Sumy «01» October 2010 icon

Sumy «01» October 2010
Скачати 53.09 Kb.
НазваSumy «01» October 2010
Дата13.07.2012
Розмір53.09 Kb.
ТипДокументи

AGREEMENT №


concerning rendering of educational services in the Regional Center of endoscopic methods of diagnostics and minimally invasive surgery at Medical Institute of Sumy State University


Sumy «01» October 2010


Sumy State University (further “Executor”) on behalf of Rector Vasylyev A.V. on the one hand and


Surname ____________________________________

Name ____________________________________


Group ____________________________________

passport № ______________ date of issue _________

Nationality __________________________

(further – “Customer”) have drawn up the present Agreement on the following issues:


I. Object of Agreement:

1.1 Executor undertakes to render services (additional educational services, consultations) in the volume of ____ hours for a cycle “Endoscopic Techniques in Surgery and Gynecology”, the Customer undertakes to carry out payment according to the conditions of this Agreement.

1.2 Period of rendering services – from “05” October 2010 to “30”April 2011.


II. Fees:

  1. Cost of services makes __________ hryvnas (UAH).

2.2 Amount of payment can be changed only if the volume of services changes (in this case the corresponding additional Agreement should be concluded).

  1. Payment is carried out by means of transfer of the full amount on the account of Executor as an advanced payment.


III. Responsibility of the Executor:

  1. To render services on the level of modern state educational standards.

  2. After the complete fulfillment of the planned work and positive results of the final control - to issue the Certificate which acknowledges the receipt of theoretical basis and practical skills.
  1. To inform the Customer about the procedure of rendering services.

  2. In case of early termination of the Agreement - to return fees paid as an advanced payment and amount of expenditures except for the sum used for rendering services.


^ IV. The Customer undertakes:

4.1 To follow the procedure of rendering services, University internal regulations, to keep its property.


4.2 To carry out payment of fees according to the conditions of this Agreement.

4.3 In case of breakage or loss of University’s property - to compensate its overall cost.


^ V. Responsibilities of Parties:

5.1 For violation of the present Agreement both Parties take responsibility according to its conditions and existing legislation.

5.2 The Customer takes responsibility for loss or damage of the Executor’s property.


VI. Other conditions:

6.1 The present Agreement comes into force after it is signed by both Parties and is valid to “30”April 2011.

6.2 Early termination of the present Agreement is possible:

- by mutual consent of both Parties;

- by the Executor in case the Customer violates the conditions of the present Agreement, its payment procedure in particular;

- by the Customer’s request (in this case he should inform the Executor about his decision 3 days before the Agreement’s termination)

6.3 All changes and amendments to this Agreement can be made through additional Agreement.

6.4 The present Agreement is concluded in 2 copies which have equal legal effect.

6.5 The Executor and the Customer can settle all dispute and disagreements through negotiations. In case of impossibility to settle a dispute in the way of negotiations, it shall be considered juridically according to existing legislation of Ukraine.


^ ДОГОВІР №


про надання додаткових освітніх послуг у Регіональному навчально-тренувальному та науково-методичному центрі ендоскопічних методів діагностики та лікування медичного інституту СумДУ


м. Суми "01" жовтня 2010 р.


Сумський державний університет (надалі - Виконавець) в особі ректора ^ Васильєва A.B. з однієї сторони та


Призвище ____________________________________

Ім’я __________________________________________


Група ________________________________________

паспорт № ___________, виданий ________ р. Громадянин ___________________________________


надалі – Замовник домовилися про наступне:


І. Предмет договору

1.1. Виконавець бере на себе обов’язок надати додаткові освітні послуги далі – послуги в обсязі _____ годин на циклі «Ендоскопічні технології в хірургії та гінекології», а Замовник – здійснити оплату відповідно до умов цього Договору.


1.2. Термін надання послуг з «05» жовтня 2010 р. до «30» квітня 2011 р.


II. Порядок оплати:

2.1 Вартість послуг становить ___________ грн.

2.2. Сума договору може змінюватися у випадку зміни обсягу замовлених послуг, про що укладається додаткова угода.

  1. Оплата здійснюється шляхом внесення 100% попередньої плати до початку перебігу строку надання послуг на розрахунковий рахунок Виконавця.


III. Обов’язки Виконавця:

 1. Надати послугу на рівні сучасних державних стандартів освіти.

3.2. Після виконання передбаченого обсягу робіт, у разі позитивних результатів проведеного контролю, видати свідоцтво за відповідною формою про засвоєння теоретичних знань та здобуття практичних навиків.

3.3. Довести до відома Замовника режим надання послуг.

3.4. У разі дострокового припинення договору повернути внесену, як попередню оплату, суму за винятком витрат, понесених на надання послуг.


ІV. Замовник зобов'язується:

4.1 Дотримуватися встановленого Виконавцем режиму надання послуг, правил внутрішнього розпорядку, зберігати та не завдавати шкоди його майну.

4.2 Здійснити оплату послуг відповідно до умов цього договору.

4.3 Відшкодувати збитки, завдані втратою, пошкодженням майна Виконавця.


^ V. Відповідальність сторін:

5.1. За порушення договору сторони несуть відповідальність відповідно до його умов та чинного законодавства.

5.2. Замовник несе відповідальність за пошкодження, втрату майна Виконавця.


VІ. Інші умови.

6.1 Договір набирає сили після його підписання обома сторонами та діє до «30» квітня 2011 р.

6.2 Достроково дія договору

припиняється:

- за угодою сторін;

- в односторонньому порядку Виконавцем у разі порушення умов оплати послуг; істотного порушення умов договору Замовником.

- з ініціативи Замовника, про що він повідомляє іншу сторону не менш як за 3 дні до моменту припинення договору.

6.3 Всі зміни та доповнення до Договору вносяться додатковою угодою.

6.4 Договір укладено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

6.5 Спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів, а якщо згоди не досягнуто – в судовому порядку у відповідності до законів України.Addresses and bank details of the Parties

^ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Customer


Surname ____________________________________

Name ____________________________________

Adress in Ukraine: _____________________________


Tel.: ________________________________________

Mail: _______________________________________


Customer _____________


ВИКОНАВЕЦЬ


Сумський Державний Університет

Р/р 312 572 722 10032

ГУДКУ в Сумській області

МФО 837013

Код 05408289


Ректор СумДУ ________________ Васильєв A.B.


Director of Regional Centre

of endoscopic methods of diagnostics

and minimally invasive surgery

of Medical Institute of Sumy State University. V.E. Markevych


__________________V.E. Markevych

Директор регіонального центру ендоскопічних методів діагностики та малоінвазивної хірургії медичного інституту СумДУ


___________________В.Е. МаркевичAccountant for subaccounts


Бухгалтер ведення субрахунків


Схожі:

Sumy «01» October 2010 iconSumy «01» October 2010
move to 0-17912315
Sumy «01» October 2010 iconSumy «01» October 2010
move to 0-17912315
Sumy «01» October 2010 icon3307 Collection of test questions
«Krok-2» / compilers: V. A. Smiyanov, S. V. Pavlicheva, O. I. Smiyanova, Yu. K. Vasylyev. – Sumy : Sumy State University, 2012. –...
Sumy «01» October 2010 iconNews, week 13-17 October

Sumy «01» October 2010 iconEvry, 18th of October, 2004

Sumy «01» October 2010 iconConference sessions Submission Deadline: October 30, 2012

Sumy «01» October 2010 iconModern System of Gymnast Sport Training” October, 10-12, 2012

Sumy «01» October 2010 iconSumy State University Fundamentals Of economic theory student’s Guide Sumy State University 2005 методичні вказівки
Методичні вказівки та плани семінарських занять з курсу «Економічна теорія» для іноземних студентів 1-го курсу медичного факультету...
Sumy «01» October 2010 iconOctober 8-11, 2013 Kyiv, Ukraine conference registration form (payment in usd)

Sumy «01» October 2010 iconOctober 8-11, 2013 Kyiv, Ukraine conference registration form (payment in eur)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи