Правила прийому до Керченського державного морського технологічного університету у 2012 році icon

Правила прийому до Керченського державного морського технологічного університету у 2012 році
Скачати 327.21 Kb.
НазваПравила прийому до Керченського державного морського технологічного університету у 2012 році
Дата13.07.2012
Розмір327.21 Kb.
ТипПравила

Правила прийому

до Керченського державного морського

технологічного університету

у 2012 році


Керч - 2011

Провадження освітньої діяльності у вищому навчальному закладі III рівня акредитації - Керченському державному морському технологічному університеті - здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України АВ №506628 від 11.03.2010.

Термін дії ліцензії наведений у таблиці 1.


Таблиця 1

Напрями підготовки

Спеціальності

Термін дії ліцензії

Код

Назва

Код

Назва

6.030504

Економіка підприємства

7.03050401

Економіка підприємства

01.07.2011*

6.030509

Облік і аудит

7.03050901

Облік і аудит

01.07.2011*

6.040106

Екологія, охорона

навколишнього середовища

та збалансоване природокористування

7.040106018.04010601

Екологія та охорона

навколишнього середовища

01.07.2015

6.050503

Машинобудування

7.05050313

Обладнання переробних

і харчових виробництв

01.07.2011*

6.050702

Електромеханіка

7.05070204

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

01.07.2015

6.051701

Харчові технології та інженерія

7.05170105

Технологія зберігання та переробки водних біоресурсів

01.07.2011*

6.070104

Морський та річковий транспорт

7.07010401

Судноводіння

01.07.2015

7.07010402

Експлуатація суднових

енергетичних установок

7.07010404

Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики

6.090201

Водні біоресурси та аквакультура

7.09020101

8.09020101

Водні біоресурси

01.07.2011** - на даний час проводиться оформлення нової ліцензії


Правила прийому розроблені Приймальною комісією Керченського державного морського технологічного університету (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2011 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1221/19959, 1222/19960.


І. Загальні положення


  1. Керченський державний морський технологічний університет (далі - КДМТУ) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами та спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1), у тому числі у вищих навчальних закладах І рівня акредитації, що є у структурі:

 • Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум;

 • Одеське морехідне училище рибної промисловості ім. О.Соляника;

 • Судномеханічний технікум КДМТУ;

 • Херсонське морехідне училище рибної промисловості.

Правила прийому до вказаних ВНЗ наведені у додатках 7 – 10.

  1. До КДМТУ приймаються громадяни України, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, приймаються до вищих навчальних закладів у порядку, передбаченому для громадян України. Прийом до КДМТУ на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

  2. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано. Кімнати гуртожитку являють собою окремі блоки на 2-4 особи, обладнані меблями, із загальним для блоку душем і санвузлом.


ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників


  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

  3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

  4. КДМТУ приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 2).

  5. КДМТУ здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців


3.1. Фінансування підготовки фахівців у КДМТУ здійснюється:

 • за рахунок видатків державного бюджету - за державним замовленням;

 • за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.


IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання


4.1. Робота приймальної комісії планується за наступним графіком:

понеділок - п’ятниця – з 8.30 до 16.30 без перерви;

субота та неділя - з 8.30 до 16.30 без перерви (за необхідності);

4.2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:


Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі

повної загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

1 серпня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

20 липня 2012 року

22 серпня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

31 липня 2012 року

29 серпня 2012 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

21 – 31 липня

2012 року

23 – 29 серпня

2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - не пізніше

12 години 1 серпня 2012 року;

другий - не пізніше

12 години 5 серпня 2012 року;

третій - не пізніше

12 години 8 серпня 2012 року.


не пізніше12 години

30 серпня 2012 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму –

не пізніше

25 серпня 2012 року

за державним замовленням та

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму–

не пізніше

10 вересня 2012 року4.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:


Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

1 серпня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів

29 липня 2012 року

27 серпня 2012 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

30 – 31 липня

2012 року

28 – 29 серпня

2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше12 години

1 серпня 2012 року

не пізніше

30 серпня

2012 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки –

не пізніше

25 серпня 2012 року

за державним замовленням та за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки –

не пізніше

10 вересня 2012 року


4.4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та магістра проводиться в такі строки:


Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі

базової та повної вищої освіти

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

2 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування

22 серпня 2012 року

27 серпня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

29 серпня 2012 року

29 серпня 2012 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

23 – 29 серпня

2012 року

28 – 29 серпня

2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників


не пізніше12 години

30 серпня 2012 року

не пізніше12 години

30 серпня 2012 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням та за кошти фізичних та юридичних осіб –

не пізніше

31 серпня 2012 року

за державним замовленням та за кошти фізичних та юридичних осіб –

не пізніше

10 вересня

2012 року


^ V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад


5.1. Вступники особисто подають заяву про участь у конкурсному відборі до КДМТУ (далі – заява) в паперовій або електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. В заяві вступники вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра) та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

 • медичну довідку за формою 086-о;

 • паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон) або свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

 • військовий квиток або приписне свідоцтво.

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти та інших документів.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;

 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

 • медичну довідку за формою 086-о або її копію; особи, що вступають на напрями та спеціальності морського факультету надають медична довідку за формою 086-о з обов’язковим медичним висновком лікаря-окуліста щодо кольоросприйняття, та з висновками психіатра і нарколога;

 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру або копію довідки про відмову від його присвоєння.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку (нотаріально). Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у КДМТУ.

5.8. Особи, які в 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у КДМТУ:

 • громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

 • військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;

 • особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2012 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів за їх вибором.

5.11. Заяви в електронній формі подають вступники, які мають атестат про повну загальну середню освіту, сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених цими правилами прийому, та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

5.12. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, наведеному у додатку 6.

5.13. Вступник може подати заяву в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) у кожному з них. Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Факт подачі заяви в електронній формі фіксується у Єдиній державній електронній базі з питань освіти автоматично.

5.14. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими правилами прийому мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом третім пункту 6.1 розділу VI цих правил).

5.15. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

5.16. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.

5.17. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.18. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.


^ VI. Вступні випробування та конкурсний відбір


6.1. Приймальна комісія КДМТУ допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) (див. додаток 3).

Кількість балів з конкурсних предметів у сертифікаті повинна бути не нижче:

124 балів – для непрофільних конкурсних предметів;

140 балів – для профільних конкурсних предметів

За рішенням приймальної комісії допускаються до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступники, які подають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими правилами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 5. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.3. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.4. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

6.5. Особи, які вступають для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» складають вступні випробування у вигляді атестаційної співбесіди з дисциплін фахової підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр». Результати співбесіди оцінюються за 4-х-бальною шкалою: «незадовільно», «задовільно», «добре», «відмінно».

Для осіб, які закінчили навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Бакалавр" у КДМТУ в поточному році, при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Спеціаліст" за результат атестаційної співбесіди зараховуються результати державного екзамену з освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр".

6.6. Особи, які вступають для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» складають вступні екзамени за відповідним напрямом та з іноземної мови. Результати екзаменів оцінюються за 4-х-бальною шкалою: «незадовільно», «задовільно», «добре», «відмінно». Конкурсний бал при цьому визначається, як сума результатів вступних екзаменів.

При однаковій кількості конкурсних балів, набраних абітурієнтами при вступі до КДМТУ за ОКР «Спеціаліст» та «Магістр», перевага віддається за наступними пріоритетами:

 1. особам, які мають право на позаконкурсний та першочерговий вступ, передбачені розділами X та XI цих правил;

 2. особам, які мають більш високий середній бал диплому за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Бакалавр";

 3. особам, які мають більш високий середній бал з дисциплін фахової підготовки диплому за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Бакалавр";

 4. випускникам вищих навчальних закладів II-IV рівнів акредитації при вступі на відповідні спеціальності, які мають найбільший ви­робничий стаж за спеціальністю.

6.7. Особи, які вступають для навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра складають вступні випробування у вигляді атестаційної співбесіди з дисциплін фахової підготовки.

При однаковій сумі конкурсних балів, набраних абітурієнтами при вступі до КДМТУ за ОКР «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст», перевага надається за наступними пріоритетами:

  1. особам, які мають право на позаконкурсний та першочерговий вступ, передбачені розділами X та XI цих правил;

  2. особам, які мають більш високий середній бал документа про попередню освіту;

  3. особам, які мають стаж роботи за фахом;

6.8. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.9. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені КДМТУ, розглядає апеляційна комісія університету, склад та порядок роботи якої затверджується наказом ректора.

Апеляції приймаються лише на письмові роботи.

Заява на апеляцію подається абітурієнтом в приймальну комісію в письмовому вигляді на ім'я голови приймальної комісії університету у день оголошення результатів вступних випробувань. Заява розглядається апеляційною комісією не пізніше наступного робочого дня після дня подачі заяви. Результати апеляції доводяться до абітурієнта у день розгляду апеляції. Повторна апеляція не передбачена.

VII. Цільовий прийом до КДМТУ


7.1. Цільовий прийом організовується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості»;

7.2. Установлені квоти цільового прийому оголошуються разом з обсягом державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму підготовки.

7.3. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.

7.4. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

VIII. Зарахування за співбесідою


8.1. За результатами співбесіди зараховуються до КДМТУ особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

8.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.


^ IX. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів


9.1. Зараховуються до вищого навчального закладу відповідно до розділу XІІ цих Умов за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

основи економіки – при вступі на напрями галузі знань «економіка та підприємництво»»;

екологія – при вступі на напрями, для яких профільними визначено предмети «біологія», «хімія».

9.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

9.4. Норма, визначена пунктами 9.1-9.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

9.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси у КДМТУ, при вступі на основі повної загальної середньої освіти на відповідний напрям підготовки додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації.

9.6. Норма визначена п.9.5 поширюється при вступі на напрями:

 • 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»;

 • 6.050503 «Машинобудування»;

 • 6.050702 «Електромеханіка»;

 • 6.051701 «Харчові технології та інженерія»;

 • 6.070104 «Морський та річковий транспорт».

за умови, що обсяг навчальних годин складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.

9.7. Нарахування додаткових балів здійснюється наступним чином.

Підсумкова атестація за кожним з предметів підготовки на підготовчих курсах оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів, які переводяться у 20-бальну шкалу згідно з таблицею 2.


Таблиця 2


Оцінка підсумкової атестації

Додаткові бали

Оцінка підсумкової атестації

Додаткові бали

124,0 - 128,0

1

163,1 - 167,0

11

128,1 - 132,0

2

167,1 - 171,0

12

132,1 - 136,0

3

171,1 - 175,0

13

136,1 - 140,0

4

175,1 - 179,0

14

140,1 - 143,0

5

179,1 - 182,0

15

143,1 - 147,0

6

182,1 - 186,0

16

147,1 - 151,0

7

186,1 - 190,0

17

151,1 - 155,0

8

190,1 - 194,0

18

155,1 - 159,0

9

194,1 - 198,0

19

159,1 - 163,0

10

198,1 – 200,0

20Для розрахунку додаткових балів приймається результат підсумкової атестації з предмету, за яким отримана максимальна оцінка за умови, що даний предмет входить до переліку конкурсних предметів відповідного напряму підготовки (див. додаток 3).

Додаткові бали нараховуються приймальною комісією згідно довідки підготовчого відділення КДМТУ про результати підсумкової атестації. Форма довідки наведена у додатку 5.


^ X. Зарахування поза конкурсом


10.1. Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

 • інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

 • члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

10.2. Квота у відсотках для осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, зазначена у додатку 3. Конкретна кількість місць з кожного напряму підготовки встановлюється рішенням приймальної комісії та оприлюднюється на сайті університету та на стенді приймальної комісії після отримання університетом обсягів державного замовлення

Зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.


^ XI. Право на першочергове зарахування


11.1. Право на першочергове зарахування до КДМТУ мають:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

 • особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

 • випускники старшої школи, нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.


XII. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників


12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

 • вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

 • вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

 • учасники міжнародних олімпіад;

 • вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;

 • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку зазначаються:

 • прізвище, ім’я та по батькові вступника;

 • конкурсний бал вступника;

 • наявність підстав для вступу поза конкурсом;

 • наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

 • наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті університету www.kgmtu.edu.ua із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.
^

XIII. Надання рекомендацій для зарахування


13.1. Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу.

13.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

13.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.

13.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії.
^

XIV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання


14.1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу XV цих правил після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених п. 5.4. цих правил, до приймальної комісії вищого навчального закладу.

Особи, які подали заяви в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу XV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані визначитись з обранням вищого навчального закладу, напряму (спеціальності), підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії обраного вищого навчального закладу, та подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених п. 5.4. цих правил (при зарахуванні на місця державного замовлення), або (при зарахуванні на місця, що фінансуються за кошти фізичних, юридичних осіб) подати копії зазначених документів разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

14.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

14.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених п. 5.4. цих правил (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.
^

XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування


15.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія вищого навчального закладу здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

 • приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених п. 5.4. цих правил, до приймальної комісії КДМТУ;

 • анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених п. 5.4. цих правил, до приймальної комісії КДМТУ;

 • у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожним напрямом (спеціальністю).

15.2. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Вступники, які до 10 серпня включно не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених п. 5.4. цих правил, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

15.3. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією вищого навчального закладу, але не пізніше 25 серпня.

15.4. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XІІІ цих правил.
^

XVI. Наказ про зарахування


16.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором на підставі рішення приймальної комісії та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті КДМТУ www.kgmtu.edu.ua.

16.2. Накази про зарахування на навчання за формою, встановленою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

16.3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 18.4 розділу XVIII цих правил.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.
^

XVII. Додаткове зарахування до КДМТУ та зберігання робіт вступників


17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з КДМТУ. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали вступні випробування, що проводив КДМТУ), і не пройшли за конкурсом на навчання.

17.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах та співбесідах, яких не зараховано на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.


^

XVIII. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому


18.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. Акредитація журналістів проводиться не пізніше, як за 1 годину до початку засідання приймальної комісії.

18.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

18.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюються.

18.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування студента.

18.5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційною системою «Конкурс».

Приймальна комісія подає у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.Схожі:

Правила прийому до Керченського державного морського технологічного університету у 2012 році iconПравила прийому до Судномеханічного технікуму Керченського державного морського технологічного університету у 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Судномеханічному технікумі Керченського державного морського технологічного університету здійснюється...
Правила прийому до Керченського державного морського технологічного університету у 2012 році iconТермін дії ліцензії наведений у таблиці 1
Доповнити Правила прийому Судномеханічного технікуму Керченського державного морського технологічного університету у 2012 році таким...
Правила прийому до Керченського державного морського технологічного університету у 2012 році iconI. Внести до правил прийому Керченського державного морського технологічного університету у 2012 році такі зміни: у пункті 2, 2 І 2
Внести до правил прийому Керченського державного морського технологічного університету у 2012 році такі зміни
Правила прийому до Керченського державного морського технологічного університету у 2012 році iconНапрями підготовки
Внести до Правил прийому Керченського державного морського технологічного університету у 2012 році такі зміни
Правила прийому до Керченського державного морського технологічного університету у 2012 році iconПравила прийому до Керченського державного морського технологічного університету у 2012 році
Провадження освітньої діяльності у вищому навчальному закладі III рівня акредитації Керченському державному морському технологічному...
Правила прийому до Керченського державного морського технологічного університету у 2012 році iconПравила прийому до Керченського державного морського технологічного університету у 2012 році Керч 2011
Провадження освітньої діяльності у вищому навчальному закладі III рівня акредитації Керченському державному морському технологічному...
Правила прийому до Керченського державного морського технологічного університету у 2012 році iconПравила прийому до Керченського політехнічного коледжу Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Керченського політехнічного коледжу Національного...
Правила прийому до Керченського державного морського технологічного університету у 2012 році iconТермін дії ліцензії наведений у таблиці 1
Провадження освітньої діяльності у Судномеханічному технікумі Керченського державного морського технологічного університету здійснюється...
Правила прийому до Керченського державного морського технологічного університету у 2012 році iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти у 2012 році м. Київ 2011 Правила прийому
move to 1812-2224
Правила прийому до Керченського державного морського технологічного університету у 2012 році iconПравила прийому до Черкаського державного технологічного університету у 2011 році
Провадження освітньої діяльності у Черкаському державному технологічному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи