Проект виноситься на розгляд Вченої ради внту у березні 2012 року Методика рейтингування осіб, які поступають до аспірантури внту icon

Проект виноситься на розгляд Вченої ради внту у березні 2012 року Методика рейтингування осіб, які поступають до аспірантури внту
Скачати 47.53 Kb.
НазваПроект виноситься на розгляд Вченої ради внту у березні 2012 року Методика рейтингування осіб, які поступають до аспірантури внту
Дата28.07.2012
Розмір47.53 Kb.
ТипДокументи

ПРОЕКТ

Виноситься на розгляд Вченої ради ВНТУ у березні 2012 року


Методика рейтингування осіб, які поступають до аспірантури ВНТУ

 1. Вступник до аспірантури подає такі документи:

1) заяву;

2) особовий листок з обліку кадрів;

3) список опублікованих наукових праць і винаходів та інші документи, у т.ч. посвідчення про складені кандидатських іспитів (за наявності);

4) наукову доповідь (реферат) з обраної ним наукової спеціальності з письмовим висновком щодо нього передбачуваного наукового керівника та його оцінкою по 10-бальній шкалі; випускники магістратури наукового напрямку в якості реферату подають свою магістерську дисертацію та протокол її захисту з відповідною оцінкою, але за умови, що тематика цієї магістерської дисертації відповідає спеціальності аспірантури, обраній вступником; у рефераті викладається актуальність та основні наукові і практичні результати та наукові публікації вступника з відповідної спеціальності зі списком власних наукових праць з цієї спеціальності, на які повинні бути відповідні посилання у рефераті.

 1. Оцінки по 5-бальній шкалі за іспити кандидатського мінімуму або оцінки за вступні іспити, що прирівняні до них, враховуються шляхом помноження на 2, тобто:
  6-10 балів (у разі складання одного із вступних іспитів на «2», особа не допускається до участі в конкурсі) за кожну.

 2. Усі досягнення вступника згідно пп. 6-15 (таблиця 1) приймаються до розгляду лише за умови, що вони відповідають спеціальності аспірантури, обраній вступником.

 3. Розгляд спірних питань з визначення того, які публікації та досягнення згідно пп. 6-15 відносяться до вибраної вступником наукової спеціальності, а які – ні, здійснює Науково-технічна рада (НТР) ВНТУ на чолі з проректором з наукової роботи, яка, у свою чергу, для розгляду спірних питань по вступниках з окремих наукових спеціальностей формує робочі групи із членів НТР (провідних фахівців-членів спецрад з цієї спеціальності, членів комісій з прийому кандидатських іспитів з цієї спеціальності тощо). Висновок НТР є рекомендаційним і виноситься на розгляд приймальної комісії аспірантури ВНТУ.

 4. За кожну окрему наукову статтю (вже опубліковану чи прийняту до друку, за наявності довідки про цей факт за підписами головного редактора та відповідального секретаря журналу з печаткою організації-видавника) у фаховому виданні з переліку ВАК (МОНМС) України нараховується 10 балів.

 5. За кожну окрему вже опубліковану наукову статтю у зарубіжному виданні, за винятком збірок матеріалів конференцій, нараховується 3 бали, окрім статей у виданнях з переліку SCOPUS чи виданнях з імпакт-фактором, за які нараховується 14 балів.

 6. За кожен патент чи свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твори нараховувати 3 бали.

 7. За кожну наукову статтю у журналі чи збірці наукових праць (за винятком збірок матеріалів конференцій), які не входять до переліку фахових видань ВАК (МОНМС) України нараховувати 3 бали.

 8. Враховувати участь у наукових конференціях, яка підтверджується опублікованими тезами чи матеріалами у збірці наукових праць конференцій: 10 балів додавати за участь у 5-х і більше Всеукраїнських конференціях (або у 3-х і більше міжнародних), 5 балів за участь у 3-х і більше Всеукраїнських наукових конференціях, 1 бал – за участь у щорічній науковій конференції студентів та професорсько-викладацького складу ВНЗ, інші конференції враховувати тільки списком.

 9. За кожен диплом Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт або міжнародних турів міжнародних конкурсів наукових робіт нараховувати 10 балів.

 10. За кожен диплом Всеукраїнських або міжнародних турів олімпіад нараховувати 5 балів.

 11. За участь у кожній науково-дослідній роботи, яка має код держреєстрації в Україні, в якій вступник брав участь за оплату та згадується серед авторів у заключному звіті, нараховувати 1 бал.

 12. За членство у міжнародних наукових товариствах (IEEE, SPIE та ін.) нараховувати 1 бал.

 13. За рівного рейтингу двох вступників до аспірантури надавати перевагу слід тому, який має диплом магістра із галузі навчальних спеціальностей, яка відповідає обраній науковій спеціальності в аспірантурі. Окремі бали за диплом магістра не нараховувати.


Таблиця 1 (проект)

^ Бальні оцінки за кожне досягнення осіб, які поступають до аспірантури ВНТУ,
яке відповідає обраній цими особами науковій спеціальності аспірантури
По­каз-ник


Найменування

^ Кількість балівРеферат (або магістерська дисертація випускника магістратури наукового напрямку ВНТУ) з оцінкою, яка помножується на 20.

10Вступні іспити (або іспити кандидатського мінімуму, за наявності посвідчень) з оцінками, яка помножуються на 2.

10


Наукові публікації
Наукові праці, опубліковані у виданнях з переліку SCOPUS чи виданнях з імпакт-фактором

14Наукові праці, опубліковані або прийняті до друку у наукових фахових виданнях з переліку МОНМС (ВАК) України

10Наукові праці, опубліковані у зарубіжних виданнях

3Патент чи свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір

3Публікації у наукових журналах та збірниках наукових праць

3Враховувати участь у наукових конференціях, яка підтверджується опублікованими тезами чи матеріалами: 10 балів додавати за участь у 5-х і більше Всеукраїнських конференціях (або у 3-х і більше міжнародних), 5 балів за участь у 3-х і більше Всеукраїнських наукових конференціях, 1 бал – за участь у щорічній науковій конференції студентів та професорсько-викладацького складу ВНЗ

5 або 10Інші характеристики та досягнення
Призер Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт або міжнародних турів міжнародних конкурсів наукових робіт

10Призер Всеукраїнських або міжнародних турів олімпіад

5Участь у виконанні науково-дослідної роботи (за оплату та як співавтор звіту)

1Членство у міжнародних наукових товариствах (IEEE, SPIE, OSA, LEOS та ін.)

1Схожі:

Проект виноситься на розгляд Вченої ради внту у березні 2012 року Методика рейтингування осіб, які поступають до аспірантури внту iconПротокол від 05. 04. 2012, №8 Методика рейтингування осіб, які поступають до аспірантури внту
Оцінки по 5-бальній шкалі за іспити кандидатського мінімуму або оцінки за вступні іспити, що прирівняні до них, враховуються шляхом...
Проект виноситься на розгляд Вченої ради внту у березні 2012 року Методика рейтингування осіб, які поступають до аспірантури внту iconМетодика рейтингування осіб, які вступають в аспірантуру внту
Голова Робочої групи – директор Інмад, члени – члени Ученої ради Інмад, учені секретарі спецрад внту, голови спецрад внту (за згодою),...
Проект виноситься на розгляд Вченої ради внту у березні 2012 року Методика рейтингування осіб, які поступають до аспірантури внту iconПрограма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на навчання на 2-3 курс внту після закінчення заочних підготовчих курсів для вступу до внту на навчання за скороченою програмою підготовки бакалавра
move to 0-16188839
Проект виноситься на розгляд Вченої ради внту у березні 2012 року Методика рейтингування осіб, які поступають до аспірантури внту iconПрограма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на навчання на 2-3 курс внту після закінчення заочних підготовчих курсів для вступу до внту на навчання за скороченою програмою підготовки бакалавра
move to 0-16188839
Проект виноситься на розгляд Вченої ради внту у березні 2012 року Методика рейтингування осіб, які поступають до аспірантури внту iconГолові вченої ради іідс
Заява подається на розгляд вченої ради відповідного інституту. Витяг з протоколу засідання вченої ради інституту подається до відділу...
Проект виноситься на розгляд Вченої ради внту у березні 2012 року Методика рейтингування осіб, які поступають до аспірантури внту iconАнкетування молодих вчених внту для участі у прикладних дослідженнях за сприяння Інституту магістратури, аспірантури та докторантури (Інмад) Вступ
України, в тому числі у внту, є низькій відсоток реально впроваджених розробок, які не просто передані для використання, а насправді...
Проект виноситься на розгляд Вченої ради внту у березні 2012 року Методика рейтингування осіб, які поступають до аспірантури внту iconПрограма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на навчання на 2-3 курс внту після закінчення заочних підготовчих курсів для вступу до внту на навчання за скороченою програмою підготовки бакалавра
Внту після закінчення заочних підготовчих курсів для вступу до внту на навчання за скороченою програмою підготовки бакалавра
Проект виноситься на розгляд Вченої ради внту у березні 2012 року Методика рейтингування осіб, які поступають до аспірантури внту iconРезультаты выступлений спортсменов внту сентябрь-декабрь 2012 года
Первенство внту среди студентов, преподавателей и сотрудников по пулевой стрельбе
Проект виноситься на розгляд Вченої ради внту у березні 2012 року Методика рейтингування осіб, які поступають до аспірантури внту iconЗаява подається на розгляд вченої ради відповідного інституту. Витяг з протоколу засідання вченої ради інституту подається до відділу докторантури та аспірантури з заявою аспіранта

Проект виноситься на розгляд Вченої ради внту у березні 2012 року Методика рейтингування осіб, які поступають до аспірантури внту iconПротокол №9 від «20» березня 2012 р. Проект плану заходів Буковинського державного фінансово-економічного університету
У сфері інформаційних технологій, що виноситься на ухвалу чергової Вченої ради університету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи