Наукові публікації О. Ю. Висоцького icon

Наукові публікації О. Ю. Висоцького
Скачати 70.64 Kb.
НазваНаукові публікації О. Ю. Висоцького
Дата12.07.2012
Розмір70.64 Kb.
ТипДокументи

НАУКОВІ Публікації О.Ю.Висоцького


 1. Висоцький О. Соціал-демократія у мінливому світі //Вісник Національної академії наук України.- 1994.- №9-10.- С.150-159.

 2. Висоцький О. Соціал-демократи в сучасній Україні: досвід політичної опозиції // Політологічні читання.- 1995.- №1.- С.73-79.

 3. Висоцький О.Ю. Ідеологічні та організаційні особливості УСДРП та УПСР у контексті їх поразки у революції 1917-1920 років //Грані.- 1998.- Листопад.- С.105-116.

 4. Висоцький О.Ю. Історія Катеринославської організації УСДРП у 1915 році //Наддніпрянський історико-краєзнавчий збірник. Вип.1: Матеріали Першої міжрегіональної історико-краєзнавчої конференції (8-9 жовтня 1998 р., м.Дніпропетровськ).- Дніпропетровськ: Дніпропетровський держуніверситет, Етюд-Сервіс,1998.- С.154-161.

 5. Висоцький О.Ю.Історико-порівняльний аналіз виникнення та ідеологій українського соціал-демократичного та есерівського рухів //Грані.- 1999.- №3(5).- С.15-34.

 6. Висоцький О.Ю.УСДРП та УПСР у добу Української центральної ради: чисельність та вплив //Грані.- 1999.- №2/4/.- С.43-48.

 7. Висоцький О.Ю.Діяльність УСДРП та УПСР в 1917-1920 роках: деякі зауваження// «80-річчя відродження української державності: минуле і сучасне». Доповіді і повідомлення на всеукраїнській науковій конференції 14-16 листопада 1997 року. Додаток до «Вісника Університету внутрішніх справ» (№2).- Сімферополь: Просвіта,1997.- С.64-65.

 8. Высоцкий А.Ю.Политическая деятельность Исаака Мазепы // Вісник Дніпропетровського університету. Історія та археологія. Випуск 3. Дніпропетровськ: Вид-во Днепропетровського у-ту, 1998.- С.155-165.

 9. Высоцкий А.Ю. Проблема украинской государственности и УСДРП в 1917 году// Нива знань. Інформаційно-педагогічний альманах №4. Україна і Росія: досвід історичних зв’язків та перспективи співробітництва. Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції.- Дніпропетровськ: Промінь, 1997.- С.94-96 с.

 10. Высоцкий А.Ю. УСДРП в Украинской революции 1917-1920 г.г.//ХХ століття – століття революцій. Матеріали та тези доповідей та повідомлень Всеукраїнської наукової конференції.- Дніпропетровськ,1997.- С.72-74.

 11. Висоцький О.Виникнення сучасної української соціал-демократії// Політологічні читання.- 1994.- №4.- С.67-83.

 12. Висоцький О.,Голуб А. Витоки сучасної української соціал-демократії//Генеза.- 1995.- №1(3).- С.184-187.

 13. Висоцький О.,Голуб А. Зародження соціал-демократії в Україні і міжнародний соціалістичний рух // Політологічні читання.- 1994.- №2.- С.96-119.

 14. Висоцький О.,Голуб А.Збагачуючись теоретично, зміцнюючись організаційно… (Маловідомі сторінки історії української соціал-демократії на Катеринославщині) //Бористен.- 1997.- №4.- С.12-14.

 15. Висоцький О. До питання про міжнародні зв’язки української соціал-демократії за доби Директорії// Політологічні читання.- 1994.- №1.- С.121-126.

 16. Висоцький О. Social democracy in a changing world// Політологічні читання.- 1993.- №3.- С.58-74.

 17. Висоцький О.Ю.Українські есери та соціал-демократи в Українській революції//Історія України: маловідомі імена, події, факти (збірник статей). Випуск 5. К.: Рідний край,1999.- С.254-256.

 18. Висоцький О. Ю. С.В. Петлюра: становлення державного діяча // Перша заочна наукова конференція з питань генеалогії і біографіки, присвячена 160-річчю з дня народження О.М. Лазаревського. Тези повідомлень. Вінниця.14 червня 1994 р.- Вінниця: Центр генеалогії і біографіки, 1994.- С.35-37.

 19. Висоцький О.Ю. Катеринославські соціал-демократи в українському революційному русі //Грані.- 2001.- №2(16).- С.14-19.

 20. Висоцький О.Ю. Українські національні партії початку ХХ століття: соціалістичний сегмент (УСДРП та УПСР у компаративістському вивченні).- Монографія. – Дніпропетровськ: ДДФЕІ, 2001. - 160 с.

 21. Висоцький О.Ю. Трансформація суспільства та зміни світоглядних позицій українських соціалістів від падіння Центральної Ради до Трудового Конгресу // Філософія, культура, життя. Міжвузівський збірник наукових праць.- Вип.17.- Дніпропетровськ: ДДФЕІ, 2002. - С.33-52.

 22. Высоцкий А.Ю. Легитимность: анализ понятия // Грані. – Д., 2003. - №1 (27). – С.109-113. (0,5 авт.арк.).

 23. Висоцький О.Ю. Проблема легітимності урядової діяльності українських соціалістичних сил (квітень-листопад 1919 року) //Гуманітарний журнал. – Д., 2001. - №3-4 (11-12). – С.134-149. (1,13 авт.арк.).

 24. Высоцкий А.Ю. К вопросу о теории легитимности // Філософія, культура, життя. Міжвузівський збірник наукових праць.- Вип.12.- Дніпропетровськ: ДДФЕІ, 2002. - С.16-23. (0,44 авт.арк.).

 25. Высоцкий А.Ю. К вопросу о легитимации права (Рецензия на монографию Максимова С.И. «Правовая реальность: опыт философского осмысления») // Грані.- Д., 2002.- №6 (26).- С.140-141. (0,12 авт.арк.).

 26. Высоцкий А.Ю. Проблема легитимации политики в концепции Макса Вебера // Грані.- Д., 2003.- № 6.- С.132-136. (0,55 авт.арк.).

 27. Висоцький О. Сміх як чинник легітимації політики // ?у?? /Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології. Вип.5. Логос і праксис сміху.- Одеса: ОНУ ім. І.І.Мечникова, 2004.- С.224-230. (0,34 авт.арк.).

 28. Висоцький О.Ю. Регіональний політичний процес і проблема легітимації політики // Грані.- Д., 2004.- №3.- С.112-117. (0,52 авт.арк.).

 29. Высоцкий А.Ю. Следование Дао как стратегия легитимации политики // Грані.- Д., 2004.- № 5.- С.140-144. (0,5 авт.арк).

 30. Высоцкий А.Ю. Теоретико-концептуальное значение "Зеленой книги" Муаммара Каддафи в осмыслении проблемы легитимации политики // ХХІ століття: альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія. Збірник наукових праць. / Ред.: Г.П.Балабанова.- К.: Фенікс, 2004.- С.211-228. (1 авт.арк.).

 31. Висоцький О. Сутність легітимації політики // Політичний менеджмент.- К., 2004.- № 4 (7). - С.24-34. (0,6 авт. арк.).

 32. Висоцький О.Ю. Українські соціал-демократи та есери: досвід перемог і поразок.- К.: Основні цінності, 2004.- 272 с. (Монографія) (15,81 авт.арк.).

 33. Высоцкий А.Ю. Феномен иронии истории в легитимационной политике // Грані.- Д., 2005.- № 2.- С.148-152. (0,5 авт.арк.).

 34. Высоцкий А. Ирония истории и легитимационная политика // ?у?? /Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології. Вип.7. Людина на межі смішного і серйозного.- Одеса: ОНУ ім. І.І.Мечникова, 2005.- С.232-241. (0,5 авт.арк.).

 35. Висоцький О.Ю. Природа легітимації політики // Бористен.- Д., 2005.- №6.- С.25-26. (0,5 авт.арк.).

 36. Висоцький О. Легітимаційна політика: поняття і сутність // Політичний менеджмент.- К., 2006.- № 3 (18). - С.3-20. (1,04 авт. арк.).

 37. Висоцький О.Ю. Міф як інструмент легітимаційної політики // Вісник Дніпропетровського університету. Філософія. Соціологія. Політологія. Вип.13.- Дніпропетровськ: ДНУ, 2006.- С.241-249. (0,61 авт.арк.).

 38. Висоцький О.Ю. Легітимаційна політика сучасної України в контексті українсько-польських взаємин // Борисфен.- Д., 2006.- №6.- С.22-23. (0,5 авт.арк.).

 39. Висоцький О.Ю. «Помаранчева» революція як зміна парадигм легітимаційної політики української влади // Гуманітарний журнал. – Д., 2004. - №3 (23). – С.95-101. (0,5 авт.арк.).

 40. Висоцький О.Ю. Демократія як інструмент легітимаційної політики // Грані.- Д., 2006.- № 4.- С.113-117. (0,53 авт.арк.).

 41. Висоцький О. Проблема легітимації політики в світовій політичній думці // Борисфен.- Д., 2006.- №9.- С.24-26. (0,5 авт.арк.).

 42. Висоцький О.Ю. Релігія як інструмент та модель легітимаційної політики // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. «Питання політології».- Х.,2006.- № 737.- С.219-227. (0,63 авт.арк.).

 43. Висоцький О.Ю. Ідеологія як форма легітимаційної політики // Вісник Дніпропетровського університету. Філософія. Соціологія. Політологія. Вип.14.- Дніпропетровськ: ДНУ, 2006.- С.276-285. (0,61 авт.арк.).

 44. Висоцький О. Комунікація як компонента легітимаційної політики // Політичний менеджмент.- К., 2008.- № 1 (28). - С.77-86. (0,59 авт. арк.).

 45. Висоцький О. Комунікація як передумова легітимаційної політики // Форум.- Чернівці,2007.- №2(5).- С.7-15. (0,67 авт. арк.).

 46. Висоцький О. Релевантність герменевтичного підходу в дослідженні легітимаційної політики // Буковинський журнал.- Чернівці, 2008.- №1.- С.132-141. (0,64 авт. арк.).

 47. Висоцький О.Ю. Комунікативний інструментарій легітимаційної політики // Вісник Дніпропетровського університету. Філософія. Соціологія. Політологія. Вип.17.- Дніпропетровськ: ДНУ, 2008.- С.489-497. (0,62 авт.арк.).

 48. Висоцький О. Технології легітимаційної політики в оптимізації діяльності органів місцевого самоврядування // Борисфен.- Д., 2008.- №4.- С.17-18. (0,5 авт.арк.).

 49. Высоцкий А. Проблема легитимности и прямая демократия // ХХІ століття: альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія: Матеріали Міжнародної наукової конференції 30-31 травня 2002 р. м.Київ /Ред.: Г.П.Балабанова.- К.,2002.- С.75-77.

 50. Высоцкий А. Проблема легитимации политики и Третья всемирная теория Муаммара Каддафи // ХХІ століття: альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія. Матеріали другої міжнародної науково-теоретичної конференції. 29-30 травня 2003 р. м.Київ. /Ред.: Г.П.Балабанова.- К.: Фенікс,2003.- С.127-130. (0,14 авт.арк.).

 51. Висоцький О.Ю. Легітимація політики як механізм подолання соціально-політичних протиріч //Соціально-політичні та соціально-правові проблеми сучасності: Збірник наукових тез (за матеріалами ХV Харківських політологічних читань).- Харків: НЮАУ, 2004.- С.29-32. (0,12 авт.арк.).

 52. Висоцький О.Ю. Перспективи легітимації державної політики України в світлі третьої світової теорії М.Каддафі // ХХІ століття: альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія. Матеріали третьої міжнародної науково-теоретичної конференції. 21-22 травня 2004 р. Частина І. м.Київ. / Ред.: Г.П.Балабанова.- К.: Фенікс, 2004.- С.154-157. (0,2 авт.арк.).

 53. Висоцький О.Ю. «Зелена книга» Муаммара Каддафі як проект легітимаційної політики // ХХІ століття: альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія. Матеріали четвертої міжнародної науково-теоретичної конференції. 26-27 травня 2005 р. Частина І. м.Київ. / Ред.: Г.П.Балабанова.- К.: Фенікс, 2005.- С.192-196. (0,26 авт.арк.).

 54. Висоцький О.Ю. Альтернативна демократія в контексті здійснення легітимаційної політики // ХХІ століття: альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія. Матеріали п’ятої міжнародної науково-теоретичної конференції. 26-27 травня 2006 р. м.Київ. / Книга І. Філософські аспекти альтернативних моделей розвитку суспільства.- К.: Фенікс, 2006.- С.10-14. (0,3 авт.арк.).

 55. Висоцький О.Ю. Демократія, постдемократія та легітимаційна політика // ХХІ століття: альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія. Матеріали шостої міжнародної науково-теоретичної конференції. 8-9 червня 2007 р. м. Київ. / Книга І. - К.: Фенікс, 2007.- С.55-58. (0,3 авт.арк.).

 56. Висоцький О.Ю. Формування знань про легітимаційну політику в ході вивчення іміджелогії, основ державного управління та історії України як невідємна складова освітньої підготовки документознавців // Роль гуманітарного образования в формировании профессионально-технической элиты: Материалы всеукраинской научно-практической конференции (18-19 октября 2007 г.) / Отв. Ред.. Г.Г.Шестопалов.- Д.,2007.- С.71-72 (0,2 авт.арк.).

 57. Висоцький О.Ю. Формування світосприйняття як завдання освіти та чинник легітимаційної політики //Міжнародна наукова конференція: Соціально-гуманітарні аспекти педагогіки вищої школи, м.Харків, ХДАДМ, 17-18 квітня 2008 р. / збірник матеріалів. – Харків: ХДАДМ, 2008. – С.11-13 (0,18 авт.арк.)

Схожі:

Наукові публікації О. Ю. Висоцького iconМіністерство освіти І науки україни одеська Національна Академія Харчових Технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
Сторінки друку-2009: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / Одес нац акад харч технологій. Наук техн. Б-ка; уклад....
Наукові публікації О. Ю. Висоцького iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеська Національна Академія Харчових Технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
Сторінки друку-2010: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / Одес нац акад харч технологій. Наук техн б-ка; уклад....
Наукові публікації О. Ю. Висоцького iconМіністерство освіти І науки україни одеська національна академія харчових технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
Сторінки друку 1902-1969: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / Одес нац акад харч технологій. Наук техн б-ка;...
Наукові публікації О. Ю. Висоцького iconМіністерство освіти І науки україни одеська національна академія харчових технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
Сторінки друку-2012: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / Одес нац акад харч технологій. Наук техн б-ка; уклад....
Наукові публікації О. Ю. Висоцького iconНаукові публікації: монографії, підручники
У 2004 році з нагоди 170-річчя Київського університету та 60-річчя Інституту міжнародних відносин започатковано книжкову серію «Бібліотека...
Наукові публікації О. Ю. Висоцького iconНаукові публікації
Захист І карантин рослин. Мiжвiдомчий темат наук зб. К., 2004. №50. – С. 3 – 20
Наукові публікації О. Ю. Висоцького iconНаукові публікації (всього -28)
А. М. Botrytis cinerea Pers phytotoxic metabolites// Journal of Wine Research. 1996. V. 7, №2. р. 111-116
Наукові публікації О. Ю. Висоцького iconВимоги до матеріалів,що надаються для публікації у збірнику наукових праць
Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія «Юридичний вісник «Повітряне І космічне право»
Наукові публікації О. Ю. Висоцького iconНаукові публікації
Рідей Н. М., Наумовська О.І., Власова Є. Л. Деякі аспекти екологічної паспортизації промислових І сільськогосподарських підприємств...
Наукові публікації О. Ю. Висоцького iconЗвіт з науково-дослідної роботи кафедри німецької мови за 2012 рік Науково-дослідна робота на кафедрі німецької мови у підзвітному 2012 році здійснювалася за затвердженим планом
Статей викладачів кафедри, 10 тез доповідей та 4 наукові публікації студентів-магістрантів у співавторстві з викладачами-науковими...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи