Пояснювальна записка icon

Пояснювальна записка
НазваПояснювальна записка
Сторінка1/4
Дата13.07.2012
Розмір0.66 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4

Зведений план науково-дослідної роботи на 2011–2015 рр. розроблено на підставі Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», інших нормативно-правових актів та на виконання наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від «27» вересня 2010р. № 3346 «Про підготовку проекту зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011-2015 р».

Зведений план розроблено робочою групою фахівців Науково-координаційної ради Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту – представниками спеціалізованих вищих навчальних та наукових закладів НУФВСУ, ДНДІФКС, ЛДУФК, ХДАФК, ДДІФКС, ДДІЗФВС.

^

Пояснювальна запискаЗведений план науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту включає актуальні напрями наукових досліджень, тематика яких відповідає трьом науковим спеціальностям ВАК України: 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт, 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення та 24.00.03 – фізична реабілітація та Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність»; Закону України «Про фізичну культуру і спорт»; Указу Президента України від 28.09.2004 р. № 1148/2004 «Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту».

Заплановано проведення науково-дослідних робіт галузі з ^ 4 наукових напрямів.

І напрям наукових досліджень – Історичні, гуманітарні, організаційні, правові, соціально-економічні та програмно-нормативні основи розвитку фізичної культури і спорту. Напрям об’єднує: дослідження історії розвитку, становлення та сучасний стан спорту і фізичної культури; системи олімпійської освіти і організаційно-управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку фізичної культури і спорту.

ІІ напрям наукових досліджень Методологічні та організаційно-методичні основи раціональної підготовки спортсменів. Напрям об’єднує: дослідження змагань та змагальної діяльністі спортсменів; сторін підготовки спортсменів, засобів та методів їх удосконалення; відбір, орієнтацію, управління, контроль, моделювання та прогнозування в системі підготовки спортсменів; побудови процесу підготовки спортсменів у різних структурних утвореннях; позатренувальні та позазмагальні чинники в системі підготовки та спортивної діяльності спортсменів; спорт інвалідів.

ІІІ напрям наукових досліджень – Теоретико-методологічні та технолгічні основи фізичного виховання та спорту для всіх. Напрям об’єднує: дослідження щодо удосконалення системи фізичного виховання у навчальних закладах; основ фізичного виховання різних груп населення; спорту для всіх; здоров’я людини.

IV напрям наукових досліджень – Теоретико-методологічні та практичні основи фізичної реабілітації і спортивної медицини. Напрям об’єднує: вирішення проблем фізичної реабілітації при різних захворюваннях і ушкодженнях; дослідження основ фізичної реабілітації інвалідів різних нозологій; дослідження актуальних питань спортивної медицини; використання та вдосконалення сучасних реабілітаційно-відновлювальних технологій у фізичному вихованні і спорті.

Зведений план НДР передбачає участь у вирішенні вказаних проблем і наукових тем усіх галузевих наукових і навчальних закладів фізичної культури і спорту України. Основні його виконавці – Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ), Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту (ДНДІФКС), Дніпропетровський державний інститут фізичної культури (ДДІФК), Львівський державний університет фізичної культури (ЛДУФК), Харківська державна академія фізичної культури (ХДАФК), Донецький державний інститут здоров'я, фізичного виховання і спорту (ДДІЗФВС), та кафедри фізичного виховання педагогічних університетів Міністерства освіти і науки України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Волинський державний університет імені Лесі Українки, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Київський національний лінгвістичний університет, Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченко, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Український центр фізичної культури спорту інвалідів «Інваспорт», Харківський педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. академіка Степана Дем’янчука, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ Міжнародний університет розвитку людини «Україна».


Додаток 1 до Наказу

від «____» _______ 200__ року за № ____


^

ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН


НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

на 2011 – 2015 рр.


I. Напрям наукових досліджень – Історичні, гуманітарні, організаційні, правові, соціально-економічні та програмно-нормативні основи розвитку фізичної культури і спорту


Керівники напряму – Булатова М.М., Мічуда Ю.П., Шкребтій Ю.М.


Шифр наукової теми

Назва

наукової теми

Очікувані наукові

та практичні

результати

Головна

організація, керівник теми, основні виконавці з інших організацій

Строки

виконання

Спеціальність ВАК України

поча-ток

закін-чення

1

2

3

4

5

6

7

1.1

Історичні, організаційно-методичні та правові засади реалізації олімпійської освіти України

Вдосконалення реалізації олімпійської освіти в Україні.

Методичні рекомендації.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

НУФВСУ Булатова М.М., д.пед.н., проф.


2011

2015

24.00.01

1.2

Сучасний професійний спорт та шляхи його розвитку в Україні

Теоретико-методологічне обґрунтування формування й розвитку системи професійного спорту в Україні.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

НУФВСУ Борисова О.В., к.фіз.вих., доц.2011

2015

24.00.01

1.3

Парадигма здорового способу життя в дискурсах фізичного виховання і спорту

Теоретичне осмислення питань функціонування і взаємодії інститутів здорового способу життя і фізичної культури та масового спорту під певним, зокрема, соціально-гуманітарним кутом зору.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

НУФВСУ

Тимошенко Ю.О., к.і.н., доц.


Корогод Л.П.,

к.політ.н., доц., (ДДІФКС)

Сутула В.О.,

к.б.н.,доц.

(ХДАФК)

2011

2015

24.00.01

24.00.02


1.4

Теоретико-методичні засади розвитку спорту інвалідів

Визначення теоретико-методологічних засад фізкультурно-спортивної роботи з інвалідами з урахуванням соціально-гуманістичної спрямованості.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

ЛДУФК

Бріскін Ю.А.,

д.фіз.вих.,проф.


Когут І.О., к.фіз.вих., доц., (НУФВСУ)

2011

2015

24.00.01

24.00.02

1.5

Методологічні та нормативно-правові засади організації фізкультурної освіти та кадрового забезпечення у сфері фізичної культури і спорту

Формування теоретико-методологічних засад організації фізкультурної освіти та кадрового забезпечення спрямованого на створення умов для вирішення багатофункціональних завдань сфери фізичної культури і спорту.

Методичні рекомендації.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

НУФВСУ

Шкребтій Ю.М.,

д.фіз.вих., проф.


Ашанін В.С.,

к.ф-м.н., проф., (ХДАФК)

Мухін В.М.,

к.мед.н., проф.,

Степанченко Н.І.,

к.пед.н., доц., (ЛДУФК)

Презлята Г.В.,

к.п.н.

(ПНУ ім. В. Стефаника)

2011

2015

24.00.01

24.00.02

24.00.03


1.6

Організаційно-методичні основи реалізації системи знань з олімпійського спорту у фізкультурних вищих навчальних закладах в умовах реформування освіти

Вдосконалення організаційно-методичних підходів реалізації системи знань з олімпійського спорту у фізкультурних вищих навчальних закладах в умовах болонської інтеграції, удосконалення процесу фахової підготовки.

Методичні рекомендації.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

НУФВСУ

Матвєєв С.Ф., к.пед.н., проф.


2011

2015

24.00.01

1.7

Теоретико-методологічні та прикладні аспекти застосування інноваційних технологій у спортивному менеджменті

Теоретичне обґрунтування та визначення форм і шляхів застосування інноваційних технологій у спортивному менеджменті в Україні та зарубіжних країнах.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

НУФВСУ

Мічуда Ю.П.,

д.фіз.вих., проф.


Мудрик В.І.,

к.пед.н., доц.,

(ХДАФК)


2011

2015

24.00.01

24.00.02


^ II. Напрям наукових досліджень – методологічні та організаційно-методичні основи раціональної підготовки спортсменів


Керівники напряму – Платонов В.М., Болобан В.М.,

Дрюков В.О., Коробейніков Г.В.


Шифр наукової теми

Назва

наукової теми

Очікувані наукові

та практичні

результати

Головна

організація, керівник теми, основні виконавці з інших організацій

Строки

виконання

Спеціаль-ність ВАК України

поча-ток

закін-чення

1

2

3

4

5

6

7

2.1

Періодизація річної та багаторічної підготовки спортсменів

Формування системи знань періодизації спортивного тренування.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

НУФВСУ

Платонов В.М., д.пед.н., проф.2011

2015

24.00.01

2.2

Теоретико-методичні основи підготовки спортсменів високої кваліфікації в умовах професіоналізації (на прикладі легкої атлетики)

Удосконалення підготовки спортсменів високої кваліфікації шляхом дослідження сучасної системи змагань, змагальної діяльності, проблем системи спортивного тренування і факторів, що сприяють підвищенню ефективності тренувальної і змагальної діяльності у умовах професіоналізації.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

НУФВСУ

Козлова О.К., к.фіз.вих., доц.


2011

2015

24.00.01

2.3

Науково-методичні основи удосконалення системи підготовки спортсменів у футболі з урахуванням особливостей змагальної діяльності


Удосконалення системи підготовки футболістів різної кваліфікації з урахуванням особливостей учбово-тренувального процесу та змагальної діяльності, а також специфічних особливостей розвитку організму та функціонального стану.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

НУФВСУ

Ніколаєнко В.В.,

к.пед.н., доц.


Перевозник В.І.,

к.фіз.вих., доц.

(ХДАФК)

Фалес Й.Г.,

к.пед.вих., доц., (ЛДУФК)

Перепелиця П.Є.,

к.фіз.вих., доц., (ДДІЗФВС)

2011

2015

24.00.01

2.4

Теоретико-методичні основи індивідуалізації навчально-тренувального процесу в ігрових видах спорту


Розробка та впровадження концепції індивідуалізації навчально-тренувального процесу в ігрових видах спорту.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

ХНПУ ім. Г. Сковороди

Козіна Ж.Л.,

к.пед.н., доц.


Костюкевич В.М., к.пед.н., проф.,

(Він. держ. пед. ун. ім.

М. Коцюбинського)

Ковцун В.І.,

к.фіз.вих, доц., (ЛДУФК)

Кондак Н.М.,

к.пед.н., (НУФВСУ)

2011

2015

24.00.01

2.5

Удосконалення тренувального процесу в зимових видах спорту


Розробити науково-методичні основи оптимізації тренувального процесу в різних структурних утвореннях багаторічної спортивної підготовки в зимових видах спорту.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

ХДАФК

Мулик В.В.,

д.фіз.вих., проф.


Трач В.М.,

к.б.н., проф.,

Крупський В.П., к.фіз.вих., доц., (ЛДУФК)

2011

2015

24.00.01

2.6

Теоретико-методичні основи удосконалення тренувального процесу та змагальної діяльності в структурі багаторічної підготовки спортсменів

Теоретичне та експериментальне обґрунтування удосконалення системи спортивної підготовки та змагальної діяльності на різних етапах багаторічної підготовки. Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

ДДІФКС

Долбишева Н.Г.,

к.фіз.вих., доц.2011

2015

24.00.01

2.7

Удосконалення системи фізичної підготовки спортсменів з урахуванням індивідуальних та технічних профілів їх підготовленості

Визначення ефективності диференційованої фізичної підготовки в залежності від рівня спортивної кваліфікації та змісту змагальної діяльності.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

ЛДУФК

Линець М.М.,

к.пед.н., проф.


2011

2015

24.00.01

2.8

Удосконалення підготовки спортсменів в окремих групах видів спорту

Експериментально обґрунтувати оптимальні параметри тренувальних навантажень та показники різних сторін підготовленості юних і кваліфікованих спортсменів у циклічних (легка атлетика, велоспорт), ігрових (футбол, футзал) дисциплінах, східних єдиноборствах (кіокушинкай карате, тхеквондо), спортивно технічних та прикладних видах спорту,паралімпійському спорті (футбол, легка атлетика, пауерліфтинг).

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

ЛНУ ім. Т. Шевченка

Максименко Г.М.,

д.пед.н., проф.


Градусов В.О.,

к.пед.н., доц., (ХДАФК)


2011

2015

24.00.01

2.9

Індивідуалізація тренувального процесу кваліфікованих єдиноборців

Обґрунтувати побудову тренувального процесу кваліфікованих єдиноборців з позиції індивідуального підходу до визначення та застосування ключових характеристик та методик тренування, що сприятиме ефективному перебігу адаптаційних процесів під час багаторічної підготовки єдиноборців та забезпечуватиме, з високою імовірністю, найвищі досягнення у головних змаганнях сезону.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

НУФВСУ

Данько Г.В., к.фіз.вих., доц.


Маляренко А.Т, к.пед.н., доц., (ХДАФК)

Савчин М.П., к.пед.н., проф., (ЛДУФК)

Латишев С.В.,

к.фіз.вих., доц., (Дон.нац.ун. екон.і торгівлі ім. М. Туган-Барановського)

2011

2015

24.00.01

2.10

Управління тренувальними навантаженнями в умовах інтенсифікації змагальної діяльності

Теоретично і експериментально обґрунтувати концепцію щодо напрямку підвищення якості тренувального процесу.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

НУФВСУ

Дяченко А.Ю.,

д.фіз.вих., проф.2011

2015

24.00.01

2.11

Теоретико-методичні основи управління системою підготовки спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках

Вдосконалити теоретико-методичні основи управління системою підготовки спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках, та експериментально перевірити ефективність.

Монографія.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

Житомирський держ. ун.

ім. І. Франка

Ахметов Р.Ф., д.фіз.вих., проф.


2011

2015

24.00.01

2.12

Формування системи багаторічного відбору і орієнтації спортсменів

Наукове обґрунтування системи відбору і орієнтації з урахуванням вікових, індивідуальних, статевих і кваліфікаційних особливостей спортсменів в процесі багаторічної підготовки дозволить визначити потенційні можливості спортсменів і підвищити якість процесу підготовки.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

НУФВСУ

Шинкарук О.А., к.пед.н., доц.


2011

2015

24.00.01

2.13

Моделювання техніко-тактичних дій кваліфікованих спортсменів у плаванні та швидкісно-силових дисциплінах легкої атлетики


Вдосконалення техніко-тактичної майстерності кваліфікованих спортсменів з урахуванням індивідуальних морфо-функціональних та психофізіологічних особливостей в плаванні та швидкісно –силових дисциплінах легкої атлетики.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

ХДАФК

Пилипко О.О., к.пед.н., проф.


Акілов М.В.,

к.пед.н., доц.

(Мінсім’ямолодь спорт України)

2011

2015

24.00.01

2.14

Організаційно-методологічні основи педагогічного та психологічного забезпечення підготовки збірних команд України

Удосконалення організаційно-методологічних основ педагогічного і психологічного забезпечення підготовки збірних команд України

Наукові публікації.

Методичні рекомендації.

Дисертаційні роботи.

ДНДІФКС

Павленко Ю.О.,

к.пед.н., с.н.с.2011

2015

24.00.01

2.15

Управління статодинамічною стійкістю тіла спортсмена та системи тіл у видах спорту зі складною координаційною структурою рухів

Розробка стратегії управління статодинамічної стійкості тіла спортсмена та системи тіл у видах спорту зі складною координаційною структурою рухів на основі вимірювання, аналізу, оцінки й контролю показників спортивної техніки вправ, використання експериментально обґрунтованих дидактичних технологій вдосконалення регуляції поз і положень тіла та їх мультіплікацій.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

НУФВСУ

Болобан В.М., д.пед.н., проф.


Боляк А.А.,

к.фіз.вих., доц., (ХДАФК)


2011

2015

24.00.01

2.16

Вдосконалення засобів технічної та тактичної підготовки кваліфікованих спортсменів з використанням сучасних технологій вимірювання, аналізу та моделювання рухів

Розробка засобів технічної та тактичної підготовки кваліфікованих спортсменів з використанням сучасних технологій вимірювання, аналізу та моделювання рухів.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

НУФВСУ

Гамалій В.В.,

к.пед.н., проф.


2010

2014

24.00.01

2.17

Моделювання біомеханічних систем у складно-координаційних видах спорту

Створення математичних моделей для вивчення процесів взаємодії тіла людини зі спортивним приладдям.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

ЛДУФК

Заневський І.П.,

д.т.н., проф.2011

2015

24.00.01


2.18

Удосконалення механізмів управління руховою діяльністю спортсменів


Корекція процесу підготовки спортсменів різної кваліфікації на основі індивідуальних психофізіологічних реакцій організму на специфічні фізичні навантаження.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

ХДАФК

Ровний А.С.,

д.фіз.вих., проф.


Сергієнко Л.П., д.пед.н., проф.,

(Мик. міжрег. ін.розв.люд.ВНЗ міжн.ун. розвитку людини «Україна»),

Горбенко В.П.,

к.пед.н.,доц., (ДДІФКС)

2011

2015

24.00.01

2.19

Детермінанти психологічного супроводу та педагогічних засобів вдосконалення підготовки спортсменів в різних видах спорту

Пошук, аналіз та систематизація засобів психолого-педагогічного впливу та детермінант вдосконалення підготовки кваліфікованих спортсменів для подальшого їх практичного впровадження.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

НУФВСУ

Воронова В.І.,

к.пед.н., проф.


Фотуйма О.Я., к.психол.н., доц.,

(ПНУ ім. В. Стефаника)


2011

2015

24.00.01

2.20

Психолого-педагогічні заходи зменшення психотравмуючої дії на організм спортсменів екстремальних умов спортивної діяльності

Встановити закономірності впливу на психологічну сферу спортсменів екстремальних умов спортивної діяльності і на цій основі обґрунтувати шляхи та засоби зменшення психотравмуючої дії екстремальних чинників.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

ХДАФК

Самойлов М.Г.,

д.б.н., проф.


2011

2015

24.00.01


2.21

Особливості функціональної і психологічної адаптації організму спортсменок високої кваліфікації до великих фізичних навантажень

Вивчення специфіки функціональної та психологічної адаптації організму спортсменок високої кваліфікації до великих фізичних навантажень з урахуванням біологічних особливостей жіночого організму.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

НУФВСУ

Шахліна Л.Г.,

д.мед.н., проф.


2011

2015

24.00.01

24.00.03


2.22

Розробка комплексної системи визначення індивідуально-типологічних властивостей спортсменів на основі прояву геному

Розробити комплексну систему визначення індивідуально-типологічних властивостей спортсменів на основі генотипування та структурно-лінгвістичного підходу до оцінки їх функціональних станів в нормі і під час тренувальних та змагальних навантажень.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

НУФВСУ

Ільїн В.М.,

д.б.н., проф.


2011

2015

24.00.01


2.23

Превентивні програми нейропсихологічної підтримки спортсменів високої кваліфікації на заключних етапах багаторічної підготовки


Обґрунтувати та розробити превентивні програми нейропсихолофізіологічної підтримки спортсменів високої кваліфікації на заключних етапах багаторічної підготовки.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

НУФВСУ

Коробейніков Г.В.,

д.б.н., проф.


2011

2015

24.00.01


2.24

Підвищення ефективності тренувальної та змагальної діяльності кваліфікованих спортсменів дозволеними засобами відновлення та стимуляції працездатності

Пошук нових ергогенних засобів та методів різного походження, формування, впровадження та індивідуалізація системи фармакологічного забезпечення спортивної підготовки збірних команд України.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

НУФВСУ

Гуніна Л.М.,

к.б.н., с.н.с.


2011

2015

24.00.01


2.25

Моніторинг процесу адаптації кваліфікованих спортсменів з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей

Визначення та обґрунтування індивідуальних критеріїв моніторингу процесу спортивної підготовки спортсменів на підставі оцінки термінових і довготривалих адаптаційних реакцій функціональних систем за умов напруженої спортивної діяльності.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

НУФВСУ

Лисенко О.М.,

к.б.н., с.н.с.


Вовканич Л.С., к.б.н., доц.,

(ЛДУФК)

2011

2015

24.00.01


2.26

Удосконалення системи оцінювання функціональних можливостей кваліфікованих спортсменів


Удосконалення системи оцінювання функціональних можливостей кваліфікованих спортсменів циклічних видів спорту з переважним проявом витривалості на основі визначення критеріїв ефективності аеробної продуктивності.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

ДНДІФКС

Павлік А.І.,

к.п.н., с.н.с.2011

2015

24.00.01


2.27

Контроль адаптаційних перебудов серцево-судинної системи кваліфікованих спортсменів у спортивних єдиноборствах в продовж макроциклу підготовки

Дослідження адаптаційних перебудов серцево-судинної системи протягом річного циклу підготовки кваліфікованих спортсменів у спортивних єдиноборствах.

Методичні рекомендації.

Наукові публікації.

ДНДІФКС

Майданюк О.В.,

к.фіз.вих., с.н.с.2011

2015

24.00.01


2.28

Контроль та корекція метаболізму при великих фізичних навантаженнях різної спрямованості у кваліфікованих спортсменів

Дослідження процесів метаболізму при великих фізичних навантаженнях різної спрямованості та способи їх корекції у кваліфікованих спортсменів, що спеціалізуються з видів спорту з переважним проявом витривалості.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

ДНДІФКС

Коваль І.В.,

к.фіз.вих., с.н.с.2011

2015

24.00.01


2.29

Теоретико-методичні основи підготовки кваліфікованих спортсменів у спорті інвалідів

Проведення системного наукового аналізу проблеми підготовки спортсменів-інвалідів високої кваліфікації у спорті інвалідів, обґрунтування методичних основ і практичних аспектів супроводу змагальної діяльності спортсменів-інвалідів, здійснення розробки та експериментальної перевірки системи психолого-педагогічного супроводу тренувальної та змагальної діяльності спортсменів високої кваліфікації у спорті інвалідів.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

Укр.центр ФКіС інвалідів «Інваспорт»

Бойко Г.М.,

к.психол.н., доц.


2011

2015

24.00.01^ III. Напрям наукових досліджень – Теоретико-методологічні та технологічні основи фізичного виховання та спорту для всіх

Керівники напряму – Дутчак М.В., Кашуба В.О., Круцевич Т.Ю., Москаленко Н.В.


Шифр наукової теми

Назва

наукової теми

Очікувані наукові

та практичні

результати

Головна

організація, керівник теми, основні виконавці з інших організацій

Строки

виконання

Спеціаль-ність ВАК України

поча-ток

закін-чення

1

2

3

4

5

6

7

3.1

Вдосконалення програмно-нормативних засад фізичного виховання в навчальних закладах

Визначення особливостей формування фізичної культури особистості школярів і студентів, рівня сформованості цінностей фізичного і духовного здоров’я, здорового способу життя для внесення корекцій в навчальних програмах з фізичного виховання.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

НУФВСУ

Круцевич Т.Ю.,

д.фіз.вих., проф.


Терентьєва Н.М., к.б.н., проф., (ХДАФК)

Попов М.Д.,

к.пед.н., доц., (КНЛУ)

2011

2015

24.00.02

3.2

Теоретико-методичні основи позаурочних форм фізичного виховання дітей та учнівської молоді

Підвищення ефективності фізичного виховання дітей та учнівської молоді.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

ТНПУ ім. В. Гнатюка

Шиян Б.М.,

д.пед.н., проф.


2011

2015

24.00.02

3.3

Сучасні тенденції фізичної підготоки студентів вищих педагогічних навчальних закладів

Розробка програм професійно-приклдної фізичної підготовки та секційних занять з використанням засобів і методів фізичної культури і спорту для підвищення рівня здоров’я, працездатності, готовності для майбутньої суспільно корисної професійної діяльності студентів педагогічних ВНЗ.

Наукові публікації.

Методичні рекомендації.

Дисертаційні роботи.

НПУ ім. М.П.Драгоманова

Сущенко Л.П.,

д.пед.н., проф.

2011

2015

24.00.02

3.4

Наукове обґрунтування психолого-педагогічної адаптації студентів до спортивної та навчальної діяльності

Створення науково обґрунтованої диференційної програми психолого-педагогічної адаптації студентів до спортивної та навчальної діяльності.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

ДДІФКС

Савченко В.Г., д.пед.н., проф.


2011

2015

24.00.01

24.00.023.5

Формування системи професійного самовизначення дітей та молоді в галузі фізичного виховання та спорту

Розробити теорію і технологію формування системи ціннісно-трудових професійних орієнтацій та індивідуалізації професійного самовизначення дітей та молоді в галузі фізичного виховання та спорту.

Наукові публікації.

Методичні рекомендації.

Дисертаційні роботи.

ДДІЗФВСУ

Демінський О.Ц.,

д.пед.н., проф.


2011

2015

24.00.01

24.00.02

3.6

Науково-теоретичні основи інноваційних технологій у фізичному вихованні різних груп населення

Теоретичне й експериментальне обґрунтування інноваційних технологій у фізичному вихованні різних груп населення.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

ДДІФКС

Москаленко Н.В.,

д.фіз.вих., проф.


2011

2015

24.00.02

3.7

Вдосконалення біомеханічних технологій у фізичному вихованні і реабілітації з урахуванням індивідуальних особливостей моторики людини

Удосконалення процесу фізичного виховання й реабілітації з урахуванням індивідуальних особливостей моторики людини.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

НУФВСУ

Кашуба В.О.,

д.фіз.вих., проф.


Альошина А.І.,

к.фіз.вих., доц.,

(ВНУ ім. Л. Українки)

2011

2015

24.00.02

24.00.03

3.8

Теоретико-методологічні основи побудови системи масового контролю і оцінки рівня розвитку і фізичної підготовленості різних груп населення

Теоретичне обґрунтування побудови системи масового контролю і оцінки рівня фізичного розвитку і фізичної підготовленості контингенту обстежуваного населення.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

ХДАФК

Друзь В.А.,

д.б.н., проф.


Петришин Ю.В.,

к.пед.н., доц.,

(ЛДУФК)


2011

2015

24.00.02

3.9

Удосконалення наукових засад спорту для всіх, фітнесу та рекреації

Теоретичні та експериментальні дослідження проблем, тенденцій і закономірностей розвитку та функціонування спорту для всіх, фітнесу та рекреації.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

НУФВСУ

Дутчак М.В.,

д.фіз.вих., проф.


Жданова О.М., к.пед.н., проф.,

(ЛДУФК)

Беляк Ю.І.,

к.пед.н., доц., (ПНУ ім. В Стефаника)

2011

2015

24.00.02

3.10

Теоретико-методичні основи формування здорового способу життя школярів та молоді

Розробка та наукове обґрунтування теоретико-методичних основ формування здорового способу життя школярів та молоді.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

НУФВСУ

Благій О.Л., к.фіз.вих., доц.


2009

2013

24.00.02

3.11

Розробка системи оздоровчого харчування для осіб, які займаються фітнесом

Розробка концепцій та підходів до формування цільної, комплексної системи використання оздоровчого харчування для осіб, які займаються оздоровчим фітнесом з використанням інформаційних комп’ютеризованих технологій.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

НУФВСУ

Циганенко О.І.,

д.мед.н., проф.


2011

2015

24.00.02


^ IV. Напрям наукових досліджень – Теоретико-методологічні та практичні основи фізичної реабілітації і спортивної медицини


Керівники напряму – Марченко О.К., Соколова Н.І.


Шифр наукової теми

Назва

наукової теми

Очікувані наукові

та практичні

результати

Головна

організація, керівник теми, основні виконавці з інших організацій

Строки

виконання

Спеціаль-ність ВАК України

поча-ток

закін-чення

1

2

3

4

5

6

7

4.1

Традиційні та нетрадиційні методи фізичної реабілітації при захворюваннях різних систем організму та пошкодженнях опорно-рухового апарату в осіб різного ступеня тренованості

Розробка та наукове обґрунтування використання традиційних і нетрадиційних методів фізичної реабілітації тренованих і нетренованих осіб з захворюваннями різних систем організму та при пошкодженнях опорно-рухового апарату.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

ХДАФК

Пєшкова О.В., к.мед.н., проф.


2011

2015

24.00.03

4.2

Фізична реабілітація неповносправних з порушеннями діяльності опорно-рухового апарату


Удосконалення процесу фізичної реабілітації неповносправних різних нозологій.

Методичні рекомендації.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

ЛДУФК

Вовканич А.С.,

к.б.н., доц.,


2011

2015

24.00.03

4.3

Реабілітація осіб з обмеженими фізичними спроможностями з урахуванням особливостей їх психофізіологічних і компенсаторно-пристосувальних реакцій на м’язову діяльність

Розробка програм фізичної реабілітації, спрямованих на підвищення адаптації до м’язової діяльності.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

ДДІФКС

Луковська О.Л.,

к.мед.н., доц.


2011

2015

24.00.03

4.4

Вдосконалення організаційних та методичних засад програмування процесу фізичної реабілітації при дисфункціональних порушеннях у різних системах організму людини

Розробка комплексних корекційно - відновлювальних програм з використанням засобів і методів фізичної реабілітації при дисфункціональних порушеннях, які виникають в різних системах організму людини.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

НУФВСУ

Марченко О.К., к.пед.н., проф.


Григус І.М.,

д.мед.н., проф.,

(Міжн.екон.-гум.ун.ім.ак.С. Дем’янчука)

2011

2015

24.00.03

4.5

Використання не медикаментозних засобів і природних факторів для покращення фізичного розвитку, функціональної і фізичної підготовленості організму людини

Розробка комплексних реабілітаційних програм та практичних рекомендацій для попередження виникнення та корекції ускладнень захворювань внутрішніх органів, опорно-рухового апарату і нервової системи у різних контингентів обстежуваних осіб, покращення фізичного розвитку, функціональної і фізичної підготовленості організму.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

ПНУ ім. В. Стефаника

Бойчук Т.В.,

д.мед.н, проф.


2011

2015

24.00.03

4.6

Розробка сучасних методів діагностики і лікування тендинозів у спортсменів

Покращення методів діагностики та результатів лікування тендинозів у спортсменів.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

НУФВСУ

Левенець В.М.,

д.мед.н., проф.

2011

2015

24.00.01

24.00.03


4.7

Науково-методичні засади розробки інноваційних технологій відновлення та фізичної реабілітації спортсменів після травм та захворювань

Розробка інноваційних технологій відновлення та фізичної реабілітації спортсменів після травм та захворювань дозволить підвищити якість тренувального процесу та виступу на змаганнях.

Наукові публікації.

Дисертаційні роботи.

НУФВСУ

Соколова Н.І.,

д.фіз.вих., проф.


2011

2015

24.00.01

24.00.03


Додаток 2
ІНСТРУКЦІЯ

з організації та проведення досліджень у системі

Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту


Інструкція визначає порядок організації виконання Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури і спорту Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту (Мінсім’ямолодьспорт України), а також порядок організації НДР інститутів фізичної культури та включає планування, виконання, підведення підсумків НДР, а також форми та терміни подання планових і звітних документів.

Інструкція поширюється на Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ), Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту (ДНДІФКС), Львівський держаний університет фізичної культури (ЛДУФК), Харківська державна академія фізичної культури (ХДАФК), Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту (ДДІФКС), Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту (ДДІЗФВС) вищі навчальні заклади та інші організації (заклади), які беруть участь у виконанні науково-дослідних тем Зведеного плану НДР.


^ 1.Організація виконання Зведеного плану НДР


1.1. Зведений план НДР Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту є основним документом планування, що визначає тематику найважливіших наукових напрямів та проблемних питань у галузі фізичної культури і спорту.

1.2. Загальне організаційне керівництво за виконанням Зведеного плану здійснює відділ маркетингу, освіти та науки Мінсім’ямолодьспорту України, координацію роботи здійснює Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, а організаційно-методичне забезпечення – науково-організаційний відділ Науково-координаційної ради у сфері фізичної культури і спорту (НОВ НКР).

1.3. Керівники тем забезпечують розробку технічних завдань на виконання НДР (ТЗ НДР). Технічне завдання на НДР є обов'язковим вихідним документом, що визначає мету, зміст та етапи проведення НДР по темі, а також очікувані результати робіт та спосіб їх впровадження в практику (Додаток 3).

Всі зміни та доповнення до ТЗ НДР мають бути погоджені з НКР та відображені у щорічних планах НДР організацій-виконавців.

1.4. ТЗ НДР (багаторічне) розробляється керівником теми разом із основними виконавцями на весь період її виконання та для затвердження і складання багаторічних і річних планів НДР інституту.

Основні виконавці науково-дослідних тем з інших організацій розробляють технічні завдання за напрямом роботи, погоджують з керівником теми та затверджують в установі де працюють.

Керівник теми формує технічне завдання у відповідності до представлених технічних завдань основних виконавців та подає на розгляд Науково-координаційній раді у сфері фізичної культури і спорту Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

Зведений план галузі складається з 4 напрямів:

І напрям наукових досліджень – Історичні, гуманітарні, організаційні, правові, соціально-економічні та програмно-нормативні основи розвитку фізичної культури і спорту;

II. Напрям наукових досліджень – методологічні та організаційно-методичні основираціональної підготовки спортсменів;

III. Напрям наукових досліджень – Теоретико-методологічні та технологічні основифізичного виховання та спорту для всіх;

IV. Напрям наукових досліджень – Теоретико-методологічні та практичні основи фізичної реабілітації і спортивної медицини.

Науково-дослідні теми підлягають обов’язковій реєстрації згідно з вимогами ДСТУ 3008-95.

Керівники напрямів наукових досліджень несуть відповідальність за розроблення, своєчасне та якісне виконання наукових досліджень, забезпечують контроль за ходом виконання тем та їх ефективністю.

1.5. Рішення про припинення НДР через недоцільність її подальшого проведення (неактуальність, отримання негативних результатів та ін.) приймається Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту за ґрунтовними висновками НКР.

1.6. Основні виконавці з інших організацій подають науковий звіт, відповідно до запланованого етапу роботи, в одному примірнику на паперовому носії та в електронному варіанті керівнику теми, який формує проміжний (заключний) звіт.

1.7. При завершенні кожного із самостійних етапів виконання теми, передбачених ТЗ, надається проміжний науковий звіт у двох примірниках на паперовому носії та в електронному варіанті:

• перший примірник подається до УкрІНТЕІ разом з обліковою картою;

• другий примірник подається до Наукової координаційної ради у сфері фізичної культури і спорту – головної організації з координації виконання Зведеного плану.

НОВ НКР організує та проводить рецензування проміжних та заключних наукових звітів з обов'язковим заключним висновком експертів про доцільність впровадження результатів НДР у практику.

1.8. Для проведення державної реєстрації та обліку виконаних робіт на кожну тему складається реєстраційна та облікова карти (РК, ОК), що оформляються відповідно до "Порядку державної реєстрації і обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських розробок і дисертацій", затвердженого наказом Міністерства України у справах науки і технологій від 09.06. 1998 р. №173 з подальшою подачею в УкрІНТЕІ.

1.9. По закінченні планового багаторічного періоду розробки теми (чи іншого терміну, зазначеного у ТЗ) Науково-координаційна рада у сфері фізичної культури і спорту Мінсім’ямолодьспорт України розглядає та затверджує результати виконання науково-дослідних робіт.


^ 2. Організація наукових досліджень у НДІ, ВНЗ (вищих навчальних закладах) сфери фізичної культури та спорту та на кафедрах фізичного виховання інших ВНЗ


2.1 До річних планів НДР ІФК (НДІ) з детальним викладенням тематики, передбаченої Зведеним планом, також включають госпдоговірні роботи та окремі ініціативні дослідження, рекомендовані вченою радою ІФК, що не знайшли відображення у Зведеному плані Мінсім’ямолодьспорту України.

2.2. Багаторічні та річні плани НДР ІФК надсилаються у встановлені терміни до НОВ НКР, складаються за єдиною формою (Додаток 5) і включають Пояснювальну записку та два самостійні розділи:

- науково-дослідні роботи;

- впровадження результатів НДР.

2.3. Порядок виконання НДР, включених до плану НДР ІФК, встановлюється відповідно до ДСТУ 3008-95 Державного стандарту України "Документація. Звіти у сфері науки і техніки".

2.4. Порядок подання звітної документації по завершенні кожного етапу виконання теми Зведеного плану НДР відповідає порядку, вказаному у п. 1.6 даної Інструкції.

Контроль за якістю та термінами подачі матеріалів покладається на проректора з НДР університетів (інститутів), директорів НДІ.

2.5. Результати закінчених НДР та їх самостійних етапів розглядаються вченою радою НДІ, ВНЗ.

На вчену раду подаються такі документи із закінчених тем (етапів) НДР:

- затверджене технічне завдання НДР;

- проміжні звіти всіх етапів;

- заключний (підсумковий) звіт з теми (тільки на етапі "Узагальнення і оцінка результатів досліджень");

- звіт про патентні дослідження (якщо тема патентована);

- рецензії на звіти НДР;

- результати НДР у вигляді монографій та підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, методик, навчальних програм та ін.;

- документи, що підтверджують практичне використання (впровадження) результатів НДР (відгуки, довідки замовника, результати впровадження).

При позитивних оцінках результатів розгляду НДР вченою радою інституту підсумки наукової роботи затверджуються наказом керівника організації-виконавця.

2.6. Тема вважається виконаною і прийнятою за умови наявності:

- наказу про затвердження підсумків НДР;

- звітів про НДР, затверджених ректором інституту;

- документа про прийняття звітів про НДР УкрІНТЕІ.

2.7. Відповідальність за актуальність, науковий рівень і ефективність досліджень, що проводяться виконавцем, за своєчасне подання, якість звітних документів, а також подання необхідної інформації в УкрІНТЕІ та статистичне управління несуть проректори ВНЗ з НДР та заступники директорів НДІ з НДР. Вони здійснюють загальне організаційне керівництво науковими дослідженнями ІФК, затверджують плани НДР, здійснюють систематичний облік і контроль роботи, а також організують внутрішнє рецензування наукових звітів завершених тем НДР.

Інформація про виконання НДР надсилається до управління статистики за затвердженими формами державної статистичної звітності.

2.8. Виконавці основних тем складають за встановленою формою (Додаток 6) індивідуальні плани роботи (за винятком лаборантського складу та інженерно-технічних працівників, які не беруть участі у виконанні НДР), з обов'язковим відображенням мети, методів, етапів виконання самостійного розділу або окремого завдання теми.

2.9. Після завершення звітного року проректори з НДР складають адміністративні звіти про наукову діяльність ІФК (Додаток 7) і подають їх на розгляд до НОВ НКР і при позитивній їх оцінці вони затверджуються Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту.

^ 2.10. Керівники наукових напрямів щорічно подають на розгляд до НОВ НКР аналітичні звіти про виконані науково-дослідні роботи, доцільність або недоцільність подальшого розроблення науково-дослідних тем тощо.

НКР розглядає узагальнені звіти керівників наукових напрямів та подає до відповідних відділів Мінсім’ямолодьспорт для подальшого узагальнення та у разі необхідності до розгляду на колегії Мінсім’ямолодьспорт Украіни.
  1   2   3   4

Схожі:

Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування з Іноземної мови до магістратури Пояснювальна записка складається з
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування з Іноземної мови до магістратури Пояснювальна записка складається з
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки випускників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи