Конкурсні та контрактні документи icon

Конкурсні та контрактні документи
Скачати 77.12 Kb.
НазваКонкурсні та контрактні документи
Дата13.07.2012
Розмір77.12 Kb.
ТипКонкурс

Конкурсні та контрактні документиПерелік документів, необхідних для укладення контракту з науково-педагогічним працівником Тернопільського національного економічного університету

Перелік документів, які подаються для оголошення конкурсу на посаду:

1. Клопотання від кафедри про доцільність оголошення конкурсу; (документ підписаний завідувачем кафедри, деканом (директором) та начальником навчального відділу, подають у відділ кадрів

- 1 примірник

2. Список наукових та навчально-методичних праць; (підписані автором і Вченим секретарем)

- 2 примірники

3. Копія документу про присудження наукового ступеня, вченого звання, якщо їх лише незадовго отримано

- 1 примірник

6. Заява на дозвіл для участі в конкурсі (підписана автором, із завіреною інспектором відділу кадрів інформацією про науковий і педагогічний стаж) подається після опублікування оголошення у ЗМІ Вченим секретарем і реєструється у загальному відділі

- 1 примірник

Документи, надруковані 14 шрифтом і скріплені скобами, подаються Вченому секретареві.

 
^

Зразки документівРектору ТНЕУ

професорові Юрію С.І.

завідувача кафедри ………

професора …………………


КЛОПОТАННЯ


Прошу оголосити конкурс на заміщення вакантної посади доцента кафедри (назва кафедри). На цю посаду претендує (ПІП конкурсанта), термін перебування якого на посаді доцента закінчується …….. 20… року.

(ПІП конкурсанта) працює в Тернопільському національному економічному університеті з серпня 2007 року. Загальний науково-педагогічний стаж складає …. років.

За період роботи в ТНЕУ (ПІП конкурсанта) проведена така навчально-методична робота: написано методичне забезпечення, розроблений навчальний курс "……", складені індивідуальні завдання та завдання для самостійної роботи студентів з курсів "…….." й "……..", підготовлено та опубліковано згідно із планом видання університету на 20… рік: конспект лекцій, навчально-методичні матеріали для курсу "……..". У 20… році видано навчальний посібник "….."(гриф МОН України, лист № …..від ….).

Під керівництвом (ПІП конкурсанта) у 20…. р. завершено виконання науково-дослідної кафедральної роботи "….." (держ. реєстраційний №…..). результати якої впроваджено в практичну діяльність……. В цьому ж році за керівництвом (ПІП конкурсанта) розпочато виконання науково-дослідної кафедральної теми "……" (держ. реєстраційний №……).

Доцент (ПІП конкурсанта) був офіційним опонентом при захисті …. дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата ….. наук.

(ПІП конкурсанта) постійно підтримує і розширює науково-практичні зв'язки зі суб'єктами підприємницької діяльності та іншими ВНЗ України і Росії у рамках договорів співдружності та у формі співробітництва.

(ПІП конкурсанта) приймає активну участь в науково-методичній роботі кафедри як доповідач на наукових семінарах. Ним опубліковано …. науково-методичних праць, з яких …. у фахових виданнях України.

У лютому-березні 20… році (ПІП конкурсанта) пройшов підвищення кваліфікації у регіональному відділенні Фонду державного майна України по Тернопільській області.

Із 20.. року до 20… року перебував на стажуванні в …… університеті (м. …) в рамках стипендіальної програми ім……., котру завершив захистом дипломної роботи на тему "………." на відмінно. Брав участь в акредитації (в якості спостерігача від Центру моніторування якості) однієї із міських лікарень міста Кракова. В рамках цієї ж програми завершив курси польської мови та склав іспит на рівні С1.

Із 20… року кандидат економічних наук за спеціальністю 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит (рішення президії Вищої атестаційної комісії України від …..20…року).

Плановий обсяг навчального навантаження на 20…- 20…. років становить 850 год.


Завідувач кафедри (ПІП)

"____" _______________ 20 р.


Доцент (ПІП конкурсанта)


Декан факультету (ПІП конкурсанта)

"____" _______________ 20.. р.


Начальник навчального відділу М. П. Чорний

"____" _______________ 20….. р.

Форма 11

^ СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

____________________________________________________

(ПРІЗВИЩЕ, Ім’я, По батькові здобувача – у Р. в.)

з/п
^

Назва роботи
Характер

роботи


Вихідні дані

Обсяг (стор.)


Спів-автори

1

2


3

4

5

6

І. Наукові та навчально-методичні праці, опубліковані до захисту дисертації


ІІ. Наукові та навчально-методичні праці, опубліковані після захисту дисертаціїІІІ. Основні навчально-методичні праці за період педагогічної діяльності
______________ 20_____ року


Здобувач підпис ПІБ


Список ЗАВІРЯЮ:


Завідувач кафедри ________________

(науковий ступінь, вчене звання) підпис ПІБ


Вчений секретар підпис О.В. Блашків

Гербова печатка

^ ПРИМІТКИ ДО СПИСКУ

НАУКОВИХ І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ


Пункт 2. Подається повна назва роботи.

Пункт 3. Характер роботи – відповідно проставляється: дипломи і авторські свідоцтва, патенти, ліцензії, інформаційні карти, алгоритми, проекти – не характеризуються (робиться прочерк).

Пункт 4. Вихідні дані – конкретизується місце і час публікації видавництво, журнал – номер або серія, рік); дається характеристика збірників (міжвузівський, тематичний тощо), місце і рік їх видання; зазначаються тематика, категорія, місце і рік проведення наукових і методичних конференцій, симпозіумів, семінарів та з’їздів, інших зібрань наукового характеру, у матеріалах яких вміщено тези доповіді (виступу, повідомлення): міжнародні, республіканські, регіональні, галузеві, обласні, міжвузівські, вузівські (науково-педагогічного напрямку); місце депонування рукопису, № державної реєстрації, рік депонування, видання, де анотовано депоновану роботу; № диплому на відкриття, авторське свідоцтво на винахід, промисловий зразок, рік їх видачі; № реєстрації і рік оформлення патентів, ліцензій, інформаційних карт, алгоритмів, проектів. Вихідні дані записуються

згідно з правилами бібліографічного опису літератури.

Пункт 5. Обсяг – вказується кількість сторінок публікації. Якщо праця велика (більше 100 стор.) і видана у співавторстві, то кількість сторінок вказується дробом: у чисельнику – загальний обсяг, у знаменнику – доля автора.

Пункт 6. Співавтори – перераховуються прізвища та ініціали співавторів. Зі складу великих авторських колективів даються прізвища перших трьох осіб, після чого проставляється: та інші, всього ____ осіб.

Список формується за розділами в хронологічній послідовності опублікування робіт; нумерація праць наскрізна: наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту дисертації; наукові та начально-методичні роботи, опубліковані після захисту дисертації; авторські свідоцтва, дипломи, патенти, ліцензії, інформаційні карти, алгоритми, проекти та позитивне рішення на винахід; основні навчально-методичні роботи (за період науково-педагогічної діяльності).

Роботи, що знаходяться у друкові, звіти про проведення науково-дослідних робіт, автореферати та дисертації до списку не додаються. Не належать також до друкованих наукових і науково-методичних робіт статті та інші публікації популярного характеру.


Схожі:

Конкурсні та контрактні документи iconПерелік секцій відповідно до напрямів підготовки, на які при вступі до двнз «Криворізький національний університет» для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» додатково зараховуються конкурсні бали призерам – особам,
«бакалавр» додатково зараховуються конкурсні бали призерам – особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступеня – ІІІ етапу Всеукраїнських...
Конкурсні та контрактні документи iconКонкурсні списки (рейтингові)

Конкурсні та контрактні документи iconКонкурсні списки (рейтингові)

Конкурсні та контрактні документи iconКонкурсні списки (рейтингові)

Конкурсні та контрактні документи iconКонкурсні списки (рейтингові)

Конкурсні та контрактні документи iconКонкурсні списки (рейтингові)

Конкурсні та контрактні документи iconКонкурсні списки (рейтингові)

Конкурсні та контрактні документи iconКонкурсні списки (рейтингові)

Конкурсні та контрактні документи iconКонкурсні списки (рейтингові)

Конкурсні та контрактні документи iconКонкурсні списки (рейтингові)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи