С. П. Польова методична вказівка практичного заняття icon

С. П. Польова методична вказівка практичного заняття
Скачати 85.91 Kb.
НазваС. П. Польова методична вказівка практичного заняття
Дата13.07.2012
Розмір85.91 Kb.
ТипДокументи

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

на засіданні (методичній нараді) кафедри

акушерства та гінекології з курсом

дитячої та підліткової гінекології

“___” ___________ 200 р.

Завідувач кафедри,

к.мед.н., доцент С.П. Польова


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

практичного заняття

ВУЗЬКИЙ ТАЗ”


Навчальний предмет:

Медсестринство в акушерстві

2 курс, медичний факультет № 4

з відділенням молодших медичних і

фармацевтичних фахівців

Тривалість заняття - 2 години

Медичну розробку склав

асистент Шевчук І.І.


Чернівці


^ ВУЗЬКИЙ ТАЗ. ОСОБЛИВОСТІ БІОМЕХАНІЗМУ ПОЛОГІВ ПРИ ВУЗЬКОМУ ТАЗІ. КРУПНИЙ ПЛІД. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПОЛОГІВ ПРИ КРУПНОМУ ПЛОДІ

 1. Науково-методичне обґрунтування теми

Під час пологів при вузькому тазі нерідко виникають ускладнення, які загрожують мате­рі та плоду. Пологи при вузькому тазі проходять з високим відсотком травматизму для матері та плода, дають високий рівень перинатальної патології та смерт­ності, тому знання методів своєчасної діагностики вузького таза, вивчення особливостей перебігу та ведення пологів при вузькому тазі, а також способів профілактики та лікування можливих ускладнень є актуальними.

Слід зупинитися на деонтологічних моментах при проведенні цього заняття, не забуваючи про вразливість жіночої психіки, особливо в період вагітності.

 1. Навчально-виховні цілі

Для формування вмінь студент повинен

Знати:

 1. поняття "клінічно вузький" та "анатомічно звужений таз";

 2. класифікацію вузьких тазів за формою звуження;

 3. класифікацію вузьких тазів за ступенем звуження;

 4. біомеханізм пологів при різних формах звуження тазів;

 5. особливості клінічного перебігу пологів при різних формах звуження тазів;

 6. особливості клінічного ведення пологів при вузьких тазах;

 7. умови для діагностики клінічної відповідності розмірів плода та таза матері;

 8. симптом Вастена;

 9. ускладнення при вузьких тазах;

 10. профілактику ускладнень в пологах при вузьких тазах;


Вміти:

 1. діагностувати анатомічне звужений таз при зовнішньому та внутрішньому дослідженні;

 2. діагностувати форми та ступені звужених тазів;

 3. показати на фантомі біомеханізм пологів при різних формах звуже­них тазів;

 4. обгрунтувати особливості клінічного перебігу пологів при звужених тазах;

 5. визначити умови для діагностики клінічної відповідності розмірів таза та голівки плода;

 6. обгрунтувати прогноз пологів і ускладнень для матері і плода в пологах при звужених тазах.

 1. Поради студенту

Дати поняття анатомічно та клінічно вузького таза. Анатомічно вузький таз — це такий таз, у якого всі або один із головних розмірів зменшений не менш як на 1.5—2 см. Це поняття анатомічне, належить як до вагітності, так і до періоду після неї.

Необхідно провести класифікацію вузького таза за формою і ступенем звуження.

Форми таза, які зустрічаються часто

  1. Загальнорівномірнозвужений таз.

  2. Поперечнозвужений таз.

  3. Плоский таз:

   • простий плоский;

   • плоскорахітичний.

  4. Загальнозвужений плоский таз.

Форми таза, які зустрічаються рідко

  1. Косозміщений, косозвужений таз.

  2. Воронкоподібний таз.

  3. Кіфотичний таз.

  4. Спондилодістичний таз.

  5. Остеомалятичний таз.

  6. Таз, звужений пухлинами та екзостозами.

Розрізняють 4 ступені звуження:

І — істинна кон'югата менша за 11, більша за 9 см.

II — істинна кон'югата менша за 9, більша за 7 см.

III — істинна кон'югата менша за 7, більша за 5 см.

IV — істинна кон'югата дорівнює 5 см та менше.

Пологи через природні пологові шляхи при III та IV ступенях звуження не­можливі. Якщо зовнішня кон'югата 18 см та менше, таз вважажають анатомічно вузьким. У такому випадку необхідно провести додаткові вимірювання для вирішення питання про клінічну відповідність таза розмірам плода та можливості пологів через природні пологові шляхи. Додаткові виміри:

 1. окружність живота;

 2. окружність таза;

 3. окружність променезап'ясткового суглоба (визначення індекса Соловйова);

 4. форма та розміри ромба Міхаеліса;

 5. висота симфізу;

 6. два розміри виходу з малого таза;

 7. бокові кон'югати;

 8. діагональна кон'югата;

 9. косі розміри великого таза;

 10. істинна кон'югата;

 11. розміри плода (ріст, маса, прямий розмір голівки).

Якщо оцінити всі ці розміри, можна скласти план ведення пологів, однак слід зазначити, що результат пологів залежить від таких моментів, як розмір таза, плода (довжина, маса), прямий розмір голівки, характер вставлення голівки, конфігурація голівки, симптом Вастена, асинклітизм, характер поло­гової діяльності, час відходження навколоплідних вод,

Всі ці дані не можна заздалегідь передбачити, тому питання про подаль­ше ведення пологів та характер оперативного втручання нерідко вирішується лише в динаміці пологів шляхом спостереження, повторних зовнішніх та вагінальних досліджень. Жінок з вузьким тазом треба госпіталізувати за два тижні до пологів.

Особливості біомеханізму пологів при загальнорівномірнозвуженому тазі

Загальнорівномірнозвуженим тазом (ЗРЗ) називається такий таз, всі розміри якого зменшені на однакову кількість сантиметрів. Наприклад: нормальний таз — 25—28—31—20; ЗРЗ-таз — 22—25—28—17. Біомеханізм пологів при ЗРЗ схожий, як і при нормальних розмірах таза, але в моментах більш різко виражені його особливості:

 1. в першому моменті відбувається максимальне згинання голівки при вході до малого таза; мале тім'ячко перебуває на провідній віссі таза, тобто в центрі; вставлення голівки при вході до малого таза сагітальним швом в одному з косих розмірів;

 2. різко виражена доліхоцефалічна конфігурація голівки; а другий момент пологів, як правило, подовжується у часі;

 3. в третьому моменті розгинання після фіксації голівки плода підпотиличною ямкою у зв'язку з вузкістю лобкового кута проходить нижче, ніж при нормальному тазі, що призводить до більшої травматизації промежини;

 4. четвертий момент пологів відбувається без особливостей.

Проходження голівки при вузькому тазі у зв'язку з максимальним згинанням і доліхоцефалічною конфігурацією потребує більше часу, аніж при нормальному тазі.

Особливості біомеханізму пологів при поперечнозвуженому тазі

Поперечнозвужений таз характеризується зменшенням поперечних розмірів таза на 0,5—1 см і більше при нормальному (або збільшеному) розмірі істинної кон'югати. Діагноз ставиться при УЗД, оскільки клінічні ознаки, в тому числі і виміри великого таза, недостатньо інформативні. Діагностичне значення має зменшення поперечного розміру ромба Міхаеліса.

При поєднанні зменшення поперечних розмірів таза зі збільшенням істинної кон'югати нерідко утворюється високе пряме стояння голівки.

Якщо потилиця спрямована до симфізу, голівка невелика, пологова діяльність добра, голівка сильно згинається, проходить в зігнутому стані (сагітальний шов в прямому розмірі) через всі площини таза і народжується як при передньому виді потиличного передлежання.

Якщо потилиця обернена назад, повернення зігнутої голівки на 180° може статися в порожнині таза (лише при невеликій голівці та енергійній пологовій діяльності), і вона прорізується в передньому або задньому виді. При високому прямому стоянні голівки (особливо при задньому виді) виникають ускладнення, які є показанням до кесаревого розтину.

Особливості біомеханізму пологів при плоскому тазі

Простий плоский таз — таз, у якого всі прямі розміри зменшені. Він утворюється внаслідок зміщення крижів до лона. Наприклад: нормальний таз 25—28—31—20, простий плоский таз 25—28—31—18, плоскорахітичний таз —26—26—31—17.

Плоскорахітичний таз — таз, деформований у зв'язку з захворюванням рахітом.

Перша особливість біомеханізму пологів — вставлення голівки сагітальним швом в поперечному розмірі входу до малого таза та довге сто­яння тут.

Друга особливість — незначне розгинання голівки при вході до малого таза.

Третя особливість — бокове нахилення голівки (асинклітичне вставлен­ня). Розрізняють передній (Негелевський) асінклітизм та задній (ЛітцманІвський) асин­клітизм (несприятливий).

Четверта особливість — брахіоцефалічна конфігурація голівки. Розбіжності біомеханізму пологів при плоских тазах полягають в тому, що при простому плоскому тазі внутрішнє повернення голівки завершується на тазовому дні, а при плоско­рахітичному — на межі широкої та вузької площи­ни малого таза, оскільки в останньому випадку звужений тільки вхід до мало­го таза.

При плоскому простому тазі труднощі, які відчуває голівка при вході до таза, мають місце і в порожнині, і у виході з таза, оскільки прямі розміри звужені в усіх площинах. Часто виникає низьке поперечне стояння стрілоподібного шва. При плоскорахІтичному тазі голівка плода, проходячи площину входу до малого таза, далі дуже швидко (іноді кілька хвилин) спус­кається на тазове дно та народжується, оскільки прямі розміри порожнини та виходу можуть бути навіть збільшені, що значно збільшує травматизм плода.

Під терміном "клінінічно вузький таз" розуміємо несумісність між голівкою плода та тазом роділлі, незалежно від розмірів останнього. Найчастішою причиною клінічно вузького таза є великі розміри плода, для якоге анатомічно нормальні розміри таза стають недостатніми. Це поняття клінічне і визначається в пологах при хорошій пологовій діяльності: водах, що відійшли; достатньому розкритті шийки матки; голівці, що вставилась.

Діагностичні ознаки клінічне вузького таза:

 1. особливості біомеханізму пологів;

 2. виражена конфігурація голівки плода;

 3. ознаки Вастена та Цангейместера;

 4. відсутність руху голівки при повному відкритті та енергійній пологовій діяльності;

 5. симптоми притискання сечового міхура;

 6. симптом загрози розриву матки.

У процесі пологів при вузькому тазі можуть виникнути такі ускладнення, як передчасне відходження навколоплідних вод, слабкість пологової діяльності, розрив матки, гіпоксія плода.

Ведення пологів при вузькому тазі являє собою відповідальне та складне вавдання. Це пов'язано з тим, що при анатомічно вузькому тазі пологи можуть бути:

 • нормальними;

 • обтяженими, але закінчитися сприятливо при наданні правильної допомоги;

 • дуже тяжкими, з ускладненнями, небезпечними для роділлі і плода.

В таких випадках, як правило, виникає необхідність оперативного розродження.

При І ступені звуження та середніх розмірах плода пологи ведуться очікувально, ретельно наглядаючи за їх динамікою, станом роділлі та плода. При II та III ступенях звуження показаний плановий кесарів розтин, а при мертвому плоді — плодоруйнівна операція; IV ступінь звуження таза, незалежно від стану плода, є абсолютним показанням до кесаревого розтину.

Хірургічне втручання застосовують при виникненні ускладнень, які загрожують роділлі та плоду. Показання до хірургічного втручання виникають при появі ознак невідповідності між розмірами таза та голівки.

 1. Контрольні запитання та завдання

 1. Що таке анатомічне звужений таз?

 2. Які форми вузького таза вам відомі?

 3. Що таке клінічно вузький таз?

 4. Класифікація звужених тазів за формою звуження.

 5. Класифікація звужених тазів за ступенем звуження.

 6. Перебіг вагітності при вузькому тазі.

 7. Складіть прогноз пологів при різних ступенях звуження таза.

 8. Опишіть біомеханізм пологів при загальнорівномірнозвуженому тазі, його особливості.

 9. Опишіть біомеханізм пологів при поперечнозвуженому тазі, його особливості.

 10. Опишіть біомеханізм пологів при плоскорахітичному тазі.

 11. Опишіть біомеханізм пологів при простому плоскому тазі.

 12. Що таке асинклітичне вставлення та які види їх ви знаєте?

 13. Як проходять пологи при вузькому тазі? Їх особливості.
 1. ^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література:

 1. Хміль С.П. Підручник „Акушерство”, Тернопіль, 1998.

 2. Грищенко В.І. "Акушерство", Харків, Основа, 1996 р.

 3. Запорожан В.М. "Акушерство та гінекологія", К. "Здоров'я", 1996.

 4. Неотложное акушерство. Под ред. Г.К.Степанковской. К. "Здоров'я", 1994.

5. Лысак Л.А. "Сестринское дело в акушерстве и гинекологии". Р/Д, "Феникс", 2003.

Додаткова література:

 1. Михайленко Е.Т. "Лекарственные растения в акушерстве и гинекологии", К. "Здоров'я", 1998.

 2. "Нетрадиционные методы лечения в акушерстве и гинекологии", под ред. А.Г.Коломойцевой. К. Здоровье, 1996 г.

 3. Акушерство і гінекологія: навчальний посібник/А.В.Жаркіх, Є.П.Гребенніков, В.О.Залізняк та інш.- К.: Здоров'я, 1994.

 4. Сестринська справа/ ред. проф. М.Г.Шевчука.- К.: Здоров'я, 1994.

 5. Айламазян Е.К. "Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской практике". М. Медицина, 1985.

 6. Бодяжина В.И. "Акушерство", Курск, 1995.

 7. Репина М.А. "Кровотечения в акушерской практике". М.Медицина, 1986.

 8. Абрамченко В.В. „Активное ведение родов»,С-П, 1994.

Схожі:

С. П. Польова методична вказівка практичного заняття iconС. П. Польова методична вказівка практичного заняття
Частота екстрагенітальної патології (егп) у вагітних, за даними різних авторів, становить 30—70% І не має тенденції до зниження
С. П. Польова методична вказівка практичного заняття iconС. П. Польова методична вказівка практичного заняття
...
С. П. Польова методична вказівка практичного заняття iconС. П. Польова методична вказівка практичного заняття
Науково-методичне обґрунтування теми: Операції, які підготовлюють пологові шляхи (амніотомія та розтин промежини), відносяться до...
С. П. Польова методична вказівка практичного заняття iconС. П. Польова методична вказівка практичного заняття
Названа тема є однією з важливих в акушерстві. Знання фізіології больових реакцій під час пологів, фармакологічних знеболюючих засобів,...
С. П. Польова методична вказівка практичного заняття iconС. П. Польова методична вказівка практичного заняття
Такі ушкодження можуть торкатися усіх відділів пологових шляхів — зовнішніх статевих органів, піхви, шийки матки, нижнього сегмента...
С. П. Польова методична вказівка практичного заняття iconС. П. Польова методична вказівка практичного заняття
КР) заступає інші розроджувальні операції (акушерські щипці, вакуум-екстракцію та вилучення плода за тазовий кінець). Останнє пов’язане...
С. П. Польова методична вказівка практичного заняття iconМетодична вказівка
Студентам IV курсу медичного факультету для самостійної підготовки до практичного заняття
С. П. Польова методична вказівка практичного заняття iconМетодична вказівка практичного заняття
...
С. П. Польова методична вказівка практичного заняття iconЮ. М. Нечитайло методична вказівка практичного заняття
Нутріціологія дитячого віку. Види вигодовування. Переваги природного вигодовування
С. П. Польова методична вказівка практичного заняття iconМетодична вказівка практичного заняття
Організація роботи та санітарно-протиепідемічний режим акушерських стаціонарів І їх підрозділів. Фізіологія вагітності. Діагностика...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи