довід.

Грам. таблиці2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2
^

Т. «Стенози» - стор. 59, Ш – переклад


Впр.2,5 стор.60


Вивчити слова та вирази до т. с.60

Впр. 1 с. 60


Підготувати монологічне висловлювання за темою «Стенози» Впр.6 с. 60 (Ш) Туберкульоз». Пос. Петрова с. 210 – вивч. лексику


Т. «Туберкульоз» - читати та перекладати. Впр. 2 стор. 211. – П.


Вміти ставити питання до тексту «Туберкульоз»
^

Впр.5 с. 196 М. - Т. «Лікування туберкульозу» -вивчити слова. Впр. 4, с.195 М.Скласти план на запитання до тексту «Туберкульоз».


Підготувати переказ тексту «Туберкульоз».


РТ «Лікування туберкульозу» - вивчити слова. Впр. 5, с.196 М.


РТ «Лікування туберкульозу» - читати та перекладати текст.


РТ «Лікування туберкульозу» - скласти діалог.


Підготувати переказ тексту «Лікування туберкульозу».


РТ «Катаральна жовтуха» - читати, вивч. нові слова.


РТ «Катаральна жовтуха». Ш. с.61 вивч. лекс. та вміти перекладати текст.

Грам. довідник с. 270, впр. 6, с. 63.


РТ «Катаральна жовтуха» - підготувати діалог.

Грам. довід. М. с. 254. Впр 1, 3 с. 64 (Ш).


«Коліти» - знати лексику, читати та перекладати текст.

Впр. 4 стор. 64 (Ш).

Підготувати ПАЧ.


Підготувати діалог за темою «Коліти».


Підготувати переказ Т. «Коліти». Впр. 1,2 стор. 64 (Ш).


РТ «Ангіна» - скласти діалог. Впр. 2 стор. 49 (Ш).


РТ «Ангіна» - скласти діалог. Впр. 4 стор. 49 (Ш).


Підготувати переказ теми

«Ангіна».


Вивчити лексику теми

«Інфекційні хвороби». Впр. 2,3 стор. 42 (Ш).


Читати та прекладати текст

«Інфекційні хвороби» с. 40-41 – Ш.

Впр. 1 С. 42-43 – Ш.


Підготувати діалог на тему «Інфекційні хвороби»

Впр. 3 стор. 43

Впр. 7 стор. 44


Підготувати переказ теми

Впр. 4 стор. 43


Читати, вивчити слова . т. «Віспа».

С. 179 – М.

Впр. 2 стор. 179 – М.


Підготувати запитання по темі

«Віспа»

Впр. 3 стор. 180 – М.


Підготувати монолог висловлювання за темою «Віспа».

Впр. 1 стор. 179


Читати, перекладати текст «Рак»

Стор. 214 – М.

Впр. 2 стор. 179 – М.


Підготувати запитання по темі

«Рак» - с. 249 – М.

Впр. 2 стор. 213 - М.


Переказ тексту «Рак»

Впр. 3 стор. 214 - М.


Підготуватися до підсумкового модульного контролю  1. Вивчити лексику теми

  2. Текст А ур.3 с. 37 – читать та перекладати

  3. Грам. довідник §25 с. 247, §18 с. 235

  4. Виконати впр.1,2 ст.381. Знати лексику теми «Робота дільничного лікаря»

2. Уміти вести бесіду «Поліклініка».

Грам. довідн. § 25, 18.

Впр. 5с. 39, 6с. 39, 7в с. 40 (Матв.)


Зав. кафедрою іноземних та латинської мов,

к. ф. н., доцент Пузік А.А.

Схожі:

В. Г. Матвіїшин «Французька мова для студенів медиків» К, «ВШ», 1992 iconЗа професійним спрямуванням) (французька мова)
«Іноземна мова професійного спрямування» та «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (французька мова) для студентів 1-2 курсу...
В. Г. Матвіїшин «Французька мова для студенів медиків» К, «ВШ», 1992 iconФранцузька мова Іспанська мова Російська мова
Програми фахових вступних випробувань та творчих конкурсів для абітурієнтів окр «бакалавр» (на базі повної середньої освіти)
В. Г. Матвіїшин «Французька мова для студенів медиків» К, «ВШ», 1992 iconФранцузька мова для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент»
Збірник завдань для практичних занять з дисципліни «Друга іноземна мова» (французька мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання...
В. Г. Матвіїшин «Французька мова для студенів медиків» К, «ВШ», 1992 iconДруга» (французька мова) для студентів 1-2 курсів заочної форми навчання напряму підготовки 020107 «Туризм»
«Ділова іноземна мова друга» (французька мова) (для студентів 1-2 курсів заочної форми навчання напряму підготовки 020107 «Туризм»,...
В. Г. Матвіїшин «Французька мова для студенів медиків» К, «ВШ», 1992 iconФранцузька мова) (для організації практичної роботи студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки
Збірник тестових завдань з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування (додаткова)» (французька мова) (для організації практичної...
В. Г. Матвіїшин «Французька мова для студенів медиків» К, «ВШ», 1992 iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (французька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (французька)» вступають до...
В. Г. Матвіїшин «Французька мова для студенів медиків» К, «ВШ», 1992 iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (французька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (французька)» вступають до...
В. Г. Матвіїшин «Французька мова для студенів медиків» К, «ВШ», 1992 iconПрограма вступного іспиту до магістратури друга мова спеціальність 02. 0303 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) та література”
Спеціальність 02. 0303 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська)
В. Г. Матвіїшин «Французька мова для студенів медиків» К, «ВШ», 1992 iconФранцузька мова для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 020107 «Туризм», 140101«Готельна та ресторанна страва»
«Іноземна мова професійного спрямування» (французька мова) (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 020107...
В. Г. Матвіїшин «Французька мова для студенів медиків» К, «ВШ», 1992 icon„Історія української І світової культури” Для спеціальності 030502 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) та література”
Для спеціальності 030502 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) та література”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи