\"затверджено\" icon

"затверджено"
Скачати 97.06 Kb.
Назва"затверджено"
Дата13.07.2012
Розмір97.06 Kb.
ТипДокументи

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

акушерства та гінекології з курсом

дитячої та підліткової гінекології

“___” ___________ 200 р.

протокол №____

В.о.завідувача кафедри,

д. мед. н., професор О.А.Андрієць


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

практичного заняття

«Вагітність та екстрагенітальна патологія. Перебіг та ускладнення вагітності, принципи сестринського догляду. Покази до госпіталізації в акушерські стаціонари. Медичні покази до переривання вагітності»


Навчальний предмет:

«Клінічне медсестринство»,

2 курс медичного факультету № 4

з відділенням молодших медичних і

фармацевтичних фахівців

4 години

Медичну вказівку склала

асистент Гресько М.Д.


Чернівці-2010

І. Тема: Вагітність та екстрагенітальна патологія. Перебіг та ускладнення вагітності, принципи сестринського догляду. Покази до госпіталізації в акушерські стаціонари. Медичні покази до переривання вагітності


II. Тривалість заняття: 4 години


III. Навчальна мета:

3.1 Студент повинен знати:

 1. Діагностику захворювань серцево-судинної системи. СУ

 2. Діагностику захворювання нирок.

 3. Покази для дострокового переривання вагітності при цих видах патоло­гії.

 4. Особливості перебігу та ведення вагітності при захворюваннях серце­во-судинної системи.

 5. Особливості перебігу та ведення вагітності при захворюваннях нирок.

 6. Профілактику ускладнень, пов'язаних з наявністю захворювань серце­во-судинної системи та нирок.


3.2. Вміти:

 1. Скласти схему допологової підготовки вагітних з відповідними захво­рюваннями.

 2. Особливості ведення післяпологового періоду у породіль з відповідною патологією.


3.3. Опанувати практичні навички:

 1. Дати заключення про можливість виношування вагітності чи необ­хідність її дострокового переривання.

 2. Скласти план ведення вагітності при захворюваннях серцево-судинної системи.

 3. Скласти план ведення вагітності при захворюваннях нирок.

 4. Призначити лікування при захворюваннях нирок під час вагітності.

 5. Вести пологи при захворюваннях серцево-судинної системи.

 6. Дати призначення в післяпологовому періоді при наявності захворю­вань серцево - судинної системи.


^ IV. Поради студенту:


Будь-яке захворювання вагітної може ускладнювати гестаційний процес. Разом із тим, і вагітність обтяжує перебіг екстрагенітальної патології. У цих випадках завжди настає питання про доцільність виношування вагітності у зв’язку з можливим ризиком для життя і здоров’я матері і плоду.

Найбільш поширеною екстрагенітальною патологією протягом вагітності є залізодефіцитна анемія, пієлонефрит, захворювання серцево-судинної системи і цукровий діабет.

Захворювання серцево-судинної системи досить часто ускладнюють перебіг вагітності і становлять одну з провідних причин материнської смертності. Наслідки цих захворювань для матері і плода залежать від багатьох чинників: фукціональної здатності серця; впливу інших ускладнень вагітності, які можуть збільшувати навантаження на серце; можливості щодо надання якісної медичної допомоги. Набуті вади серця мають переважно ревматичне походження. Найчастіше уражується лівий передсердно-шлуночковий, або мітральний, клапан (мітральний стеноз, комбінована недостатність мітрального клапана у поєднання зі стенозом, пролапс мітрального клапану), рідко – аортальний і правий передсердно-шлуночковий, або тристулковий, клапан.

Недостатність кровообігу у жінок з набутими вадами серця може розвитися наприкінці ІІ триместру вагітності, під час пологів і в перші 2 тижня післяпологового періоду, що залежить від віку жінки, тривалості існування вади, функціональної здатності серця, приєднання інфекції, ефективності знеболювання і ведення пологів. Аритмія є частковим ускладненням у жінок з набутим або природженими вадами серця і кардіопатією.

Визначення ступеню ризику залежно від компенсації серцево-судинного захворювання проводять до 12-го і після 30-го тижня вагітності. В критичні періоди щодо можливої субкомпенсації захворювань серця (12-16-й, 28-32-й, 37-й тижні вагітності) вагітних жінок госпіталізують для повного обстеження і корекції плану ведення вагітності й пологів.

Артеріальна гіпертензія виявляється у 5-10% вагітних. У випадку гіпертонічної хвороби ІІ Б і ІІІ стадій рекомендується переривання вагітності в І триместрі. Жінкам із ІІ А стадією гіпертонічної хвороби вагітність дозволяється за умови відсутності виражених змін у серцево-судинній системі і нирках. Протягом вагітності хвора перебуває під спостереженням лікаря-акушера спільно з терапевтом. Планова госпіталізація здійснюється тричі: в І триместрі, в період максимальних гемодинамічних навантажень (28-32-й тижні) й за 2-3 тижні до пологів, а також у будь-якому випадку приєднання ускладнень.

Найпоширенішим ускладненням гіпертонічної хвороби у вагітних є приєднання пізнього гестозу, що характеризується раннім початком (часто до 30 тижнів), тяжким перебігом, резистентністю до лікування. Звуження судин призводить до порушення матково-плацентарного кровообігу, розвитку гіпоксії, гіпотрофії, а в тяжких випадках – до смерті плоду, передчасного відшарування плаценти.

Артеріальна гіпотензія вагітних – зниження артеріального тиску менше 100/60 мм. рт. ст.; виявляється у 12% вагітних. Частим ускладненням гестаційного періоду є загроза переривання вагітності і гіпоксія плода, слабкість пологової діяльності, післяпологова гіпотонічна кровотеча.

Анемія вагітних – це захворювання характеризується зменшенням гематокритного числа (менше 0,3, або 30%) чи вмісту гемоглобіну (менше 100 г/л), еритроцитів (менше 3,2х1010 в 1 л). Анемія збільшує ризик недоношування вагітності, передчасного відшарування плаценти, аномалій пологової діяльності, акушерської кровотечі, внутрішньоутробної гіпоксії плода, післяпологових інфекційних ускладнень матері й новонарожуваного. Пологи рекомендують поводити консервативно (небезпека масивної кровотечі під час абдомінального розродження).

Інфекції статевих органів – найпоширеніші бактеріальні інфекції під час вагітності (до 15% випадків).

Безсимптомна бактеріурія (понад 100 тис. Мікробних тіл в 1 мл сечі) виявляється у 2-12% вагітних і залежить від кількості пологів в анамнезі, соціально-економічного стану жінки.

Цистит характеризується частим сечовипусканням, дизурією, дискомфортом у ділянці сечового міхура, інколи – гематурією.

Пієлонефрит (8-12% випадків) – інфекційне захворювання бактеріальної природи з переважним ураженням інтерстиціальної тканини і систем ниркових мисок. Пієлонефрит може розвиватися під час вагітності.

Хронічний пієлонефрит, що існував до вагітності, може загострюватися протягом періоду вагітності або мати латентний перебіг.

Гострий пієлонефрит є одним із найпоширеніших тяжких ускладнень вагітності в середині або наприкінці ІІ триместру. Бактерії потрапляють в ниркові миски переважно з нижніх відділів сечових шляхів.

Супровідними ускладненнями пієлонефриту можуть бути такі: загроза викидня або передчасних пологів, передчасний розрив плодових оболонок, залізодефіцитна анемія, пізній гестоз, гіпоксія і гіпотрофія плода. В 2-3% випадків може виникнути генералізація інфекції сечових шляхів – уросепсис.

Гломерулонефрит (до 0,2% випадків) – інфекційно-алергічне захворювання з імунокомплексним ураженням ниркових клубочків. Гломерулонефрит може мати гострий і хронічний перебіг. Розрізняють нефротичну, гіпертензивну, мішану і латентну форми хронічного гломерулонефриту.

Вагітним з недостатністю нирок, які перебувають на гемодіалізі, або таким, що перенесли трансплантацію нирки, слід уникати вагітності до зниження рівня креатиніну до 177 мкмоль/л (2 мг %) або діастолічного артеріального тиску до 90 мм. рт. ст.. Хронічний гломерулонефрит супроводжується такими ускладненнями вагітності, як спонтанний викидень, хронічна артеріальни гіпертензія, тяжкі форми пізнього гестозу, передчасні пологи, анемія, передчасне відшарування плаценти, плацентарна недостатність, затримка внутрішньоутробного розвитку плода.

Перша атака гострого гломерулонефриту дуже рідко виникає протягом вагітності. Більшість акушерських проблем пов’язана з хронічною формою цієї хвороби. Поєднаний з гломерулонефритом пізній гестоз характеризується раннім початком, вираженою протеїнурією, резистентністю до лікування і несприятливими перинатальними наслідками. У випадку поєднаного тяжкого пізнього гестозу, плацентарної недостатності методом вибору є абдомінальне розродження. Прогноз щодо перебігу вагітності у жінок, хворих на хронічний гломерулонефрит, залежить від наявності недостатності нирок, ступеня артеріальної гіпертензії і протеїнурії. Вагітність у жінок із пересадженою ниркою має кращі наслідки, якщо після трансплантації минуло не менше 2 років і за умови відсутності випадків відторгнення або захворювання нирки.

Механічні й гормональні впливи, пов’язані з вагітністю, порушують функціональні характеристики дихальної системи. Більшість жінок у другій половині вагітності відчувають задишку, яка пов’язана з підвищенням внутрішньочеревного тиску внаслідок збільшення матки і зменшення екскурсії діафрагми. Заспокійливий характер бесіди лікаря з вагітною з цього приводу і надання їй рекомендацій стати в положенні напівсидячи, як правило, допомагають розв’язанню цієї проблеми.

Бронхіальна астма спостерігається приблизно у 1% вагітних, із яких 15% мають один або більше тяжких астматичних нападів протягом гестаційного періоду. Вагітність не справляє прямого впливу на клінічний перебіг астми. Вплив бронхіальної астми на вагітність полягає у підвищенні ризику хронічної гіпоксії, ЗВРП і рідко внутрішньоутробної смерті плода.

Вагітні з бронхіальною астмою мають перебувати під наглядом акушерів спільно з пульмонологами. Госпіталізація таких вагітних рекомендується в ранні терміни вагітності для повного обстеження і, якщо немає інших ускладнень, перед пологами для складання раціонального плану її ведення. Необхідно проводити постійне спостереження за розвитком і діяльністю серця плода.

Туберкульоз бронхів, легень або плеври є нечастим захворюванням серед вагітних, але він зумовлює підвищення кількості спонтанних викиднів і передчасних пологів. Переривання вагітності в ранні терміни рекомендується у випадках фіброзно-кавернозного туберкульозу з ураженням кістково-суглобової системи, двобічного туберкульозу нирок.

Цукровий діабет – одна з трьох (після анемії та інфекції сечових органів) найпоширеніших причин ускладнення вагітності (2%), яке може призводити до високої перинатальної смертності (до 5%).

Захворювання характеризується порушенням толерантності до глюкози під час вагітності, взагалі вагітність розглядається як діабетогенний чинник.

За ступенем тяжкості розрізняють три форми цукрового діабету вагітних: 1) легку, за якої глікемія натщесерце не перевищує 7,7 ммоль/л (у нормі – 4,4-6,6 ммоль/л); 2) помірнотяжку – не перевищує 12,21 ммоль/л; 3) тяжку – становить понад 12,21 ммоль/л.

Вагітність при цукровому діабеті, особливо внаслідок відсутності адекватного контролю за рівнем глюкози в крові може ускладнюватися спонтанним викиднем, інфекцією сечових органів, прееклампсією (30-50%), ретинопатією (15%).

Частота природжених аномалій плода (переважно вади серця, хребта і кінцівок) зростає у 3 рази, багатоводдя – в 10 разів.

Гіпертиреоз виникає у 0,2% вагітних і не справляє прямого впливу на частоту спонтанних викиднів, природжених вад розвитку плода, але спричиняє підвищення частоти передчасних пологів, післяпологової кровотечі, ускладнень з боку серцево-судинної системи, психозу, прееклампсії і ЗВРП.

Гіпотиреоз рідко спостерігається в період вагітності. Тяжкі форми супроводжуються неплідністю, спонтанним викиднем, передчасними пологами, вадами розвитку плода.

Ожиріння сприяє зростанню таких ускладнень вагітності, як цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, переношування вагітності, слабкість пологової діяльності, макросомія і дистоція плечей плода, кесарів розтин, підвищена крововтрата й ранова інфекція.

Вагітність погіршує перебіг вірусного гепатиту. У хворих на гепатит А і В вона може ускладнюватися симптомами загрози переривання вагітності, передчасними пологами.

Підвищення коагуляційного потенціалу крові і венозний стаз спричиняють розвиток варикозного розширення вен і тромбоемболічних ускладнень під час вагітності й у післяпологовому періоді. Ця група розладів включає флебіт і тромбофлебіт поверхневих і глибоких вен та емболію легеневої артерії.

Епілепсія спостерігається у 0,5% вагітних й характеризується пароксизмальними змінами чутливості, пізнавальної здатності, емоційної або психомоторної функції внаслідок розладів діяльності мозку.

Ризик природжених аномалій у дітей, народжених пацієнтками з епілепсією, у 3-4 рази вищий (6-10%), ніж у загальній популяції. Але зважаючи на те, що більшість стандартних протисудомних засобів справляють тератогенний ефект, ця залежність точно не доведена. У дітей, народжених матерями, хворими на епілепсію, також зростає частота подібних розладів (1/30). Протягом нападу у матері збільшується ризик гострої плацентарної недостатності.

Більшість жінок скаржаться на нудоту, слинотечу і блювання протягом вагітності. Ці симптоми різного ступеня прояву – ранкове блювання вагітних, невгамовне блювання вагітних у акушерстві дістали назву раннього гестозу (раннього токсикозу вагітних).


VІ. Контрольні питання:

1. Скільки часу триває післяпологовий період.?

2. Визначення раннього та пізнього післяпологового періоду.

3. Як здійснюється інволюція статевих органів після пологів?

4. Що таке лохії. їх характеристика та фізіологічна роль.

5 Догляд за статевими органами породіллі. Догляд за швами.

6. Догляд за молочними залозами, режим годування, склад молока та молозива.

7. Які захисні механізми забезпечують безпечність перебігу післяпологового періоду?


VIІ. Література:


 1. Айламазян Э.К. Акушерство. С-Петербург, С.212-248, 1997.

 2. Бодяжини В.И. Акушерство. М., Медицина, 1988.

 3. Запорожан В.И. Акушерство і гінекологія. Книга 1. Київ, Здоров’я, 2000.

 4. Крылова Е.П. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии. Ростов-на-Дону , Феникс, С.109-230.

 5. Ведение беременности и родов высокого риска (под ред. Пестриковой Г.Ю.) М., Медицина, 1994, с.218

Схожі:

\"затверджено\" icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
\"затверджено\" icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
\"затверджено\" icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
\"затверджено\" iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
\"затверджено\" icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
\"затверджено\" iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
\"затверджено\" iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
\"затверджено\" iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
\"затверджено\" iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
\"затверджено\" iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
\"затверджено\" iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи